Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Voorstel tot een rondetafelgesprek over hoge voedselprijzen, speculatie en andere oorzaken

Dovnload 14.3 Kb.

Voorstel tot een rondetafelgesprek over hoge voedselprijzen, speculatie en andere oorzakenDatum30.01.2019
Grootte14.3 Kb.

Dovnload 14.3 Kb.

Voorstel tot een rondetafelgesprek over hoge voedselprijzen, speculatie en andere oorzaken
Ingediend door Henk van Gerven, SP fractie

Vrijdag 14 januari 2011

Voor PV commissie ELI


 1. Onderwerp hoorzitting/rtg en de daarbij horende (deel-)vragen;

  • Het onderwerp van het RTG zijn de hoge voedselprijzen, speculatie en andere oorzaken.

Vragen die ons daarbij in het bijzonder interesseren:

Algemeen


  • Wat is de ontwikkeling van de voedselprijzen?

  • Wat is de te verwachten trend voor de toekomst?

  • Wat zijn de gevolgen van hoge voedselprijzen? Welke problemen hebben (Nederlandse) bedrijven door hoge of volatiele voedselprijzen? Wat zijn de gevolgen voor Nederlandse boeren? Wat zijn de gevolgen betreffende de internationale politieke stabiliteit en orde? Wat zijn de gevolgen voor arme boeren danwel arme consumenten in ontwikkelingslanden?

  • Wat zijn de oorzaken van hoge voedselprijzen (structureel + incidenteel)?

  • Wat zijn structurele oorzaken van de hoge voedselprijzen (bevolkingsgroei, veranderend eetpatroon e.d.)

  • Speelt het Europese biobrandstoffenbeleid een rol als mede-veroorzaker van hoge voedselprijzen?

  • Zijn brandstofprijzen en voedselprijzen steeds meer gekoppeld, en zo ja, wat zijn de consequenties voor de volatiliteit van voedselprijzen?

Financiële mechanismen inclusief speculatie

  • Speelt speculatie een rol als mede-veroorzaker van hoge voedselprijzen?

  • Hoe steekt de relatie tussen speculatie en hoge voedselprijzen in elkaar?

  • Wat zijn de mogelijkheden van speculanten om prijzen te doen stijgen en te profiteren van volatiliteit?

  • Wat is de rol van ‘gewone’ financiële partijen zoals banken en pensioenfondsen? Welke relatie hebben zij met speculatieve partijen?

  • Wat is de voedselprijsopdrijvende rol van commodity-index funds?

  • Wat doe pensioenfondsen en banken al wel en wat nog niet betreffende voedselprijsopdrijvend effect van commodity-index funds?

Oplossingen uit het veld (beide blokjes)

  • Wat zijn uit het veld aangedragen mogelijke oplossingen voor de oorzaken of mogelijke maatregelen ter verzachting van de gevolgen?

  • Welke rol kan Nederland spelen bij mogelijke oplossingen, in eigen land dan wel in internationale fora?

  • Wat kunnen private partijen in Nederland doen (pensioenfondsen, banken, bedrijven)?

  • Hoe kunnen we arme boeren en andere mensen in ontwikkelingslanden helpen bij de voedselcrisis?

2 Indeling RTG in inhoudelijke blokken/thema’s; Blokjes en mogelijke sprekers:


Blok 1 oorzaken en gevolgen voedselcrisis algemeen

 • Unilever Paul Polman

 • LTO

 • Agnes van Ardenne (FAO, Italië) mits ze in Nederland is, anders teleconferentie of ander FAO vertegenwoordiger (Zie volkskrant 2-1-2011 ‘ook in Nederland lege schappen’)

 • Olivier de Schutter (prof België, VN)

 • Hans Eenhoorn (voorm. Unilever, nu VN)

Blok 2 Nadere informatie over financiële mechanismen inclusief speculatie


Eventueel aan te vullen met

Een reguliere bank bijvoorbeeld Kees de Kort (AFS Capital management)

Een bedrijf als Douwe Egberts of Verkade

Wereldbank vertegenwoordiger
3 (Maximaal) aantal genodigden (per blok/thema) voor een hoorzitting/rtg;

Max 7 per blok
 1. Tijdsduur hoorzitting/rtg;

2,5 uur


 1. Termijn waarop de hoorzitting/rtg moet plaatsvinden;

Uiterlijk 10 feb en het debat bij voorkeur voor het krokusreces


Dovnload 14.3 Kb.