Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Vzw wiloo aan Federaal Minister van Mobiliteit Voorzitter Daivier Luc De Heer Bert Anciaux Kievitstraat 20 Brederodestraat 9

Dovnload 11.63 Kb.

Vzw wiloo aan Federaal Minister van Mobiliteit Voorzitter Daivier Luc De Heer Bert Anciaux Kievitstraat 20 Brederodestraat 9Datum25.10.2017
Grootte11.63 Kb.

Dovnload 11.63 Kb.

vzw WILOO Aan Federaal Minister van Mobiliteit

Voorzitter Daivier Luc De Heer Bert Anciaux

Kievitstraat 20 Brederodestraat 9

8400 Oostende B-1000 BRUSSEL

AANGETEKEND

Oostende, 9 maart 2004

Geachte heer Minister,

Beste Bert,

Wij danken u voor uw omstandige brief BA/JAC/HVN van 19/02/04 in antwoord op onze brief van 20/01/04.

Wij wensen toch een aantal belangrijke punten in uw brief te weerleggen.

Dat Flash Airlines slechts één vlucht op de luchthaven van Oostende uitvoerde, met name op 20/02/00 met zijn niet-gecrashte B737, SU-ZCD, in tegenstelling tot wat in de pers verscheen, is juist. Wij vermoeden, dat u inpikt op de publicatie van 10/01 in De Morgen: “… dat het tweede Flash-toestel in 2000 al voor een eerste keer in Oostende landde”, wat deed veronderstellen dat het toestel daarna nog Oostende heeft bezocht. Dat is echter niet onze bewering. U zal beslist ook wel persoonlijk vaak hebben ervaren, dat de pers niet altijd helemaal getrouw verklaringen van haar bronnen weergeeft.

Wel is het ons opgevallen, dat het bewuste vliegtuig van het toenmalige Heliopolis Oostende op die datum bezocht met de ICAO-vluchtnummercode “MHS” van Air Memphis, wat toen reeds een aanwijzing was naar een band tussen beide maatschappijen. Dat Air Memphis, zoals u aanhaalt, samenwerkingsverbanden met Flash Airlines ontkent, ook rond de tijd van de crash bij Sharm-El-Sheikh, is vanzelfsprekend. Had u soms vanuit die hoek een ander antwoord verwacht?

Schoonheidsfoutjes zoals in De Morgen, kan iedereen overkomen. Zo noteerden wij in uw brief, dat een laatste controle op een Air Memphis toestel gebeurde op een “B737-300” op 17 januari 2004. Op die datum opereerde Air Memphis echter met geen enkele B737. Wij vermoeden dan ook, dat u bedoelde een B707 i.p.v. B737, met name het toestel SU-AVZ

Wat de bewering betreft in onze brief, dat het gecrashte vliegtuig Van Flash Airlines volgens contract vanuit Italië ook werd geopereerd door Air Memphis, is onze bron hiervoor het toonaangevende Aerotransport Data Bank. De directeur van Aerotransport (aavrane@free.fr) mailde ons op 4 januari hetgeen volgt: “Air memphis operates pax charter flights using flash equipment (su-zcf allocated on the contract).” SU-ZCF is de gecrashte B737-300 van Flash Airlines. Het zou u wellicht meer accurate inzichten hebben aangebracht inzake samenwerkingsverbanden tussen Air Memphis en Flash Air, indien u niet alleen bij Air Memphis te rade was gegaan, maar ook bijvoorbeeld bij Aerotransport of bij de luchthavenautoriteiten van Pisa, van waaruit Air Memphis met de SU-ZCF opereerde naar Sharm-El-Sheikh.

Helemaal staan wij stomverbaasd, toen we in uw brief lazen, dat sedert de laatste 4 jaar het toestel SU-AVZ van Air Memphis Oostende slechts 2 keer bezocht. Het eerste bezoek van Boeing 707 SU-AVZ dateert reeds van 11 november 2000. Vanaf die datum tot 9 maart 2002 heeft SU-AVZ op Oostende 146 vluchten uitgevoerd. (Voor alle duidelijkheid, één vlucht is gelijk aan 2 bewegingen.) Toen werd het toestel niet meer opgemerkt, tot het op 23 oktober 2003 terug opdook en sindsdien tot 19 januari, datum van uw brief, 38 vluchten op Oostende uitvoerde. Alle bewegingen van het vliegtuig werden uitgevoerd met Air Memphis’ eigen vluchtnummercode “MHS”, met uitzondering van een uitgaande beweging op 15/11/03 en een binnenkomende beweging op 17/11/03, beide bewegingen met de code “IAX”.

