Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Voor Kwaliteit en Creativiteit aan onze Universiteit Beleidstekst n a. v de rectorverkiezing

Dovnload 1.45 Mb.

Voor Kwaliteit en Creativiteit aan onze Universiteit Beleidstekst n a. v de rectorverkiezingPagina3/18
Datum05.12.2018
Grootte1.45 Mb.

Dovnload 1.45 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Acht beleidsperspectieven

Mijn programma kan getoetst worden aan de hand van de volgende acht beleidsperspektieven, die verwerkt zijn in de verschillende beleidsvoorstellen. Zij vormen ook de ruggengraat van de korte versie (10 blz.) van dit programma.
 1. Recht op creativiteit binnen academische vrijheid


Hoe herwaarderen we de academische vrijheid, één van de belangrijkste bestaansredenen van een moderne universiteit, basis van creativiteit en maatschappelijke beschouwing ?


 1. Faciliteren, identificatie en loyauteit


Hoe zorgen we ervoor dat alle geledingen van onze universiteit beter samenwerken en de algemene objectieven inzake kwaliteitsvol onderzoek, onderwijs en dienstverlening door álle werknemers gedeeld worden ?


 1. Naar een coachend onderzoeksbeleid


Hoe zorgen we er voor dat jong (en ouder) onderzoekstalent zich nog beter creatief kan ontplooien ?


 1. Internationalisering op de kaart


Welke maatregelen gaan we nemen om ons internationaal beleid meer vorm te geven ? Wat zijn de belangrijkste doelstellingen op het vlak van internationalisering van onderwijs en onderzoek ?


 1. Een studentvriendelijke universiteit van kwaliteit


Hoe consolideren we verder de studentvriendelijke universiteit die we trachten te zijn ?


 1. Stroomlijning van hoger onderwijs in Vlaanderen


Hoe kanaliseren we de grote veranderingsprocessen van onderwijs (BAMA’s, flexibilisering) en van structuren (associatie, accreditering) ?


 1. De volwaardige en brede universiteit met impact en autoriteit


Hoe herwaarderen we de rol van onze universiteit in de Vlaamse en Europese samenleving, niet enkel als ‘science push’ maar vooral ook als ‘society pull’ universiteit ?


 1. Middelen en politieke slagkracht


Hoe organiseren we ons beter zodat we méér wegen op de politieke besluitvorming, een adequate financiering krijgen en de omgevingsparameters optimaal zijn voor het realiseren van onze beleidsaspiraties ?
Persoonlijke invulling van het profiel van rector


Mijn invulling van het profiel van rector vertrekt van deze beleidsaspiraties.
De rector
Staat als kritische wetenschapper garant voor de academische vrijheid, als bron van creativiteit en ongebonden, maatschappelijke beschouwing. Door een domeinspecifieke invulling van kwaliteit, waardeert hij élke wetenschapsdiscipline. Zo hervaloriseert hij de rol van onze universiteit in de samenleving en naar de overheid en het bedrijfsleven.
Zal als loyaal bestuurder instaan voor heldere en transparante referentiekaders voor onderwijs, onderzoek en internationalisering. Hiertoe consulteert hij ruim en gestructureerd met àlle geledingen. Met zijn ploeg en medewerkers, faciliteert hij de beleidsuitvoering door een betere coördinatie ervan.
Zal met een betrokken en evenwichtige maatschappelijke visie respect tonen voor de diversiteit aan onze universiteit, in mensen, methoden, talen en culturen, in onderwijs, onderzoek en alle vormen van maatschappelijke dienstverlening. Hij ijvert voor gelijke kansen tot persoonlijke ontplooiing van elke student, onderzoeker en werknemer, in een mens- en gezinsvriendelijke universiteit.
Zal als integer beleidspolitiek persoon krachtdadig opkomen voor een solide financiering van onderwijs en onderzoek. Hij ijvert voor een evenwichtige uitbouw en stroomlijning van het wetenschappelijk onderzoek, het hoger onderwijs en de rol van de universiteit als kritisch denkcentrum op het Vlaamse, Europese en internationale niveau.CV Bart De Moor


Versie februari 2005; Uitgebreid CV zie www.bartdemoor.be


Personalia

 • Geboren te Halle, Vlaams-Brabant, 12 juli 1960; Gehuwd met Hilde Devoghel, 3 kinderen (Thomas, Hannah, Jakob);

 • Coördinaten privé: Parklaan 5, 3360 Lovenjoel, tel+fax: 016461281; gsm: 0475287052;

