Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


[Voorbeeldbrief opzeggen abonnement provider na prijsverhoging/wijziging algemene voorwaarden]

Dovnload 5 Kb.

[Voorbeeldbrief opzeggen abonnement provider na prijsverhoging/wijziging algemene voorwaarden]Datum25.10.2017
Grootte5 Kb.

Dovnload 5 Kb.

[Voorbeeldbrief opzeggen abonnement provider na prijsverhoging/wijziging algemene voorwaarden]

[Naam provider]

[Adres]

[Postcode en plaats]


Betreft: opzeggen abonnement [naam abonnement]


[Plaats, datum]

Geachte heer, mevrouw,


U heeft de [algemene voorwaarden / prijs] gewijzigd. Op grond van de Telecommunicatiewet heb ik het recht mijn abonnement nu op te zeggen.
Met deze brief zeg ik tussentijds mijn abonnement [naam abonnement] op. De ingangsdatum van de opzegging is [datum invullen waarop de wijziging ingaat].
Hierbij trek ik meteen mijn machtiging tot automatische incasso in. Het betreft [bankrekeningnummer] ten name van [Naam] te [Woonplaats].
Wilt u mij binnen 3 weken een bevestiging van mijn opzegging sturen?

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]
[Adres]

[Postcode en woonplaats]

[Klantnummer/relatienummer]

[E-mail]


[Telefoonnummer]


Dovnload 5 Kb.