Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Wakker worden! preek over Romeinen 13,11-14 Jeugddienst bijbellezing matteüs 25,1-13 Bedum, 19 april 2015 Ds. Marten de Vries Gemeente van Jezus Christus in Bedum,

Dovnload 31.58 Kb.

Wakker worden! preek over Romeinen 13,11-14 Jeugddienst bijbellezing matteüs 25,1-13 Bedum, 19 april 2015 Ds. Marten de Vries Gemeente van Jezus Christus in Bedum,Datum14.07.2017
Grootte31.58 Kb.

Dovnload 31.58 Kb.


PaginaWakker worden!

preek over Romeinen 13,11-14

Jeugddienst
BIJBELLEZING

Matteüs 25,1-13

Bedum, 19 april 2015
Ds. Marten de Vries

Gemeente van Jezus Christus in Bedum, mijn zussen en mijn broers,

Jullie die mijn ouders konden zijn en jullie die mijn kinderen konden wezen,
Misschien nog niet wakker…

‘Wát? Jeugddienst op zondagmórgen? Maar dát zijn we niet gewend!’ Was een van de reacties toen ik op catechisatie deze jeugddienst aankondigde. ‘Zijn we niet gewénd’, stelletje conservatievelingen. Alsof alles moet blijven zoals het was. Maar… er kwam nog wat achterweg. ‘Eh… ik weet niet zeker of ik er dan wel ben.’ ‘O, aan ’t logeren?’ ‘Nee, maar dan ben ik misschien nog niet wakker. ’s Middags lukt wel.’ Laat de preek nou nét over ‘wakker worden’ gaan! “Het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken.” Bijbel in Gewone Taal: “Het is tijd dat jullie wakker worden.”


Opwekking om kwart voor drie?

‘Wat vinden jullie dat hoort bij een jeugddienst, jongens?’ ‘Moet makkelijk zijn.’ Easy listening, dus. ‘De jeugd moet erin betrokken worden’. (‘Nou eh…, bij mij moet u niet zijn. Vraag maar aan haar, zíj vindt het wel leuk volgens mij.’) En vooral: ‘Weinig orgel!’ (’t Liefst de stekker helemaal eruit.) En: ‘Opwekking’! Oké. Doen we. “De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U.” Maar… dat klínkt toch niet meer om kwart voor drié? Daar moet je vroeg voor opstaan. Wakker worden! Uit je bed jij! De kerk begint! ‘Tienduizend redenen tot dankbaarheid.’Oliedomme meisjes van Matteüs

Slapen is niet slecht. Natuurlijk niet. Je moet zien dat je je rust krijgt. Zeker als je jong bent. Het is misschien gezellig om tegen bedtijd op stap te gaan en tegen de ochtend thuis te komen. Gezond is anders. Maar… het is zonde om je te vérslapen. In uitspraken zoals in Romeinen 13 is slapen iets negatiefs.1 Daar is ‘slapen’ zoiets als ‘voor dood liggen’. ‘Dood’ ‘door de misstappen en zonden’ dan.2 Het is dat je net doet alsof Jezus voor niets is opgestaan. Dat je, net als die oliedomme meisjes van Matteüs, niet klaar bent voor het bruiloftsfeest.


Vijf voor twaalf?

‘Bertus, wakker worden! Het is de hoogste tijd!’ ‘Toe nou, straks kom je wéér te laat!’ ‘Ben je er al uit, Rika? Ik roep je niet weer. Dan zie je maar wat ervan komt.’ Maar hoe laat is het eigenlijk? Sommigen zeggen: vijf voor twaalf. Het kan nooit lang meer duren dat Jezus terugkomt. Lees Matteüs 24. Over wat gebeurt vlak vóór die tijd. Oorlogen, oorlogsdreiging, hongersnood, aardbevingen, christenvervolging, valse profeten, egoïsme. Leg de krant er maar naast. Wereldwijde evangelieverspreiding.3 Dat is in de twintigste eeuw zowat gelukt. Kun je klokkijken of niet? De ‘tekenen der tijden’4 zijn toch duidelijk?


