Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Voorwerk: Titel: Lucifer

Dovnload 23.59 Kb.

Voorwerk: Titel: LuciferDatum21.09.2017
Grootte23.59 Kb.

Dovnload 23.59 Kb.

|
Voorwerk:
Titel: Lucifer

Schrijver: Joost van den Vondel

Uitgever: Plantyn n.v. Deurne-Antwerpen

Druk: 7e druk 1974Samenvatting:

Eerste bedrijf

Het verhaal speelt in de hemel. De engel Apollion wordt naar het paradijs gezonden (Hof van Eden) om aan te kijken of het daadwerkelijk zo mooi is, als wordt beweerd. Na zijn terugkeer vertelt hij de nieuwsgierige Belzebub en de andere engelen over Adam en Eva en de ongelooflijke schoonheid van het Hof van Eden. God heeft een man en een vrouw geschapen zodat de mens zich zal kunnen voortplanten. De engelen worden jaloers op de mens, ze voelen zich achtergesteld en er ontsaat een ontevredenheid bij de engelen en bij Belzebub in het bijzonder. Het paradijs overtreft de hemel, de omgeving van de engelen, in schoonheid.

Dan komt Gabriël tot de ontevreden engelen. Deze vertelt hen dat God heeft besloten de mens boven de engelen te verheffen. De engelen zullen voortaan tot taak hebben, de mens te dienen.

Tweede bedrijf

Gods stedehouder, Lucifer, heeft de boodschap van Gabriël gehoord en is verbitterd. Lucifer beweert dat door de beslissing van God de engelen als slaven de mens zullen moeten dienen. Gabriël echter zegt de engelen vertrouwen te hebben in Gods beslissing. Nadat Gabriël is vertrokken stookt Belzebub de aangeslagen Lucifer op. Lucifer roept Apollion bij zich en vraagt hem om met Belial zo veel mogelijk engelen te verzamelen die zich willen verzetten tegen Gods wil. Hun plan is de mens voor eeuwig uit de hemel te sluiten.Derde bedrijf

De Luciferisten kunnen niet overgehaald worden door de trouwe engelen (Rei) om de kant van God te kiezen. De Luceferisten zien maar een oplossing en dat is geweld. Dan verschijnt Michaël aan de Luciferisten en vraagt hen God te gehoorzamen, maar de Luciferisten weigeren. Michaël vraagt dan om de trouwe en opstandelingen van elkaar te scheiden. De opstandelingen vragen Belzebub om hun leider te worden, maar deze antwoordt dat Lucifer een betere leider zou zijn. Lucifer aanvaardt deze functie en laat de Luciferisten een eed van trouw afleggen.Vierde bedrijf

Gabriël geeft de opdracht aan Michaël om te strijden tegen het leger van Lucifer. Voordat de twee partijen tegenover elkaar staan daalt Rafaël neer bij Lucifer met een olijftak in zijn hand en vraagt hem nog een keer om van gedachte te veranderen. Rafaël vertelt Lucifer dat hem en zijn volgelingen een straf wacht. Lucifer blijft bij zijn besluit, waarna Rafaël begint te bidden voor Lucifer en zijn volgelingen.Vijfde bedrijf

Uriël verteld het verloop van de strijd aan Rafaël. Michaël wint de strijd en Lucifer en zijn volgelingen vallen naar beneden waarna God Lucifer in een monster verandert, namelijk in een mengeling van zeven dieren. Maar Lucifer neemt wraak door Belial naar de aarde te sturen en Adam en Eva door de slang tot zonde te laten verleiden. Dit resulteert in de verstoting van de mens uit het paradijs, maar God zegt hen dat er een verlosser zal komen.Analyse:
Hoofdhandeling:

Strict genomen is de hoofdhandeling van het verhaal de belofte van de Heer aan de mens dat de Messias zal komen om hen te verlossen van hun zonden. Immers, dit is het einde van het verhaal. Het christendom en jodendom zijn gebaseerd op deze belofte (en hebben de grootste onenigheid hierover).

Toch vind ik het ook minstens even goed, of eigenlijk beter, te verdedigen de scheiding tussen goed en kwaad, en daarmee de verbanning van de satan (lucifer) naar de hel te zien als hoofdhandeling. Het verhaal handelt namelijk niet over de mens maar over de engelen. De ontknoping van de twist der engelen is deze scheiding van hen. Daarom acht ik dit de hoofdhandeling.
Personen:
Lucifer:

Hij is de stedehouder van God en is het niet eens met God, als Hij de mens boven de engelen wil verheffen. Hij is jaloers op de mens en wil ze eeuwig uit de hemel houden. Hij is koppig, trots, hij ziet het verheffen van de mens boven de engelen als een belediging.


