Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Voorwoord van de voorzitter

Dovnload 52.94 Kb.

Voorwoord van de voorzitterDatum09.05.2017
Grootte52.94 Kb.

Dovnload 52.94 Kb.

c:\users\tonny\documents\1 kbo\pr en communicatie\logo december 2014.jpgNIEUWSBRIEF APRIL 2017

Mierlo-Hout / Brandevoort / Helmond-West


Redactie: De heer Hans van Knegsel Email: redactie@kbo-stlucia.nl

Adres: Hoofdstraat 70, telefoon 0492 528198 Website: www.kbo-helmondstlucia.nl

________________________________________________________________________________________

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
Dag allemaal,

Het kan u niet ontgaan zijn. De lente is begonnen. Overal laten de hyacinten, de krokussen en de blauwe druifjes hun prachtige kleuren weer zien. Het doet me genoegen een voorwoord te schrijven in deze goed gevulde nieuwsbrief “Kontakt”.

Wat kunt u verwachten. Allereerst kunnen we mededelen dat we weer negen nieuwe leden kunnen verwelkomen waarvan er drie gastlid zijn.

Er worden weer veel activiteiten vermeld variërend van bloemschikken tot de lentereis naar Hasselt. We kijken terug op een zeer goed bezochte en geslaagde Algemene Ledenvergadering waarbij een 19-tal leden gehuldigd zijn voor hun 12,5-jarig of 25-jarig jubileum. Er wordt aandacht besteed aan de bestuurswisseling die heeft plaatsgevonden.

Ik eindig met de wel heel mooie woorden die namens onze vrijwilligers zijn geuit: “We zijn voor 2017 weer helemaal inzetbaar”. Veel leesplezier!

Piet Maas


WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN

De heer H.L.H.M. Meulendijks, mevrouw M.J.F. van der Kant-van de Westerlo, de heer

J. van Ginkel en mevrouw E.M. van Ginkel-van Zuijlekom, mevrouw H.L. Vahlkamp, mevrouw A. van Dijk-van den Elsen, mevrouw Th. Smits-Zegeling.
Nieuwe gastleden:

De heer W.M.P. van Raaij; mevrouw M.P.H.J. van Raaij-van de Voort en

de heer W.A. Lucassen
AKTIVITEITEN

04 april 13.30 uur Start Jeu de Boulesclub

05 april 13.30 uur Openingsrit Fietsclub

06 april 10.00 uur Koffieochtend (Geseldonk)

13 april 14.00 uur Bezoek EDAH-museum, op eigen gelegenheid, kosten € 4,00 p.p.

14 april 10.00-12.00 uur Bloemschikken (Geseldonk)

26 april 09.30 uur Bestuursvergadering St. Lucia (Geseldonk)

03 mei 10.30-11.00 uur Inschrijven voorjaarsreis naar Hasselt (BrandPunt)

03 mei 11.15-12.00 uur Inschrijven voorjaarsreis naar Hasselt (Geseldonk)

04 mei 10.00 uur Koffieochtend (Geseldonk)

04 mei 10.00-11.00 uur Inschrijven voorjaarsreis naar Hasselt (Geseldonk)

18 mei Voorjaarsreis naar Hasselt


BEZOEK AAN HET EDAH MUSEUM

Op 13 april wordt een bezoek gebracht aan het EDAH-museum in Helmond, Oostende 167. De ingang is tussen de Julianabrug en Tangobenzinepomp (‘t oude kantoor van de EDAH).

De middag begint om 14.00 uur. U gaat er op eigen gelegenheid naar toe. Kunt u niet op de fiets, probeer dan samen te rijden.

