Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Vragen van het lid Van Velzen (SP) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en de ministers van Defensie en van Justitie over mogelijke diefstal van Nederlandse wapentechnologie

Dovnload 6.88 Kb.

Vragen van het lid Van Velzen (SP) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en de ministers van Defensie en van Justitie over mogelijke diefstal van Nederlandse wapentechnologieDatum05.11.2018
Grootte6.88 Kb.

Dovnload 6.88 Kb.

2009Z01066 / 2080910550
Vragen van het lid Van Velzen (SP) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en de ministers van Defensie en van Justitie over mogelijke diefstal van Nederlandse wapentechnologie. (Ingezonden 23 januari 2009)
1

Kunt u het onderzoek van de Congressional Research Service (CRS) 1) van november 2008 over de modernisering van de Chinese marine waarin wordt gemeld dat China een wapensysteem gebruikt dat lijkt op het Nederlandse Goalkeepersysteem van Thales?


2

Zijn deze constateringen van de CRS correct en zo ja bent u bereid te onderzoeken of, en zo ja, hoe het mogelijk is dat Nederlandse wapentechnologie in Chinese handen terecht is gekomen?


3

Is het waar dat Thales in ieder geval in Nederland geen vergunning heeft gevraagd noch gekregen om dit wapensysteem dat bedoeld is om binnenkomende raketten neer te halen, naar China te exporteren gezien het wapenembargo op dit land? 2) Heeft een ander bedrijf binnen de EU of een andere vestiging van Thales wel een vergunningaanvraag gedaan?


4

Is het u bekend dat naast de CRS ook de inmiddels oud-chef van de militaire inlichtingendienst, generaal-majoor Bert Dedden, al eerder zijn sterke vermoeden uitte dat de Chinezen de kennis en technologie van de ‘Hengelose’ Goalkeeper hebben gekopieerd? 3) Deelt u de mening van Generaal-majoor Dedden en zo nee, waarom niet? Heeft de MIVD ooit onderzoek gedaan naar deze kwestie en zo ja, wat was hiervan de uitkomst? Welk bedrijf of individu is verantwoordelijk voor deze informatielek? Welke maatregelen zijn er genomen tegen dit bedrijf/dit individu? Is er naar uw informatie aanleiding tot strafrechtelijke vervolging? Zo ja, welke stappen zijn of worden ondernomen?


5

Waarom is er, ondanks het wapenembargo, in 2005 een kredietgarantieverlening afgegeven door Atradius Dutch State Business voor leverantie van Thales gevechtsmateriaal aan de Chinese Marine? 4) Waarom is dit naar uw mening geen overtreding van het Europese wapenembargo?


6

Zou, indien inderdaad zonder toestemming Nederlandse marinetechnologie is toegepast op Chinese marineschepen, een dergelijk exportkrediet in de toekomst worden geweigerd? Zo nee, waarom niet?

1) http://assets.opencrs.com/rpts/RL33153_20081119.pdf pg 45: ‘“What kind of record is provided by prior Chinese built warships with imported Russian and Western technology? (...) For example, the DDGs being built have a rapid-fire Gatling gun close-in weapon system that looks like the Dutch Goalkeeper system. Signaal and the Dutch government deny exporting the equipment or production rights to China. This key weapon responsible for downing incoming cruise missiles is probably lacking documentation and training because it must be illegally obtained.”

2) www.afcea.org: “China Debuts Aegis Destroyers”3) Tubantia, 4 mei 2006

4) Atradius Dutch State Business, uitgereikte polissen: http://www.atradius.com/nl/dutchstatebusiness/Images/EKVpolissen2005tcn224-13729.pdf


Dovnload 6.88 Kb.