Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Voor leidinggevenden en personeelsmedewerkers Laatste update: 4 januari 2017Inhoudstafel

Dovnload 1.28 Mb.

Voor leidinggevenden en personeelsmedewerkers Laatste update: 4 januari 2017InhoudstafelPagina2/53
Datum04.04.2017
Grootte1.28 Mb.

Dovnload 1.28 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53

1Deontologie1.1De eedaflegging

Stadsmedewerkers moeten hun taken op een correcte en loyale manier uitoefenen, zich op een actieve manier inzetten voor de realisatie van de doelstellingen en altijd de persoonlijke waardigheid van iedereen respecteren. Daarom leggen alle medewerkers en leidinggevenden van de stad de eed af.


Deze eed is niet vrijblijvend. Hiermee engageren de medewerkers zich om:


 • de verplichtingen van hun ambt trouw na te leven;

 • zich volgens de gedragscode en A-waarden integer te gedragen;

 • de stedelijke reglementen te respecteren.

Dit betekent ook dat:
 • alle medewerkers rekening houden met de rechten en belangen van de stad en van alle betrokkenen;

 • alle medewerkers een juiste morele afweging maken in moeilijke situaties;

 • de leidinggevenden het voorbeeld moeten geven, onder andere door gepast op te treden bij overtredingen. Want zij zijn verantwoordelijk voor de toepassing van de A-waarden en de gedragsregels.
Juridische teksten:

Gemeentedecreet, artikelen 106 en 107

Rechtspositieregeling, deel 1 (deontologie)


1.2De gedragscode

De stad hecht een groot belang aan de vijf A-waarden kostenbewustzijn, klantgerichtheid, samenwerken, diversiteit en integriteit. Van onze medewerkers en leidinggevenden verwacht de stad dat ze zich altijd gedragen volgens de A-waarden en de gedragscode die op deze A-waarden is gebaseerd.


De burgers, politici, bedrijven, bezoekers en iedereen die hier werkt, verwachten van alle medewerkers een optimale bijdrage aan de werking van de stad. Het is daarom belangrijk dat elke medewerker zich hiervan altijd bewust is en er dagelijks naar handelt. Iedere medewerker heeft daarin een eigen, individuele verantwoordelijkheid en moet voor zijn handelingen verantwoording kunnen afleggen.
Iedere medewerker komt wel eens in een situatie terecht waarin hij niet precies weet wat goed is voor de stad. De gedragscode bevat een aantal algemene richtlijnen die hem houvast geven in geval van twijfel. Elke leidinggevende heeft de bijzondere verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de medewerkers deze gedragscode zo goed mogelijk naleven. In concrete gevallen kan de medewerker altijd een vraag stellen aan zijn leidinggevende of het Bureau voor Integriteit.
De stad vindt deze A-waarden zo belangrijk dat ze opgenomen zijn in de competentieprofielen van alle functies op alle niveaus binnen de stad. Medewerkers op alle niveaus worden daarom ook op deze A-waarden beoordeeld en gewaardeerd door hun leidinggevenden. De A-waarden vormen de kernwaarden van het bestuur.
De stad verwacht ook dat de andere stedelijke organisaties, waarmee zij samenwerkt, deze gedragscode toepassen.
Omdat er bij medewerkers de vraag rijst wat er al dan niet geschreven mag worden op een persoonlijk profiel of kanaal in het kader van sociale media, is er hiervoor een specifieke gedragscode uitgeschreven.

De regels voor sociale media zijn op zich niet anders dan voor andere communicatiekanalen. Belangrijk is dat ambtenaren ook op persoonlijke kanalen de A-waarden en de algemene gedragscode naleven. De gedragscode sociale media is erop gericht om de medewerkers te faciliteren en zowel vertrouwen als een houvast te geven.
Juridische teksten:

Rechtspositieregeling, deel 1: (deontologie)

Gemeenteraadsbeslissing van 21 maart 2005 (432), aangepast door de gemeenteraadsbeslissing van 16 februari 2009 (242)en 24 januari 2011 (jaarnummer 33).

Beslissing managementteam van 12 december 2012 (jaarnummer 00522) die een gedragscode voor werknemers vastlegt met betrekking tot sociale media

Dienstnota van 9 april 2013 betreffende de gedragscode sociale media

De volledige tekst van de Gedragscode sociale media1.2.1Kostenbewustzijn

De waarde kostenbewustzijn betekent dat een medewerker altijd zorgzaam en verantwoord omgaat met de beschikbare middelen van de stad. Hij moet altijd:Kostenbewustzijn gaat over meer dan enkel zuinig zijn met financiƫle en andere middelen. Het houdt ook in dat medewerkers de prijs tegenover de kwaliteit kunnen afwegen.


In de praktijk betekent dit:


 • spaarzaam omgaan met energie, materiaal en tijd: vermijden van onnodige kosten, geen verspilling van energie en materiaal, maar ook efficiĆ«nter werken door een betere besteding van de arbeidstijd;

 • bewust omgaan met prijs en kwaliteit: bij de aankoop moet een medewerker altijd kiezen voor de beste prijs-kwaliteitverhouding;

 • maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen naar toekomstige generaties: een medewerker moet altijd de duurzaamheid van wat hij aankoopt nastreven, maar ook zijn eigen prestaties moeten gericht zijn op de realisatie van duurzame producten.
Juridische teksten:

Rechtspositieregeling, deel 1: (deontologie)

Gemeenteraadsbeslissing van 21 maart 2005 (432), aangepast door de gemeenteraadsbeslissing van 16 februari 2009 (242), over de gedragscode
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53

 • 1.2De gedragscode
 • 1.2.1Kostenbewustzijn

 • Dovnload 1.28 Mb.