OPFRISCURSUS VEILIG VERKEER NEDERLAND

Denkt u aan de opfriscursus van 7 april a.s. die we met Veilig Verkeer Nederland hebben georganiseerd. Aanvang 13.30 uur in “Het BrandPunt“.c:\users\kbo\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.outlook\t2wg2fry\dscf4958.jpg


BLOEMSCHIKKEN VOOR PASEN

Vrijdag 14 april van 10.00 -12.00 uur is Diny van Loon bereid gevonden om samen met u een paasstukje te maken (zie foto). De prijs hiervoor is € 8,50 exclusief (u moet dan zelf wel een platte vierkante of platte ronde schaal meenemen) of € 10,00 inclusief schaal. Plaats: Wijkhuis De Geseldonk.

Bent u geïnteresseerd dan kunt u zich voor vrijdag 7 april aanmelden bij het secretariaat, telefoon 0492 548338 of

06 41235878 of per e-mail secretariaat@kbo-stlucia.nl
ALGEMENE LEDENVERGADERING

Donderdag 23 maart 2017 was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van KBO-St. Lucia .

Er was weer een grote opkomst van maar liefst ca. 110 leden. c:\users\hans\documents\kbo\kbo blad 2017\april\foto\'s jaarvergadering\a45o1824.jpg

Nadat iedereen van koffie of thee was voorzien opende de voorzitter Piet Maas de vergadering. Hij heette een ieder van harte welkom.

Na een aantal mededelingen werd het verslag van de algemene ledenvergadering van 24 maart 2016 vastgesteld. Daarna deed onze secretaris Gairthy Exalto-Moniz verslag van alle activiteiten die in 2016 zijn verricht. De penningmeester, Louis Vrolings verzorgde het financieel verslag 2016 dat door de kascommissie was geaccordeerd.
Ook de begroting voor 2017 werd toegelicht. Bestuurslid Riky van Vegchel-Swinkels gaf een toelichting van wat er allemaal op het programma staat voor 2017. Vanuit de zaal werden nog enkele suggesties gedaan van activiteiten die mogelijk ook opgepakt zouden kunnen worden. Dit betrof onder andere yoga, koersbal, kienen, bloemschikken. De aanwezigen applaudisseerden verschillende keren om hun dankbaarheid te tonen voor alle inzet die het bestuur, coördinatoren en vrijwilligers in 2016 weer getoond hebben.c:\users\hans\documents\kbo\kbo blad 2017\april\foto\'s jaarvergadering\a45o1875.jpg
Hierna kwam de bestuursverkiezing aan de orde. Louis Vrolings de penningmeester was aftredend en statutair niet meer herkiesbaar. Het bestuur heeft Rinus van Weert als kandidaat voorgedragen en staande de vergadering benoemd. Dit gold ook voor Hans van Knegsel die benoemd werd als bestuurslid voor de PR en Communicatie waaronder de redactie van de maandelijkse nieuwsbrief.

Tijdens deze ledenvergadering zijn verschillende leden gehuldigd.c:\users\hans\documents\kbo\kbo blad 2017\april\foto\'s jaarvergadering\a45o1838.jpgc:\users\hans\documents\kbo\kbo blad 2017\april\foto\'s jaarvergadering\a45o1826.jpg


Veertien leden waren 12,5 jaar lid van onze vereniging.

Het zijn: de dames: A. Janssen-van Loon, G. Pessers, Z. Hassel-Stefanowicz, P. Heldens,

M. van Bussel-v.d.Vleuten, M. van Mierlo-van Krol, R. van Beeck-Heldens C. Meulendijks-Duymelinck, C. Hetem-Alsemgeest, Th.de Vries-Vroomen en de heren: R. de Jonge, A. Jacobs, J. van Bussel, W. Meulendijks.

Naast de felicitaties mochten zij een mooie pen met inscriptie in ontvangst nemen.

Vijf leden zijn 25 jaar lid, te weten: de heer en mevrouw v.d. Heijden-Merkx, de heren: van Duijnhoven, L. Heeren en van de Westerlo.

Zij kregen naast een oorkonde van KBO-Brabant een mooie bos bloemen uitgereikt. Diegenen, die niet aanwezig waren, krijgen hun attentie thuis bezorgd.


