Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Volgen door het water

Dovnload 0.51 Mb.

Volgen door het waterPagina1/7
Datum28.10.2017
Grootte0.51 Mb.

Dovnload 0.51 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
Volgen door het water


Dagboek

bij het veertigdagenproject

rond de

Dorpskerkin

Sumar


2012
Voorwoord

Dit dagboek hoort bij het veertigdagenproject dat we in 2012 houden rond de Dorpskerk in Sumar. We noemen het “Volgen door het water”. Waarom? Dat is heel eenvoudig. Als Jezus zijn discipelen de wereld in stuurt - dus ook naar Sumar stuurt - dan geeft Hij hen een opdracht mee. Zij zullen van Sumarders zijn leerlingen maken. Die Sumarders zullen dan doen wat Jezus zegt. Of wij Jezus maar even willen volgen. Daar gaat het om. En Jezus zegt er nog wat bij. Hij geeft de discipelen ook de opdracht ons te dopen. Dat gebeurt met water. Of wij Jezus maar even willen volgen door het water. Daar gaat het om. U kunt dit lezen in Matteüs 28: 16 – 20.


Dat staat dus in de bijbel. Aan de hand van die bijbel willen we in de lijdenstijd zien wat dit allemaal kan betekenen. Ook vertellen enkele gemeenteleden wat het voor hen betekent dat zij volgen door het water. Of om het anders te zeggen: zij vertellen wat het voor hen betekent dat zij gedoopt zijn. Op deze plaats worden zij bedankt voor hun bijdrage aan dit project.
Wij hopen en bidden dat de Heer van de Dorpskerk dit project zegent. Ook uw dagelijkse arbeid van bijbel lezen en overdenken. Dat Hij de woorden van Luther verhoort is onze bede.

Lieve God,

verklaar uw Woord

in onze harten

en maak het zo licht en warm

dat wij er troost en vreugde

van ervaren. Amen.


Namens de Protestantse gemeente in Sumar, ds Klaas van Marrum.Thema’s

Volgen door het water

22 februari - 25 februari


Volgen door het water is bevrijd worden

26 februari – 3 maart


Volgen door het water is lopen over water

4 maart – 10 maart


Volgen door het water is Jezus op nummer één zetten

11 maart – 17 maart


Volgen door het water is je kruis opnemen

18 maart – 24 maart


Volgen door het water is je laten leiden door God

25 maart – 31 maart


Volgen door het water is stil worden

1 april – 8 april


VOLGEN DOOR HET WATER

Woensdag 22 februari

Lezen: Marcus 1: 14 – 20 en Marcus 2: 13 en 14.


In bovengenoemde bijbelgedeelten horen we drie keer hoe Jezus mensen roept. Hij roept, en zij volgen. Door de bijbel roept God vandaag nog steeds mensen. Hij heeft u zojuist geroepen. Of u Hem maar wilt volgen. In deze volgende dagen. Als u Hem volgt bent u achter Hem en is Hij steeds voor u. U gaat dan ook merken dat Hij er voor u is.

Durft u Hem volgen ook naar Golgotha en het graf? Simon en Andreas, Jacobus en Johannes en Levi zijn er voor weggevlucht. Maar volgen betekent volgen en niet wegvluchten. Dat willen we proberen in deze lijdenstijd. Jezus volgen. Ook in Zijn lijden.


Gebed.

Here Jezus, ik heb zojuist uw boek gelezen. U riep mensen. En zij volgden. Zomaar. Dat laat mij niet onberoerd. Want ik voel op mijn klompen wel aan dat U zo mij roept. Maar ik heb allemaal bezwaren. Toch is het kruis voor U geen bezwaar geweest om in de wereld te komen om mij te roepen. Here, leer mij daarom een levende volgeling van U te zijn. Amen.
Om uit het hart te leren:

Jezus zegt tegen mij: “Volg Mij”

( Naar Lucas 5: 27)
Donderdag 23 februari

Lezen: Johannes 1: 9 – 13.


Waar is dat volgen eigenlijk goed voor? De jongelui op catechisatie vroegen: “Wat is het nut van dit alles?” Bij zo’n vraag is het goed om bij het begin te beginnen. Johannes vertelt daarover in het begin van zijn evangelie. Die Jezus die ons oproept Hem te volgen, komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Jezus kwam bij God vandaan. Hij is het cadeau van God op het kerstfeest. Dat cadeau kun je afwijzen. Maar het is natuurlijk de bedoeling dan je dit aanneemt. Daarover zegt Johannes dit: “Wie Hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden”.

Daar gaat het dus om. Als ik Jezus volg dan leer ik in Hem te geloven. En als ik in Hem geloof ontvang ik een voorrecht. Dan word ik een kind van God. Daarom volg ik: ik wil een kind van God worden.


Gebed.

Here Jezus, ik dank U ervoor dat U voor mij geboren bent. Ik krijg U zo maar cadeau. Zo’n groot cadeau heb ik nog nooit eerder gekregen. Maar help mij nu ook om U werkelijk aan te nemen. Als ik dat echt doe, dan houd ik van U en vertrouw ik U. Wonderlijk is dat. Dan ben ik net zo’n kind als U, een kind van de hemelse Vader.

Amen.
Om uit het hart te leren:

“Wie Hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden”. (Johannes 1: 12).Vrijdag 24 februari

Lezen: Johannes 3: 3 en 14-16.


