Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Vormgever ruimtelijke presentatie en communicatie

Dovnload 108.43 Kb.

Vormgever ruimtelijke presentatie en communicatieDatum28.06.2017
Grootte108.43 Kb.

Dovnload 108.43 Kb.

VORMGEVER RUIMTELIJKE PRESENTATIE EN COMMUNICATIE
Stagedocumenten
Willemijn Berkers

Fontys Hogeschool voor de Kunsten – De Rooi Pannen Vormgeving

Docent Beeldende kunst en Vormgeving

Studentnummer: 2218532Planning stagewerkplan
Competentie B.
Vermogen tot Reflectie en Ontwikkeling • Wordt er in de klas genoeg aandacht besteedt aan wederzijdse interesse en gemaakt werk?
  Evalueren en bespreken van lessen met leerlingen, feedback geven maar ook feedback ontvangen en verwerken in de volgende lessen
  - Kenmerken van de leerling van de Rooi Pannen Vormgeving benoemen

  - Iedere les evalueren hoe de les is gegaan. Als er werk is gemaakt tijdens de les dit klassikaal bespreken zodat de leerlingen leren hoe ze feedback kunnen geven en hoe ze de gegeven feedback kunnen verwerken.
  - Bespreken met docenten wat de kenmerken zijn van een Rooi Pannen leerling (Wendy/Jochem)
 • Wat is de behoefte van de leerling m.b.t. uitdagen om ‘’out of the box’’ te denken?
  In gesprek gaan met leerlingen over de behoefte van een creatief werkproces
  - Bespreken hoe de creativiteit van de leerling gestimuleerd wordt door docenten
  - Ruimte geven aan de leerlingen om elkaar te inspireren en feedback te geven

  - Bespreken met Jochem en/of Wendy hoe de creativiteit van de leerling gestimuleerd wordt door docenten, is hier een bepaalde methode of werkwijze voor?


Competentie C.
Pedagogisch Vermogen • Hoe wordt er bij de Rooi Pannen lesgegeven, hoe wordt de les opgestart? Wordt er rekening gehouden met de verschillende leerlingen en hoe stimuleren zij de leerling tot het starten van een creatief proces
  Het leef- en werkklimaat onderzoeken van leerlingen
  Onderzoeken waar de school u staat met het prikkelen/stimuleren van het creatief denk- en werkproces
  De visie van de school bekijken
  - Observeren in verschillende klassen
  - In gesprek gaan met de leerling, hoe vindt hij/zij dat het creatief proces in de lessen
  gaat? En wat zou er volgens hen anders kunnen?
  - Kijken hoe de school het curriculum invult, waar hechten ze waarden aan etc. Zodat
  wanneer ik voor de klas sta ik dit kan overbrengen aan de leerlingen

  - Bij de vierde jaars klassen VPP vragen aan de leerling hoe hij/zij vindt dat het creatief proces in de lessen gaat en wat er volgens hen anders over beter kan -> Een halfuurtje uit de klas halen voor een kort gesprekje
  - De invulling van het curriculum en de waarde bespreken met één van de docenten


Competentie D.
Didactisch Vermogen • Hoe wordt een creatief proces op gang gebracht op de Rooi Pannen Vormgeving?
  Vakinhoudelijke en didactische kennis over kunnen brengen aan de doelgroep
  - Onderzoeken/bekijken welke methodes docenten van De Rooi Pannen gebruiken bij
  het opstarten van een creatief proces

  - Met één van de docenten in gesprek over welke methodes zij gebruiken bij het opstarten van een creatief proces (Retail-theater?)
 • Hoe kan ik een creatief proces op gang brengen door middel van designers en vormgevers als voorbeelden te gebruiken en de leerling in te laten zien hoe zij te werk gaan?
  Interactief de leerling benaderen, in gesprek gaan, discussies voeren
  Variatie aanbrengen in de lessen d.m.v. verschillende input te geven uit het werkveld

  - Kijken naar wat bij welke leeftijd en niveau past qua manier van
  uitleggen/presenteren opdracht
  - De leerling op een interactieve manier benaderen, zodat ook zij hun mening en
  inspiratie kunnen laten horen aan de docent en medeleerling

  - In gesprek gaan met Wendy over de niveau 2 en niveau 4 leerling, welke concrete verschillen zijn er te zien en hoe gaat zij hiermee om.


