Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Voorwoord De hiernavolgende tekst bevat de Latijnse tekst van het examenpensum 2016

Dovnload 0.73 Mb.

Voorwoord De hiernavolgende tekst bevat de Latijnse tekst van het examenpensum 2016Pagina6/10
Datum12.03.2017
Grootte0.73 Mb.

Dovnload 0.73 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10H8 – OP ZOEK NAAR EEN NIEUW VADERLAND Aeneis 3 (Op weg naar Italië) > 3.558-563 (pp.130-131); De reis wordt voortgezet (3)

558 Et pater Anchises774 ‘nimirum hic775 illa776 Charybdis:

559 hos Helenus scopulos, haec777 saxa horrenda canebat778.

560 Eripite779, o socii, pariterque780 insurgite remis.’

561 Haud minus781 ac iussi faciunt782, primusque rudentem783

562 contorsit laevas784 proram Palinurus ad undas;

563 laevam cuncta cohors remis ventisque petivit.En mijn vader Anchises (riep):“Hier is zonder twijfel die Charybdis:

deze klippen, deze verschrikkelijke rotsen voorspelde Helenus.

Redt ons, o makkers, en roeit allemaal even ingespannen.”

Zij doen niet minder dan bevolen is, en als eerste keerde

Palinurus zijn krakende voorsteven naar het water/de golven aan zijn linkerkant;

de hele bemanning koerste naar de linkerkant met de riemen en de winden.http://papundits.files.wordpress.com/2011/03/scylla-and-charybdis.jpg

H8 – OP ZOEK NAAR EEN NIEUW VADERLAND Aeneis 3 (Op weg naar Italië) > 3.564-569 (p.131); De reis wordt voortgezet (4)

564 Tollimur in caelum785 curvato gurgite, et idem

565 subducta ad Manes imos desedimus786 unda787.

566 Ter scopuli clamorem788 inter cava saxa dedere789,

567 ter790 spumam elisam et rorantia vidimus astra791.

568 Interea fessos ventus cum sole reliquit,

569 ignarique viae Cyclopum792 adlabimur oris.We worden naar de hemel opgetild door de oprijzende draaikolk, en ook zonken wij, nadat/doordat het water weggezogen was, naar het diepst van de Onderwereld.

Driemaal gaven de klippen tussen de holle rotsen gebulder,

driemaal zagen wij het schuim opspatten en de sterren druipen.

Ondertussen liet de wind (ons) samen met de zon uitgeput achter,

en onbekend met de weg komen wij terecht op de kust van de Cyclopen.
H9 – AENEAS EN DIDO: ONMOGELIJKE LIEFDE Aeneis 4 (Jupiter grijpt in) > 4.219-222 (p.163); Jupiter grijpt in (1)

219 Talibus793 orantem794 dictis arasque tenentem795

220 audiit796 Omnipotens797, oculosque ad moenia torsit798

221 regia et oblitos famae melioris799 amantes800.

222 Tum sic Mercurium801 adloquitur ac talia mandat802:Terwijl hij met zulke woorden smeekte en het altaar vasthield

hoorde de Almachtige hem, en hij wendde zijn ogen naar de koninklijke

muren en naar geliefden die hun goede/betere naam vergeten waren.

Dan spreekt hij als volgt tot Mercurius en geeft de volgende opdracht(en):http://kt.classy.be/beelden/320_069.jpg

H9 – AENEAS EN DIDO: ONMOGELIJKE LIEFDE Aeneis 4 (Jupiter grijpt in) > 4.223-226 (p.163); Jupiter grijpt in (2)

223 ‘Vade age803, nate804, voca Zephyros805 et labere pennis806

224 Dardaniumque ducem807, Tyria808 Karthagine809 qui nunc810

225 exspectat811 fatisque812 datas non respicit813 urbes,

226 adloquere814 et celeres815 defer mea dicta per auras.“Komaan zoon, ga, roep de winden en glijd op je vleugels

en spreek tot de Trojaanse aanvoerder, die nu in het Tyrische Carthago

zit af te wachten en zich niet bekommert om de stad die door de noodlotsbeschikkingen

gegeven is en breng (aan hem) mijn woorden over door de snelle lucht.http://www.outoftheblue.nl/goden/popups/hermes.gif

H9 – AENEAS EN DIDO: ONMOGELIJKE LIEFDE Aeneis 4 (Jupiter grijpt in) > 4.227-231 (p.163); Jupiter grijpt in (3)

227 Non illum nobis816 genetrix817 pulcherrima talem818

228 promisit Graiumque ideo819 bis820 vindicat821 armis;

229 sed fore822 qui gravidam imperiis823 belloque frementem

230 Italiam regeret824, genus alto a sanguine Teucri825

231 proderet, ac totum826 sub leges mitteret orbem.827


Niet als zo’n man heeft zijn beeldschone moeder hem aan ons

beloofd en niet daarom redt ze hem twee keer van de wapens van de Grieken;

maar/nee, dat hij degene zou zijn die Italië, zwanger van militaire commando’s en van oorlog dreunend, zou besturen, (die) het geslacht zou doorgeven vanaf het edele bloed van Teucer, en (die) de hele wereld onder zijn wetten zou brengen.
H9 – AENEAS EN DIDO: ONMOGELIJKE LIEFDE Aeneis 4 (Jupiter grijpt in) > 4.232-237 (p.163); Jupiter grijpt in (4)

232 Si nulla828 accendit829 tantarum gloria rerum830

233 nec super ipse sua831 molitur832 laude laborem,

234 Ascanione pater833 Romanas invidet arces834?

235 Quid struit835? Aut qua spe inimica836 in gente moratur837

236 nec prolem Ausoniam et Lavinia838 respicit arva?

