Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Volgen door het water

Dovnload 0.51 Mb.

Volgen door het waterPagina6/7
Datum28.10.2017
Grootte0.51 Mb.

Dovnload 0.51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Palmpasen 1 april

De bedoeling van het volgen van Jezus is je vertrouwen op God te stellen. We zien vandaag een veulen van een ezel. Het beest is vastgebonden. Stel je voor: dat veulen is jouw eigendom. En daar komt iemand. Die zegt: Wilt u dat beestje wel losmaken, want de Heer heeft het nodig. Wat zeg je? Als je er al moeite mee hebt om je ezel voor de Heer los te laten, hoeveel meer moeite zal het je dan kosten om jezelf los te laten en je volkomen toe te vertrouwen aan de Heer. Ja, en dat is de praktijk. Want de Heer wil natuurlijk niet de stenen of de banken gebruiken om te zingen en te getuigen. De bedoeling is dat jouw lippen dat doen. Hij heeft jouw stem nodig, jouw handen, en jouw voeten, jouw hart, jouw ogen en oren.

Op zondagmorgen roepen de klokken: “De Heer heeft ze nodig”. Elke zondag een optocht in Sumar. Dat zou mooi zijn. Maar ik denk dat de meesten liever niet een Heer op een ezel volgen.
Gebed uit “It lieteboek foar de tsjerken”, gezang 473: 2, 3 en 5.

Nim myn hannen, jou se stjoer

ta jo wurk mei faasje en fjoer;

help my, dat ‘k myn fuotten set

op ‘e wegen fan jo wet.

Nim myn stimme, dat myn tong’

Jo, myn Kening eare sjong’.

Hâld myn lippen rein, en lis

yn myn wurd jo tsjûgenis!

Nim myn wil en meitsje ‘m frij:

hiel fan Jo, en net fan my.

Jou myn hert de rjochte sin,

dat jo Geast dêr wenje kin. Amen.

Maandag 2 april

Lezen Lucas 5: 1 – 11, Simon Petrus, Jakobus en Johannes geroepen.


Nadenken over mijn doop…voor mij niet echt een alledaagse bezigheid, maar ik zal proberen te beschrijven wat voor gevoel ik bij de doop heb.
De doop betekent voor mij: bij de groep horen.
Wij mensen willen altijd bij een bepaalde groep horen. We willen onze kudde volgen en daarbij maakt het niet uit waar we naartoe gaan. Door de doop heb ik mijn lidmaatschap voor de volggroep van Jezus verkregen. We volgen Zijn voetspoor, het pad van onze toekomst.
Vaak wordt onze kudde vergeleken met een kudde schapen. Betrouwbare dieren die hun leider, de herder, volgen. Ik vraag mij wel eens af, is die vergelijking eigenlijk wel terecht? Lijken wij niet veel meer op een kudde geiten? Van die eigenwijze dieren die het zelf allemaal veel beter weten en die net de andere kant op gaan dan dat de bedoeling is.

Laatst heb ik mij er zelf op betrapt dat ik ook meer van het geitenras heb dan van het trouwe schaap. Thuis lezen wij zo af en toe na het avondeten een stukje uit de bijbel. Het toeval wil dat ik het meest dichtbij de bijbel zit en zodoende ben ik meestal de persoon die leest. Een tijdje terug las ik uit Lucas 5, vers 1 tot en met 11. Deze Bijbeltekst gaat over Jezus die de discipelen Simon Petrus, Jakobus en Johannes roept. Eerst spreekt hij voor een grote groep mensen en nadat hij is uitgesproken, gaat Hij met de boot van Simon verder het water op. Daar droeg hij Simon op zijn netten uit te gooien om vis te vangen. Eerder op die dag had Simon dit al geprobeerd, maar helaas zonder resultaat. Waarom zou het dan nu wel lukken? Het heeft toch helemaal geen zin? En ja hoor, wat gebeurt er? De netten zo vol vis dat de boot bijna gaat zinken!

Bij het lezen van dit stuk dacht ik: maar dat kan toch helemaal niet?! En even verscheen er een glimlach van ongeloof. Later ben ik daar over na gaan denken.

