Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Vragenlijst Ervaringen met de zorg en zorgverzekering

Dovnload 177.86 Kb.

Vragenlijst Ervaringen met de zorg en zorgverzekeringDatum20.01.2019
Grootte177.86 Kb.

Dovnload 177.86 Kb.Vragenlijst
Ervaringen met de zorg en zorgverzekering

CQ-index Zorg en Zorgverzekering


Versie 2011

Deze specifieke vragenlijst is gebaseerd op de internationaal gebruikte CAHPS®-vragenlijst. De vragenlijst is ontwikkeld door het NIVEL en de afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC in samenwerking met Agis.
Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC.

INTRODUCTIE
Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met dienstverlening van uw zorgverzekeraar en met ontvangen zorg. Wij stellen het zeer op prijs als u deze vragenlijst wilt invullen. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 10 tot 20 minuten.
De vragenlijst wordt anoniem en vertrouwelijk gebruikt. Dit betekent dat niemand weet welke antwoorden u heeft gegeven. Ook worden uw gegevens niet met anderen gedeeld. Verder ziet u een nummer op de voorkant van deze vragenlijst staan. Dit nummer wordt ALLEEN gebruikt om te kijken of de vragenlijst al is teruggestuurd. U krijgt dan géén herinnering meer thuis gestuurd..
Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Het wel of niet meedoen aan dit onderzoek heeft géén gevolgen voor uw verzekering of behandeling. Als u niet wilt meedoen aan dit onderzoek, zet dan een kruisje in dit vakje . Stuur daarna deze bladzijde terug in de antwoordenvelop.
Heeft u vragen, dan kunt u op werkdagen tussen 10.00-14.00 uur bellen met het NIVEL, telefoonnummer:

030 2 729 841. Of u kunt een e-mail sturen naar: cqizorgverzekering@nivel.nl. Wilt u het nummer dat op de voorpagina van deze vragenlijst staat hierbij vermelden?
INVULINSTRUCTIE


 • Het is belangrijk dat de vragen alleen worden ingevuld door de persoon die in de begeleidende brief staat. Het is niet de bedoeling om de vragenlijst aan iemand anders door te geven.
 • De meeste vragen kunt u beantwoorden door een kruisje te zetten in het vakje van uw keuze. Gebruik hiervoor een blauwe of zwarte pen. Kruisjes die buiten de vakjes staan worden door de computer niet gezien.
 • Bij sommige vragen zijn meerdere antwoorden mogelijk. Bij deze vragen staat dat aangegeven.
 • Bij sommige vragen kunt u zelf een antwoord opschrijven. Wilt u dit met blokletters doen in het aangewezen vakje?
 • Soms wordt u gevraagd om enkele vragen in deze vragenlijst over te slaan. U ziet dan een pijltje met een opmerking. Deze opmerking geeft aan welke vraag u daarna moet beantwoorden. Dit ziet er als volgt uit:

 Nee indien nee: ga naar vraag 3

 Ja • Heeft u een antwoord ingevuld, maar wilt u dat later veranderen? Zet het verkeerd ingevulde hokje dan tussen haakjes en kruis een ander antwoord aan, op de volgende manier:

 Nee

() Ja


OVER UZELF
Allereerst een aantal vragen over uzelf.
1. Wat is uw leeftijd? • 18 t/m 24 jaar

 • 25 t/m 34 jaar

 • 35 t/m 44 jaar

 • 45 t/m 54 jaar

 • 55 t/m 64 jaar

 • 65 t/m 74 jaar

 • 75 jaar of ouder2. Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen?


 • Uitstekend

 • Zeer goed

 • Goed

 • Matig

 • Slecht3. Wat is uw hoogst voltooide opleiding? (een opleiding afgerond met diploma of voldoende getuigschrift) • Geen opleiding (lager onderwijs: niet afgemaakt)

 • Lager onderwijs (basisschool, speciaal basisonderwijs)

 • Lager of voorbereidend beroepsonderwijs (zoals LTS, LEAO, LHNO, VMBO)

 • Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (zoals MAVO, (M)ULO, MBO-kort, VMBO-t)

 • Middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs (zoals MBO-lang, MTS, MEAO, BOL, BBL, INAS)

 • Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (zoals HAVO, VWO, Atheneum, Gymnasium, HBS, MMS)

 • Hoger beroepsonderwijs (zoals HBO, HTS, HEAO, HBO-V, kandidaats wetenschappelijk onderwijs)

 • Wetenschappelijk onderwijs (universiteit)

 • Anders, namelijk:(a.u.b. in blokletters)


UW ERVARINGEN MET MEDICIJNEN
In dit deel van de vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over uw ervaringen met het verkrijgen van medicijnen in de afgelopen 12 maanden.