237 Naviget839! Haec summa est, hic nostri nuntius esto840.’Als geen enkele roem van zo grote macht hem in vuur en vlam zet/aanvuurt

en hij niet zelf (alle mogelijke) moeite doet ter wille van zijn eigen roem,

misgunt hij dan als vader Ascanius de Romeinse burcht(en)?

Wat is hij van plan? Of met welke hoop verblijft hij bij een vijandig volk

en kijkt hij niet om naar zijn Italisch nageslacht en de Lavinische velden/akkers?

Laat hij varen! Dit is de hoofdzaak, dit moet mijn boodschap zijn.”

H9 – AENEAS EN DIDO: ONMOGELIJKE LIEFDE Aeneis 4 (Mercurius) > 4.238-244 (p.163); Mercurius op weg (1)

238 Dixerat841. Ille842 patris magni843 parere parabat844

239 imperio; et primum pedibus talaria845 nectit

240 aurea, quae sublimem alis sive aequora supra846

241 seu terram rapido pariter cum flamine portant.

242 Tum virgam847 capit848: hac animas ille evocat Orco

243 pallentes, alias sub Tartara tristia mittit849,

244 dat somnos adimitque, et lumina850 morte resignat851.


Hij had gesproken. Hij maakte zich gereed te gehoorzamen aan het bevel van zijn grote/machtige vader; en eerst bindt hij aan zijn voeten de vleugelschoenen

van goud, die hem zwevend op vleugels ofwel over zeeën

ofwel over land dragen tegelijk met de snelle wind.

Dan neemt hij zijn staf: hiermee roept hij uit de Orcus de bleke

schimmen op, andere stuurt hij naar beneden naar de trieste Tartarus,

hij geeft slaap en neemt (deze) weg, en hij opent de ogen bij de dood.http://www.crystalinks.com/caduceus.png https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/87/talaria.svg/2000px-talaria.svg.png http://thumbs.dreamstime.com/x/space-man-jet-pack-6363974.jpg

H9 – AENEAS EN DIDO: ONMOGELIJKE LIEFDE Aeneis 4 (Mercurius) > 4.245-251 (p.163); Mercurius op weg (2)

245 Illa852 fretus agit ventos et turbida tranat

246 nubila. Iamque volans853 apicem et latera ardua cernit

247 Atlantis duri854 caelum855 qui vertice fulcit,

248 Atlantis856, cinctum857 adsidue cui nubibus atris

249 piniferum caput et vento pulsatur et imbri,

250 nix umeros infusa tegit858, tum flumina mento

251 praecipitant senis, et glacie riget horrida barba.


Daarop vertrouwend drijft hij de winden voort en zwemt/snelt door de stormachtige

wolken. En reeds ontwaart hij al vliegend de top en de steile flanken

van de harde Atlas die de hemel ondersteunt met zijn kruin,

van Atlas, voor wie het (wiens) pijnbomen dragende hoofd, door donkere wolken voortdurend omgeven, zowel door wind als door regenbui gebeukt wordt,

sneeuw, erover uitgegoten, bedekt de schouders, voorts stromen rivieren omlaag van de kin van de oude man, en van het ijs staat zijn ruige baard stijf.


http://www.atlasworld.ca/atlasrealtylogoman-50.gif

H9 – AENEAS EN DIDO: ONMOGELIJKE LIEFDE Aeneis 4 (Mercurius) > 4.252-258 (pp.163-164); Mercurius op weg (3)

252 Hic859 primum860 paribus nitens Cyllenius861 alis

253 constitit862; hinc863 toto praeceps se corpore864 ad undas

254 misit865 avi866 similis, quae867 circum litora, circum

255 piscosos scopulos humilis volat aequora iuxta868.

256 Haud aliter869 terras inter caelumque volabat870

257 litus harenosum ad Libyae871, ventosque secabat872

258 materno veniens ab avo Cyllenia873 proles.


Hier voor het eerst bleef Mercurius, zwevend op zijn vleugels in evenwicht,

staan; hiervandaan stortte hij zich met zijn hele lichaam steil omlaag naar de golven

gelijkend op een vogel, die rond de kusten, rond

visrijke klippen laag vliegt dichtbij/dicht over de zee.