Vijf voor zes!

Je kunt ook zeggen dat het tegen zessen loopt. De ochtendschemering is onmiskenbaar. Het duurt niet lang meer of de zon komt op. Het belooft een prachtige dag te worden. Een eindeloze dag. Wij leven ergens tussen hemelvaart en wederkomst. We weten niet exact hoe laat het in de hemelse tijdzone is. De klok draait wel door. “De redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen”, schrijft de apostel. Zet de radio aan en je hoort Gods horloge tikken. Wrijf je ogen uit. Slaap geen gat in ‘de jongste dag’.5 ‘De nacht der zonde’6 loopt ten einde.


Een hele uitdaging

Wij leven in een bijzondere tijd. Niet dat alles slecht is of achteruit gaat. Dat vindt de jeugd in elk geval niet. Ze zijn blij dat ze niet opgroeien in de tijd van hun ouders. Meer welvaart, minder regeltjes. Tegelijk lopen de kerken leeg, tenminste in Nederland. Wat vroeger natuurlijk wel gebeurde maar toch niet mocht is nu normaal geworden. Net als veel vroeger in Rome: ‘bras- en slemppartijen, ontucht en losbandigheid’; wat heet? ‘De huidige tijd’ kent veel verleidingen. Het is voor jongens en meisjes een hele uitdaging om om te gaan met de vrijheid die ze vandaag hebben.


Echt iets voor de jeugd?

Wat zeg jij: pa, moe, opa, oma? Geschikte tekst voor een jeugddienst? Jongeren zuipen. Seksueel zijn remmen los. Jaloezie: ze moeten allemaal de duurste i-Phone hebben; hadden wij vroeger niet. Maar deze dienst is ook voor jullie! Straks nog wat met orgel. Maar iets anders: jullie dwingen weinig respect af met kritiek op de jeugd omdat ze in het weekend uitgaan en seks hebben terwijl ze nog niet getrouwd zijn, als jullie op verjaardagen zoveel drinken dat je niet meer kunt rijden. En ‘tweespalt’ – familieruzies het goede voorbeeld? Weten jullie elkaar beter vast te houden dan de kerkmensen van Rome?7


Door Gods genade

Ze vroegen mij: ‘Ging u vroeger nooit uit?’ Ik zei eerst: ‘Wat schieten jullie daarmee op? Als ik nee zeg, zeggen jullie: u weet niet waarover u praat. Als ik ja zeg: houd u zich dan maar gauw stil.’ Maar het is zo gek niet om ‘de zonden uit je jeugd’8 eens op te biechten. Niet om stoer te doen. Maar om jongeren te helpen. Je menselijkheid geeft je recht van spreken. Om hen te bemoedigen ook: ‘zit niet te slapen. Weet wat je doet. Maar kijk eens, met mij kwam het ook goed. Niet vanzelf. Wel door Gods genade.’Drank  seks  ruzie

In vers 13 wordt de zonde op drie manieren geconcretiseerd. ‘Bras- en slemppartijen’, wat zijn dat? Niemand van de tieners die het me de afgelopen week kon zeggen. ’Laten we maar zeggen: ‘vreet- en zuipfestijnen’. In de vertaling van Het Boek wordt het gecombineerd met wat volgt: ‘ontucht en losbandigheid’: ‘allerlei uitspattingen, waar eten, drank en sex centraal staan’. ‘Slam parties’ – of alles wat die kant op gaat. Er zit een volgorde in: met drank op laat je je makkelijker gaan in seksueel opzicht. En dat je daar ruzies door krijgt, kan iedereen bedenken. Het heten ‘praktijken van de duisternis’.


Er komt ellende van

“De wet vindt zijn vervulling in de liefde”, staat vlak vóór de tekst. Een verschil van dag en nacht met wat gebeurt door ‘aanpassing aan deze wereld’ – zo begint het stuk in hoofdstuk 12.9 Praktiseren wat Gods daglicht niet verdragen kan is ‘des duivels’: er komt ellende van. Drank maakt veel kapot. Paulus waarschuwt elders: “Van verboden seks wordt je lichaam slecht.”10 Wanneer je over de schreef gaat door liefdeloze seks beschadig je jezelf en iemand anders. Het hoort bij nachtleven. Kap ermee. Straks komt de bruidegom. Dan sta jij zonder reservebatterij buiten de deur bij the biggest party ever.


