Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


VWo werkblad Dilemma actualiteit hoofddoek

Dovnload 25.16 Kb.

VWo werkblad Dilemma actualiteit hoofddoekDatum31.07.2017
Grootte25.16 Kb.

Dovnload 25.16 Kb.

Dilemma

12plus ru:•indeling afdelingsdirectory:ru 12+:gamma:dilemma:binnenwerk:dilemma def bestanden:dilemma logo:dilemma_logo.jpg


VWowerkblad Dilemma ACTUALITEIT HOOFDDOEK

Lees het artikel ‘Mag een agente een hoofddoek dragen?’.
 1. Aalbers denkt dat de politie meer agenten met een migratieachtergrond kan werven als het hoofddoekverbod bij de politie wordt opgeheven. Beargumenteer dat deze maatregel mogelijk niet alleen leidt tot meer vrouwelijke agenten met een migratieachtergrond, maar dat ook meer mannen met een migratieachtergrond gaan solliciteren bij de politie.

……….…..………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………


 1. Leg op basis van de drie taken van de politie uit waarom Aalbers het belangrijk vindt dat er meer agenten met een migratieachtergrond komen.

Taak 1: …..…………………………...…………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………
Taak 2: ………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
Taak 3: ………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………


 1. Cyriel Triesscheijn zegt dat de politie een afspiegeling moet zijn van de maatschappij. ‘Dat geeft je als politie legitimiteit’, aldus Triesscheijn. Ben je het met hem eens? Beargumenteer je antwoord. Maak in je antwoord gebruik van een voorbeeld.

……………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………


 1. Minister Blok is tegen het voorstel van Aalbers. Hij verwijst naar de neutraliteit en uniformiteit van de politie. Leg een verband tussen beide begrippen.

…………….……………………………………………………………………………………..


…………………….……………………………………………………………………………..

 1. Stelling: ‘In Nederland vinden we de vrijheid van godsdienst belangrijk. Daarom moeten we het hoofddoekverbod bij de politie opheffen.’ Ben je het met deze stelling eens? Beargumenteer je antwoord.

……...…………..………………………………………………………………………………..


……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………


 1. In de gedragscode gaat het over verschillende symbolen en uitingen. Geef voor de volgende uitingen aan of je het terecht vindt dat die niet mogen worden gedragen of getoond. Beargumenteer je antwoord.

Oorbellen: …….………...………………………………………………………………………


…………….……………………………………………………………………………………..
Tatoeages: ..……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Opvallende haarkleur: ………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………


 1. ‘Wie een keppeltje, een hoofddoek of een ander ideologisch symbool draagt, is niet meer neutraal, maar partijdig’, schrijft Afshin Ellian. Noteer een argument voor en een argument tegen deze opvatting.

Voor: …....………………………………………………………………………………………


…….……………………………………………………………………………………………..
Tegen: …………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………


 1. Volgens Marysha Molthoff mag een werkgever bepaalde kledingvoorschriften formuleren. Noteer hiervan een voorbeeld en geef daarbij aan in hoeverre dit voorbeeld afwijkt van de casus rond het hoofddoekverbod bij de politie.

………...…………………………………………………………………………………………


……………….…………………………………………………………………………………..
Bij de volgende vragen horen verschillende bronnen. Het is mogelijk om een aantal opdrachten in de klas te maken en andere opdrachten thuis.


 1. Bekijk bron 1. Leg op basis van dit fragment uit welke rol het socialisatieproces speelt bij het vormen van een mening over het hoofddoekverbod bij de politie.

……………………………………………………………………………………………...……


….……………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………


 1. In een rechtsstaat vormen media een belangrijke schaduwmacht. Waaruit blijkt dit in deze discussie? Beargumenteer je antwoord.

……………………….……….……………...…………………………………………………..


……………………………………………………………………………………………………


 1. Lees bron 2. Een wijkagente besloot om een hoofddoek te dragen. In een twitterbericht zegt de politie Amsterdam met de agente in gesprek te gaan. Kan de agente zich beroepen op één van haar grondrechten? Beargumenteer je antwoord.

……………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………


 1. Wat vind jij van de actie van deze wijkagente? Beargumenteer je antwoord.

…………..……………………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………………………


 1. Lees bron 3. Wat zou het oordeel van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens nu zijn als het Nederlandse hoofddoekverbod bij de politie behandeld wordt? Beargumenteer je antwoord en verwijs daarbij zowel naar de in bron 3 genoemde zaken als naar het hoofddoekverbod bij de Nederlandse politie.

…………..……………………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

© Malmberg
Dovnload 25.16 Kb.