Niet anders vloog hij tussen de landen/grond en de hemel

naar het zanderige strand van Libië, en hij sneed door de winden,

komend van zijn grootvader van moeders kant, de Cyllenische nakomeling.
H9 – AENEAS EN DIDO: ONMOGELIJKE LIEFDE Aeneis 4 (Mercurius) > 4.259-264 (p.164); Mercurius vaart uit tegen Aeneas (1)

259 Ut primum874 alatis tetigit875 magalia876 plantis,

260 Aenean877 fundantem878 arces879 ac tecta880 novantem881

261 conspicit882. Atque illi stellatus iaspide fulva883

262 ensis erat Tyrioque ardebat884 murice885 laena886

263 demissa ex umeris, dives887 quae munera Dido

264 fecerat, et tenui telas discreverat auro888.Zodra hij met zijn gevleugelde voeten de hutten raakte,

valt hem op hoe Aeneas fundamenten legt voor burchten en nieuwe huizen

bouwt. En hij had een zwaard vol sterren van goudgele jaspis

en zijn mantel glansde van Tyrisch purper,

neerhangend van zijn schouders, geschenken die de rijke Dido

had gemaakt, en zij had de weefsels met fijn gouddraad doorweven.

H9 – AENEAS EN DIDO: ONMOGELIJKE LIEFDE Aeneis 4 (Mercurius) > 4.265-271 (p.164); Mercurius vaart uit tegen Aeneas (2)

265 Continuo889 invadit890: ‘Tu nunc891 Karthaginis altae

266 fundamenta locas892 pulchramque uxorius893 urbem

267 exstruis894? Heu, regni895 rerumque oblite896 tuarum!

268 Ipse897 deum898 tibi me899 claro demittit Olympo

269 regnator, caelum et terras qui numine torquet,

270 ipse haec ferre iubet900 celeres mandata per auras901:

271 Quid struis902? Aut qua spe Libycis teris otia terris903?


Direct vaart hij uit: “Plaats jij nu fundamenten van het hoge

Carthago en bouw je als slaaf van een vrouw een mooie stad?

Wee, jij die je rijk en jouw zaken/belangen vergeten bent!

Zelf zendt de heerser van de goden mij naar jou toe vanaf de heldere Olympus,

die hemel en aarde door zijn goddelijke macht laat draaien,

zelf beveelt hij mij deze opdrachten te brengen door de snelle luchten: Wat voer je in je schild? Of met welke hoop verdoe je je tijd in het Libische land?

H9 – AENEAS EN DIDO: ONMOGELIJKE LIEFDE Aeneis 4 (Mercurius) > 4.272-278 (p.164); Mercurius vaart uit tegen Aeneas (3)

272 Si te nulla movet tantarum gloria rerum904

273 [nec super ipse tua moliris laude laborem,]905

274 Ascanium surgentem et spes heredis906 Iuli907

275 respice, cui regnum Italiae Romanaque tellus

276 debetur908.’ Tali Cyllenius ore locutus

277 mortales visus909 medio sermone910 reliquit

278 et procul in tenuem ex911 oculis evanuit auram.


Als geen enkele roem van zo grote macht jou in beweging krijgt

[en jij zelf geen moeite doet omwille van je eigen roem,]

denk dan aan de opgroeiende Ascanius en de hoop van/op je erfgenaam Julus,

voor wie het koningschap over Italië en het Romeinse land

voorbestemd zijn/is.” Nadat Mercurius zo/met zo’n mond gesproken had,

verliet hij midden in het gesprek/abrupt tijdens zijn boodschap de sterfelijke blikkenen vervaagde in de verte uit de ogen in de ijle lucht.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 • H8 – OP ZOEK NAAR EEN NIEUW VADERLAND Aeneis 3 (Op weg naar Italië) > 3.564-569 (p.131);
 • H9 – AENEAS EN DIDO: ONMOGELIJKE LIEFDE Aeneis 4 (Jupiter grijpt in) > 4.219-222 (p.163);
 • H9 – AENEAS EN DIDO: ONMOGELIJKE LIEFDE Aeneis 4 (Jupiter grijpt in) > 4.223-226 (p.163);
 • H9 – AENEAS EN DIDO: ONMOGELIJKE LIEFDE Aeneis 4 (Jupiter grijpt in) > 4.227-231 (p.163);
 • H9 – AENEAS EN DIDO: ONMOGELIJKE LIEFDE Aeneis 4 (Jupiter grijpt in) > 4.232-237 (p.163);
 • H9 – AENEAS EN DIDO: ONMOGELIJKE LIEFDE Aeneis 4 (Mercurius) > 4.238-244 (p.163);
 • H9 – AENEAS EN DIDO: ONMOGELIJKE LIEFDE Aeneis 4 (Mercurius) > 4.245-251 (p.163);
 • H9 – AENEAS EN DIDO: ONMOGELIJKE LIEFDE Aeneis 4 (Mercurius) > 4.252-258 (pp.163-164);
 • H9 – AENEAS EN DIDO: ONMOGELIJKE LIEFDE Aeneis 4 (Mercurius) > 4.259-264 (p.164);
 • H9 – AENEAS EN DIDO: ONMOGELIJKE LIEFDE Aeneis 4 (Mercurius) > 4.265-271 (p.164);
 • H9 – AENEAS EN DIDO: ONMOGELIJKE LIEFDE Aeneis 4 (Mercurius) > 4.272-278 (p.164);

 • Dovnload 0.73 Mb.