Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Vonnisboeken raad van brabant brussel

Dovnload 17.37 Kb.

Vonnisboeken raad van brabant brusselDatum21.09.2017
Grootte17.37 Kb.

Dovnload 17.37 Kb.

RANB toegangsnummer 1107

microfiches Algemeen Rijksarchief Brussel

VONNISBOEKEN RAAD VAN BRABANT BRUSSEL

inventarisnummers 525 - 673 periode 15de - 17de eeuw

inventarisnummer 575
========================================================

FICHE 1 inventarisnummer 575 periode 1528

========================================================
fol.2 vonnisnr. 3

De executeurs van het TESTAMENT van wijlen JOUFFROUWEN JOHAN­NEN dochter wijlen PIETERS PELS en de erfgenamen MARIE HAMERS weduwe van wijlen JANS VAN BAECX, CHRISOFFELSE, JOHANNA, ANTHONIA, MECHTILDEN en ANNA VAN BAECX allen kinderen en erfgenamen van de voors. MARIE HAMERS en wijlen JAN VAN BAECX, alsmed evoor HENRICK VAN BAECX haar broer, HUBRECHT HAMERS en LUYTGARDEN HAMERS weduwe van wijlen WILLEMS VAN BROEGEL - egaten uit dit testament: 10 stuivers aan de LAMBERTUSKERK te LUIK - twee zilveren schalen in de SINT JANSKERK te 'sBOSCH - voor het SINT BARBARA-ALTAAR 12 Rijnsguldens - aan het ALTAAR VAN HET H.KRUIS, de ZOETE NAAM JEZUS, SINT CORNELIS, SINT JOB, SINT KATHARINA, SINTE AGATHA in dezelfde kerk ieder een pond Vlaamse groten, 100 Rijnsguldens om daarmee missen te laten doen ter discretie van de GARDIAAN van de MINDERBROEDERS in DEN BOSCH - drie Rijnsgulden aan elk van de kloosters staande binnen de stad, de PATER te WAALWIJK, het klooster OP DE DONCK en de KARTUIZERS te VUGHT - een pond Vlaamse groten aan de CELLEBROEDERS en de ZWARTE ZUSTERS - een pond Vlaamse groten aan de GROTE en KLEINE INFIRMACIE - een pond Vlaamse groten aan de KAPELLEN van SINT ANNA, SINT JACOP, SINT ANTHO­NIS, SINT PIETER en SINT CORNELIS - drie Rijnsguldens voor elk van de MANNEN - en VROUWENGASTHUIZEN in de stad - 'twelff silveren croesen ende zesse zilveren lepelen' aan haar nicht MARIKEN VAN DOERNE - de kleren zullen verkocht worden - 8 mei 1528.


fol.7v vonnisnr. 5

LAUREYSE DE RAET en MEESTER LENAERT VAN TEFELEN en JOUFFROUW KATHARINA VAN BREE zijn vrouw - 12 mei 1528.


fol.18v vonnisnr. 12 en 13

Proces voor het stadsbestuur van BERGEN OP ZOOM tussen LAURE­IJS VAN CORTRYCKE brouwer te WAELHEM en JANNE MATHEUSSEN kruidenier en poorter van Bergen op Zoom inzake 1000 viertelen graan, 500 viertelen haver, 500 viertelen gerst gekocht voor 500 gulden - lange acte - 18 mei 1528.


fol.22v vonnisnr. 16

Acte bereffende STEENBERGEN en HALSTEREN - 30 mei 1528.


=============================================================

FICHE 2 inventarisnummer 575 periode 1528

=============================================================
fol.67 vonnisnr. 35

Acte over STEENBERGEN - 4 juli 1528.


fol.74v vonnisnr. 37

de Heer van BERGEN OP ZOOM verklaart dat men hem informatie heeft gegeven over een zekere INGEL MERTENS die in zijn slot te WOUW gevangen zit - hierover ontstaat een discussie - 11 juli 1528.


fol.78 vonnnisnr. 40

De HEER PIETER VAN ZENNEKE priester en religieus in het kloos­ter van GRIMBERGEN verklaart op basis van rechtvaardige tit­els in het bezit te zijn van de kapelanie van SINT MAARTEN in de parochiekerk van RAAMSDONK - 11 juli 1528.


