Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Voorbeeldbrief meer / minder uren werken

Dovnload 7.41 Kb.

Voorbeeldbrief meer / minder uren werkenDatum01.08.2017
Grootte7.41 Kb.

Dovnload 7.41 Kb.

Voorbeeldbrief meer / minder uren werken
[Datum]

[Plaats]


Geachte … , [geadresseerde is jouw werkgever, vaak is dat je leidinggevende, die vervolgens jouw brief doorstuurt aan Personeelszaken. Het kan verstandig zijn om zowel jouw leidinggevende als Personeelszaken dezelfde brief te sturen. Zet wel in je brief dat je dat doet.]
Middels deze brief wil ik u verzoeken om mijn huidige arbeidsovereenkomst aan te passen.
Op dit moment heb ik een individueel arbeidsovereenkomst voor … uren [per week] [per maand] [per 4 weken].
[Bij uren vermindering onderstaande tekst]

Graag wil ik vanaf ….[ Dag, maand, jaartal] .. uren werken. (de datum vanaf wanneer je je deeltijd contract wil laten ingaan, is op zijn vroegst, vanaf nu gerekend 2 maanden later).

Dat betekent dat ik mijn huidige aantal uren wil terugbrengen met .. uren.
Bij uren vermeerdering onderstaande tekst]

Graag wil ik vanaf ….[ Dag, maand, jaartal] .. uren werken. (de datum vanaf wanneer je je uitbreiding van uren in je contract wil laten ingaan, is op zijn vroegst, vanaf nu gerekend 2 maanden later).

Dat betekent dat ik mijn huidige aantal uren wil uitbreiden met .. uren.

Mijn contracturen na vermeerdering/vermindering [weglaten wat niet van toepassing is] wil ik als volgt spreiden over de werkweek.


Maandag … uren, van ...tot … uur

Dinsdag … uren, van … tot … uur

Woensdag … uren, van … tot … uur

Donderdag … uren, van … tot… uur

Vrijdag … uren, van … tot … uur

Zaterdag … uren, van … tot … uur

Zondag … uren, van … tot … uur
(Voor mensen die werken in een ploegenrooster geldt dat zij wisselende aanvangs- en eindtijden hebben, probeer zo duidelijk mogelijk te zijn, in hoe jij graag je uren wil spreiden over de werkweek. )

(Bij wisselende werktijden in de week, kan je er bijvoorbeeld ook voor kiezen om aan te geven, wanneer je beslist niet wil werken. Afstemming met de leidinggevende of planner is dan wel verstandig, na akkoord van de aanpassing van je contracturen.).
Graag ontvang ik van u een schriftelijke bevestiging van dit verzoek tot vermindering/ vermeerdering [laat staan wat van toepassing is] van mijn contracturen. Indien gewenst wil ik mijn verzoek ook mondeling toelichten.

Met vriendelijke groet,


…. (Jouw naam)

…. (Jouw personeelsnummer, als je dat hebt).…. (Afdeling)

…. (Adres, Plaats)

  • [laat staan wat van toepassing is

  • Dovnload 7.41 Kb.