Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord e-004570/2018 aan de Commissie

Dovnload 5.02 Kb.

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord e-004570/2018 aan de CommissieDatum14.03.2019
Grootte5.02 Kb.

Dovnload 5.02 Kb.

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-004570/2018

aan de Commissie

Artikel 130 van het ReglementElly Schlein (S&D), Judith Sargentini (Verts/ALE), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Birgit Sippel (S&D), Cornelia Ernst (GUE/NGL), Andrejs Mamikins (S&D), Claude Moraes (S&D), Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), Miltiadis Kyrkos (S&D), Dietmar Köster (S&D), Sergio Gaetano Cofferati (S&D), Soraya Post (S&D), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), Daniele Viotti (S&D), Flavio Zanonato (S&D), Sylvie Guillaume (S&D), Ana Gomes (S&D), Cécile Kashetu Kyenge (S&D), Barbara Spinelli (GUE/NGL), Eleonora Forenza (GUE/NGL), Ska Keller (Verts/ALE), Josef Weidenholzer (S&D) en Terry Reintke (Verts/ALE)

Betreft: Dramatische situatie in Bosnië en Herzegovina

Volgens schattingen zijn tot nu toe dit jaar meer dan 12 000 migranten op het grondgebied van Bosnië en Herzegovina aangekomen. Duizenden van hen zijn momenteel gevestigd in de steden Bihac en Velika Kladusa, waar zij volgens Artsen Zonder Grenzen (AZG) en andere ngo's in dramatische omstandigheden verkeren, aangezien noch de opvangstructuren aangepast zijn, noch voldoende basis- en medische hulp voorhanden zijn.

Bovendien heeft een aantal kranten en organisaties melding gemaakt van vermeend gebruik van geweld door de Kroatische autoriteiten tegen vluchtelingen die vanuit Bosnië en Herzegovina de grens oversteken. Op 15 augustus 2018 werd in The Guardian afkeuring uitgesproken over vermeende diefstal en vermeend systematisch geweld door de Kroatische politie tegen vluchtelingen, waarvan ook AZG melding maakte.

Houdt de Commissie toezicht op het gebruik van de aan Bosnië en Herzegovina toegewezen Europese middelen om migranten bij te staan en te zorgen voor aangepaste opvangstructuren, met inbegrip van de 1,5 miljoen euro die in juni is toegekend en de 6 miljoen euro die in augustus is toegekend?

Welke maatregelen wil de Commissie nemen om te controleren of er inderdaad sprake is van misbruik en om ervoor te zorgen dat de grondrechten worden geëerbiedigd, met inbegrip van het recht om asiel aan te vragen in de EU?Is de Europese grens- en kustwacht aanwezig op de grens tussen Kroatië en Bosnië en Herzegovina, en zo ja, met hoeveel eenheden?

1162469.NL PE 626.536


Dovnload 5.02 Kb.