Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Voorzitter: Hans Geurts

Dovnload 42.76 Kb.

Voorzitter: Hans GeurtsDatum25.04.2019
Grootte42.76 Kb.

Dovnload 42.76 Kb.

P

latform Aarde
BoerConsument, www.aardeboerconsument.nl

Voorzitter: Hans Geurts

Secretariaat: Greet Goverde-Lips. Email: greetg800@gmail.com

Penningmeester: Joop de Koeijer, IBAN nr.: NL25ABNA0811993124 

Website www.aardeboerconsument.nl

Nijmegen, 7 december 2014


Aan allen die het Platform ABC steunen;
Weer is er een jaar om en sturen wij je een jaarverslag, en tevens een verzoek om ons ook voor het komend jaar geldelijk te steunen. Maar eerst even de terugblik.
De ‘Voedsel Anders’ conferentie in Wageningen, februari j.l.
Dat was toch wel het hoogtepunt van de laatste jaren!

- zulke verschillende groepen die mee organiseerden. Dat was soms pittig, maar allemaal hadden we er behoefte aan om eens op een rijtje te zetten welke wegen naar een betere landbouw in Nederland en Vlaanderen al worden ingeslagen, en hoe we daarin kunnen samenwerken.

- zoveel verschillende onderwerpen voor de workshops (van voedselbos tot TTIP-verdrag, van agro-ecologie tot kwekersrecht, van landbouwmodellen tot stadslandbouw, van eiwitteelt tot bijen)

- zoveel goede sprekers, zoveel praktijkvoorbeelden

- zoveel sponsors die ons hielpen. Er ging een flink bedrag om maar we kwamen er net aan uit en hielden een paar honderd euro over,

- zoveel vrijwilligers die voor, tijdens en na de conferentie - bijv. bij de verslaglegging - meehielpen. (Van ABC heeft Guus Geurts veel werk gehad met de financiën, en Greet Goverde regelde de vertalingen en fungeerde als een soort telefonische receptioniste die allerlei praktische vragen voorgelegd kreeg.)

- en vooral: zoveel (wel 800) deelnemers die in de workshops hun ervaring inbrachten,

- en zoveel voldoening: al het werk heeft een mooi ‘event’ opgeleverd, echt een oppepper.


Op de site www.voedselanders.nl staan filmpjes, en de verslagen van alle workshops. Op die verslagen hebben we bijzonder ons best gedaan om een inhoudelijk vervolg te kunnen geven aan deze dag, want het is de bedoeling dat de conferentie een ‘State of the Art’ was die niet als eindpunt maar als startpunt gaat dienen. Om hetgeen aangekaart is een goed vervolg te kunnen geven denken we erover fondsen aan te vragen voor een betaalde ‘Voedsel Anders’ coördinator voor twee jaar. We komen ook met een ‘manifest’.
Hoewel ieder in de ‘Voedsel Anders’ groep zijn of haar eigen klussen heeft en het ‘voedsel anders’ gebeuren ‘ernaast’ doet proberen we toch alvast het bovenstaande waar te maken. Zodoende staan er deze winter vervolgbijeenkomsten op het programma wat betreft ‘voedselcollectieven’ (31 januari) , ‘bodem’ (20 maart) ‘stadslandbouw, buurtmoestuinen, en’ van de boer naar de stad’ (ook in maart,) en natuurlijk wordt het politieke doel niet uit het ook verloren: 11 oktober was er een protestbijeenkomst tegen het TTIP vrijhandelsverdrag. Het aantal van een miljoen Europese handtekeningen tegen TTIP is al bijna gehaald; eind januari is er een vergadering van het Europese comité in Brussel, en 18 april wordt Europa-breed actie gevoerd (een dag na 17 april is de dag van de ‘kleine boer’ en de familie-landbouw).
Naast de conferentie was de publicatie van het boek: ‘8 mythen over voedsel en landbouw’ van Jacques van Nederpelt iets om trots op te zijn voor Platform ABC. Hierin wordt nog eens duidelijk uiteengezet waarom het neoliberale model zo funest is voor de landbouw. De boekjes zijn nog niet uitverkocht dus bestelt u er gerust nog bij ja.vannederpelt@kpnmail.nl. Klik voor meer info en prijs en bestelwijze op het plaatje van het boek in de linker kantlijn van de website www.aardeboerconsument.nl.
Als uitvloeisel van de Voedsel Anders conferentie hebben we er een nieuw lid van Platform Aarde Boer Consument bij: Piet van IJzendoorn, de voorzitter van de Biodynamische Vereniging vertegenwoordigt voortaan zijn organisatie binnen Platform ABC. De BD Vereniging richt de blik daarmee meer naar buiten en wil met andere ( boeren) organisaties meewerken aan agro-ecologie en een ander landbouwbeleid.
In ons lobbyen betreffende het huidige landbouwbeleid en de vrijhandelsverdragen zijn wij niet alleen ‘tegen’: samen met anderen geven wij ook aan waar we vóór zijn. We droegen ideeën aan voor het ‘Alternative Trade Mandate’, wat samen met andere Europese organisaties is opgesteld. Vooral Guus Geurts was daarbij betrokken. In de aanloop naar de Europese verkiezingen afgelopen zomer is aan kandidaten voor het Europees parlement gevraagd om een ‘pledge’ te tekenen (een belofte om onze voorstellen via het EP waar te maken). Op 6 mei organiseerden we een verkiezingsdebat waar kandidaten of andere prominente partijleden van 7 Nederlandse partijen aanwezig waren, die zich uitspraken voor of tegen het vrijhandelsverdrag en ‘ons’ alternatief. Sommigen gaven aan zich nog te willen beraden (Zie voor de ‘Nederlandse’ uitslag van die avond het ‘nieuwsarchief’ op onze site).