  - Open vragen stellen, niet te veel uit handen geven maar ze zelf laten experimenteren en door middel van een gesprek verder helpenCompetentie E.
Interpersoonlijk Vermogen • Hoe worden de leerlingen van niveau 2 en niveau 4 benaderd?
  Betrokken zijn bij het proces dat de leerlingen aangaan tijdens een opdracht
  - Observeren in bij twee verschillende niveaus

  - Observeren al een beetje gedaan de afgelopen weken
 • Is er veel verschil te zien tussen een niveau 2 en niveau 4 leerling?
  Verschillen kunnen zien bij niveau 2 en niveau 4. Weten hoe deze leerlingen leren en hierop inspelen.
  - Individuele gesprekken voeren met leerlingen en mogelijk taalgebruik aanpassen bij
  de verschillende niveaus
  - Opdrachten aanpassen/anders benaderen als het niet loopt volgens plan

  - Individuele gesprekken voeren tijdens het lesgeven

Competentie F.
Vermogen tot Samenwerking • Hoe kan ik een bijdrage leveren aan het verbeteren/aanpassen van lessen?
  Meedenken hoe je mogelijk opdrachten en lessen zou kunnen verbeteren/aanpassen
  - Vergaderen, meedenken met de visie van de school, ideeën uitwisselen en elkaar
  inspireren, motiveren en activeren om tot goede uitgangspunten te komen.

  - Iedere maandag vergadering
  - Offline leerjaar 2 VRP, bespreken wat er goed gaat, wat beter kan of hoe dingen anders aangepakt kunnen worden
Competentie G.
Omgevingsgerichtheid • Kunnen Nederlandse Designers en vormgevers de leerling inzicht geven in hun toekomstige werkveld?
  - De leerling kennis alten maken met de Nederlandse designers en vormgevers

  - De leerling kennis laten maken met verschillende ontwerpers en vormgevers, ze inzicht in de manier van werken van deze mensen. Bijvoorbeeld een keer voor de les begint, of tijdens de les laten zien zodat ze op nieuwe ideeën komen voor hun eigen werk.

Lesbrief/voorbereidingen
NAAM:

     

KLAS:

     
VAK:

     EtP

CODE:

132

LEERJAAR:

1
PERIODE:

3     
TIJD:

3 U


DOEL:

Met behulp van diverse technieken en hulpmiddelen, mode binnen een duidelijke stijl commercieel verantwoord presenteren.

Maak een FLAT-LAY foto voor ZARA


Opdracht A: Zoek kleding uit naar aanleiding van de ZARA opdracht.

Blijf binnen je gekozen stijl en voeg ook accessoires toe.Opdracht B: Gebruik 2mm karton als ondergrond.

Opdracht C: Zorg dat de kleding en de accessoires op elkaar afgestemd zijn en binnen je thema van ZARA passen.

Opdracht D: Positioneer de kleding samen met de accessoires op de kartonnen plaat. Denk hierbij goed na over de compositie binnen het vlak.
Bekijk de voorbeelden.

Opdracht E: Maak drie verschillende composities. Maak foto’s van de verschillende mogelijkheden en zorg ervoor dat de foto’s van recht boven de compositie genomen worden. Ga eventueel op een verhoging staan.

Maak per compositie 1 overzichtsfoto en minimaal 2 detailfoto’s.

Zorg voor heldere, scherpe afbeeldingen (eerst de lens schoonmaken)!
Opdracht F: Lever de foto’s van de drie composities in bij je docent en vermeld hierbij in welke volgorde jij de foto’s het beste vindt en waarom.