4. Heeft u medicijnen op recept voorgeschreven gekregen?


 • Nee indien nee: ga naar vraag 11

 • Ja5. Kreeg u wel eens andere medicijnen dan de medicijnen die u verwacht had? (bijvoorbeeld een ander merk)


 • Nooit indien nooit: ga naar vraag 8

 • Soms

 • Meestal

 • Altijd6. Bent u geïnformeerd over deze verandering(en)?


 • Nooit indien nooit: ga naar vraag 8

 • Soms

 • Meestal

 • Altijd7. Door wie bent u geïnformeerd over deze verandering(en)?


 • De zorgverzekeraar

 • De huisarts

 • De apotheker

 • Anders, namelijk:(a.u.b. in blokletters)

8. Heeft u zelf moeten (bij)betalen voor medicijnen die u op recept voorgeschreven kreeg?


 • Nee indien nee: ga naar vraag 11

 • Ja


9. Legde uw zorgverzekeraar uit waarom u moest (bij)betalen voor de medicijnen? • Nooit

 • Soms

 • Meestal

 • Altijd

 • N.v.t., ik heb niet om uitleg gevraagd


10. Is het voorgekomen dat u vanwege de kosten een recept voor medicijnen niet hebt opgehaald of doseringen van uw medicijnen hebt overgeslagen?


 • Nee

 • JaENKELE VRAGEN OVER UW ZORGVERZEKERING
De volgende vragen gaan over uw zorgverzekering in de afgelopen 12 maanden.
11. Bij welke zorgverzekeraar bent u verzekerd?

 • Aegon Zorgverzekering

 • Agis

 • AnderZorg

 • Avéro Achmea

 • Azivo

 • CZ

 • CZdirect

 • De Amersfoortse

 • De Friesland Zorgverzekeraar

 • Delta Lloyd

 • DSW

 • DVZ

 • FBTO

 • Fortis ASR

 • Groene Land Achmea

 • Interpolis

 • IZA Zorgverzekeraar

 • IZZ Zorgverzekeraar

 • Menzis

 • OHRA

 • ONVZ

 • OZF Achmea

 • PNO Ziektekosten

 • Pro Life

 • Salland

 • SIZ

 • Stad Holland Zorgverzekeraar

 • Take Care Now

 • Trias

 • Univé

 • VGZ

 • VvAA

 • Zekur

 • Zilveren Kruis Achmea

 • Zorg en Zekerheid

 • Zorgverzekeraar UMC

 • Anders, namelijk:


(a.u.b. in blokletters)
12. Hoe bent u verzekerd tegen ziektekosten? • Alleen een basisverzekering

 • Een basisverzekering en een aanvullende verzekering (geen tandartsverzekering)

 • Een basisverzekering en een aanvullende verzekering met daarin een tandartsverzekering

 • Een basisverzekering, een aanvullende verzekering en een tandartsverzekering

 • Een basisverzekering en een tandartsverzekering13. Bent u individueel verzekerd of via een collectief?


 • Individueel

 • Collectief via werkgever

 • Collectief via werkgever van mijn partner

 • Collectief niet via werkgever14. In het zorgstelsel zijn er drie vormen van verzekeringen, namelijk zorg in natura, restitutie of een combinatie van beide.

Bij zorg in natura heeft u recht op zorg. De zorgverzekeraar sluit voldoende contracten met zorgaanbieders (zoals ziekenhuizen) om u de zorg te leveren. De zorgverzekeraar betaalt de rekening rechtstreeks aan de zorgaanbieder. U kunt naar alle zorgaanbieders gaan waarmee de zorgverzekeraar een contract heeft. Wilt u naar een andere zorgaanbieder, dan krijgt u mogelijk niet alle kosten vergoed.

Bij restitutie kunt u zelf uw zorgaanbieder kiezen en heeft u recht op vergoeding van kosten door uw zorgverzekeraar.

Wat voor een soort verzekering heeft u?