193 Europese kandidaten (waarvan er 75 ook daadwerkelijk gekozen zijn) spraken zich uit voor de 9 eisen gebaseerd op het Alternative Trade Mandate. Zo mogelijk worden zij de komende tijd in hun stemgedrag gevolgd. Zie www.alternativetrademandate.org, en http://www.alternativetrademandate.org/wp-content/uploads/2014/02/Time_for_a_new_vision-NL-PRINT.pdf


10 september j.l. heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden binnen ABC. Joop de Koeijer (ex-voorzitter van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond) heeft de voorzittershamer van ABC overgedragen aan Hans Geurts (ex-voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond). Joop werd penningmeester in plaats van Gerrit Barnard. Gerrit en Joop zijn hartelijk bedankt voor de werkzaamheden verricht in hun vorige functie.

We zijn blij dat Hans ABC komt versterken.


Wij zouden wel graag nog wat meer ‘nieuw en/of jong bloed’ krijgen, ook al vanwege de noodzakelijke verjonging en de verbetering van de p.r., via het gebruik van sociale media bijvoorbeeld. Meld je dus gerust als je wil meedraaien. Al doende krijg je meer kennis en ervaring wat betreft landbouw en landbouwbeleid, en je maakt via ons ook kennis met andere groepen in de samenleving die op deze en aanverwante terreinen actief zijn. We doen ook pogingen om een stagiaire te werven vanuit Wageningen of een HAS.
We hebben natuurlijk al ‘De Boerengroep’ binnen onze gelederen - een actieve groep studenten in Wageningen. Joop de Koeijer heeft er onlangs tot aller tevredenheid een paar keer ’een praatje’ gehouden - geen overbodige luxe want de kennis van de boerenpraktijk en het landbouwbeleid is onder de studenten tot gering of afwezig; goed dat de banden aangehaald worden.
Volgend jaar viert WILPF (Women’s International League for Peace and Freedom, lid van ABC) het 100-jarig bestaan. Die vrouwenorganisatie, gelieerd aan de VN, is 100 jaar geleden hier in Nederland door de eerste feministische lichting (o.a. Aletta Jacobs) opgericht in het Vredespaleis. De Nederlandse afdeling is volgend jaar gastvrouw bij het eeuwfeest, spannend.

Ze hebben zich ook duidelijk uitgesproken voor voedselsoevereiniteit.


Zo is er nog wel meer te melden, zoals de inspanningen van de NAV i.s.m. groepen in het buitenland voor meer marktmacht voor de boeren tegenover de supermarkten, en de rol die de NMV speelde in de melkveewet (voorstel om de fosfaatproductie van een bedrijf als maat te nemen - een vorm van ‘grondgebonden’ melkveehouderij). Zie onze website voor meer info op deze en andere gebieden.
We hebben nu zo’n 850 abonnees op de nieuwsbrief. Een mooi aantal maar als u mensen weet die ook nadenken over veranderingen in de landbouw geeft u dan hun email-adres dan s.v.p. aan ons door - of vul het in op de site.
Wij krijgen graag uw feedback op onze activiteiten. U kunt ons ook helpen met reclame voor het boekje

8 mythen over landbouw’, en met ingezonden brieven over ‘onze’ onderwerpen naar uw eigen krant.


Ook uw geldelijke bijdrage (minstens 15 euro per jaar) is natuurlijk zeer welkom.

Graag overmaken op IBAN nr.: NL25ABNA0811993124  t.n.v. St Platform Aarde Boer Consument

(s.v.p. woonplaats vermelden, en evt email adres als we dat van u nog niet hebben).We hebben de ANBI status zodat we aangemerkt kunnen worden als een goed doel.
Hartelijk dank voor uw steun, en Een fijne decembermaand en een goed 2015 toegewenst!

Greet Goverde, secretaris, namens allen van Platform Aarde Boer Consument

  • Aan allen die het Platform ABC steunen; Weer is er een jaar om en sturen wij je een jaarverslag
  • ‘voedselcollectieven’
  • : ‘8 mythen over voedsel en landbouw’
  • ‘Alternative Trade Mandate’
  • ‘nieuw en/of jong bloed’

  • Dovnload 42.76 Kb.