OPDRACHT:

 • Zorg voor een goede compositie

 • Let op de styling en de details

 • Zorg voor goede, heldere foto’s en detailfoto’s (belangrijk voor het

portfolio)

TIPS:

Stijlbegrip, compositie, originaliteit, afwerking, werkhouding.BEOORDELINGSCRITERIA:DATUM:

     
BEOORDELING:

     
PARAAF:

     
Voorbeelden FLAT-LAY fotografie

RVO 1 presenteren presentatiepanelen etalage
Etalages via de beamer laten zien, als jou etalage tevoorschijn komt dan ben je aan de beurt om te presenteren.

 • Elementen:
  Zitten de elementen interieur, exterieur, mode en modeaccessoires in het paneel verwerkt?

 • Compositie:
  Wat maakt het paneel origineel?

 • Kleurgebruik:
  Past het kleurgebruik in het paneel bij de etalage? Zo ja, waaraan zie je dit terug? Zo nee, waarom niet?

 • Presentatie:
  Hoe is het taalgebruik, kijkt hij/zij de klas in? Beantwoordt hij/zij vragen vanuit de klas?
De leerling die presenteert: Eigen naam:

Elementen

Compositie

Kleurgebruik

Presentatie


Puntentelling cijfer: (Totaal: 100 punten te behalen)

Elementen: 40 ….
- Interieur: 10 ….
- Exterieur: 10 ….
- Mode: 10 ….
- Mode accessoires: 10 ….


Compositie: 30 ….

Kleurgebruik: 20 ….

Presentatie: 10 ….

Totaal: …. : 10 =


Excursie Eindhoven MRP 1 – 23 juni
Vraag 1:
Wat straalt de buitenkant van de winkel uit?

 • Klassiek

 • Industrieel

 • Doorleefd

 • Inspirerend

 • Modern

 • Oud-bollig

 • Anders:………………..


Vraag 2:
A

Heeft de winkel een etalage?

 • Ja

 • Nee


B
Zo ja, Welk thema is er in de etalage te zien en is dit thema terug te zien in de winkel?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vraag 3:
Welke sfeer hangt er in de winkel volgens jouw?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vraag 4:
A
Wat voor muziek hoor je in de winkel?

 • Pop

 • Klassiek

 • Rock

 • Jazz

 • House

 • Anders:………………………..


B Wat is het volume van de muziek?

 • Geen

 • Hard

 • Zacht

 • Normaal


C Wat is het tempo van de muziek(bas)?

 • Snel

 • Langzaam

 • NormaalVraag 5:
Wat ruik je?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vraag 6:
Wat is het aanbod van de winkel? (Denk hierbij aan productgroepen en productpresentaties)

De verschillende mogelijkheden waarop kleding in een meubel gehangen is:

 • Zijhang

 • Frontpresentatie

 • Plank

Het aantal verschillende artikelen per meter:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De sortering van de producten per meter:

 • In sets

 • In kleurblokken

 • In productgroepen

 • In materiaal/stof

Het gebruik van presentaties:

Het gebruik van prijsmateriaal en communicatiemiddelen:

 • Door heel de winkel wordt er goed gecommuniceerd met de klant

 • Nergens zijn er prijskaartjes of aanbiedingen te zien


Vraag 7:
Welke winkel past het beste jezelf?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NAAM:

     

KLAS:

     
VAK:
CODE:
LEERJAAR:PERIODE:TIJD:

DOEL:

Met behulp het creativiteitsontwikkelingsmodel de leerling en docent inzicht bieden in het creatief denk- en werkproces van de leerling

Het creativiteitsmodel biedt de leerling en docent inzicht in de kwaliteiten en verbeterpunten van de leerling. Samen met je docent bespreek je de leerdoelen van desbetreffende opdracht. De aandachtspunten van deze opdracht worden uitgelegd.1. Vul voordat je aan de opdracht begint het creativiteitsmodel in

Vul bij ieder Creatief Vermogen, onderzoekend, doorzettingsvermogen, samenwerken, discipline en verbeeldingskracht in waar jij op dit moment staat. Ben jij bijvoorbeeld goed in samenwerken binnen een groep en kun jij goed feedback geven op medestudenten maar ook feedback verwerken in jouw opdracht, zet dan een kruisje richting de groene strook. Bekijk per vermogen waar jij jou kruisje neerzet. Bekijk ook de leerdoelen van deze opdracht en neem dit mee in jou eigen beoordeling.


