Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Vraag met verzoek om mondeling antwoord o-000141/2016 aan de Commissie

Dovnload 6.66 Kb.

Vraag met verzoek om mondeling antwoord o-000141/2016 aan de CommissieDatum25.04.2019
Grootte6.66 Kb.

Dovnload 6.66 Kb.

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000141/2016

aan de Commissie

Artikel 128 van het ReglementRosa D'Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini, David Coburn

namens de EFDD-Fractie

Betreft: De situatie in Italië na de aardbevingen

Op 24 augustus 2016 werd Midden-Italië getroffen door een vernietigende aardbeving. Later vonden in Midden-Italië nog drie grote bevingen plaats, te weten op 26 oktober (met een kracht van 5,5 en 6,1 op de schaal van Richter), respectievelijk op 30 oktober (met een kracht van 6,5 op de schaal van Richter). Volgens de berichtgeving raakten bij de aardbevingen meer dan 400 mensen gewond en kwamen 290 mensen om, terwijl een mogelijk "domino-effect" ertoe zou kunnen leiden dat 100 000 mensen ontheemd raken.

De betrokken regio's worden gekenmerkt door een vervorming over een gebied van 130 vierkante km, met een maximale verplaatsing van ten minste 70 cm. Als gevolg hiervan hebben de bevingen stadjes in puin gelegd, de plaatselijke en regionale infrastructuur ernstig beschadigd, het historisch en cultureel erfgoed vernietigd en het economisch leven verstoord, met name voor kmo's en de landbouw, alsmede de sectoren toerisme en gastronomie. De laatste aardbeving, die van 30 oktober, was de zwaarste aardschok in Italië in meer dan 30 jaar, en resulteerde in de totale vernietiging van hele dorpen en een gevoel van wanhoop bij de inwoners van de getroffen gebieden.

Daarnaast vormt het voor de deur staande koude winterweer een grote zorg voor de grote aantallen ontheemde personen, en hier moet snel en doeltreffend iets aan worden gedaan, in concreto in de vorm van het ter beschikking stellen van fatsoenlijke onderkomens.

Kan de Commissie, tegen de achtergrond van het bovenstaande, antwoord geven op de volgende vragen:

– Heeft de Commissie een verzoek om inschakeling van het Europees Solidariteitsfonds ontvangen van de Italiaanse regering? Zo ja, heeft zij alle noodzakelijke maatregelen getroffen om snel op dit verzoek te reageren en steun te organiseren, teneinde de betrokken Italiaanse nationale en regionale autoriteiten te ondersteunen en te helpen bij de hulpverlening na de ramp?

– Is de Commissie bereid verzoeken in overweging te nemen om de Italiaanse nationale en regionale operationele programma's te wijzigen, teneinde onder thematische doelstelling 5 ("Bevordering van de aanpassing aan de klimaatverandering, risicopreventie en -beheer") vallende zaken beter aan te pakken, indien Italië deze verzoeken naar behoren motiveert overeenkomstig artikel 30 van de verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen?

– Is de Commissie bereid te kijken naar de bestaande procedures voor het beoordelen van financieringsaanvragen, teneinde deze te vereenvoudigen en de tijd die nodig is voor goedkeuring en uitbetaling van financiering uit het Europees Solidariteitsfonds te verkorten?

Ingediend: 15.11.2016

Doorgezonden: 17.11.2016Uiterste datum beantwoording: 24.11.2016

1109891.NL PE 540.915


Dovnload 6.66 Kb.