Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Vrijheid en bevrijding

Dovnload 29.05 Kb.

Vrijheid en bevrijdingDatum12.05.2019
Grootte29.05 Kb.

Dovnload 29.05 Kb.

Viering 6 mei 2018 "Vrijheid en bevrijding"(De waarheid maakt je vrij)
Paul:

WELKOM:

Goedemorgen beste mensen, hartelijk welkom hier in de kapel en ook de mensen die via internet met ons verbonden zijn op deze stralende zondag, net zoals gisteren "bevrijdingsdag"., waarop we het einde van de oorlog herdenken en de bevrijding van de bezetter.

Volgens de lezing van Johannes hebben we volgens Jezus ook een innerlijke bevrijding nodig , waarover zo dadelijk meer

We gaan eerst kijken naar een videoclip getiteld "Masters of war" Je kunt het vertalen

als " Krijgsheren". die het zo nodig vinden om met wapengekletter zogenaamd de vrijheid. te bewaren

Jezus zou ze "addergebroed" noemen , dit lied gezongen door Bob Dylan is door hem geschreven in de winter van 1962-1963, Het lijkt alsof er sindsdien weinig veranderd is in de wereld . U zult meerdere oude bekenden zien, niet alleen zogenaamde krijgsheren maar ook vredestichters.Videoclip ; Masters of war Bob Dylan
Gerard

Inleiding:


HOE VRIJ IS EEN MENS:

Wie zich de tijd zou gunnen om een kleine studie te maken van de hoofdstukken 19 t/m 27 van het oudtestamentische boek Leviticus zou zich verbazen over de leefregels voor het dagelijkse- en sociale leven van het volk Israel in het land Kanaän. Na een slavenleven, met alle ellende van dien, gedurende honderden jaren in Egypte werd het volk bevrijd onder de leiding van Mozes.

In de Sinaï-woestijn, op weg naar het beloofde land, gaf de Eeuwige aan zijn volk de wetten, die het leven van het volk in de verworven vrijheid zouden bepalen. Die wetten waren geen knellend keurslijf, waarin het volk zich nauwelijks kon bewegen, maar een mogelijkheid om zich als een vrij volk te kunnen ontplooien. De wetten waren gericht op de vrijheid, het welzijn en de welvaart van het hele volk en van elke Israëliet persoonlijk. Zulke voorwaarden heeft nooit een volk zich kunnen veroorloven. Het beoogde een leven in de werkelijke betekenis van vrijheid.

Dat voorbeeld gebruikten later de apostelen om uit te leggen, hoe onder het nieuwe verbond, de verloste en wedergeboren mens als "kind van God" mag en kan leven, hier op aarde. Aan die "vrijheid" waarover Jezus spreekt in het evangelie van Johannes, (8:30-36) zal in de overweging nader worden ingegaan.
Kijken en luisteren we nu naar een lied getiteld "Liberta"" Vrijheid", omdat velen van u waarschijnlijk geen Italiaans verstaan is de clip ondertiteld.
Videoclip: Liberta Albano en Romina Power


Gerard

Schrifttekst: Johannes, hfst.8:30-36.:Johannes

Toen Hij dit sprak, geloofden velen in Hem. Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.  Zij antwoordden Hem: Wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit iemands slaven geweest; hoe zegt Gij dan: gij zult vrij worden? Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een ieder, die de zonde doet, is een slaaf der zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn.
En vervolgens uit 2Petrus 2: 16-19
Maar de mensen  die zich niets van de Eeuwige aantrekken, worden door Hem gevangen gehouden tot de dag dat Hij over hen zal rechtspreken.

 Zulke mensen zijn als bronnen waar geen water meer uit komt. Ze zijn als wolken die geen regen geven maar door de wind weggeblazen worden.  Want ze leven er maar op los en doen wat ze willen. Met hun mooie praatjes verleiden ze de mensen die nog maar pas aan het kwaad zijn ontsnapt. Ze halen hen over om weer dezelfde slechte dingen te gaan doen als eerst.  Ze beweren dat ze vrijheid komen brengen, maar zelf zijn ze slaven van het kwaad. Want een mens is de slaaf van dat wat hem in zijn macht heeft. Paul

Overweging:

KlAARMAKEN TAFEL, COLLECTE,

De tafel wordt nu klaargemaakt en er is een collecte voor de kosten van de Jonge Kerk.Videoclip: Gods vertrouwen (Piano intermezzo)


Gerard
TAFELGEBED :
A. Gezegend zijt Gij om licht en levensadem, V. Die tot op het laatst van zijn levensgang

woord en geestkracht. uw Thora volbracht, toegewijd en trouw.

om mensen die leven uit kracht van U Die ons leerde gaan

Jezus van Nazareth, uw Joods kind op de oude weg van uw liefdeswoord

die ons voorbeeld werd naar een goed wijd land waar de dood niet heerst.
A. Die ons een teken heeft gesteld V. Die een beker wijn genomen

waarin zijn geest openbaar en werkzaam is dankgebed en zegening gesproken heeft.

tot op vandaag: Die heeft gezegd:

die op de avond voor zijn dood "Doet dit ter gedachtenis aan de God

brood gebroken heeft die ons bevrijd heeft uit het slavenhuis,

en aan zijn vrienden uitgedeeld. die ons uit de macht van de dood bevrijden zal".


