Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Voorbeeldbrief achtergrond cao-onderhandelingen voor corporatiemedewerkers

Dovnload 5.92 Kb.

Voorbeeldbrief achtergrond cao-onderhandelingen voor corporatiemedewerkersDatum18.06.2018
Grootte5.92 Kb.

Dovnload 5.92 Kb.


Voorbeeldbrief achtergrond CAO-onderhandelingen voor corporatiemedewerkers


Onderwerp: Achtergrond CAO-onderhandelingen

Datum: Februari 2018

Beste [naam corporatiemedewerker],
Zoals je waarschijnlijk weet, liggen de onderhandelingen tussen Aedes en de vakbonden over een nieuwe CAO Woondiensten op dit moment stil. De vakbonden hebben Aedes op 9 februari 2018 een ultimatum gesteld. Aedes heeft in reactie op dit ultimatum op 15 februari 2018 de vakbonden uitgenodigd om op korte termijn weer met elkaar om tafel te gaan. Graag informeer ik je over de achtergrond van de voorstellen van Aedes.
Goede arbeidsvoorwaarden

Aedes wil graag goede arbeidsvoorwaarden voor corporatiemedewerkers passend bij onze branche. We staan immers gezamenlijk voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen. Daarom hebben de vakbonden en Aedes in 2016 samen een onderzoek laten uitvoeren naar de beloning in de corporatiesector. Uit dit onderzoek komt naar voren dat de beloning in de corporatiesector hoger ligt dan bij vergelijkbare functies in de (semi)publieke sector.


Aedes heeft in de CAO-onderhandelingen een voorstel gedaan om te groeien naar marktconforme beloningen. Je gaat er in dit voorstel niet op achteruit, je ontvangt een loonsverhoging. Nieuwe medewerkers komen in nieuwe marktconforme salarisschalen. Beide schalen groeien op termijn naar elkaar toe door de nieuwe schalen iets harder te laten groeien dan de salarisschaal waar jij nu inzit. Op deze manier behouden we een goede positie op de arbeidsmarkt en gaan we stapsgewijs richting marktconformiteit.
Aanbod aantrekkelijk voor jong en oud

Daarnaast hebben werkgevers nog maatregelen aangeboden voor zowel jong als oud, zoals een generatiepact (minder werken met behouden van pensioen), een vaste baan als norm in onze branche, garantiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking, preventie van werkdruk en extra betaald verlof.


Kortom: werkgevers zien voldoende ruimte om verder te praten, want ook werkgevers willen een goede CAO voor jou. Meer informatie? Kijk dan op de website van Aedes.nl en/of de vakbonden.

Met vriendelijke groet,


[naam invullen]

[functie invullen]

  • Goede arbeidsvoorwaarden
  • Aanbod aantrekkelijk voor jong en oud

  • Dovnload 5.92 Kb.