Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Voor kinderen

Dovnload 15.57 Mb.

Voor kinderenPagina1/22
Datum29.06.2018
Grootte15.57 Mb.

Dovnload 15.57 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22Begeleidingsprogrammavoor kinderen

van 6-12 jaar

met overgewicht & obesitas


Den Haag, April 2013

┬ę Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, tenzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Right Step te Den Haag.

Inhoudsopgave
Voorwoord 3

Overzicht bijeenkomsten Door Dik en Dun 4
Intakefase

1e consult dietist en psycholoog: intake en actiepunten 5

2e consult dietist: voedingsadvies en beloningskaart 17

Consult fysiotherapeut: conditie en uithoudingsvermogen 20
Behandelfase

Week 1-15: sportinstructeur/Fysiotherapeut: 23

lesnummer S- 1 tm15 Kinderen

Week 1: lesnummer P-1-Ouders: actiepunten,ABC- schema en 25

overlegmodel

Week 3: lesnummer D-1-Ouders: gezonde Voeding 34

Week 5: lesnummer D/P-2-Ouders: Voeding en Opvoeding 37

Week 6: evaluatie D en F; individueel consult kind en ouders 41

Week 7: lesnummer P-3- Ouders: beloningssysteem,opvoed- 43

stijlen en nee-zeggen

Week 9: lesnummer P-4-Ouders: hoe verder, intermitterend 46

belonen, evaluatie

Week 11: lesnummer D-3-Ouders: feestjes en verjaardagen 50

Week 16: evaluatie D en F: individueel consult kind en ouders 52
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

  • Inhoudsopgave

  • Dovnload 15.57 Mb.