Een jaarlijks terugkerend onderdeel is de verkiezing van De KBO-er van het jaar 2016. De drie genomineerden waren Jan van de Hurk, de vrijwilligers van het Savant Alphonsus- / KBO-diner en de schilderclub. De motivatie voor de genomineerden was als volgt:

 • Jan van den Hurk: coördinator van de fietsclub“. Leidt alles, bij onze gezellige fietsclub, in goede banen op een rustige manier, zo nodig met overleg”.

 • De schilderclub: “is zinvol en sociaal bezig en ontwikkelt daarbij de creativiteit“. Als bijzondere activiteiten zijn te noemen:

- tentoonstelling in woonzorgcentrum Savant Alphonsus,

- deelname Franse markt op Suytkade,

- inzending gezamenlijk schilderwerk in het kader van

- het Jheronimus Boschjaar in Den Bosch met aansluitend een tentoonstelling in het Provinciehuis.c:\users\hans\documents\kbo\kbo blad 2017\april\foto\'s jaarvergadering\a45o1892.jpg • De vrijwilligers van het Savant Alphonsus- / KBO-diner: “hun inzet en fantasie, de variatie en attente verzorging welke de diners tot een gezellige bijeenkomst maken”

De keuze van de commissie o.l.v. Louis Vrolings is gevallen op de Vrijwilligers van het diner.

Namens de groep mocht Ciska Nabuurs de bijbehorende prijs in ontvangst nemen: een enveloppe met inhoud, een bos bloemen en een oorkonde.


Mevrouw B.M. van Asten-van Gennip werd benoemd als Erelid van KBO-St. Lucia: als dank voor het geweldig jaarlijks sponsoren van de telkens weer geslaagde kerstviering. Door omstandigheden kon mevrouw van Asten niet aanwezig zijn. Binnenkort wordt ze bezocht door de voorzitter Piet Maas.

Louis Vrolings, de vertrekkend penningmeester, kreeg van KBO-Brabant een oorkonde en een zilveren speld met goud en een bos bloemen uitgereikt. Tijdens de bestuursvergadering van 15 maart j.l. was al afscheid genomen van bestuurslid Ans Verweij (zie foto)  Ans heeft zich jaren lang ingezet voor de ledenzorg en de gymclub en ontving daarvoor een oorkonde en een mooie bos bloemen. Gelukkig blijft Ans de gymclub leiden waarvoor we haar zeer dankbaar zijn.c:\users\hans\documents\kbo\kbo blad 2017\april\foto\'s jaarvergadering\a45o1846.jpg


Na deze huldigingen sloot de voorzitter de officiële vergadering af. Na de pauze heeft de voorzitter een uitgebreide presentatie verzorgd over “Cubigo”. Cubigo biedt je een betrouwbaar online platform waarmee je toegang krijgt tot allerlei kwaliteitsvolle producten, diensten, toepassingen en informatie die je helpen om zo lang mogelijk zelfstandig te leven. Dit aanbod is afgestemd op je persoonlijke noden en behoeften.

Zorg je als mantelzorger voor je naaste, ook dan is het platform een uitstekende partner om je hierin te ondersteunen. Als u zelf Cubigo wilt proberen ga dan naar www.Cubigo.com of ga naar www.kbo-brabant.nl en klik op Ons platform. Diverse afdelingen verzorgen ook workshops over

Cubigo. Na de presentatie werd de bijeenkomst afgesloten.
TERUGBLIK OP DE 50PLUS LIFESTYLE BEURS

Op 24, 25 en 26 maart is de jaarlijkse 50-plus Lifestyle beurs weer gehouden. De KBO-Kring Helmond was wederom met een flinke stand op de beurs aanwezig. Er is voor de bezoekers van onze stand veel aandacht besteed aan wat de KBO voor 50-plussers kan betekenen. Denk daarbij aan individuele en algemene belangenbehartiging zoals de Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA): WMO Cliëntondersteuning en de Belasting Service (HUBA). Er was een schaakspel van 140 x 140 neergelegd waarop bezoekers hebben kunnen spelen. Er is inzage gegeven en reclame gemaakt voor de kortingsregelingen van de VBOH. Het zijn weer drie mooie en drukke dagen geweest en we hebben mogelijk weer nieuwe leden kunnen werven.


