Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Voorbeeld Instellingsexamen Toets Engels Schrijven A2 (generiek), B1

Dovnload 1.29 Mb.

Voorbeeld Instellingsexamen Toets Engels Schrijven A2 (generiek), B1Pagina5/5
Datum25.10.2017
Grootte1.29 Mb.

Dovnload 1.29 Mb.
1   2   3   4   5

Morplan supplies in all kinds of carrier bags for the retail business. On their website you find some information about two environmentally friendly bags.Bio-Degradable Carrier Bag Degradable plastic bag

Opdracht

You write a letter to Morplan Ltd, Unit 1, Temple Bank, Harlow, Essex, CM20 2DY, United Kingdom.


In your letter you ask for more information about the plastic carrier bags.

For example: • In stock?

 • Which colours?

 • Price?

 • Samples?

 • Other things you want to know?

Ask for at least three different things. Write in complete sentences, do not sum up!


Start you letter with a short introduction explaining why you are writing.

End your letter with an appropriate closing.Einde toets!
 1. Informatie voor de toetsleider


  Algemeen


  De kandidaat moet 3 schrijfopdrachten maken. Twee op niveau A2, één op niveau B1.

  1. E-mail naar Engelstalige familie (A2)

  2. Invullen van een eenvoudig sollicitatieformulier (A2)

  3. Eenvoudige zakelijke brief (B1)

  Opdracht 1 en 3 moeten op de computer worden gemaakt. De e-mail moet naar een speciaal e-mailadres voor dit examen worden gestuurd.
  Rol


  De toetsleider:

  • laat kandidaten bij binnenkomst de presentielijst tekenen

  • deelt de examens uit

  • legt uit dat opdracht 2 op papier verwerkt moet worden en opdrachten 1 en 3 per mail verzonden moeten worden naar de docent. Opdrachten 1 en 3 worden verzonden naar toetsleider@school.nl (instelling maakt eigen e-mailadres)

  • tekent op het presentieformulier af dat de opdrachten 1 en 3 binnen gekomen zijn

  • geeft aan dat de eerste 60 minuten van de toetstijd niemand het lokaal mag verlaten

  • houdt toezicht tijdens afname

  • geeft een seintje wanneer 45 minuten voorbij zijn

  • geeft aan wanneer er nog 10 minuten toetstijd over zijn

  • neemt werk in van de kandidaten vanaf een uur na aanvang van het examen

  • let op dat ook het kladpapier ingeleverd wordt

  • zorgt dat de kandidaten na het inleveren rustig, zonder te praten het lokaal verlaten.

  • (print de e-mail en de brief en hecht deze aan het examen van de kandidaat)

  • Eventueel zorgt de toetsleider voor usb-sticks om het worddocument van de kandidaten op te kunnen slaan
  Locatie


  Lokaal met computers of laptops


  Eisen inrichting locatie  Ruim lokaal waar de studenten ver genoeg van elkaar kunnen zitten. Het lokaal moet voorzien zijn van genoeg stoelen, tafels en computers of laptops

  Duur


  60 minuten


  Benodigd materiaal  Presentielijst

  Opdracht 1 en 3: computer of laptop

  Opdracht 2: pen en papier

  (printer, indien de toetsleider de e-mail en brief moet printen)
  Toegestane hulpmiddelen


  Kladpapier

  Op de pc: spellingschecker  Aandachtspunten  • De toetsleider mag geen vragen beantwoorden

  • Zorg voor een afgeschermde e-mail omgeving van waaruit direct kan worden geprint. Wanneer dit niet mogelijk is, de opdrachten laten maken in een worddocument en opslaan op een usb-stick 2. Informatie voor de beoordelaar


Eisen beoordelaar

Om dit examen te kunnen beoordelen, moet u aantoonbaar competent zijn als beoordelaar Engels.


Duur


Per examen heeft u ongeveer 20 minuten nodig voor het nakijken en beoordelen.


Voorbereiding beoordelaarU leest de Instructie voor de kandidaat en concentreert zich op de beoordelingscriteria.
U controleert of u per kandidaat alle stukken heeft, inclusief de geprinte onderdelen.


Benodigd materiaal


Presentielijst

De ingevulde examens van alle kandidaten, plus de uitgeprinte e-mails en brieven van de kandidaten.
Toegestane hulpmiddelen

voor de kandidaat


Kladpapier

Spellingschecker op pcSituatiesZie Informatie kandidaat

OpdrachtenZie informatie kandidaat


Op te leveren


 1. E-mail naar Engelstalige familie (A2)

 2. Sollicitatieformulier (A2)

 3. Eenvoudige zakelijke brief (B1)

1 en 3 zijn opgeleverd via het e-mailadres van dit examen.

(eventueel al geprint door de toetsleider)


Beoordeling


De opdrachten 1 en 2 (A2) worden samen beoordeeld met behulp van het Drie-punts beoordelingsformulier Schrijven A2 (zie bijlage).
Opdracht 1 en 2 moeten voldoen aan de volgende 8 inhoudelijke kenmerken:

E-mail:


 • Groet (1)

 • Vier elementen (4)

 • Afsluiting (1)

Sollicitatieformulier:

 • Alle velden ingevuld (1)

 • Veld ‘motivatie’ ingevuld (1)

De inhoudelijke kenmerken van de opdrachten 1 en 2 worden als volgt beoordeeld:


De kandidaat krijgt 2 punten voor de inhoudelijke kenmerken als

 • De e-mail alle 6 gevraagde onderdelen bevat

 • In het sollicitatieformulier alle velden ingevuld zijn.

De kandidaat krijgt 1 punt voor de inhoudelijke kenmerken als:

 • De e-mail 4-6 onderdelen bevat en

 • In het sollicitatieformulier maximaal 2 velden leeg zijn, behalve het veld ‘motivatie’

De kandidaat krijgt 0 punten voor de inhoudelijke kenmerken als:

 • De e-mail minder dan 4 onderdelen bevat en

 • In het sollicitatieformulier meer dan 2 velden leeg zijn, of het veld ‘motivatie’ leeg is.


Opdracht 3 (B1) wordt beoordeeld met behulp van het Drie-punts beoordelingsformulier Schrijven B1 (zie bijlage).
Opdracht 3 (B1) moet voldoen aan de volgende 6 inhoudelijke kenmerken:

 • Aanhef (1)

 • Introductie (1)

 • Drie vragen (3)

 • Afsluiting (1)

Deze worden als volgt beoordeeld:


De kandidaat krijgt 0 punten als:

De kandidaat krijgt 1 punt voor de inhoudelijke kenmerken als:

 • De brief 5 inhoudelijke kenmerken bevat

De kandidaat krijgt 2 punten voor de inhoudelijke kenmerken als

 • De brief bevat alle 6 gevraagde inhoudelijke kenmerken.Het taalniveau A2 en B1 wordt beoordeeld op de volgende aspecten:

 • woordgebruik en woordenschat

 • grammaticale correctheid

 • spelling en interpunctie

 • samenhang

Per aspect kan 0, 1 of 2 punten worden behaald.


Uitslag/herkansingBinnen 10 werkdagen krijgt de kandidaat de uitslag.

Bij negatief resultaat heeft de kandidaat recht op één herkansing.Voorbeeld instellingsexamens: Engels Schrijven A2 generiek en B1 beroepsspecifiek – CINOP


1   2   3   4   5

 • Informatie voor de toetsleider
 • Informatie voor de beoordelaar

 • Dovnload 1.29 Mb.