Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Vrije beeldende kunst

Dovnload 0.77 Mb.

Vrije beeldende kunstPagina1/16
Datum01.08.2017
Grootte0.77 Mb.

Dovnload 0.77 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

StudierichtingVRIJE BEELDENDE KUNST

OnderwijsvormKunstsecundair onderwijs

GraadDerde graad

LeerjaarEerste leerjaar

Tweede leerjaar


Leerplannummer

O/2/2009/374
Vervangt leerplan O/2/2003/374
vanaf 1 september 2009 in beide leerjaren

LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

Vakken

Dit leerplan werd herwerkt voor:

2009/5//3/L/SG/1/III/D/

KV Waarnemingstekenen2002/37//3/L/SG/1/III//D/Studierichting

Vrije beeldende kunst

Onderwijsvorm

Kunstsecundair onderwijs

Graad


LeerjaarDerde graadEerste leerjaar


Tweede leerjaar

Leerplannummer

O/2/2009/374
Vervangt leerplan O/2/2003/374
vanaf 1 september 2009 in beide leerjaren


Inhoudstafel


Inhoudstafel 3

Woord vooraf 5

Lessentabel 6

Leerplan bestemd voor de derde graad


eerste en tweede leerjaar van de derde graad van het
Kunstsecundair onderwijs 7

1. Het leerplan 8

1.1 Ontwikkeling 8

1.2 Goedkeuring 8

1.3 Verplichting 9

1.4 Pedagogische vrijheid 9

2. De leerlingen 10

2.1 Toelatingsvoorwaarden 10

2.2 Beginsituatie voor de studierichting 10

2.3 Psychologisch profiel van de leerlingen 10

3. Het onderwijs 16

3.1 Pedagogisch project 16

3.2 Opdrachten van het gewoon voltijds secundair onderwijs 17

3.3 Visie op de derde graad 19

3.4 Specifieke klemtonen in het KSO 20

4. Algemene doelstellingen 21

5. Algemene didactische wenken 22

5.1 Het scheppen van ruimte voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerling als kritisch en creatief denkend individu 22

5.2 Het scheppen van ruimte voor de sterke individuele begeleiding van de leerling in zijn creatief proces 22

5.3 Het ontplooien van de zelfstandigheid, de zelfverantwoordelijkheid en de zelfdiscipline van de leerling 22

5.4 Aandacht voor socialisatieproces 23

5.5 Het belang van de artistieke activiteiten, zowel binnen- en buitenschools 23

5.6 Algemene principes die het leerproces in de kunstvakken in de hand kunnen werken 23

6. Leerplandoelstellingen, leerinhouden, didactische wenken en hulpmiddelen 25

6.1 KV VRIJE BEELDENDE VORMING/KV PLASTISCHE KUNSTEN 32

6.2 KV WAARNEMINGSTEKENEN 61

7. Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) 68

7.1 Instructie, differentiatie en remediëring met behulp van ICT 68

7.2 Informatie verwerven en verwerken met ICT 68

7.3 Communiceren met ICT 68

8. Het Gelijke-Onderwijskansenbeleid 70

8.1 Preventie en remediëring van studie- en gedragsproblemen 70

8.2 Taalvaardigheidsonderwijs 70

8.3 Intercultureel onderwijs (ICO) 70

8.4 Oriëntering bij instroom en uitstroom 71

8.5 Leerlingen- en ouderparticipatie 71

9. Taalbeleid 72

10. Evaluatie 73

10.1 Eigenschappen van goede evaluatie 73

10.2 Coherente evaluatie 74

10.3 Permanente evaluatie 75

10.4 Beschrijving van verschillende soorten toetsen 76

10.5 Voorbeeld van gemengde evaluatie bij groepswerk 81

11. Leermiddelen 82

12. Bibliografie 83

12.1 Algemeen 83

12.2 Psychologisch profiel 83

12.3 Voor de studierichting 84

12.4 Evaluatie 99

13. Bijkomende informatie 100

13.1 Algemeen 100

13.2 Voor de studierichting 101

14. Bijlagen 102

14.1 Vakoverschrijdende eindtermen derde graad 102

14.2 Instructiekaarten 112

Colofon 117Woord vooraf

Dit leerplan wordt ingevoerd bij de aanvang van het schooljaar 2009-2010.