VRIJWILLIGERSBIJEENKOMST

14 februari was de jaarlijkse bijeenkomst van de vrijwilligers in de Geseldonk. De mooi gedekte tafels, de koffie met gebak en de ontvangst door de vicevoorzitter Adriaan van Veggel, gaf een prettig gevoel. Adriaan bedankte alle vrijwilligers voor hun inzet in 2016. Onder het genot van drankjes en heerlijke hapjes werd er gezellig gebabbeld. De sfeer was zeer prettig. Ook voorzitter Piet Maas kwam nog even langs om bij ons te zijn. Na deze gezellige middag zijn we voor 2017 weer helemaal inzetbaar!!foto:

Marga Blok
KOFFIE OCHTEND

Donderdag 6 april a.s. is er van 10.00 – 12.00 uur de maandelijkse koffieochtend in de Geseldonk. U kunt er kaarten maken (wel zelf een schaartje en kaartkarton meenemen), breien, haken, sjoelen, biljarten, kaarten of een spelletje doen, maar ook gewoon buurten.

We starten ook met een app-groepje (Android of Windows10): informatie uitwisselen over apps, het gebruik hiervan, welke ervaring heb je hiermee, waar loop je tegen aan, hoe zoek je nieuwe apps. Is er iemand in de groep met ervaring met de iPad dan kunnen we de apps hiervan ook erbij betrekken. Wel je eigen apparaat meenemen! En kopje koffie/thee kost slechts € 0,50. U bent van harte welkom.

Rabobank Clubkas campagne (vervolg)


In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over het doel van de Rabobank clubkas campagne. Hierbij kunnen leden van de Rabobank Helmond aangeven welke verenigingen in welke mate meedelen in de donatiepot van 100.000 euro. We hebben ons als KBO-St. Lucia inmiddels aangemeld, en doen mee. Nu is het dus zaak om zoveel mogelijk stemmen van leden van de Rabobank te verzamelen. En u kunt ons daarbij helpen. Iedere stem is ongeveer 5 euro waard.
Als u zelf lid bent van de Rabobank Helmond, dan ontvangt u ieder kwartaal het blad “Dichterbij” van de Rabobank. U krijgt dan rond 6 april een oproep om 5 stemmen uit te brengen op verschillende verenigingen. Dat moet via internet, en u moet alle 5 de stemmen in een keer uitbrengen. Dat kan voor de scouting van het kleinkind zijn, of de eigen biljartvereniging, of of of … Maar bewaar in elk geval één stem voor KBO-St. Lucia. En als u het verder niet weet: Helmond kent nog 3 andere KBO-verenigingen, dus dat zijn dan al 4 van de 5 stemmen. U heeft de hele maand april om te stemmen. Heeft u geen internet of vindt u het moeilijk om ermee te werken, vraag het dan aan iemand die u daarbij kan helpen.
Bent u geen lid van de Rabobank, dan kunt u wel degelijk ook iets betekenen. U kunt namelijk bij familie en vrienden vragen of zij lid zijn van de Rabobank en dan de KBO-St. Lucia willen steunen met een stem. Alle leden van KBO-St. Lucia kunnen in hun omgeving kijken of ze leden van de Rabobank kunnen vinden en hen bewegen ook 1 van de 5 stemmen uit te brengen op KBO-St. Lucia. Als we dat allemaal doen, dan kan het niet anders dan dat de Rabobank Clubkas campagne een groot succes wordt voor KBO-St. Lucia.
Om extra aandacht te geven aan deze clubkas campagne van de Rabobank hebben we een los inlegvel toegevoegd aan het “Kontakt” van deze maand. U kunt dit inlegvel gebruiken om familie of bekenden te wijzen op de mogelijkheid KBO-St. Lucia te steunen bij deze clubkas campagne van de Rabobank.
REPAIRCAFE

Zoals we al in de nieuwsbrief van februari vermeldden is door het KBO-St. Lucia het initiatief genomen om een Repaircafé te starten vanuit wijkhuis De Geseldonk. De oproep aan vrijwilligers die zich hiervoor in willen zetten is zeer succesvol geweest.afbeeldingsresultaat voor repair cafe

Inmiddels hebben een zestal vrijwilligers zich aangemeld, die het leuk vinden om andere mensen te helpen door het verrichten van kleine reparaties.