Als ik bij Zijn club wil horen dan zou ik toch in elk geval Zijn woord moeten geloven? Als Hij over water kan lopen, dan kan hij toch ook wel een school vis in de netten van Simon laten zwemmen?


Onder andere mijn doop heeft dit voorval, en de daaruit voortvloeiende vragen, teweeg gebracht.
Door over Bijbelteksten na te denken en daaruit conclusies te trekken probeer ik bij de Club van Jezus te horen. Mij lukt het lang niet altijd Zijn woord te snappen. Alleen daarom al wil ik bij de kudde horen, want twee weten meer dan één!
Lammert de Vries
Om over na te denken:

Petrus zou mensen vangen. Ben jij al door Petrus gevangen?Op welk dier lijk jij het meest als het om de navolging gaat: op een schaap of op een geit?
Gebed

Met mijn handen samen en mijn ogen dicht

Kom ik met U praten, Vader van het licht

Ik wil U bedanken ook voor deze dag

Wilt U voor mij zorgen dat ik groeien mag

Wilt U mij ook helpen als ik speel of leer

Om bij U te blijven, heel dicht bij U Heer.

Zegen alle kind’ren mensen groot en klein

Laat er vrede komen, laat er liefde zijn

Met mijn handen samen en mijn ogen dicht

Zeg ik zachtjes amen Vader van het licht.

Dinsdag 3 april

Lezen: Psalm 139: 1 – 8


Er werd mij gevraagd of ik iets wou vertellen over wat ik van mijn doop vind. Het was eerst moeilijk om op weg te komen. Daarom heeft mijn moeder mijn doopkaart erbij gepakt en heb ik die eerst gelezen. Bij mijn doopkaart zat een papiertje met daarop mijn dooptekst, ongeveer dezelfde tekst als die u net hebt gelezen (vers 4 -5).

Mijn ouders hebben er voor gekozen om mij te laten dopen. Hierdoor zeggen ze eigenlijk dat zij geloven, maar ook het geloof zullen door vertellen aan hun kind. Maar moet het wel een keuze zijn van de ouders om het kind ook te laten geloven? Moet dat niet de keuze van het kind zijn?

Het is namelijk een hele beslissing om te zeggen dat je je kind bij het geloof betrekt, want hoe moet je iemand die nog zo klein is, en dan niet alleen bij de geboorte, maar ook de jaren daarna, laten geloven in iets wat je niet ziet. Dat iets wat alleen in de bijbel staat beschreven.

Daarom heb ik respect voor mijn ouders omdat ze mij hebben laten dopen. Ik ben blij dat ik gedoopt ben. Want als je eens in de put zit, en je weet niet met wie je op dat moment kan spreken, dan kun je tot Hem spreken. Hij luistert naar wat je zegt en onderbreekt je niet.


Er zijn volgens mij genoeg kinderen bij mij op school die ook gedoopt zijn, maar als ik dan vraag: “Ga jij zondag ook naar de kerk?” dan kijken ze mij vreemd aan, alsof ze willen zeggen: “Jij wel dan?!”. En meestal heb ik ook geen zin om naar de kerk te gaan, maar als we er dan zijn, ben ik blij dat we zijn gegaan. Dat we weer naar een goede preek mogen luisteren, en dat we weer mogen zingen over het geloof.

En dat alles, alleen maar omdat ik gedoopt ben, net zoals mijn vader, moeder en mijn broertjes.

Mogen we daarom gaan bidden:

Dank u God, dank dat u er voor ons bent.

Dat U er bent als we vrolijk over straat gaan,

maar ook als we ons niet lekker voelen.

Mogen wij daarom dank U zeggen,

niet alleen omdat U over ons waakt,

maar ook omdat U naar ons wilt horen wanneer we tot u spreken.

Dank U God, dat ik bij uw kinderen mag horen,

en bedankt dat ik gedoopt ben.

Amen

Hein Elzinga


Om uit het hart te leren:

Geen woord ligt op mijn tong, of u, Heer, kent het ten volle.

U omsluit mij, van achter en van voren, u legt uw hand op mij.

(Psalm 139: 4 en 5)1   2   3   4   5   6   7

  • Maandag 2 april
  • Dinsdag 3 april

  • Dovnload 0.51 Mb.