Het werd ontwikkeld door de leerplancommissie van het OVSG.

Het bestaande leerplan werd geëvalueerd en herwerkt volgens nieuwe inzichten. Zo bevat dit leerplan de neerslag van een jarenlange onderwijservaring. Het houdt niet alleen voor de voor de individuele leerkracht een verplichting tot realisatie in, maar is meer en meer ook een ondersteunend instrument voor het pedagogisch beleid van de school. Het wordt gebruikt in de vakgroep, maar het besteedt ook aandacht aan de samenhang met de andere vakken van de opleiding. Onderwijskwaliteit verhoogt door een schoolbeleid gericht op samenhang en op het uitwerken van een onderwijskundige visie in concrete leeractiviteiten.

Daarom besteedt dit leerplan veel aandacht aan de integratie van ‘leren leren’, aan actieve didactische werkvormen, aan alternatieve evaluatievormen, aan de integratie van ICT, taalbeleid en gelijke onderwijskansen. Op deze manier biedt het leerplan de mogelijkheid het pedagogisch project te concretiseren.


Het leerplan is opgebouwd als graadsleerplan. De volgorde is niet bindend, de leerkracht kan zelf oordelen wat in het eerste of in het tweede leerjaar van de derde graad behandeld wordt. Indien het vak in beide leerjaren niet door dezelfde leerkracht gegeven wordt, is samenwerking en grondig overleg noodzakelijk, om zo te komen tot longitudinale planning.

OVSG

Onderwijssecretariaat van de

Steden en Gemeenten van de

Vlaamse Gemeenschap vzw


Ravensteingalerij 3 bus 7

1000 Brussel

tel.: 02 506 41 50

fax: 02 502 12 64

e-mail: begeleiding.so@ovsg.be

website: www.ovsg.be

Lessentabel

De lessentabel is terug te vinden op de site van OVSG, www.ovsg.be onder Publicaties.


De lessentabel is indicatief. Zie ook hoofdstuk ‘Autonomie van de school’.

Leerplan bestemd voor de derde graad


eerste en tweede leerjaar van de derde graad van het
Kunstsecundair onderwijs


Studierichting Vrije beeldende kunst

Dit leerplan bevat de doelstellingen, leerinhouden en didactische wenken voor de vakken van het specifiek gedeelte:KV Vrije beeldende vorming/KV Plastische kunsten

12

 • Experimenteel onderzoek
 • Kleur • Vrije grafiek
 • Digitale beeldvorming (indien ingericht).


KV Waarnemingstekenen

4

Natuurtekenen
Figuurtekenen

Voor het vak AV Kunstgeschiedenis bestaat een apart leerplan. Dit leerplan bevat leerinhouden die identiek zijn voor alle studierichtingen van de derde graad KSO en bovendien twee modules te kiezen in functie van de studierichting. Overleg met de leerkracht kunstgeschiedenis is dus noodzakelijk.


Het leerplan is opgebouwd als graadleerplan. De volgorde is niet bindend, de leerkracht kan zelf oordelen wat in het eerste of in het tweede leerjaar van de derde graad behandeld wordt.

Indien de vakken in beide leerjaren niet door dezelfde leerkracht gegeven worden, is samenwerking en grondig overleg noodzakelijk, om zo te komen tot een longitudinale planning.


Het leerplan wordt tegelijkertijd ingevoerd in het eerste en tweede jaar van de derde graad Vrije beeldende kunst.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

 • LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Studierichting VRIJE BEELDENDE KUNST
 • Derde graad Leerjaar Eerste leerjaar Tweede leerjaar
 • LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vakken Dit leerplan werd herwerkt voor
 • Studierichting Vrije beeldende kunst Onderwijsvorm
 • Eerste leerjaar Tweede leerjaar Leerplannummer
 • Leerplan bestemd voor de derde graad eerste en tweede leerjaar van de derde graad van het Kunstsecundair onderwijs Studierichting Vrije beeldende kunst

 • Dovnload 0.77 Mb.