 • Zorg in natura

 • Restitutie

 • Combinatie van zorg in natura en restitutie

 • Weet ik niet

15. Hoeveel jaren, zonder onderbreking, bent u al bij uw huidige zorgverzekeraar verzekerd? • Minder dan 1 jaar  ga naar vraag 63

 • Tenminste 1 jaar maar minder dan 2 jaar

 • Tenminste 2 jaar maar minder dan 5 jaar

 • Tenminste 5 jaar maar minder dan 10 jaar

 • 10 jaar of langerUW ERVARINGEN MET DE ZORGVERZEKERAAR
De volgende vragen gaan over uw ervaring met de dienstverlening van uw zorgverzekeraar in de afgelopen 12 maanden.
16. Van welke diensten van uw zorgverzekeraar heeft u gebruik gemaakt? (meerdere antwoorden mogelijk)


 • Wachtlijstbemiddeling

 • Bemiddeling voor een second opinion

 • Gezondheidsadvies

 • Advisering bij het vinden van de beste zorgverlener

 • Geen van deze dienstenInformatievoorziening:
17. Heeft u schriftelijke informatie ontvangen van uw zorgverzekeraar? • Nee indien nee: ga naar vraag 19

 • Ja18. Is het een probleem geweest om deze informatie te begrijpen?

19. Heeft u zelf op de website van uw zorgverzekeraar gezocht naar informatie over uw zorgverzekering? • Nee indien nee: ga naar vraag 22

 • Ja

20. Is het een probleem geweest om deze informatie te vinden? • Een groot probleem

 • Een klein probleem

 • Geen probleem21. Is het een probleem geweest om deze informatie te begrijpen? • Een groot probleem

 • Een klein probleem

 • Geen probleemBereikbaarheid:
22. Bent u langs geweest bij één van de kantoren van uw zorgverzekeraar? • Nee indien nee: ga naar vraag 25

 • Ja23. Is het een probleem geweest om bij het kantoor van uw zorgverzekeraar langs te gaan?


 • Een groot probleem

 • Een klein probleem

 • Geen probleem24. Als u bij het kantoor van uw zorgverzekeraar langs ging, werd u dan binnen 15 minuten geholpen? • Nooit

 • Soms

 • Meestal

 • AltijdKrijgen van informatie of hulp:
25. Heeft u gebeld met de klantenservice van uw zorgverzekeraar om informatie of hulp te krijgen? • Nee indien nee: ga naar vraag 28

 • Ja


26. Is het een probleem geweest om de klantenservice telefonisch te bereiken? • Een groot probleem

 • Een klein probleem

 • Geen probleem27. Als u belde met de klantenservice, kreeg u dan de informatie of hulp die u nodig had? • Nooit

 • Soms

 • Meestal

 • Altijd28. Heeft u een e-mail gestuurd naar uw zorgverzekeraar om informatie of hulp te krijgen? • Nee indien nee: ga naar vraag 31

 • Ja29. Als u een e-mail stuurde naar uw zorgverzekeraar, kreeg u dan de informatie of hulp zo snel als u wilde? • Nooit

 • Soms

 • Meestal

 • Altijd30. Als u een e-mail stuurde naar uw zorgverzekeraar, kreeg u dan de informatie of hulp die u nodig had? • Nooit

 • Soms

 • Meestal

 • AltijdToestemming van zorgverzekeraar en gecontracteerde zorg:
31. Heeft u toestemming van uw zorgverzekeraar nodig gehad voor bepaalde verzorging, onderzoeken of een behandeling? • Nee indien nee: ga naar vraag 35

 • Ja32. Heeft het wachten op toestemming van uw zorgverzekeraar geleid tot het uitstel van medische zorg? • Nee indien nee: ga naar vraag 35

 • Ja33. Hoe lang is de medische zorg uitgesteld? • Minder dan 1 week

 • 1 tot 2 weken

 • 2 tot 3 weken

 • 3 tot 4 weken

 • Meer dan 4 weken34. Is het uitstel van medische zorg tijdens het wachten op toestemming van uw zorgverzekeraar een probleem geweest? • Een groot probleem

 • Een klein probleem

 • Geen probleem35. Zorgverzekeraars zijn niet verplicht om met alle hulpverleners (bijvoorbeeld artsen of fysiotherapeuten) contracten af te sluiten. Verzekerden die gebruik willen maken van een niet-gecontracteerde zorgverlener moeten de kosten daarvan geheel of gedeeltelijk zelf betalen.
Wilde u een arts of andere zorgverlener bezoeken die geen contract heeft met uw zorgverzekeraar?


