Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Voorbereidingsopdrachten Verdiep je in twee meetinstrumenten die vermeld staan in kolom 1 (Kader 1). Maak zelf een keuze. Beschrijf de voor- en nadelen van deze twee instrumenten en geef aan hoe valide en betrouwbaar deze instrumenten zijn

Dovnload 27.36 Kb.

Voorbereidingsopdrachten Verdiep je in twee meetinstrumenten die vermeld staan in kolom 1 (Kader 1). Maak zelf een keuze. Beschrijf de voor- en nadelen van deze twee instrumenten en geef aan hoe valide en betrouwbaar deze instrumenten zijnDatum19.01.2019
Grootte27.36 Kb.

Dovnload 27.36 Kb.

Voorbereidingsopdrachten
Verdiep je in twee meetinstrumenten die vermeld staan in kolom 1 (Kader 1). Maak zelf een keuze. Beschrijf de voor- en nadelen van deze twee instrumenten en geef aan hoe valide en betrouwbaar deze instrumenten zijn. Welk instrument zou je in de praktijk gebruiken? Onderbouw je keuze.
Met behulp van een review is gekeken naar de bovenstaande opdrachten.

Hierop is op 7 gebieden gekeken of de instrumenten eraan voldoen; nutritioneel, fysieke activiteit, mobiliteit, kracht, energie, cognitie en stemming.


Phenotype of frailty

Voordeel:

Bevat 5 van de gebieden.Nadeel:

Mist cognitie en stemming


Valide

Hij is volgens de review valideBetrouwbaarheid

Er staat niet dat het betrouwbaar is


Strawbridge

Voordeel:

Bevat 3 van de gebiedenNadeel:

Mist fysieke activiteit, sterkte, energie en stemming


Valide

Niet valideBetrouwbaarheid

Er staat niet dat het betrouwbaar is


Ik zou zelf gebruik maken van de Frailty Index. Deze blijkt uit de review er als beste uit te komen. Hij richt zich op alle gebieden. Deze test is ook valide, er staat alleen niet dat hij betrouwbaar is.

Zoek op internet de Tilburg Frailty Indicator (TFI) op. Neem de TFI vervolgens mondeling af bij iemand van 75 jaar of ouder. Zet jouw ervaringen met het afnemen van de TFI op schrift (1 A4’tje).
Onderdeel A Determinanten van fragiliteit1. Wat is uw geslacht?

0 man 0 vrouw2. Wat is uw leeftijd?

77 jaar


3. Wat is uw burgerlijke staat?

0 gehuwd of samenwonend

0 ongehuwd

0 gescheiden0 weduwnaar/weduwe


4. Wat is uw geboorteland?

0 Nederland

0 Nederlands Indië

0 Suriname

0 Nederlandse Antillen

0 Turkije

0 Marokko

0 Anders,

namelijk............................
5. Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgemaakt? 0 geen of lager onderwijs
0 middelbaar onderwijs

0 hoger beroepsonderwijs of

universiteit6. In welke categorie valt het netto maandinkomen van uw

huishouden?


0 €600,- of minder

0 €601,- tot en met €900,-

0 €901,- tot en met €1200,-

0 €1201,- tot en met €1500,-0 €1501,- tot en met €1800,-

0 €1801,- tot en met €2100,-

0 €2101,- of meer7. Hoe gezond vindt u alles bij elkaar uw manier van leven?

0 gezond0 niet gezond, niet ongezond

0 ongezond
8. Heeft u twee of meer ziekten en/of chronische

aandoeningen?0 ja 0 nee


9. Heeft u het afgelopen jaar één of meerdere van de

volgende gebeurtenissen meegemaakt?

- het overlijden van een dierbaar persoon

- een ernstige ziekte van uzelf

- een ernstige ziekte van een dierbaar persoon

- een scheiding, verbreking duurzame, intieme relatie

- een verkeersongeval

- een misdrijf

0 ja 0 nee

0 ja 0 nee

0 ja 0 nee

0 ja 0 nee

0 ja 0 nee

0 ja 0 nee

0 ja 0 nee

0 ja 0 nee

10. Bent u tevreden met uw woonomgeving?

0 ja 0 nee

Onderdeel B Componenten van fragiliteit

B1 Lichamelijke componenten

11. Voelt u zich lichamelijk gezond?

0 ja 0 nee

12. Bent u de afgelopen periode veel afgevallen zonder

dit zelf te willen?

(veel is: 6 kg of meer in de afgelopen 6 maanden of

3 kg of meer in de afgelopen maand)

0 ja 0 neeHeeft u problemen in het dagelijks leven door

13. ..........slecht lopen?

14. ..........het slecht kunnen bewaren van uw evenwicht?

15. ..........slecht horen?

16. ..........slecht zien?

17. ..........weinig kracht in uw handen?

18. ..........lichamelijke moeheid?

0 ja 0 nee

0 ja 0 nee

0 ja 0 nee

0 ja 0 nee

0 ja 0 nee

0 ja 0 nee

B2 Psychische componenten

19. Heeft u klachten over uw geheugen?

0 ja 0 soms 0 nee20. Heeft u zich de afgelopen maand somber gevoeld?

0 ja 0 soms 0 nee


21. Heeft u zich de afgelopen maand nerveus of angstiggevoeld?

0 ja 0 soms 0 nee22. Kunt u goed omgaan met problemen?

0 ja 0 nee

23. Woont u alleen?

0 ja 0 nee

24. Mist u wel eens mensen om u heen?

0 ja 0 soms 0 nee25. Ontvangt u voldoende steun van andere mensen?

0 ja 0 neeScoring onderdeel B: range van 0 tot 15

Vraag 11: ja = 0, nee = 1

Vraag 12: nee = 0, ja = 1

Vraag 13 t/m 18: nee = 0, ja = 1

Vraag 19: nee/soms = 0, ja = 1

Vraag 20 en 21: nee = 0, ja/soms = 1

Vraag 22: ja = 0, nee = 1

Vraag 23: nee = 0, ja = 1

Vraag 24: nee = 0, ja/soms = 1

Vraag 25: ja = 0, nee = 1Afkappunt: 5 (bij ≥5 is iemand fragiel)

  • Phenotype of frailty
  • Zoek op internet de Tilburg Frailty Indicator (TFI) op. Neem de TFI vervolgens mondeling af bij iemand van 75 jaar of ouder. Zet jouw ervaringen met het afnemen van de TFI op schrift (1 A4’tje).

  • Dovnload 27.36 Kb.