Op 21 maart 2017 heeft de eerste bijeenkomst van alle vrijwilligers plaatsgevonden en zijn vervolgafspraken gemaakt. Om te beginnen zullen reparaties gelden voor: kleine draagbare huishoudelijke apparaten, speelgoed op elektriciteit of batterijen en houten speelgoed, slijpen van handgereedschap en huishoudelijk snij-en knipgereedschap, kleine reparaties aan fietsen, radio, tv en ander elektronisch materieel, herstellen en aanpassen van kleding (in beperkte mate).

Naar behoefte en mogelijkheden kan het assortiment worden aangepast in onderling overleg.

Het Repaircafé is voor inwoners uit Mierlo-Hout, Brandevoort en Helmond-West, maar ook uit andere wijken mag men spullen ter reparatie aanbieden. De dagen dat het Repaircafé gaat draaien zijn nog niet bekend; dit is mede afhankelijk van de vrijwilligers die hun tijd ter beschikking stellen. Wel denkt de organisatie zelf aan 2 dagdelen per maand. Het streven is erop gericht te starten direct na de zomervakantie 2017.

Voor meer informatie en aanmelden kunt U contact opnemen met Adriaan van Veggel, vicevoorzitter@kbo-stlucia.nl of tel. 0492-841112.
START FIETSSEIZOEN 2017

Op woensdagochtend 22 maart was de openingsbijeenkomst voor het nieuwe fietsseizoen 2017. Er waren 31 leden aanwezig (2 afwezig met kennisgeving). Na de koffie met vlaai opende Jan van den Hurk (coördinator fietsclub) de bijeenkomst en heette iedereen welkom. Het aangepaste reglement en het rittenschema werd besproken. Ook het opstarten van een tweede fietsclub werd door Hans Stienen (bestuurslid KBO) toegelicht. Hij gaf een rondje namens de KBO. c:\users\hans\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.outlook\k5s2tko9\opening klein.jpg

Het aantal tochten in dit seizoen is 28 waarvan 5 lange tochten (60 km.) en 23 korte tochten (30 km.) Het seizoen wordt verlengd tot 18 oktober (afsluiting met korte tocht). De laatste 3 ritten worden ingevuld met tochten die tijdens het seizoen vanwege weersomstandigheden zijn vervallen. We hopen op goed weer zodat dit niet nodig is. Dat het een voorspoedig en mooi fietsseizoen wordt.
Martien Verstijnen (begeleider fietsclub
START JEU DE BOULESSEIZOEN

Op de laatste dag van de winter-stadscompetitie in de Boulodrome “ de Braak” zie je in de ogen van de KBO-boulers: die laatste wedstrijd gaan we winnen! c:\users\kbo\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.outlook\t2wg2fry\img_20170329_191454 (3).jpg

Het is ze gelukt ook met 6-2 wordt er gewonnen van Brandevoort 2 hetgeen resulteerde in de einduitslag om als gedeeld 9e van de winter-competitie te eindigen; chapeau daarvoor. Zie een enthousiaste bloed-fanatieke sportieve groep boulers/leden KBO-ers, die met trots hun nieuwe KBO-outfit dragen. Er heerst een prima saamhorige stemming binnen de groep; mensen die er voor elkaar zijn en een gezellige groep.

Het is mooi om te zien hoe je in verenigings- verband je tijd kunt invullen en er plezier aan kunt beleven.