Tussentijds bespreek je samen met je docent jouw creativiteitsmodel. Waar liggen jou kwaliteiten en kun jij deze ook benoemen? Weet je ook waar jouw valkuilen zitten en hoe zou jij deze aan willen pakken?


3. Vul na afloop het creativiteitsmodel nogmaals in
Wanneer de desbetreffende opdracht ten einde loopt is het de bedoeling dat jij jouw creativiteitsmodel nogmaals invult. Zie je verbeteringen, of heb je toch nog met een bepaald creatief vermogen moeite? Of gaat het juist hartstikke goed en ben jij al een stukje dichterbij jouw eigen werkwijze en creatieve ik?
Bespreek de twee modellen samen met je docent en kom erachter waar jou kwaliteiten en verbeterpunten liggen voor de volgende opdracht!

OPDRACHT:

- Vul het creativiteitsmodel naar waarheid inTIPS:

DATUM:


DATUM:

     
BEOORDELING:

     
PARAAF:

     ReflectieDe eerste weken
Eerste twee lessen gegeven aan leerjaar 1 niveau 2 en niveau 4. Van te voren de opdracht en de lesbrief besproken en doorgenomen met mijn stagebegeleider vanuit De Rooi Pannen. Waar moet ik op letten, hoe is het niveauverschil, voorbeelden etc.
Voorafgaand de les aan de leerlingen aangegeven dat vanaf nu ik de lessen van Mevrouw Wouters overneem. Ze reageerde hier goed op.
Over het algemeen liepen beide lessen prima. Geen bijzonderheden, na de uitleg van de opdracht gingen de leerlingen op de computer aan de slag. Ik heb hen geholpen en begeleidt waarbij nodig. Wat opviel was dat de leerlingen eigenlijk gelijk om hulp vroegen en geen afwachtende houding aannamen omdat ‘’nieuw’’ was.
Aan het einde van de les nog even kort geëvalueerd over wat ze de volgende les bij en af moeten hebben.
Daarnaast heb ik een verkorte les gemaakt die bij de opdracht past waaraan ze nu werken. Deze les zal volgende week gegeven worden aan de leerlingen van niveau 2 en niveau 4.


Vrijdag 10 februari
Excursie Parijs
Samen met de vierde klas VPP (Vormgever Product Presentatie) mee naar Parijs. Voor de eindexamen opdracht moeten deze leerlingen een pop-up store ontwerpen voor de winkel Merci. Deze is gevestigd in Parijs. Tijdens de excursie naar Parijs zijn we naar deze winkel gegaan om inspiratie op te doen en de leerlingen kennis te laten maken met de winkel. Daarnaast hebben we de gehele dag door Parijs rondgelopen en verschillende bezienswaardigheden bezocht.
Gesprekje Wendy na de tussenbeoordeling
Na de tussen-beoordeling heb ik samen met Wendy gekeken naar wat we kunnen
verbeteren aan de opdracht. We zijn onder ander tot de conclusie gekomen dat de Flat-lay op papier  beter is om deze voorafgaand de fotografie opdracht van Flat-lay te doen, zodat de leerlingen een  beter beeld krijgen van wat Flat-lay überhaupt is. Daarnaast hebben Wendy en ik afspraken op papier gezet, waar ik de komende tijd aan ga werken. Dit is onder andere het afsluiten van de les, nu vergeet ik dit nog vaak aan het begin van de les te vermelden. 


