Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Vrije beeldende kunst

Dovnload 0.77 Mb.

Vrije beeldende kunstPagina16/16
Datum01.08.2017
Grootte0.77 Mb.

Dovnload 0.77 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

14.2Instructiekaarten

14.2.1Instructiekaart ICT
INSTRUCTIEKAART

Criteria om een document van het internet kritisch te beoordelen

Wie is de auteur?
- een persoon;
- een organisatie;
- een commercieel bedrijf;
- onbekend.


In welke mate is de auteur geloofwaardig t.a.v. het onderwerp?
- waarom wel?
- waarom niet?


Wat is het doel van de auteur?
- informatie geven
- overtuigen
- verkopen
- ontspannen
- niet duidelijk


Vind ik een andere bron waarin de gevonden informatie bevestigd wordt?
- indien ja: ook bij deze bronnen de eerste drie vragen beantwoorden;
- indien neen: verder zoeken! (denk ook aan andere bronnen: encyclopedieën,
boeken, schoolhandboeken, internet, kranten, …).


14.2.2Instructiekaarten taalbeleid

INSTRUCTIEKAART LEZEN
INSTRUCTIEKAART LEZEN

deel 1: vóór het lezen
deel 2: tijdens het lezen


Oriënteren
Algemeen

- Wat is het doel van de auteur van de tekst: informeren, overtuigen, gevoelens beïnvloeden, aansporen, ontspannen, beoordelen?

- Op welk publiek is de tekst gericht?

- Wie is de auteur?
Terugkijken

- Heb ik eerder zo’n tekst gelezen?

- Welke moeilijkheden heb ik ondervonden?

- Welke fouten heb ik toen gemaakt?
Vooruitzien

- Waarom moet ik deze tekst lezen?
Voorbereiden: verkennend lezen (skimmen)
Om de inhoud van de tekst te verkennen

- Lees de titels en tussenkopjes.

- Bekijk de illustraties en onderschriften.

- Bij langere teksten: lees de flaptekst en bekijk de inhoudstafel.
Beantwoord daarna de volgende vragen

- Waarover gaat deze tekst?

- Wat weet en vind ik zelf al over dit onderwerp?

Wat zou ik er meer over willen weten?

- Wat verwacht ik van de tekst?


Uitvoeren
Genietend lezen

Je leest een tekst op eigen tempo en voor je eigen plezier.

Achteraf wordt alleen gevraagd of je het boeiend of leuk vond, …
Zoekend lezen of selecterend lezen (scannen)

Je leest nauwkeurig dat tekstgedeelte dat een antwoord op de vraag bevat.
Intensief lezen

- Op het niveau van de hele tekst; je zoekt de inleiding, het slot.

- Op het niveau van de alinea: in de alinea duid je de kernzin aan.

- Op het niveau van de zin: je zoekt ‘verbindingswoorden’ en ‘verwijswoorden’ om het geheel beter te begrijpen.INSTRUCTIEKAART LEZEN

deel 3: na het lezenReflecteren
Terugkijken

- Heb ik de boodschap begrepen?

- Zijn de vragen die ik had, beantwoord?

- Heb ik nog vragen over de tekst, zijn er nog dingen die ik niet begrijp?

- Begrijp ik het doel van dit soort tekst?

- Begrijp ik de bedoeling van de schrijver?
Vooruitzien

- Op welke punten is mijn aanpak succesvol gebleken?

- Op welke punten moet ik mijn aanpak verbeteren?

INSTRUCTIEKAART LUISTEREN
INSTRUCTIEKAART LUISTEREN

deel 1: vóór het luisteren
deel 2: tijdens het luisteren


Oriënteren
Algemeen

- Wat is het doel van de spreker: informeren, overtuigen, gevoelens beïnvloeden, aansporen, ontspannen, beoordelen?

- Voor welk publiek is de tekst bestemd?

- Wie is de spreker? (Welk taalgebruik kun je verwachten: formeel, informeel, …).
Terugkijken

- Heb ik eerder zo’n luisteroefening gehad?

- Welke moeilijkheden heb ik ondervonden?

- Welke fouten heb ik toen gemaakt?
Vooruitzien

- Wat moet ik met deze luistertekst doen?
Voorbereiden
- Wat weet ik al over het onderwerp?

- Wat zou ik willen weten over het onderwerp?


Uitvoeren
Genietend lezen

Je luistert naar een verhaal, een liedje, een gedicht, …

Achteraf wordt alleen gevraagd of je het boeiend of leuk vond, of je het mooi of lelijk vond, …
Selecterend luisteren

Je noteert alle informatie waarnaar je op zoek bent, bv.: antwoorden op vooraf gestelde vragen.

Op basis van die informatie noteer je de hoofdgedachte, onderscheid je hoofdpunten en details.INSTRUCTIEKAART LUISTEREN

deel 3: na het luisterenReflecteren
Terugkijken

- Heb ik de boodschap begrepen?

- Zijn de vragen die ik had, beantwoord?

- Heb ik nog vragen over de tekst, zijn er nog dingen die ik niet begrijp?

- Begrijp ik het doel van de uiteenzetting?

- Begrijp ik de bedoeling van de spreker?

- Heb ik problemen ervaren?
Vooruitzien

- Op welke punten is mijn aanpak succesvol gebleken?

- Op welke punten moet ik mijn aanpak verbeteren?
Colofon

Dit leerplan werd ontwikkeld door de leerplancommissie Vrije beeldende kunst derde graad KSO van OVSG met medewerking van vertegenwoordigers van de inrichtende macht Aalst, Antwerpen, Brugge en Gent.
1 Met dank aan Prof. Dr. I. Ponjaert-Kristoffersen en Dra. Telidja Klai voor deze tekst.

2In de hierna volgende teksten gebruiken we de termen ‘secundair onderwijs’ in de betekenis van het gewoon voltijds secundair onderwijs.

3 J. Delors, Learning, the Treasure within. Report to UNESCO of the international Commission on Education for the Twenty-first Century, Highlights, s.I. Unesco, 1996.

4Vlaams Parlement, Resolutie betreffende de werkgelegenheid in Vlaanderen, - Handelingen, 651 (1996-1997), 30 april 1997; 850 (1997-*1998), 28 januari 1998.

5 Voor de eerste graad was hierbij sprake van de muzisch-creatieve, de exact-wetenschappelijke, de verbaal- literaire, de technisch-technologische, de menswetenschappelijke en de ethisch-religieuze component.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

  • 14.2.2Instructiekaarten taalbeleid

  • Dovnload 0.77 Mb.