In dat verband moet overigens worden aangestipt, dat de code “IAX” onrechtmatig werd aangewend. Op 18 november 2003 meldt het ICAO ons per mail hetgeen volgt: "En réponse à votre E.mail du 17 novembre 2003, je vous confirme que aussi bien la compagnie Independent Air GmbH que le code IAX ne sont pas mentionnés dans la dernière édition des “Indicatifs des exploitants d’aéronefs” Doc 8585 de l’OACI. Salutations distinguées. ICAO Paris.” De bewuste code was met name voordien toegekend aan een Duitse maatschappij, die inmiddels was opgedoekt.

Hetzelfde toestel SU-AVZ, in tegenstellling tot de afwezigheid bij de luchthavenautoriteiten van enig spoor van het afbreken van een take-off procedure, heeft op 20 november wel degelijk de procedure moeten afbreken, toen bleek dat één van zijn motoren in “reverse” was ingeschakeld. Het zal u wellicht duidelijk zijn, dat zoiets altijd het risico van een ongeval inhoudt. Dat wij het voorval niet hebben verzonnen, kan u uitmaken uit de commentaar op het internet-adres http://www.myaviation.net/search/photo_search.php?id=00022834: SU-AVZ MHS201 - lined up, pilot hit full throttle with the nr2 engine in reverse! Plane aborted it's take-off and taxied back to the apron...”

U vermeldt ook in uw brief, dat u werd bevestigd, dat Silk Way Airlines actueel wel het Engelse luchtruim binnenmag. In onze brief was nooit sprake van een Engels vliegverbod voor Silk Way ! Wel stond erin vermeld, dat een van de toestellen van Silk Way het onderwerp uitmaakte van een Zwitsers vliegverbod. U verwart kennelijk Silk Way Airlines met Air Memphis, dat volgens The Guardian van 9 januari het Engels luchtruim werd ontzegd (zie http://politics.guardian.co.uk/publicservices/story/0,11032,1119341,00.html): Enimex, the Baltic airline struggling to persuade the Estonian government to grant it a permanent licence, was on the list. As was Air Memphis, the Egyptian carrier named after the ancient city, which operates an almost equally ancient Boeing. Named, shamed and humiliated, the two airlines are now revealed to be members of an exclusive club of carriers banned from landing in Britain for failing to satisfy the government that they are sufficiently safe and secure.”

Wij kunnen jammer genoeg in uw brief geen elementen terugvinden, die onze stelling zouden tegenspreken of weerleggen i.v.m. de onveiligheid, vertegenwoordigd door de in onze brief aangehaalde luchtvaartmaatschappijen. Uw verklaring in uw brief indachtig, dat u steeds bereid bent om een serene discussie te voeren over veiligheid op basis van feiten en harde argumenten, verzoeken wij u bij deze, Mijnheer de Minister, ons een onderhoud toe te staan, om de zaken aan de hand van ons beider brieven grondig te bespreken.

Van de ontmoeting zouden we eveneens graag gebruik maken om een tweede punt op de agenda te plaatsen, namelijk de start- en landingsprocedures met staartwind te Oostende. Naar analogie met Zaventem zouden wij graag hebben dat deze mogelijkheid, binnen bepaalde grenzen, ook in Oostende wordt gebruikt. Dit zou ook voor ons heel wat milieuwinst tot gevolg kunnen hebben. Wij vragen u ook hieromtrent een gesprek en aansluitend een onderzoek.

Hopend op een gunstig gevolg,

Hoogachtend,

Namens WILOO vzw,


Voorzitter Luc Daivier,

  • aavrane@free.fr

  • Dovnload 11.63 Kb.