Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Voorbeeld Instellingsexamen Toets Engels Schrijven A2 (generiek), B1

Dovnload 1.29 Mb.

Voorbeeld Instellingsexamen Toets Engels Schrijven A2 (generiek), B1Pagina1/5
Datum25.10.2017
Grootte1.29 Mb.

Dovnload 1.29 Mb.
  1   2   3   4   5Voorbeeld Instellingsexamen
Toets Engels
Schrijven A2 (generiek),


B1 (beroepsspecifiek)1 Voorblad toets Engels Schrijven A2/B1 2

2 Informatie voor de kandidaat 3

Toets Engels: Schrijven A2 (generiek) en B1 (beroepsspecifiek) 5

3 Informatie voor de toetsleider 11

4 Informatie voor de beoordelaar 12
 1. Voorblad toets Engels Schrijven A2/B1


Kwalificatiedossier

Generiek, gecombineerd met ‘Ondernemer detailhandel’


Examencode

[Unieke code van dit examen]


Sector

Economie


Uitstroomdifferentiatie, Crebo-code

[indien relevant] [Crebo-code]


Niveau

MBO 4


Leerweg

BOL – BBL


Cohort

[schooljaar van start opleiding]


Versie


3.0Taaltaak/toetsopdracht

plus verantwoording

In dit examen worden twee niveaus getoetst, met drie opdrachten en twee aparte beoordelingen.


 1. e-mail (A2, generiek)

 2. formulier (A2, generiek)

 3. zakelijke brief (B1, specifiek)

De beroepsspecifieke opdracht op B1 is gerelateerd aan kerntaak 2, werkproces 5: maakt inkoopplannen voor het assortiment.Datum/periode(n) afname

[datum]

[periode]
Tijdsduur


60 minuten

Auteur

Henriëtte van Suilichem


Datum akkoord toetscommissie

[datum]

Beoordelaar

[naam]


Benodigd materiaal

Opdracht 1 en 3: computer met e-mailmogelijkheid (met apart e-mail adres voor dit examen)

Opdracht 2: pen en papier
Toegestane hulpmiddelen


Kladpapier

Op de pc: spellingscheckerVervolgbladen


 1. Algemeen voorblad

 2. Informatie voor de kandidaat

 3. Informatie voor de toetsleider

 4. Informatie voor de beoordelaar

 5. Beoordelingsmodel bij deze toets

 1. Informatie voor de kandidaat


Naam kandidaat


Cohort

2012

Vaardigheid

Schrijven


Taalniveau

A2 (generiek)

B1 (beroepsspecifiek)

Datum examen
Tijdstip examenLocatie
Duur

60 minuten

Toetstaken/

Opdrachten

 1. E-mail schrijven (A2)

 2. Sollicitatieformulier invullen (A2)

 3. Een eenvoudige zakelijke brief schrijven (B1)
Hulpmiddelen:Bij de opdrachten mag je kladpapier als hulpmiddel gebruiken. Na het examen lever je dit kladpapier samen met je examen in bij de toetsleider.

Op de pc mag je een spellingschecker gebruiken.Op te leveren

De opdrachten 1 en 3 moeten naar de toetsleider gemaild worden: toetsleider@school.nl

Opdracht 2 verwerk je schriftelijk met pen en papier.


Maximaal te halen score


10 punten, op basis van het drie-punts beoordelingsformulier

Minimaal te behalen score om te slagen

5 punten, op basis van het drie-punts beoordelingsformulier

Naam beoordelaar:


Naam surveillant
Uitslag/

herkansing

Je krijgt de uitslag van dit examen binnen 10 werkdagen. Je hebt recht op één herkansing in de eerstvolgende examenweek.
Beoordeling

De opdrachten 1 en 2 (A2) worden samen beoordeeld met behulp van het Drie-punts beoordelingsformulier Schrijven A2 (zie bijlage).
Opdracht 1 en 2 moeten voldoen aan de volgende 8 inhoudelijke kenmerken:

E-mail:


 • Groet (1)

 • Inhoudelijke elementen (4)

 • Afsluiting (1)

Sollicitatieformulier: • Alle velden ingevuld (1)

 • Veld ‘motivatie’ ingevuld (1)

De inhoudelijke kenmerken van de opdrachten 1 en 2 worden als volgt beoordeeld:


Je krijgt 2 punten voor de inhoudelijke kenmerken als:

 • De e-mail alle 6 gevraagde onderdelen bevat

 • In het sollicitatieformulier alle velden ingevuld zijn.