Het seizoen start weer op dinsdag 4 april tot en met de laatste dinsdag in september. Wij spelen iedere dinsdagmiddag, als het weer het toelaat, twee wedstrijden met een tussenpauze van ongeveer vijfentwintig minuten. Dan drinken we iets bij het café op eigen rekening.

Achter het café liggen ook de Jeu de Boulesbanen. Vanaf half twee kun je je inschrijven en om twee uur beginnen de wedstrijden. Alles bij elkaar is het tussen vier en half vijf afgelopen. We noteren de uitslag en maken een klassement op en aan het einde van het seizoen sluiten we af met enkele mooie prijzen. Zijn er nog leden die graag Jeu de Boules willen spelen, meld je aan bij:

Piet Hermans, telefoon 06 55818140.
Een tevreden volger

GEVRAAGD: GASTRIJDERS kever, personenwagen, vw, volkswagen, auto, oude

Op 15 juni a.s. van 13.00 – 17.00 uur organiseren wij samen met Savant Alphonsus een gratis tourtocht door de Peel expliciet voor diegenen die weinig of nooit ergens naar toe gaan. Specifiek voor deze tourtocht zijn wij, naast de beschikbare rolstoelbus, op zoek naar vrijwilligers, die bereid zijn om mee te gaan en die beschikken over een auto waarin men gemakkelijk kan in- en uitstappen. Vindt u het leuk om hieraan mee te doen, neem dan contact op met het secretariaat 0492 548338 of via e-mail secretariaat@kbo-stlucia.nl


VOORJAARSREIS NAAR HASSELT

Op 18 mei a.s. staat de voorjaarsreis naar Hasselt op het programma. Inschrijven voor deze reis kan op:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b9/quintinus1.jpg/220px-quintinus1.jpg

3 mei van 10.30-11.00 uur in het BrandPunt

3 mei van 11.15-12.00 uur in de Geseldonk

4 mei van 10.00-11.00 uur in de Geseldonk

Meer informatie over deze reis treft u in de bijlage aan.Opmerking: de keuzemogelijkheid bezoek “Japanse tuin” is vervallen.
De Sint-Quintinus Kathedraal
NIEUWS VAN DE KRING HELMOND

Opmerkingen en/of suggesties zijn welkom via het secretariaat van de kring: info.kbokringhelmond@kpnmail.nllogo kbo-kring helmond


Voorlopige aanslag belastingen

Voor post van de belastingdienst, zoals navorderingsaanslagen, beslissingen op bezwaar, reacties op verzoeken voor een voorlopige aanslag en teruggaven bij middeling, is een gewenningsperiode van twee jaar gestart. Na deze twee jaar, dus uiterlijk begin 2019, zouden deze berichten alleen nog digitaal verzonden gaan worden. De Tweede Kamer heeft echter op 24 januari 2017 een motie van Pieter Omtzigt aangenomen waardoor deze brieven ook over twee jaar nog op papier verzonden zullen worden.


Bestuur- en kaderdag

Op dinsdag 14 maart werd de jaarlijkse bestuur- en kaderdag van KBO-Kring Helmond georganiseerd in de Geseldonk. Alle besturen van de afdelingen waren met meerdere mensen aanwezig en ook een aantal kaderleden gaven acte de préséance. Er werd verslag gedaan van de projecten welke de afgelopen tijd door de kring zijn aangepakt zoals de oprichting van het VBOH, het tabletproject, de verbeterde public relations en aanschaf van middelen en last but not least de ledenwerving. Hierna werden mogelijke toekomstige projecten besproken. De dag werd afgesloten met een gezamenlijke lunch. Tijdens deze lunch werd nog flink nagepraat over deze succesvolle dag.


Korting bij Philharmonie Zuidnederland

Philharmonie biedt leden van de KBO een speciale korting bij diverse voorstellingen.

