Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Vraagstuk 1 Borstkanker Vraag 1 Intreeluchtkerma kan afgelezen worden in Figuur 2

Dovnload 162.45 Kb.

Vraagstuk 1 Borstkanker Vraag 1 Intreeluchtkerma kan afgelezen worden in Figuur 2Pagina1/2
Datum16.11.2017
Grootte162.45 Kb.

Dovnload 162.45 Kb.
  1   2

Embargo 16 mei 2011
Uitwerkingen
Gecoördineerd examen stralingsbescherming
Deskundigheidsniveau 3
16 mei 2011

Vraagstuk 1 Borstkanker
Vraag 1

Intreeluchtkerma kan afgelezen worden in Figuur 2

Bij een buisspanning van 35 kV is af te lezen dat K= 71 Gy/mAs

Buisstroom = 140 mA

Belichtingstijd per foto = 200 ms = 0,2 s

Intreeluchtkerma = 71 × 140 × 0,2 = 1988 Gy = 2,0 mGy per foto

Gemiddelde geabsorbeerde dosis in klierweefsel = 2,0 × 0,17 = 0,34 mGy per foto.
Vraag 2

De equivalente borstklierdosis Hborst per foto is 0,34 [mGy] × 1 [Sv/Gy] = 0,34 mSv per foto.

In een onderzoek worden twee foto’s per borst gemaakt dus de equivalente dosis op de

borstklier bedraagt 2 × 0,34 = 0,68 mSv. [Beide borsten vormen één orgaan en de

orgaandosis is een gemiddelde over het hele orgaan].

De kans op fatale borstkanker bij bestraling van borstweefsel (zie tabel 1) is 20∙10-4 Sv–1.Kans op fatale borstkanker = 20∙10-4 [Sv–1] × 6,8∙10-4 [Sv] = 1,4∙10-6 per onderzoek
(= 0,00014%).
Vraag 3

Voor het dosistempo in een geladen deeltjesbundel geldt: = 1,602·10-10 φ (S/ρ)el

(S/ρ)el volgt uit figuur 3: ~ 2 MeV cm2 g–1Fluentietempo:

N = aantal elektronen per seconde in de bundel (emissietempo)O = oppervlak (= veldgrootte)


= 1,602·10-10 [J∙kg–1/MeV∙g–1] × 1,7·107 [cm–2∙s–1] × 2 [MeV cm2 g–1] =

= 5,5·10-3 Gy∙s–1.


Per fractie van 6 minuten: D = 5,5·10-3 [Gy∙s–1] × 360 [s] = 2,0 Gy.

Totale behandeling: D = 2 × 5 × 7 = 70 Gy totaal

Dit ligt ver boven de drempeldosis van huiderytheem bij gefractioneerde bestraling. Er zal dus zeker erytheem optreden.

Puntenwaardering:


Vraagstuk 1
Vraag

Punten

1

5

2

5

3

6

Totaal


16

Vraagstuk 2 Besmettingsincident in een radionuclidenlaboratorium

Vraag 1

Het centrum van de piek in figuur 1 ligt ongeveer in kanaal 160. Volgens de

energiekalibratie in figuur 2 correspondeert hiermee een fotonenergie van ongeveer

360 keV. Dit komt goed overeen met de energie (356 keV) van de sterkste lijn in het

verval van 133Ba. Voor de andere radionucliden zou er een piek in kanaal 240

(511 keV), kanaal 370 (835 keV) of kanaal 300 (662 keV) moeten zijn, hetgeen

overduidelijk niet het geval is.
Vraag 2

In deze opgave hoeft geen rekening met de bijdrage van de achtergrond gehouden te

worden. De piek in figuur 1 bestaat uit een kwartet lijnen die elk een eigen

emissierendement f en een eigen telrendement  hebben. Uit tabel 1 en figuur 3

volgt:

E (keV) f f  


276 0,07 0,011 0,00077

303 0,18 0,0095 0,0017

356 0,62 0,0080 0,0050

384 0,09 0,0075 0,00068

0,00812
Het aantal telpulsen in 10 minuten bedraagt:

N = A  t   f = A  (10  60)  0,00812 = A  4,87

= 18 750

A = 18 750 / 4,87 = 3,9  103 BqVraag 3

De resterende activiteit bedraagt:

Arest = A  Nrest / N = 3,85103 (Bq)  1572 / 18 750 = 323 Bq
De standaarddeviatie van de activiteit wordt nagenoeg geheel bepaald door de

standaarddeviatie van het aantal telpulsen gemeten voor de restactiviteit:

Nrest = Nrest = 1572 = 40
Dus:

Arest = Arest  Nrest / Nrest = 323 (Bq)  40 / 1572 = 8 BqVraag 4

De kalibratieconstante op de besmettingmonitor gaat uit van een homogene

besmetting over het gehele oppervlak van de monitor, zodat 1 tps overeenkomt met

een activiteit van 100 (cm2)  0,3 (Bq cm-2) = 30 Bq.

Het gemeten netto-teltempo is 35 (tps) - 25 (tps) = 10 tps.

De restactiviteit bedraagt dus:AArest = 30 (Bq)  10 (tps) / 1 (tps) = 300 Bq

Puntenwaardering:

Vraagstuk 2
Vraag

Punten

1

4

2

5

3

4

4

4

Totaal


17

Vraagstuk 3 Uraniumlozing

  1   2

  • Totaal

  • Dovnload 162.45 Kb.