Belzebub:

Hij stookt Lucifer op om zich te verzetten tegen de trouwe engelen en God. Hij is sluw en overhandigt de strijdbijl aan Lucifer zodat hij niet zo zwaar gestraft zal worden door God als het mis zou gaan, wat ook gebeurde. Hij wil niet gezien worden als een dienaar, als slaaf voor de mens. Hij is jaloers op de omgeving waarin de mens leeft.


Belial:

Handlanger van Lucifer en Belzebub, hij verzet zich ook tegen God. Hij verleidt Eva en laat haar een zonde begaan. Eigenlijk wordt hij een gebruikt door de net genoemde twee.


Aartsengel Michaël:

De (militaire) aanvoerder van de trouwe engelen. Hij verslaat Lucifer en daardoor valt Lucifer in de diepte. Hij vraagt de trouwe engelen en de Luciferisten zich van elkaar te scheiden


Aartsengel Gabriël

Deze engel staat het dichtst bij God en is behalve de belangrijkste, de meest reine en “goede” der engelen.Ruimte:

Het verhaal speelt zich hoofdzakelijk af in de hemel, daar waar de engelen wonen. Het Hof van Eden is een ruimte waarin Eva wordt verleid door Belial en waarna zij een zonde begaat. Lucifer valt nadat hij is verslagen in de diepte, dat is natuurlijk de hel.


Tijd:

Het speelt zich af in de tijd kort na de schepping van de mens. Het verhaal is chronologisch verteld en het verhaal speelt zich af binnen 1 dag.


3-eenheid

Zoals hierboven te lezen heeft de schrijver de drie eenheden vrij nauw toegepast. Er zijn geen bijverhalen, het draait allemaal om de strijd tussen de engelen, er is dus sprake van een eenheid van handelen. Het speelt zich ook grotendeels af binnen een vaste ruimte, de hemel. Het meest strikt neemt de schrijver de eenheid van tijd. Het is een chronologisch verhaal en, heel belangrijk, alles speelt zich af binnen 24 uur.


Vertelperspectief:

Het is natuurlijk een toneelstuk, hetgeen voor een bijzonder vertelperspectief zorgt. De vertelstructuur bestaat uit dialogen, daar visuele aspecten van het verhaal niet verteld hoeven te worden maar zichtbaar zijn voor de kijker. De beperking van het toneel is dat dingen buiten het decor (hetgeen beperkt is door de “eenheid van plaats”) gebeuren niet te zien zijn. Hiervoor is de alwetende verteller (Rei) die dit de kijker mededeelt.


Interpretatie:
Titelverklaring:

Het boek heet Lucifer, daar hij een belangrijk persoon in het verhaal is. Hij is de aanvoerder der opstandige engelen. Lucifer is het niet eens met God en wil de mens eeuwig uit de hemel houden teneinde zijn eigen positie te behouden. hierdoor ontstaat er een conflict. Hij is symbool voor het kwade, hij is de duivel / satan / antichrist / diablo / etc / etc.


Hoofdhandeling:

Een aantal engelen waaronder Lucifer, Belzebub en Belial zijn het niet een met God, die de mens boven de engelen wil verheffen. De ontrouwe engelen ( Luciferisten) gaan zich verzetten tegen God en zij willen de mens eeuwig uit de hemel houden. Michaël de aanvoeder van de trouwe engelen gaan strijden tegen de Luciferisten. Het leger van Michaël wint waardoor de Luciferisten in de hel belanden. Daar wordt Lucifer veranderd in een monster. Lucifer neemt wraak door Belial naar de aarde te sturen om Eva te verleiden om haar een zonde te laten begaan. Dit lukt, maar God belooft een verlosser te sturen.


Personen:

Lucifer:

Zijn is reactie eigenlijk wel heel begrijpelijk. Wie vertrouwd er nou zomaar op god zonder zelf kritisch te zijn? Hoe zou een ander reageren als zijn positie door de dictator gedegradeerd wordt tot slaaf, ten koste van nieuwelingen. God had de engelen, maar nu hij zijn nieuwe speeltjes heeft, laat hij zij oude zonder pardon keihard vallen.