Korting van € 10,- voor het concert van 1 april  actiecode KBO1 en een korting van € 7,50 voor de concerten van 8 en 23 april en 20 mei  actiecode KBO2. Op Cubigo en de website van kring Helmond vindt u alle informatie. Kaarten bestellen kan via de website: www.muziekgebouweindhoven.nl of telefonisch 040 2442020 Vergeet de bovengenoemde actiecode niet op te geven.
VBOH

Om de privacy van haar vrijwilligers te beschermen heeft het bestuur van het VBOH besloten om voortaan een adres te gebruiken voor alle verzoeken.

Het VBOH is vanaf heden alleen als volgt te benaderen: e-mailadres info@vboh.nl, telefoon: 0492-792392, webpagina: www.vboh.nl .

Dit geldt ook voor belastinginvullers, Vrijwillige Ouderen Adviseurs en cliënt-ondersteuners.


GEVRAAGD: EEN NIEUW BESTUURSLID

Om het huidige bestuur compleet te maken, zijn wij nog op zoek naar een kandidaat. Bent u geïnteresseerd, wilt u dan contact opnemen met de secretaris Gairthy Exalto,

secretariaat@kbo-stlucia.nl of met de voorzitter Piet Maas, voorzitter@kbo-stlucia.nl
COMPUTER INLOOP

Heeft u kleine problemen met uw computer of tablet, of heeft u moeite met een bepaald programma, dan kunt u elke 3de woensdag van de maand tussen 14.00 –16.30 uur terecht in Wijkhuis De Geseldonk, Cederhoutstraat 44.
AANLEVEREN KOPIJ

Heeft u een leuk verhaal dat u met ons wilt delen, stuur het dan op naar de redactie redactie@kbo-stlucia.nl, lettertype Arial, lettergrootte 11, of handgeschreven naar Hoofdstraat 70.

S.v.p. vóór 25 april 2017 en ik plaats het in onze nieuwsbrief Kontakt.Ondersteuning

Ledenadministratie: Jan Snijders, Pastoor Elsenstraat 2E,

telefoon: 0492 474555,

email: ledenadminstratie@kbo-stlucia.nl.
Ons-bezorging: Martien Verstijnen, Haaghout 18,

telefoon: 0492 524626

email mverstijnen@hotmail.com
Ledenzorg en maatschappelijke inzet:

Riky van Vegchel,

Telefoon: 0492 525989

email: j.vegchel6@chello.nl


Beheerder website: Tonny Gabriëls

email: webmaster@kbo-stlucia.nl
Dagelijks bestuur

Voorzitter: Piet Maas

telefoon: 06 22374593

email: voorzitter@kbo-stlucia.nl
Secretaris: Gairthy Exalto

telefoon: 0492 548338 / 06 41235878

email: secretariaat@kbo-stlucia.nl
Penningmeester: Rinus. van Weert

telefoon: 06 54305000

email: penningmeester@kbo-stlucia.nl
Vicevoorzitter: Adriaan van Veggel

telefoon: 0492 841112 / 06 628085461email: vicevoorzitter@kbo-stlucia.nl


Wilt u niet langer lid blijven van KBO-St. Lucia, wat wij zeer betreuren, dan kunt u opzeggen bij de ledenadministratie.


 • NIEUWSBRIEF APRIL 2017
 • VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
 • WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN
 • BEZOEK AAN HET EDAH MUSEUM
 • OPFRISCURSUS VEILIG VERKEER NEDERLAND
 • BLOEMSCHIKKEN VOOR PASEN
 • TERUGBLIK OP DE 50PLUS LIFESTYLE BEURS
 • VRIJWILLIGERSBIJEENKOMST
 • START FIETSSEIZOEN 2017
 • START JEU DE BOULESSEIZOEN
 • VOORJAARSREIS NAAR HASSELT
 • Opmerking : de keuzemogelijkheid bezoek “Japanse tuin” is vervallen. De Sint-Quintinus Kathedraal NIEUWS VAN DE KRING HELMOND
 • Voorlopige aanslag belastingen
 • Korting bij Philharmonie Zuidnederland
 • GEVRAAGD: EEN NIEUW BESTUURSLID
 • Ondersteuning Ledenadministratie
 • Beheerder website

 • Dovnload 52.94 Kb.