Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Vrouw in het Jodendom

Dovnload 5.16 Kb.

Vrouw in het JodendomDatum05.12.2018
Grootte5.16 Kb.

Dovnload 5.16 Kb.

Vrouw in het Jodendom

In het Jodendom worden vrouwen beschouwd als gelij­ken aan mannen. De verplichtingen en verantwoordelijkheden van vrouwen zijn anders dan die van mannen, maar niet minder belangrijk.

De gelijkheid van mannen en vrouwen begint op het hoogst mogelijke niveau. In het Joden­dom wordt God niet als alleen mannelijk of vrouwelijk gezien maar heeft God zowel mannelijke als vrouwelijke kwa­liteiten. Man en vrouw zijn geschapen naar Gods evenbeeld.

Volgens het Jodendom hebben vrouwen een grotere ‘bina’ (intuïtie, begrip, intelligentie) dan mannen. Er is gezegd dat de aartsmoeders (Sara, Rachel en Lea) superieur waren aan de aartsvaders in profetie. Vrouwen deden niet mee aan de afgodendienst voor het gouden kalf. Volgens sommige traditionele bronnen staan vrouwen dichter bij Gods ideaal dan mannen.

Het Jodendom wordt doorgegeven via de moeder: iemand is Joods als zijn of haar moeder een Jood is.

Man en vrouw zijn partners met een taakverdeling aanvullend op die van de ander, evenwaardig en complementair. De rol van de man zal zich meer in de synagoge, in het leerhuis afspelen. Die van de vrouw is thuis, gericht op de kinderen.

De vrouw bepaalt de reinheidswetten en de navolging ervan. Van vele Rabbij­nen in de loop van de eeuwen is het bekend dat zij hun vrouwen raadpleegden over de Joodse wet wat betreft de reinheidswetten (de kasjroet). De vrouw ziet erop toe dat alle feestdagen kunnen worden gevierd en dat alles in gereedheid wordt gebracht, en zij geeft de eerste religieuze opvoeding aan de kinderen.

Volgens de Joodse traditie zijn er drie geboden die speciaal gereserveerd zijn voor vrouwen: de challa, afscheiding van wat deeg bij de broodbereiding, de rituele reiniging iedere maand en het aansteken van kaarsen vlak voor het begin van de Sjabbat en feestdagen. Het aansteken van de kaarsen markeert officieel het begin van de heilige tijd van de Sjabbat of feestdag voor het huis. Zodra de kaarsen zijn aangestoken gaan de restricties voor de Sjabbat of feestdag in. Deze geboden houden ver­band met het huis en de familie, waar de vrouw de eerstverantwoordelijke is. De beperkte deelname aan de synagogedienst betekent niet dat vrouw­en zijn uitgesloten van de Joodse religie, want het Joodse leven draait niet om de synagoge, maar om het huisgezin.Elizabeth Boddens Hosang, Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom (KRI)


Dovnload 5.16 Kb.