Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Voor leidinggevenden en personeelsmedewerkers Laatste update: 4 januari 2017Inhoudstafel

Dovnload 1.28 Mb.

Voor leidinggevenden en personeelsmedewerkers Laatste update: 4 januari 2017InhoudstafelPagina20/53
Datum04.04.2017
Grootte1.28 Mb.

Dovnload 1.28 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   534.13Opdrachthouderschap

Het kan voorkomen dat de stad een opdracht uitschrijft waarvoor ze een medewerker zoekt die de opdracht tijdelijk bovenop zijn huidige taken erbij kan nemen. Hiervoor doet de stadssecretaris dan een oproep. Het belasten van een medewerker met deze opdracht noemen we opdrachthouderschap.


Een medewerker heeft niet zelf het recht om als opdrachthouder aangesteld of verloond te worden wanneer hem om een extra taak wordt gevraagd. De meeste extra inspanningen zijn immers een deel van de normale taakuitvoering.
Wanneer een medewerker het opdrachthouderschap aanvaardt, maakt hij zijn huidige job zwaarder want hij neemt er een extra taak of verantwoordelijkheid bij of zijn functievereisten worden aangepast. Deze opdracht is doorgaans van langere duur. Hij ontvangt voor deze extra inspanningen dan ook een extra toelage.
Het opdrachthouderschap duurt in principe zolang de opdracht duurt, maar kan op elk moment worden beëindigd door de stadssecretaris wanneer daar objectieve redenen voor zijn.

4.13.1Voorwaarden voor de opdrachthouder


4.13.2Voorwaarden gesteld aan de opdracht

 • de opdracht moet tijdelijk zijn;

 • de opdracht zorgt voor verhoging van de werklast, aanpassing van de functievereisten en/of verantwoordelijkheden van de potentiële opdrachthouder.4.13.3Kandidaat stellen

De stadssecretaris schrijft een oproep voor opdrachthouderschap uit via dienstnota. Een medewerker kan zich hiervoor kandidaat stellen. De voorwaarden waaraan een geschikte kandidaat zich moet voldoen, wordt in de oproep vermeld. Opdrachthouderschap is geen verplichting.


De oproep bevat een inhoudelijke omschrijving van de opdracht en van de gevraagde competenties en vermeldt de uiterste termijn voor de indiening van de kandidaturen. De ingediende kandidaturen worden getoetst aan de opdracht en aan de daarvoor geldende competentievereisten. Kandidaten kunnen uitgenodigd worden voor een gesprek.
De stadssecretaris beslist op basis van een vergelijking van de kandidaten aan wie de opdracht wordt toegewezen.

4.13.4Toelage

Een medewerker die geselecteerd wordt en de tijdelijke extra opdracht aanneemt, krijgt hiervoor gedurende de opdracht een toelage. Voor meer informatie hierover zie deel salaris, toelagen en vergoedingen.4.13.5Evaluatie

De opdrachthouder moet op gepaste tijden rapporteren over de voortgang van zijn opdracht. De momenten waarop hij moet rapporteren worden bij zijn aanstelling als opdrachthouder beslist (meestal driemaandelijks).4.13.6Overgangsmaatregelen

De opdrachthouders waarvan hun opdrachthouderschap opgestart is voor 1 februari 2012 vallen onder de bepalingen van het reglement of de rechtspositieregeling die van kracht waren op het moment van de oproep tot opdrachthouderschap.
Juridische teksten:

Rechtspositieregeling, deel 4, titel 4.8, en deel 6 (salaris en vergoedingen)

Besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 artikel 92 tem 944.14Hogere functie

Een medewerker kan tijdens zijn loopbaan tijdelijk een hogere functie uitoefenen als het bestuur deze mogelijkheid aanbiedt. Dit kan in volgende gevallen:
 • Als een medewerker van een hogere graad lang afwezig is, kan een andere medewerker uit een lagere graad de hogere functie uitoefenen gedurende de periode van afwezigheid.

 • Als een hogere functie vrijkomt (als er een vacature ontstaat) en het nodig is dat deze vacature tijdelijk al ingevuld wordt in afwachting van een selectie, kan een uit een lagere graad medewerker aangesteld worden in deze hogere functie voor maximaal zes maanden. Is de selectieprocedure om de functie definitief in te vullen intussen gestart, dan loopt de ‘hogere functie’ verder totdat de geselecteerde medewerker start.


4.14.1Voorwaarden en aanstelling

Een medewerker heeft zijn proeftijd in zijn huidige functie afgerond en de bedrijfsdirecteur is van mening dat de medewerker geschikt is om de functie tijdelijk waar te nemen. De bedrijfsdirecteur doet een voorstel aan de stadssecretaris, die vervolgens beslist over de aanstelling. Hieraan kan een selectie of competentiemeting voorafgaan, maar dat hoeft niet.
4.14.2Toelage

Vanaf het moment dat een medewerker is aangesteld en de hogere functie dertig dagen ononderbroken uitoefent, krijg hij hiervoor een toelage. Voor meer informatie hierover zie deel 6 salaris, toelagen en vergoedingen.
4.14.3Einde van de hogere functie

Het uitoefenen van een hogere functie heeft een tijdelijk karakter en kan op elk moment worden beëindigd. Dit gebeurt hoe dan ook in de volgende gevallen:
 • wanneer de door de hogere functie vervangen medewerker terugkeert of na zes maanden, wanneer het gaat om een functie die vacant is en er (eventueel na verlenging van de hogere functie) geen selectieprocedure werd opgestart of

 • wanneer de vacature definitief ingevuld kan worden met een kandidaat uit een selectieprocedure (eventueel na verlenging) of

 • wanneer de aanstellende overheid (meestal de stadssecretaris) op basis van een gemotiveerd voorstel van de bedrijfsdirecteur de waarneming van hogere functie en de toekenning van de toelage stopzet. Dit kan te allen tijde.4.14.4Overgangsmaatregelen

De hogere functies die zijn toegekend voor 1 februari 2012 vallen onder de bepalingen van het reglement of de rechtspositieregeling die van kracht waren op het moment van de aanstelling in de hogere functie.
Juridische teksten:

Rechtspositieregeling, deel 4, titel 4.9, en deel 6 (salaris en vergoedingen)

Besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007, artikel 95 tem 971   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   53

 • 4.13.1Voorwaarden voor de opdrachthouder
 • 4.13.3Kandidaat stellen
 • 4.13.6Overgangsmaatregelen
 • 4.14Hogere functie
 • 4.14.1Voorwaarden en aanstelling
 • 4.14.3Einde van de hogere functie
 • 4.14.4Overgangsmaatregelen

 • Dovnload 1.28 Mb.