A. Zo doen wij dan wat hij heeft voorgedaan.

eten, drinken, delen brood en wijn,

teken van geloof dat niets bij God niet kan.

Dat ook door ons en met ons en in ons

een nieuwe wereld komen zal

waar brood en liefde is genoeg voor allen.


Het onze vader in het Swahili's:

Videoclip: ONZE VADER: BABA YETU: Gospelkoor Dar es Salaam Tanzania

Nederlands

Baba Yetu

Baba yetu, yetu uliye
Mbinguni yetu, yetu amina!
Baba yetu yetu uliye
M jina lako e litukuzwe.

Utupe leo chakula chetu


Tunachohitaji, utusamehe
Makosa yetu, hey!
Kama nasi tunavyowasamehe
Waliotukosea usitutie
Katika majaribu, lakini
Utuokoe, na yule, muovu e milele!

Ufalme wako ufike utakalo


Lifanyike duniani kama mbinguni.
(Amina)

Onze Vader, die in
de Hemel zijt. Amen!
Onze vader,
Uw Naam worde geheiligd.

Geef ons heden ons dagelijks brood,


en vergeef ons
onze schulden,
zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving, maar
verlos ons van het kwade.

Uw Rijk kome, Uw Wil geschiede,


op aarde zoals in de Hemel.
(Amen)


Gerard
BREKEN EN DELEN :
In Jezus naam brood breken en delen betekent: dat je een wereld wilt, waar brood zal zijn voor alle mensen. Zijn beker driken betekent: je sterk maken voor een nieuw verbond met alle mensen, werken aan het visioen, dat Jezus voor ogen had en waaraan hij trouw bleef tot in de dood. Zijn visioen dat vrijheid betekent.

Laten wij daarom elkaar het brood en de beker aanreiken. Iedereen is genodigd. Er is genoeg voor allen.
Gerard
Er is nu tijd voor MEDEDELINGEN
Gerard
Ik lees nu voor uit het ZORG- EN DANKSCHRIFT

Paul
JEZUS zegt:"Heb je vijand lief en doe goed aan degene die jou haat, zegen wie jou vervloekt, bid voor wie jou pijn doet", zo is JEZUS, Hij zegt" Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen"en dat kan alleen door de kracht van de liefde, the power of love.
Videoclip: Jennifer rush "Power of Love"

Paul
ZEGEN EN ZENDING: Wie van Jezus is, die hoeft van niemand te zijn, die behoort aan niets toe, die hoeft zich niet te laten beperken tot de mogelijkheden die worden gepresenteerd, maar heeft de vrijheid de weg te gaan die zich aandient.

Wie dat gelooft, die moet deze vrijheid nemen, om te zeggen wat gezegd moet worden en te doen wat nodig is. Met alle risico’s van dien.

Al blijft de rechtvaardige niets bespaard, de Eeuwige zal hem bevrijden(Ps 34:20)
Zegenen wij elkaar, menselijk en nabij. Wees elkaars herder en hoeder.

"Ga heen in vreugde en vrede en deel ervan aan allen die U ontmoet.

Daarbij zegene ons de Eeuwige, God van liefde, Amen".
We zijn nu bijna gekomen aan het einde van deze viering en kijken voordat we gaan koffiedrinken tenslotte naar een verrassende uitvoering van Beethovens:
Ode an die Freude, ook bekend als "alle Menschen werden Brüder".

DEZE VIERING WERD VOORBEREID DOOR Paul Simons en Gerard Wieland


Zie ook WWW.jongekerkroermond.nl

  • Videoclip: Liberta Albano en Romina Power Gerard
  • Het onze vader in het Swahilis: Videoclip: ONZE VADER: BABA YETU: Gospelkoor Dar es Salaam Tanzania
  • Nederlands Baba Yetu
  • Gerard BREKEN EN DELEN
  • Laten wij daarom elkaar het brood en de beker aanreiken. Iedereen is genodigd. Er is genoeg voor allen. Gerard Er is nu tijd voor MEDEDELINGEN Gerard
  • Videoclip: Jennifer rush "Power of Love" Paul ZEGEN EN ZENDING
  • Ode an die Freude, ook bekend als "alle Menschen werden Brüder".

  • Dovnload 29.05 Kb.