Je krijgt 1 punt voor de inhoudelijke kenmerken als:

 • De e-mail 4-6 onderdelen bevat en

 • In het sollicitatieformulier maximaal 2 velden leeg zijn, behalve het veld ‘motivatie’

Je krijgt 0 punten voor de inhoudelijke kenmerken als:

 • De e-mail minder dan 4 onderdelen bevat en

 • In het sollicitatieformulier meer dan 2 velden leeg zijn, of het veld ‘motivatie’ leeg is.


Opdracht 3 (B1) wordt beoordeeld met behulp van het Drie-punts beoordelingsformulier Schrijven B1 (zie bijlage).
Opdracht 3 (B1) moet voldoen aan de volgende 6 inhoudelijke kenmerken:

 • Aanhef (1)

 • Introductie (1)

 • Drie vragen (3)

 • Afsluiting (1)

Deze worden als volgt beoordeeld:


Je krijgt 2 punten voor de inhoudelijke kenmerken als

Je krijgt 1 punt voor de inhoudelijke kenmerken als • De brief 5 inhoudelijke kenmerken bevat

Je krijgt 0 punten voor de inhoudelijke kenmerken als • De brief minder dan 5 inhoudelijke kenmerken bevat

Je taalniveau A2 en B1 wordt beoordeeld op de volgende aspecten: • woordgebruik en woordenschat

 • grammaticale correctheid

 • spelling en interpunctie

 • samenhang.

Per aspect kan 0, 1 of 2 punten worden behaald.

Toets Engels: Schrijven A2 (generiek) en B1 (beroepsspecifiek)


Voorbereiding

Lees eerst alle drie de opdrachten door voordat je aan de eerste opdracht begint. Zo kun je beter de tijd inschatten die je nodig hebt.Opdracht 1 Het schrijven van een e-mail

Situatie

It is almost summer and you want to spend your summer working in England. You write your relatives in England telling about your plans.

You write an e-mail to your cousin David telling him that you want to apply for a job at Sainsbury’s. The past two summers you stayed at their place for a couple of weeks. Of course it would be nice if you could stay with them again this summer. You ask if this is possible.
Het is bijna zomer en je wilt deze zomer graag in Engeland werken. Je schrijft je familie in Engeland om te vertellen over je plannen. Je schrijft een e-mail naar je neef waarin je vertelt dat je bij Sainsbury’s wilt solliciteren. De afgelopen twee zomers ben je ook een paar weken bij hen thuis geweest. Het zou natuurlijk fijn zijn als je deze zomer weer bij hen kunt logeren. Je vraagt of dat kan.
Opdracht

Write an e-mail to your cousin in which you use at least four elements. If you like, use the pictures on the next page as inspiration.


Do not forget to greet your cousin and close your e-mail.
Mail your letter to your toetsleider@school.nl .
Schrijf een e-mail naar je neef waarin je tenminste vier elementen gebruikt. Als je wilt, kun je de plaatjes op de volgende pagina als inspiratiebron gebruiken.
Vergeet niet je neef te groeten en je e-mail netjes af te sluiten.
Mail je brief naar toetsleider@school.nl .

  1   2   3   4   5

 • Voorblad toets Engels Schrijven A2/B1
 • Informatie voor de kandidaat
 • Toets Engels: Schrijven A2 (generiek) en B1 (beroepsspecifiek)

 • Dovnload 1.29 Mb.