 • Nee indien nee: ga naar vraag 38

 • Ja

 • Weet ik niet indien u dit niet weet: ga naar vraag 38


36. Wist u van tevoren dat uw zorgverzekeraar geen contract had met de zorgverlener?


 • Nee

 • Ja

37. Is het een probleem geweest dat de zorgverlener die u wilde bezoeken, geen contract heeft met uw zorgverzekeraar? • Een groot probleem

 • Een klein probleem

 • Geen probleemAfhandeling van klachten:
38. Heeft u uw zorgverzekeraar met een klacht of probleem gebeld, geschreven of ge-emaild? • Nee indien nee: ga naar vraag 41

 • Ja39. Is het een probleem geweest om een klacht of probleem in te dienen bij uw zorgverzekeraar? • Een groot probleem

 • Een klein probleem

 • Geen probleem

40. Is uw klacht of probleem naar tevredenheid opgelost?

Formulieren:
41. Heeft u formulieren moeten invullen voor uw zorgverzekeraar? • Nee indien nee: ga naar vraag 43

 • Ja42. Is het een probleem geweest om formulieren voor uw zorgverzekeraar in te vullen? • Een groot probleem

 • Een klein probleem

 • Geen probleem


Rekeningen en kosten:
43. Bij de zorgverzekeraar worden rekeningen ingediend om vergoed te worden. Die rekeningen kunnen door uzelf worden ingediend, of rechtstreeks door de hulpverlener (bijvoorbeeld de arts of het ziekenhuis).
Heeft u rekeningen zelf ingediend bij de zorgverzekeraar?


 • Nee indien nee: ga naar vraag 46

 • Ja

 • Weet ik niet indien u dit niet weet: ga naar vraag 46


44. Heeft uw zorgverzekeraar uw rekeningen binnen een redelijke termijn afgehandeld?


 • Nooit

 • Soms

 • Meestal

 • Altijd

 • Weet ik niet45. Heeft uw zorgverzekeraar uw rekeningen correct afgehandeld?


 • Nooit

 • Soms

 • Meestal

 • Altijd

 • Weet ik niet
46. Heeft u zelf moeten (bij)betalen voor zorg waarvan u gebruik heeft gemaakt? • Nee indien nee: ga naar vraag 53

 • Ja

 • Weet ik niet indien u dit niet weet: ga naar vraag 5347. Is het betalen van deze eigen bijdrage voor u een probleem (geweest)? • Een groot probleem

 • Een klein probleem

 • Geen probleem

48. Was het van tevoren duidelijk hoeveel u zou moeten (bij)betalen? • Nooit

 • Soms

 • Meestal

 • Altijd

 • Weet ik niet49. Heeft u van tevoren informatie gezocht over hoeveel u zelf zou moeten (bij)betalen?


 • Nooit

 • Soms

 • Meestal

 • Altijd50. Legde uw zorgverzekeraar u achteraf uit waarom u moest (bij)betalen?


 • Nooit

 • Soms

 • Meestal

 • Altijd

 • N.v.t., ik heb niet om uitleg gevraagd51. Is het voorgekomen dat u een medisch probleem had, maar vanwege de kosten geen arts heeft bezocht?


 • Nee

 • Ja52. Is het voorgekomen dat u een door een arts aanbevolen medisch onderzoek, behandeling of nabehandeling vanwege de kosten niet hebt laten uitvoeren?


 • Nee

 • JaPersoonlijk contact met zorgverzekeraar:
53. Heeft u contact gehad (over de telefoon, in persoon) met medewerkers van uw zorgverzekeraar? • Nee indien nee: ga naar vraag 61

 • Ja


54. Waren de medewerkers van uw zorgverzekeraar beleefd tegen u? • Nooit

 • Soms

 • Meestal

 • Altijd55. Namen de medewerkers van uw zorgverzekeraar u serieus? • Nooit

 • Soms

 • Meestal

 • Altijd56. Vond u de medewerkers van uw zorgverzekeraar behulpzaam? • Nooit

 • Soms

 • Meestal

 • Altijd57. Luisterden de medewerkers van uw zorgverzekeraar aandachtig naar u?


 • Nooit

 • Soms

 • Meestal

 • Altijd58. Legden de medewerkers van uw zorgverzekeraar u dingen op een begrijpelijke manier uit?