Hier spreekt de Here Jezus heel duidelijk over de noodzaak van het opnieuw geboren worden. Ik ben al een kind van een aardse vader en moeder. Daardoor ben ik, denk ik, voel ik en doe ik aards. De zonde zit mij diep in het bloed. Uit mezelf zou ik niet anders dan aards kunnen worden. Ik kan nooit heilig, eeuwig of gaaf worden. Dat hoort bij de hemel. Ik moet daarvoor opnieuw geboren worden, zegt Jezus. Bij die tweede geboorte word ik als kind van God geboren. Hoe dat in zijn werk gaat? Jezus zegt: “De Israëlieten werden gebeten door giftige slangen nadat ze tegen God in opstand waren gekomen. Daardoor stierven zij. Mozes kreeg de opdracht een slang te maken en die op een stok te zetten. Ieder die naar die slang keek werd gered en bleef in leven. Ik word ook verhoogd, precies als die slang, aan een kruis. En iedereen, die geïnfecteerd is door het gif van de zonde en die naar Mij kijkt en in Mij gelooft, wordt gered en krijgt het eeuwige leven”.

Wie in Jezus gelooft, wordt gered en ontvangt het eeuwige leven. Dat zijn niet de woorden van een dominee. Jezus zegt het zelf. Hem volgen is in Hem geloven. En in Hem geloven is Hem volgen.


Gebed.

Als ik de wereld inkijk dan snap ik wat U bedoelt. Mensen blijven vechten, blijven haten, blijven ruzie maken. Zo was de wereld vroeger, zo is zij vandaag. Een hemel op aarde maken we nooit. Maar hoe kan ik dan ooit deel krijgen aan de hemel?! Ik dank U, dat U uit de hemel gekomen bent naar mij toe. Ik dank U dat U mij verlost van de giftige beet van altijd oorlog en altijd ruzie en altijd haat en altijd zonde en dood. Ik geloof in U gekruiste Heer. Ik dank U dat ik vandaag al een kind van de hemel mag heten. Amen.
Om uit het hart te leren:

Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, onze redder, openbaar geworden en heeft hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de Heilige Geest. (Titus 3: 4, 5)


Zaterdag 25 februari.

Lezen Matteüs 28: 16 – 20.


Gisteren hoorden we dat je wordt gered en dat je het eeuwige leven cadeau krijgt als je in Jezus gelooft. Jezus zei dat dit net zo werkt als bij de slang die Mozes in de woestijn omhoog stak toen de Israëlieten gebeten waren door giftige slangen. Ook Jezus werd omhoog gestoken op een grote dikke stok, een kruis. Dat deed Hij voor alle mensen. Wie naar Hem ziet en in Hem gelooft, wordt gered. En net zoals Jezus zelf het eeuwige leven ontving op de Paasdag, zo zal degene die Hem vertrouwt ook het eeuwige leven ontvangen. Ben je daarvan niet zeker? Jezus heeft opgedragen daarvan een teken mee te geven. Dat is het teken van de doop.

We weten dat omdat Jezus dat na Pasen zijn discipelen heeft opgedragen. Zij moesten iedereen over Jezus vertellen. Ook jou. Dan kun jij Jezus leren vertrouwen en in Hem geloven. En ze moesten ook het teken meegeven. De doop. De doop is het teken dat Jezus van jou houdt. Net zoals geliefden elkaar als teken van hun liefde een ring kunnen geven, geeft Jezus als teken van zijn liefde voor jou de doop. Hij heeft zijn leven voor je over en wil altijd bij je zijn. Dat liet Hij zien door zijn dood aan het kruis en zijn opstanding uit de dood. De doop laat dat zien. Daarover een andere keer meer.


Gebed

Heer, onze God, aan het begin van deze veertigdagentijd roepen wij U aan.

Wij vragen U, wees met heel uw schepping en zo ook met ons.

Uw weg loopt langs Golgotha naar het leven.

Onze weg is achter U aan. Help ons die te gaan. Amen.
Om uit het hart te leren:

Jouw naam staat in de palm van mijn handen, onuitwisbaar (Jesaja 49: 16a).


VOLGEN DOOR HET WATER IS BEVRIJD WORDEN

Zondag 26 februari

Lezen: Johannes 20: 30,31.


Vandaag is het zondag. Op de zondag is de Heer opgestaan. Daarom komt de gemeente van de levende Heer op deze dag nog steeds samen in de kerk. Door in de kerk te komen, volg je Hem. Want je komt er samen om dingen van Hem te leren. Die staan opgeschreven in de bijbel. Ze hebben een heel bepaald doel. Ze willen ons de Here Jezus doorgeven. Wij kunnen Hem door de bijbel ontvangen. En dan in Hem geloven. “En wie Hem ontvangt en in zijn naam gelooft, die is een kind van God”, zo vertelde Johannes in het eerste hoofdstuk. Hij zegt het hier aan het eind van zijn boek zo: “Wie gelooft, heeft het leven in de naam van Jezus’. Dat wil zeggen dat je een zondagskind bent. Dat is een kind dat bij de opstanding van Jezus hoort.
Gebed van Luther:

Mijn Heer Christus, U hebt door uw opstanding

overwonnen en met voeten getreden,

wat mij van U scheidt.

Waarom zou ik bang zijn en schrikken,

waarom zou mijn hart niet goede moed hebben en vrolijk zijn?

Amen.
Om uit het hart te leren:

Want zij kunnen niet meer sterven; immers, zij zijn aan de engelen gelijk en zij zijn kinderen van God, omdat zij kinderen van de opstanding zijn. (Lucas 20: 36)
  1   2   3   4   5   6   7

  • Volgen door het water
  • Volgen door het water is je laten leiden door God
  • VOLGEN DOOR HET WATER Woensdag 22 februari
  • Donderdag 23 februari
  • Vrijdag 24 februari
  • Zaterdag 25 februari.
  • VOLGEN DOOR HET WATER IS BEVRIJD WORDEN Zondag 26 februari

  • Dovnload 0.51 Mb.