Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Voorbeeld aanwijsbrief keurmeester Naam

Dovnload 8.28 Kb.

Voorbeeld aanwijsbrief keurmeester NaamDatum02.08.2017
Grootte8.28 Kb.

Dovnload 8.28 Kb.

Voorbeeld aanwijsbrief keurmeester

Naam : ________________________________________________

Functie: ________________________________________________

Afdeling: ________________________________________________

Wordt met ingang van: dd/mm/jjj door ondergetekende aangewezen als:

Keurmeester arbeidsmiddelen
Deze aanwijzing is geldig tot: (datum wederopzegging)

01 januari 2012

Geadviseerd wordt om 3 jaar te nemen en dan te zien of bijscholing noodzakelijk is
Deze aanwijzing geldt voor de volgende producten:

Klimmateriaal volgens EN131, NEN2484

Hijsmaterialen

Elektrische apparaten volgens NEN3140 en EN50110
Deze aanwijzing geldt voor de volgende werkzaamheden:

Het uitbrengen van een waardeoordeel over de deugdelijkheid, veiligheid en het functioneren van de bovenstaande producten.

Reparatie aan niet krachtdragende onderdelen van de bovenstaande producten.

Reparatie aan onderdelen van de bovenstaande producten die geen wijzigingen van de functie met zich meebrengen.
Op deze aanwijzing zijn de volgende beperkingen van toepassing:

Valstop blokken

Hoogwerkers

De aangewezene verklaart de volgende documenten te hebben ontvangen:(Indien van toepassing, bijvoorbeeld checklisten en procedures)
De aangewezene verklaart:

Zichzelf op de hoogte te houden van veranderingen.

Procedures op te zetten tbv de keuring

Checklisten op te zetten en bij te houden

Zijn waardeoordeel gefundeerd en naar eer en geweten te geven

Plaats: dd/mm/jjj Datum: dd/mm/jjjHandtekening voor aanwijzing: Handtekening voor akkoord:


________________________ ________________________


Dovnload 8.28 Kb.