 • Coördinaten werk: ESAT-SCD, K.U.Leuven, Kasteelpark Arenberg 10, 3001 Leuven; tel: 016321709; fax: 016321970;

email: bart.demoor@esat.kuleuven.ac.be; web: www.bartdemoor.be

Studies:

 • 1978: Latijn-Wiskunde, Sint-Jan Berchmanscollege, Brussel;

 • 1983: Burg. Ir. Electro-Werktuigkunde (Regeltechniek), K.U.Leuven;

 • 1988: Dr. Toeg. Wetenschappen (prom. Prof. Joos Vandewalle), K.U.Leuven;

Beroepsloopbaan universiteit:

 • 1983-1988: Bursaal I.W.O.N.L.;

 • 1988-1990: Postdoc: Visiting Research Associate, Stanford University, Information Systems Lab (prof. Kailath) en Computer Science (prof. Golub);

 • 1991-1999: Bevoegd Verklaard Navorser FWO; Deeltijds ZAP K.U.Leuven;

 • 1992: Visiting Research Fellow, University of Minnesota, Minneapolis;

 • 2000: Gewoon Hoogleraar K.U.Leuven.

Beroepsloopbaan buiten universiteit:

 • 1991-1992: Kabinetschef Federaal Wetenschapsbeleid (Wivina Demeester);

 • 1992-1994: Adviseur (Wivina Demeester, Vlaams minister Begroting);

 • 1995-1999: Adviseur Wetenschaps- en Technologiebeleid (Luc Van den Brande, minister-president Vlaanderen)1;

Onderzoek

 • Onderzoeksactiviteiten in numerieke lineaire algebra, systeemtheorie en sys-teemidentificatie, geavanceerde modelgebaseerde regeltechniek, quantum informatie theorie, datamining en bio-informatica;

 • Huidige onderzoeksgroep: 8 postdocs, 40 doctorandi;

 • Tot 2005: promotor van 25 afgelegde doctoraten; (Co-)auteur van 3 boeken, 177 journal papers (1150 citaties), 280 conferentiebijdragen; ‘Best journal paper awards’ (IEEE-SP (1999), Automatica (1996), Guillemin-Cauer (1990)); Wetenschappelijke prijzen (FWO-Siemens, Leslie Fox, Leybold-Heraeus, Laureaat Koninklijke Academie); Fellow IEEE; Verschillende malen ‘Plenary Invited Speaker’ internationale conferenties; Associate Editor van verschillende wetenschappelijke tijdschriften; Promotor eredoctoraten K.U.Leuven: Gene Golub (Stanford, 1992), Lennart Ljung (Linköping, 2004);

 • Lijst publicatie: http://www.esat.kuleuven.ac.be/~sistawww/cgi-bin/pub.pl

 • Lijst projecten: http://www.kuleuven.ac.be/cv/projecten/u0008904.htm;

Onderwijs

 • FTW: Geavanceerde Regelsystemen, Systeemidentificatie, Gevallenstudies van Industriële Procescontrole en Data-mining; MnM Bio-informatics: Case Studies in Bioinformatics System Integration, Applied Statistical Methods in Bioinformatics; TEW: Technologie en Economische Sectoren;

 • Gastdocent in verschillende Belgische, Europese en Amerikaanse Graduate Schools;

Functies

 • K.U.Leuven: Lid Academische Raad (studenten/assistenten, 1982-1983); Lid Raad Onderzoeksbeleid K.U.Leuven en Associatie; Coördinator Allocatie-model; Lid Commissie Personeelsfunctieweging; Lid verschillende POC’s;

 • Board of: European Control Association (1994-1996), European Research Consortium for Informatics and Mathematics (sinds 2004), Mathematical Theory of Networks and Systems (MTNS, voorzitter); Organisatiecomité verschillende internationale congressen.

Bestuurservaring

 • Mede-oprichter/Lid Raad van Bestuur van 3 spinoff-bedrijven: www.ipcos.be (1995), www.data4s.com (2001), www.tmleuven.be (2002);

 • Oprichter/Lid Raad van Bestuur Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB), Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten (VCBT), Technopolis; Lid Raad van Bestuur Studiecentrum Kernenergie (SCK);

Andere:

 • Preses Vlaamse Technische Kring (VTK, 1982-1983); Redactie VETO (1983-1984), LOVAN (1985-1986), Onze Alma Mater (1998-2002); Lid CAWET (Ingenieurskamer Koninklijke Academie, sinds 2000); Wetenschapsexpert in Hoe?Zo! (TV1).

 • Oprichter (met L. Apostel, J.Van Der Veken) van Worldviews/Wereldbeelden.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

 • Persoonlijke invulling van het profiel van rector
 • CV Bart De Moor

 • Dovnload 1.45 Mb.