Geen wonder dat hij zich aansluit bij de revolutie. Wel is hij daarin ook te makkelijk beïnvloedbaar, hij wordt zonder moeite overgehaald door Belzebub.
Belzebub:

Qua beweegredenen geldt voor hem het zelfed als bij Lucifer. Maar als persoon (al is een engel geen pesroon) is hij achterbaks en laat vuile klusjes door anderen opknappen. Hij komt met het idee om de mens uit de hemel te houden en wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in want hij is juist degene die niet in de hemel blijft.


Belial:

Een “persoon” zonder eigen mening, hij loopt een achter Belzebub en Lucifer aan. Hij is eigenlijk een soort slaafje, doet wat hem gezegd wordt. Dit pleit niet voor hem, nog voor de zuiverheid van Belzebub en Lucifer, zij weigeren zomaar god te gehoorzamen maar zelf gebruiken ze ook iemand.


Michaël en Gabriël:

Zij staan zondermeer en vrij kritiekloos aan de kant van God, en staan in het stuk voor het goede. Hij heeft vertrouwen in de beslissingen van God. Michaël is sterk en verslaat het leger van de Luciferisten.


Relaties:

Lucifer, Belzebub en Belial zijn de personen de het kwade vertegenwoordigen. Ik denk dat er niet een goede relatie onderling is, omdat ik het gevoel heb dat Belzebub Lucifer erin luist met het overhandigen van de strijdbijl aan Lucifer.

Michaël is aanvoerder van de trouwe engelen en heeft dus een goede relatie met God. Hij voert een strijd met de Luciferisten.

Thema:

Ik denk dat er een aantal thema’s naar voren komen in het verhaal, namelijk: goed en kwaad, val van Lucifer, vertrouwen in God. De tijd waarin van den Vondel leefde stond God centraal en mensen zagen God als het goede en de duivel ( Lucifer )al het kwade, daarom denk ik dat dit de thema’s zijn.

De belangrijkste thema's zijn hoogmoed en hebzucht, die tot ondergang leiden.

Dit is de "staetzucht": het begeren naar macht, meer dan door God is

toebedeeld.

Maar het belangrijkste thema, voor mij, is geloof. Geloof je wat er je gezegd wordt, of heb je eenWaardering:
Het verhaal Lucifer is heel erg voorspelbaar en simpel in elkaar gezet, het is een cliché, je weet dat het goede gaat winnen. De schrijver heeft volgens mij een gebrek aan inspiratie of talent, want er zijn duizenden boeken over een strijd tussen het goede en het kwade.
Ik vind de boodschap van dit verhaal ook maar voor kleine kinderen, omdat het echt een boodschap is waarin wordt vermeld dat je in God moet geloven en Hem moet vertrouwen en als je dat niet doet dat loopt het verkeerd met je af.
Het verhaal is in een stijl geschreven dat mij helemaal niet aanspreekt. Misschien ligt het aan mij maar ik zie nog steeds niet in waarom we een verhaal uit die tijd moeten lezen. Ik denk dat het te maken heeft met kennismaken met de literatuur uit die tijd maar na Karel ende Elegast had ik het wel gezien.
Het is alleen maar lastig om een verhaal te lezen waarin zulke zinsconstructies worden gebruikt en in zo een stijl wordt geschreven.
Sommige zinnen begreep ik niet en had ik een goede fantasie nodig om me voor te stellen wat er met die zin werd bedoeld. Ik denk dat ik bij dit verhaal niet tussen de regels door heb kunnen lezen en dat ik waarschijnlijk daardoor een deel van het boek een beetje heb gemist.
Ik kan me niet goed inbeelden hoe de mensen hebben gedacht toen ze dit verhaal opgevoerd zagen in een theater. Hebben zij ook gedacht dat het weer over een thema ging dat al miljoenen keer aan de orde is geweest of vonden zij het een goed verhaal met een goed moraal.
Mijn conclusie is dus dat ik het verhaal maar afgezaagd vond, omdat ik denk dat het thema al heel vaak in de literatuur is voorgekomen. Het verhaal is voorspelbaar en dus niet leuk omdat je denkt dat je het boek al een keer eerder heb gelezen.

Leesverslag Literatuur
Lucifer

Tolga Bas

V5a

  • Tweede bedrijf
  • Derde bedrijf
  • Vierde bedrijf
  • Vijfde bedrijf

  • Dovnload 23.59 Kb.