Excursie Eindhoven 23 juni
Samen met Wendy ben ik naar Eindhoven geweest om winkels te bekijken voor een mogelijke excursie voor de niveau 2 leerlingen. Voorafgaand heb ik contact gehad met Ankie, van C&A. Zij is Visual Merchandiser en  kan onze leerlingen een hoop leren over hoe tafel-, wand- en figuurpresentaties werken binnen een winkel. 

Uiteindelijk hebben we voor vrijdag 23 juni een afspraak staan om met de leerlingen van niveau 2 naar Eindhoven te gaan. Daar zullen de leerlingen een vragenlijst krijgen die ze bij verschillende winkels moeten invullen. Ook zijn er twee presentaties gepland. Eentje bij de C&A en eentje bij de Sissy Boy. 


Tussentijds heb ik mailcontact gehad met Ankie van C&A en Mireilla van Sissy Boy. 

Tussen  mijn stagewerkzaamheden door heb  ik vaak mondelinge gesprekjes gehad met Wendy. We bespraken de week en de lessen door. Wat ging er goed en wat kon er beter. Erg fijn om zo kort  met elkaar te bespreken hoe de zaken gaan.  Ook wanneer we punten moesten geven voor het gemaakte werk hebben we dit vaak besproken. Of ik vulde eerst de cijfers in die ik dacht dat bij het gemaakte werk hoorde en besprak dit later met Wendy, of we gaven allebei een cijfer om te kijken of we op dezelfde lijn met elkaar zaten. Wat te doen met een heftig 1 op 1 gesprek met een leerling
Op vrijdagochtend geef ik leerjaar 2 niveau 4 les. Zij zijn bezig met Offline, een overkoepelende eindopdracht waarin alle vakken samenkomen voordat ze in leerjaar 3 op stage gaan.  Een leerling kwam te laat en nogal oververhit op school aan. Ik vroeg hoe het kwam dat ze zo laat was en ze vertelde dat ze nogal wat heftigs had meegemaakt in de ochtend dus vandaar wat later was. Ik vroeg haar of ze hierover met mij wilde praten, dit wilde ze maar wel 1 op 1 en niet war heel de klas bij was. 
Samen hebben we even een rustig plekje opgezocht. Ze heeft met het een en ander verteld over haar thuissituatie en dingen die in het verleden zijn voorgevallen dus nu nog een rol spelen in haar leven. Heb haar aangeraden om hier met haar mentor over te spreken, dit wilde ze niet. Echter vond ze het wel fijn om met de zorgcoördinator een gesprekje hierover te voeren.  Ik had haar aangeraden om dit dezelfde dag nog te doen, maar ze gaf zelf aan dat ze liever na het weekend naar haar toe wilde gaan. 

Ik ben na het gesprek even langs de zorgcoördinator gelopen om het alvast te melden. Ook ben ik langs Wendy gegaan, omdat ik het toch een redelijk heftig verhaal vond. Wendy vertelde dat deze leerling vaker zulke verhalen verteld en zij als school niet weten wat hiervan waar is ja of nee. Ze vond dat ik goed gehandeld had door de leerling door te verwijzen naar de mentor en de zorgcoördinator. Als laatste heb ik de mentor van de leerling ook nog even op de hoogte gebracht van dit voorval.  Ik ben van plan om de eerst volgende les even te vragen aan de leerling hoe het nu met haar gaat en of ze nog langs de zorgcoördinator is geweest. 


Lessen Visualiseren overnemen
Twee weken achter ga ik de lessen Visualiseren overnemen van Jochem, omdat hij twee weken naar en cursus moet. Één klas ken ik al, de andere klas niet.
De leerlingen werken door aan de opdracht die Jochem hen heeft uitgelegd. Proefjes maken van Tempex, plastic zakken en ijzerdraad.