===========================================================

FICHE 3 inventarsinummer 575 periode 1575

===========================================================
fol.105v vonnisnr. 57

PHILIPS VAN DEN DOEREN verklaart te bezitten in de SINT JAN­SKERK te 's-HERTOGENBOSCH een prebende na het overlijden van de HEER NICOLASE DE PORTA - behoorlijk lange acte - 7 septem­ber 1528.


fol.111 vonnisnr. 59

LENAERT JAN LENAERTSSOEN contra THOMAS HOPPENBROUWERS stadhou­der van de SCHOUT VAN KEMPENLAND - 7 september 1528.


=============================================================

FICHE 4 inventarisnummer 575 periode 1528

=============================================================
fol.141v vonnisnr. 91

RUTGHEER TER HOFSTADT heeft voor de wethouders van BERGEN OP ZOOM een proces gevoerd FRANCHOISE PAUWETERE - 15 december 1528.


fol.153 vonnisnr. 104

CORNELIS VAN DER BARENT kapelaan van een van de kapelanieen gesticht op het SINT LAMBERTUSALTAAR in de collegiale kerk van BERGEN OP ZOOM verklaart deze kapelanie te bezitten hetgeen betwist wordt door een zekere MEESTER ADRIAEN JACOBI zodat een geschil hierover is gerezen - lange acte - 24 december 1528.


fol.165 vonnisnr. 114

LAUREYSE DE RAET contra MEESTER LENAERDE VAN TEFELEN en zijn vrouw JOUFFROUWE KATHERINEN VAN BREE - 13 februari 1528.


fol.166v vonnisnr. 107 [dit nummer had 117 moeten zijn!]

HUBRECHT HAMERE, LUYTGARDEN en MARIEN tsHAMERS erfgenamen ab intestato van wijlen JOUFFROUWEN JOHANNEN PELS n.a.v. de executie van het testament van genoemde JOHANNA PELS - 15 februari 1528.


===========================================================

FICHE 5 inventarisnummer 575 periode 1528

===========================================================
fol.197v vonnisnr. 127

MARIE CLAES weduwe van wijlen JANNE VAN SEVENHOVEN ingezeten poorteresse van BERGEN OP ZOOM verklaarde hoe dat zij een de ene kant en FRANS WILLEMSSEN aan de andere kant een scheiding en deling zijn aangegaan na het overlijden van Jan voornoemd - hierbij zijn arbiters of zegslieden opgetreden nl. MEESTER PEETE RVAN OUDERKERCKE en CORNELIS VERMEEREN en de MEESTERS JASPAR VAN DER STEENE en JERONIMO ROECK - lange acte - 6 november 1528.


fol.209 vonnisnr. 136

LENAERDE JAN LENAERTS contra ARNDE ZOENS - vgl. het vonnis voor de SCHEPENEN van OERLE m.b.t. de helft van een hoeve genaamd de BIESHOEVELSHOEVE onder KNEGSEL volgens een Bossche schepen­brief de dato 1 juli 1477 - 15 december 1528.


fol.216 vonnisnr. 140

GIELIS VAN DEN WIJNGAERDE schout van de Heer van BERGEN OP ZOOM en JOUFFROUWE CRISTINEN zijn dochter contra LANCELOTE DE MOYNET, JANNE BRASSAERT, ANDRIESE CALVO, en JORISE VAN GOIR­LE - ook worden genoemd de gezworen schatters van Bergen op Zoom - 18 januari 1528.


fol.224 vonnisnr. 152

HENRICK VAN MERODE heer van PIETERSHEM tot OIRSCHOT HERLAER etc. contra een hele grote groep BROUWERS inzake de betaling van gruitgelden - zie een vorige acte in een ander vonnis­boek - 13 februari 1528.


fol.229 vonnisnr. 156

JANNE BAPTISTA LAMBERTI en JACOPPE DE KEMPENERE en JANNE BALLEMAKER - de kwestie speelt voor de SCHOUT van de stad BERGEN OP ZOOM - genoemd wordt het pakhuis van herberg SINT JACOB in deze stad - 8 maart 1528.


fol.229v vonnisnr. 157

Acte over de TIENDEN genaamd DEN OMLOOP van het dorp HAGHE bij BREDA - vermoede­lijk Prinsenhage - toebehorende aan de deken en het kapittel van THOREN [lees:Thorn?] - behoorlijk lange acte - 2 maart 1528.


=============================================================

FICHE 6 inventarisnummer 575 periode 1528

=============================================================
fol.241v vonnisnr. 163

ANTHONIS NORIS ingezeten poorter van de stad BERGEN OP ZOOM en de HEER HUBRECHT BAT en consorten kapelanen van de parochie­kerk aldaar - 16 mei 1528.


=============================================================

EINDE VAN DIT INVENTARISNUMMER=============================================================


Dovnload 17.37 Kb.