Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Vven- ethische Toekomstverkenning ‘Kunnen ethici een zinnige bijdrage leveren aan het vluchtelingendebat?’

Dovnload 80.57 Kb.

Vven- ethische Toekomstverkenning ‘Kunnen ethici een zinnige bijdrage leveren aan het vluchtelingendebat?’Datum27.11.2017
Grootte80.57 Kb.

Dovnload 80.57 Kb.VvEN- Ethische Toekomstverkenning ‘Kunnen ethici een zinnige bijdrage leveren aan het vluchtelingendebat?

Sinds het voorjaar van 2015 worden Europa en Nederland verdeeld door de discussie over het toelaten van vluchtelingen uit vooral Syrië en Afrika. In deze discussie bleef het van de kant van ethici en filosofen opvallend stil in dit vaak heftige politieke debat. Een uitzondering was het initiatief van Marli Huyer (Denker des Vaderlands) en Martin van Hees met het Manifest ‘Wij zijn allemaal migranten. Een pleidooi voor Europese openheid’, dat verscheen aan de vooravond van de Maand van de Filosofie (Maart 2016) en ondertekend werd door vele intellectuelen waaronder veel ethici.

Toch was er veel, vooral ook morele kritiek, op de manier waarop Nederland met vluchtelingen in de opvang omgaat, en op de benepen manier waarop de ‘verdeling’ van vluchtelingen binnen Europa werd ‘geregeld’, vooral op de ‘package-deal’ met Turkije waarbij de acceptatie van een beperkt aantal ‘gereguleerde’ vluchtelingen en een aantal andere zaken werden toegezegd in ruil voor het meewerken aan het stoppen van de ‘vluchtelingenstroom’. Dit lijkt een vooralsnog geslaagde poging om de Balkanroute te sluiten. Hoewel ethici in bepaalde maatschappelijke debatten, zoals die over technologische innovatie, dieren, euthanasie en embryo’s, een vaste plek lijken te hebben veroverd, ook institutioneel, lijkt het erop dat dit met politieke dossiers zoals sociaal-economische rechtvaardigheid en immigratie maar niet wil lukken.

De Vereniging voor Ethici in Nederland organiseert in het kader van haar reeks ‘Ethische Toekomstverkenningen’ een studiemiddag met een aantal vooraanstaande Nederlandse ethici en filosofen over het waarom van deze afwezigheid, over de perspectieven om daar verandering in te brengen en over de verhouding tussen ethiek als discipline en de politiek in het algemeen:

Redden we dat?

Kunnen ethici een zinnige bijdrage leveren aan het vluchtelingendebat?

(Sprekers: Marcus Düwell, Paul van Tongeren, Marli Huyer)

De studiedag beoogt de sprekers en hun referenten een aantal scherpe analyses en stellingen te ontlokken over twee vragen: 1) Wat verklaart de afwezigheid van ethici in het debat over vluchtelingen en kan dat veranderen? En 2) Wat zou de bijdrage van ethici kunnen zijn aan het politieke en maatschappelijke debat over de opvang van vluchtelingen?Voor wie?
De studiemiddag is bedoeld voor wetenschappers en ethici, voor beleidsmedewerkers en verantwoordelijken bij overheid en maatschappelijke organisaties die met de vluchtelingenkwestie te maken hebben. Het aantal deelnemers is beperkt tot maximaal 50 gezien de intensiviteit van de discussies die we nastreven.

Wanneer en waar?
De studiemiddag ‘Kunnen ethici een zinnige bijdrage leveren aan het vluchtelingendebat? vindt plaats op vrijdag 4 november 2016 in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht aan het Domplein. Inloop is vanaf 13.00, het programma begint om 13.30 en duurt tot 17.00. De Vereniging biedt daarna een borrel aan.

Aanmelden bij vorstenb@planet.nl o.v.v. van naam, organisatie en functie.PROGRAMMA STUDIEMIDDAG

Redden we dat? Kunnen ethici een zinnige bijdrage leveren aan het vluchtelingendebat?’Vrijdag 4 november 2016 te Utrecht, Academiegebouw, Domplein 29 (Kanunikkenzaal), 13.30-17.30.

PROGRAMMA

13.00-13.30 Welkom met koffie

13.30-13.45 Inleiding Jan Vorstenbosch, voorzitter VvEN

13.45-14.10 Prof. Dr. Marcus Düwell (hoogleraar Ethiek Utrecht)

14.15-14.40 Prof. Dr. Paul van Tongeren (Em. hoogleraar Wijsgerige Ethiek Nijmegen)

14.45-15.10 Prof. Marli Huyer, verbonden aan Erasmus Universiteit Rotterdam en de huidige Denker des Vaderlands

15.15-15.30 Pauze Sterrezaal

15.30 -15.45 Commentaar op lezingen door Dr. Julien Topal (Politiek filosoof en ethicus, over het grensgebied tussen ethische reflectie en praktische noden, verbonden aan Governtment & Integrity Nederland)

15.45 -16.00 Commentaar op lezingen door Dr. Tamar de Waal (rechtsfilosofe, verbonden als promovenda aan Paul Scholten Centrum van de UvA, gespecialiseerd in migratie en (in-) burgerschap)

16.00 -17.30 Algemene discussie met het publiek17.30 - 18.30 Borrel

  • VvEN- Ethische Toekomstverkenning ‘ Kunnen ethici een zinnige bijdrage leveren aan het vluchtelingendebat ’
  • Redden we dat Kunnen ethici een zinnige bijdrage leveren aan het vluchtelingendebat (Sprekers: Marcus Düwell, Paul van Tongeren, Marli Huyer)
  • Wanneer en waar
  • PROGRAMMA STUDIEMIDDAG ‘Redden we dat Kunnen ethici een zinnige bijdrage leveren aan het vluchtelingendebat’
  • 15.15-15.30 Pauze Sterrezaal

  • Dovnload 80.57 Kb.