De allerbeste wijn in Gods koninkrijk

Maar God wil toch wel dat we plezier hebben? Je mag toch wel uitgaan op zaterdagavond? Een keertje een biertje teveel, zet dat je direct in het donker? Niet overdrijven hè? Een meisje versieren, een jongen scoren voor een avond, da’s toch lol? Ík ga niet zeggen hoe laat (of: vroeg?) je thuis moet zijn, hoeveel je mag drinken. Drinken mag. We zijn geen moslims. “Wijn verheugt het mensenhart”, staat in Psalm 10411. Jezus maakte op een bruiloft van water uitstekende wijn12. En bewaart de allerbeste voor later in Gods koninkrijk.13 We hebben geen sjaria met superprecieze voorschriften.


Hoe wil je worden aangetroffen?

Hoever mag je gaan met seks? De vraag is: hoe wil jíj worden aangetroffen wanneer het licht aangaat? Jezus zegt: “Ik kom onverwacht als een dief!’ Gelukkig is wie wakker blijft en zijn kleren aanhoudt.”14 Dat is niet letterlijk bedoeld, maar toch… Wil je weten wat ‘eerzaam’15 is en ‘past bij de dag’ – de tekst? Probeer es een gebedje. ‘Hemelse Vader, het was fantastisch gisteravond. Thuis indrinken was leuk. Toen die club. Ja Heer, ik ben mooi op tijd wakker, ik haal de kerk van half drie nog. En anders lukt Winsum nog wel. Amen.’ Klinkt niet? Niet doen dan!


Nachtléven is nachtdiénst

“De redding is meer nabij dan toen we tot geloof kwamen.” De redding, staat er. Hoezo ‘redding’? God wil je redden van verslaving aan verkeerde dingen. Daarom gaf Hij zijn wet. Die zo begint: “‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd.” Genieten mag. Het is zelfs een Bijbels bevel: “Geniet van je jonge jaren, haal je hart op aan de dagen van je jeugd.”16De vraag is alleen: hoe doe je het? Wat Jezus van je vraagt, tast je vrijheid niet aan. Nachtléven is nachtdiénst. Aan de duivel. Jezus heeft je vrijgemaakt.


Ik word gek van christelijke regeltjes’

https://www.youtube.com/watch?v=7KdQfEC-f6U&app=desktop
De pyama moet uit

‘The sun comes up, it's a new day dawning.’ Het nachtleven moet voorbij zijn. Ontdoe je van je nachtmode. Nee, niet nog eens het dekbed van de zonde over je hoofd trekken. De pyama moet uit. Er hangen andere kleren voor je klaar. “Jullie hebben lang genoeg meegedaan met alles wat de ongelovigen graag doen: Jullie lieten je verleiden tot verboden seks. Jullie dronken te veel, en hielden van wilde feesten met veel drank.” Dat zegt Petrus.17 Hoor je het ook nog even van een ander. Het is de hoogste tijd om wakker te worden. Om je aan te kleden.


Zondigen gaat zomaar…

“Laten we ons omgorden met de wapens van het licht”, hoorde je. ‘Wapens’. Je moet ervoor vechten. Zóndigen gaat zómaar, in het lícht lopen niét. Tegen wie, wat moet je vechten? In de laatste zondag van de catechismus (waar het gaat over het gebed ‘breng ons niet in beproeving’) staan drie vijanden op een rijtje: ‘de duivel, de wereld en ons eigen vlees’.18 Bij Romeinen 13 kunnen we het beste praten over ‘ons eigen vlees’. Het stukje eindigde immers met: “Geef niet toe aan uw eigen wil, die begeerten in u opwekt.” Vroeger stond er ‘vlees’ in plaats van ‘wil’.