 • Nooit

 • Soms

 • Meestal

 • Altijd59. Hadden de medewerkers van uw zorgverzekeraar genoeg tijd voor u?


 • Nooit

 • Soms

 • Meestal

 • Altijd

60. Gaven de medewerkers van uw zorgverzekeraar u tegenstrijdige informatie?


 • Nooit

 • Soms

 • Meestal

 • Altijd61. Zou u uw zorgverzekeraar bij uw familie en vrienden aanbevelen?


 • Beslist niet

 • Waarschijnlijk niet

 • Waarschijnlijk wel

 • Beslist wel62. Welk cijfer geeft u uw zorgverzekeraar? Een 0 betekent: heel erg slecht. Een 10 betekent: uitstekend. • 0 heel erg slechte zorgverzekeraar

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

 • 10 uitstekende zorgverzekeraarAANVULLENDE VRAGEN
De volgende vragen gaan over uzelf. Deze informatie kunnen we gebruiken om inzicht te krijgen in de ervaringen van verschillende groepen van mensen.
63. Bent u een man of een vrouw?


 • Man

 • Vrouw64. Wat zijn de vier cijfers van uw postcode?65. Wat is het geboorteland van uzelf?


 • Nederland

 • Indonesië/voormalig Nederlands-Indië

 • Suriname

 • Marokko

 • Turkije

 • Duitsland

 • (voormalig) Nederlandse Antillen

 • Aruba

 • Anders, namelijk:


(a.u.b. in blokletters)

66. Wat is het geboorteland van uw vader?


 • Nederland

 • Indonesië/voormalig Nederlands-Indië

 • Suriname

 • Marokko

 • Turkije

 • Duitsland

 • (voormalig) Nederlandse Antillen

 • Aruba

 • Anders, namelijk:


(a.u.b. in blokletters)

67. Wat is het geboorteland van uw moeder?


 • Nederland

 • Indonesië/voormalig Nederlands-Indië

 • Suriname

 • Marokko

 • Turkije

 • Duitsland

 • (voormalig) Nederlandse Antillen

 • Aruba

 • Anders, namelijk:


(a.u.b. in blokletters)

68. In welke taal praat u thuis het meeste?


 • Nederlands

 • Fries

 • Nederlands dialect

 • Indonesisch

 • Sraran (Surinaams)

 • Marokkaans-Arabisch

 • Turks

 • Duits

 • Papiaments (Nederlandse Antillen)

 • Anders, namelijk:


(a.u.b. in blokletters)

69. Kunt u aangeven wat het netto maandinkomen van uw huishouden is?
Het inkomen van het huishouden bestaat uit uw eigen inkomen plus dat van uw eventuele partner. We bedoelen het inkomen uit arbeid, uitkering en/of vermogen dat u per maand ontvangt (dat is na aftrek van belastingen en premies). Het inkomen van kinderen moet u alleen meetellen voor zover dit aan het huishouden wordt afgedragen (kostgeld). Vakantiegeld moet u niet mee rekenen. Indien u uw inkomen per jaar ontvangt, bijvoorbeeld als u zelfstandige bent, wilt u dan uw jaarinkomen door twaalf delen?


 • Minder dan 900 euro

 • Tussen 900 en 1.220 euro

 • Tussen 1.220 en 1.350 euro

 • Tussen 1.350 en 1.750 euro

 • Tussen 1.750 en 2.500 euro

 • 2.500 euro en meer

 • Ik wil hierover geen informatie verstrekken70. Heeft iemand u geholpen bij het invullen van deze vragenlijst? • Nee indien nee: u bent klaar met het invullen van de vragenlijst

 • Ja


71. Hoe heeft die persoon u geholpen?

(meerdere antwoorden mogelijk)


 • Heeft de vragen voorgelezen

 • Heeft mijn antwoorden opgeschreven

 • Heeft de vragen in mijn plaats beantwoord

 • Heeft de vragen in mijn taal vertaald

 • Heeft op een andere manier geholpen, namelijk:


(a.u.b. in blokletters)

- EINDE -

HARTELIJK BEDANKT VOOR HET
INVULLEN VAN DE VRAGENLIJSTStuurt u de ingevulde vragenlijst a.u.b. terug

in de bijgevoegde antwoordenvelop

(antwoordnummer in Deventer).

Een postzegel is niet nodig.Dovnload 177.86 Kb.