Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Voorbeeld laatste aanmaning + aanzegging incassokosten door baak juristen

Dovnload 6.07 Kb.

Voorbeeld laatste aanmaning + aanzegging incassokosten door baak juristenDatum01.08.2017
Grootte6.07 Kb.

Dovnload 6.07 Kb.


Voorbeeld laatste aanmaning + aanzegging incassokosten door BAAK Juristen
Naam

Adres

Postcode + Woonplaats
Plaats, datum
Betreft: Openstaande factuur / facturen

Geachte mevrouw, heer,


Naar aanleiding van onze factuur d.d. *datum* met factuurnummer ******* en onze herinnering van *datum* hebben wij tot op heden geen betaling mogen ontvangen.
Wij zijn bereid u nog 14 dagen de gelegenheid te geven om voor betaling van het totaal verschuldigde bedrag zorg te dragen zonder bijkomende kosten. De termijn van 14 dagen vangt aan twee dagen na dagtekening van deze brief.
Het totale bedrag zonder bijkomende kosten dient u te voldoen op ons rekeningnummer’ NL** **** **** **** **’, ten name van ‘********’ en onder vermelding van het factuurnummer ‘**********’
Mochten wij uw betaling niet, c.q. niet tijdig ontvangen, dan bent u eveneens een bedrag ad € ***,** aan buitengerechtelijke incassokosten conform artikel 6:96 BW en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Wij zien ons dan ook genoodzaakt om het incasseren van deze vordering uit handen te geven aan BAAK Juristen. Er zal dan eveneens aanspraak worden gemaakt op de wettelijke (handels)rente vanaf de vervaldatum van de facturen.

Wij vertrouwen echter op uw tijdige betaling, zodat wij niet tot incassomaatregelen hoeven over te gaan.

Hoogachtend,

*Naam*


……………… (handtekening)


Dovnload 6.07 Kb.