Niet Gód is lastig; jíj!

Citaat van een catechisant: ‘Het is “vet lastig” om te doen wat God vraagt.’ Waarom dan? ‘Er mag zoveel niet van God. Dat lukt toch niet allemaal.’ God zegt: niet ‘Ík ben lastig, jij bent jezélf tot last. ‘Koester niet je zondige ik dat tot allerlei begeerten aanzet’ – de Groot Nieuws Bijbel. Natuurlijk, je hebt de duivel en internet en groepsdwang. Maar daar ben je zelf bij. “Pak de wapens die God jullie geeft”, schrijft Paulus aan de kerk van Efeze.19 Bid dat je wil geheiligd wordt. Dat het je begeerte wordt om met Jezus een nieuw leven te leiden.


Jezus jouw kledinglijn

Je gevechtstenue aandoen. Zoals het meisje van het filmpje. Ook Jézus ‘aandoen’: “Omkleed u met de Heer Jezus Christus.” 20 Het licht in eigen persoon.21 Het staat er voluit: ‘de Heer Jezus Christus’. Je Heer en meester. Je redder. Op wie jij mag lijken. Je mag Hem aandoen als een kledingstuk. Je bént met Hem aangekleed , al bij je doop.22 Hij wil je kledinglijn zijn. Zodat jij je niet laat mééslepen maar jij anderen kunt meenemen als ‘je licht schijnt voor de mensen’.23 Een andere tijd dan die van je grootouders. Wat een uitdaging om ‘een bron van zegen’ te zijn.24


Als je nú uit bed komt…

Kijk rond. Dan weet je wel hoe laat het is. Jezus komt eraan. Zit je er niet op te wachten? Gaat het nog te leúk? Of… is het eigenlijk te lástig? Maar… de ‘last’ van Jézus is ‘licht’.25 En het wordt alleen maar mooier. Het gaat niet allemaal áchteruit in de wereld. Juist vóóruit, de bruidegom is in aantocht. Ben je er klaar voor? Wakker worden, slaapkop! Het is bijna dag. Sterker, het is al eeuwen dag. Hoe ook de wijzers van Gods klok staan, een ding is zeker: als je nú uit bed komt, ben je nog op tijd.


Amen

1 Zo ook in Efeziërs 5,14; I Tesssalonicenzen 5,6.

2 Efeziërs 2,1.

3 Matteüs 24,1-14.

4 Matteüs 16,3.

5 Johannes 6,39.40.44.54; 11,24; 12,48, NBG-’51.

6 Lied 26:1.

7 Romeinen 14.

8 Psalm 25,7.

9 Romeinen 12,1.

10 I Korintiërs 6,18, Bijbel in Gewone Taal.

11 Psalm 104,15.

12 Johannes 2,1-12.

13 Matteüs 26,29; Marcus 14,25; Lucas 22,18.

14 Openbaring 16,15.

15 ‘ευσχημονως’; vergelijk 'συσχηματιζω’ in Romeinen 12,2.

16 Prediker 11,9.

17 I Petrus 4,3.

18 Heidelbergse Catechismus Zondag 52.127.

19 Efeziërs 6,13.

20 ‘ενδυοω’: in vers 12 (‘omgorden’) én in vers 14 (‘omkleden’).

21 Johannes 1,4.9; 3,19; 8,12.

22 Galaten 3,27.

23 Matteüs 5,16.

24 Opwekking 710; Genesis 12,2.

25 Matteüs 11,30.

  • Misschien nog niet wakker…
  • Opwekking om kwart voor drie
  • Oliedomme meisjes van Matteüs
  • Echt iets voor de jeugd
  • De allerbeste wijn in Gods koninkrijk
  • Hoe wil je worden aangetroffen
  • Nachtléven is nachtdiénst
  • Ik word gek van christelijke regeltjes’ https://www.youtube.com/watchv=7KdQfEC-f6Uapp=desktop De pyama moet uit
  • Niet Gód is lastig; jíj!

  • Dovnload 31.58 Kb.