De eerste les verliep goed. Deze leerlingen kende ik al en ze wisten wat ze moesten doen. Het enige probleem was dat ik de foto’s die de leerlingen voorafgaand deze opdracht gemaakt hadden, nergens kon vinden. Uiteindelijk bleek dat er in een ander lokaal een kast staat waar dit soort dingen altijd bewaard worden. Tip voor mijzelf, vraag altijd even aan de docent die je overneemt of er nog plekken zijn waar gemaakt werk zou kunnen liggen die de leerlingen nodig hebben.

De tweede les, in een klas die ik nog niet eerder had ontmoet verliep niet helemaal soepel. De leerlingen gingen niet goed aan het werk en gaven de gemiste foto’s de schuld. Ze konden niet verder zeiden ze. Gezegd dat ze dan vanuit het materiaal proefjes konden gaan maken, maar dit schoot niet echt op. Uiteindelijk waren ze me aan het uitproberen want ze zeiden dat ze altijd zoveel tijd eerder weg mochten etc. Ook gingen ze op een gegeven moment kaarten, in plaats van aan het werk.
Tegen de leerlingen gezegd of ze dit normaal vonden etc..
Na de les heb ik dit met Jochem besproken en hij heeft deze desbetreffende leerlingen ook nog aangesproken.

De tweede week


De tweede week ben ik aan het begin van de les teruggekomen op de les van vorige week. Vonden ze zelf wel dat het goed ging? Of zagen ze ook wel in da dit niet de manier van werken was.
Gelukkig zagen ze dit zelf ook in en hebben ze zelfs hun excuses nog aangeboden. De rest van de les verliep soepel. Ze gingen goed aan het werk en ik kon ze goed begeleiden.
Samen met Wendy heb ik mondeling wekelijks van alles besproken. Wat ging er goed, waar zou ik op kunnen letten en hoe gaan we de komende tijd verder indelen. Ook wanneer ik even niet goed wist hoe te handelen, kon ik dit altijd met Wendy bespreken. Daarnaast was het fijn om wekelijks even bij elkaar te zitten omdat we zo dat wat er die week gebeurd was konden bespreken en konden kijken hoe ik bepaalde dingen anders aan kon pakken en waar ik aan moest denken de week erop.

Tips van Wendy:

- Schrijf in je agenda de gemaakte afspraken op, zodat je een week later met deze leerling hierover kunt spreken. Anders vergeet je dit

- Denk aan het afsluiten van de les, spreek een tijd af wanneer ze weer terug in het lokaal moeten zijn


- Loop een nieuwe opdracht volledig met ze door. Van opdracht A tot… Anders geef je ze alleen het opdrachtformulier en lezen ze het niet eens
Dit formulier moet je samen met de gemaakte opdracht inleveren. Zonder dit formulier wordt je werkstuk niet beoordeeld.

 • Competentie B. Vermogen tot Reflectie en Ontwikkeling
 • Competentie C. Pedagogisch Vermogen
 • Competentie D. Didactisch Vermogen
 • Competentie E. Interpersoonlijk Vermogen
 • Competentie F. Vermogen tot Samenwerking
 • Competentie G. Omgevingsgerichtheid
 • FLAT-LAY
 • Kleurgebruik: Past het kleurgebruik in het paneel bij de etalage Zo ja, waaraan zie je dit terug Zo nee, waarom niet Presentatie
 • De leerling die presenteert: Eigen naam: Elementen Compositie
 • Puntentelling cijfer: (Totaal: 100 punten te behalen) Elementen
 • Excursie Eindhoven MRP 1 – 23 juni Vraag 1
 • Vraag 2: A Heeft de winkel een etalage Ja Nee B
 • 1. Vul voordat je aan de opdracht begint het creativiteitsmodel in
 • 3. Vul na afloop het creativiteitsmodel nogmaals in
 • Gesprekje Wendy na de tussenbeoordeling
 • Excursie Eindhoven 23 jun
 • Wat te doen met een heftig 1 op 1 gesprek met een leerling
 • Lessen Visualiseren overnemen

 • Dovnload 108.43 Kb.