Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Vragen bij Histoclips: Luther en de hervorming

Dovnload 25.56 Kb.

Vragen bij Histoclips: Luther en de hervormingDatum05.12.2018
Grootte25.56 Kb.

Dovnload 25.56 Kb.

Vragen bij Histoclips: Luther en de hervorming
Tot de 16e eeuw was er in Europa maar 1 kerk waar iedereen bij hoorde. Welke kerk was dat?

De katholieke kerk

Wie bracht daar verandering in?

Maarten Luther

Hij was een Duitse monnik. Monniken zijn katholiek. Welke regels waren er voor de monniken?


 1. Geen luxe

 2. Niet trouwen

Waarom wilden monniken eenvoudig leven?

Dat had Jezus ook gedaan en dat was hun grote voorbeeld.

Wie was de baas van de katholieke kerk?

De Paus in Rome

Wat moest je doen als je iets had gedaan wat niet mocht volgens de Bijbel en je toch in de hemel wilde komen?

Biechten en een soort opdracht vervullen

Waarom begon Luther te twijfelen aan de regels van de katholiek kerk?

Ze stonden niet in de Bijbel

Wat ziet Luther in Rome, waar hij het niet mee eens is? 1. Monniken vrijen met vrouwen

 2. Er zijn dingen van heiligen te koop

 3. De paus leeft in luxe en rijkdom

Wat zouden gelovigen moeten doen volgens Luther? 1. De Bijbel bestuderen

 2. Bidden voor de mensen

Wat is een aflaat?

Een brief waarin de gelovigen de straffen voor hun zonden konden afkopen. Je kon zo makkelijker in de hemel komen.

Als Luther van de aflaten hoort komt hij in actie. Wat deed hij in 1517?

Hij timmerde zijn 95 stellingen aan de kerkdeur

De katholieke kerk wilde geen kritiek.

Hoe werden mensen genoemd die kritiek op de katholieke kerk hadden?

Ketters
Wat gebeurde er met deze mensen?

Die werden op de brandstapel gezet

Hoe reageerde de paus op Luther?

Hij wilde dat Luther zijn kritiek terugnam, anders zou Luther uit de kerk gezet worden.

Wat was de reactie van Luther op de paus?

Luther gehoorzaamde de paus niet.

De hulp van de keizer werd toen ingeroepen. Welk geloof wilde de keizer in zijn rijk?

De keizer wilde dat iedereen katholiek was

Wat deed Luther toen hij (voor zijn eigen veiligheid) opgesloten zat in kasteel Wartburg?

De Bijbel vertalen in het Duits

Hoe noemen we de volgelingen van Luther?

Protestanten

Hoe noemen we de kerken van de volgelingen van Luther?

Protestantse kerken

Er zijn heel veel verschillende soorten kerken in het christendom. Is dat wat Luther wilde? Wat wilde hij eigenlijk?

Nee, Luther wilde de katholieke kerk hervormen.


Verdieping

Geef in je eigen woorden een omschrijving van de belangrijkste begrippen:


 • Aflaat

Een brief waarmee je je zonden kon afkopen • Hervorming

Het veranderen van de kerk en van het geloof • Ketter

Iemand die niet gelooft volgens de regels van de katholieke kerk • Protestanten

Volgelingen van Luther • Paus

De baas van de katholieke kerk in Rome

Luther had kritiek op de katholieke kerk. Beschrijf kort welke kritiek hij had:


 • Paus

De paus leefde in luxe en rijkdom. Hij leefde dus niet eenvoudig zoals Jezus deed. Hij gaf dus niet het goede voorbeeld aan de gelovigen.


 • Aflaat

Je moest in de hemel komen als je goed geleefd had. Het kon niet zo zijn dat je met geld een plekje in de hemel zou kunnen kopen.


 • Monniken

Monniken vrijen met vrouwen, terwijl ze beloofd hadden om niet te trouwen. • De Bijbel

De Bijbel was geschreven in het Latijn of Grieks. Gewone mensen konden dat niet lezen. Luther vond dat de Bijbel in je eigen taal geschreven moest zijn, zodat iedereen de Bijbel zou kunnen lezen.


Beelden en schilderijen leiden alleen maar af van wat echt belangrijk is: bidden!

Wat was volgens Luther het belangrijkste om te doen voor een gelovige?Bidden en de Bijbel lezen. De regels van God gehoorzamen die in de Bijbel staan, niet de regels die de paus en de katholieke kerk bedacht hebben.
Zet de volgende begrippen op de juiste plaats in de tabel:


 • 95 stellingen

 • Aflaat

 • Beelden

 • Bidden

 • Bijbel in het Latijn

 • Bijbel in je eigen taal

 • Heiligen

 • Hervormers

 • Ketters

 • Monniken

 • Noord-Europa

 • Paus

 • Zuid-Europakatholiek

protestant

Aflaat

95 stellingen

Beelden

Bidden

Bijbel in het Latijn

Bijbel in je eigen taal

Heiligen

Hervormers

Paus

Ketters

Zuid-Europa

Noord-Europa

 • Verdieping Geef in je eigen woorden een omschrijving van de belangrijkste begrippen
 • Luther had kritiek op de katholieke kerk. Beschrijf kort welke kritiek hij had
 • Zet de volgende begrippen op de juiste plaats in de tabel

 • Dovnload 25.56 Kb.