Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Wat gebeurt er uiteindelijk met de meeste cellen die door een virus zijn geïnfecteerd?

Dovnload 4.72 Kb.

Wat gebeurt er uiteindelijk met de meeste cellen die door een virus zijn geïnfecteerd?Datum13.04.2017
Grootte4.72 Kb.

Dovnload 4.72 Kb.

2.3

Wat gebeurt er uiteindelijk met de meeste cellen die door een virus zijn geïnfecteerd?

A) de meeste cellen die door het virus zijn geïnfecteerd maken minder MHC-I en de pakkans van de geïnfecteerde cellen neemt af. Deze cellen gaan zich vermeerderen en na een tijdje tot AIDS lijden.Wat gebeurt er met het immuunsysteem als de T-helpercellen geïnfecteerd door HIV?

B) als de T-helpercellen zijn geïnfecteerd met HIV wordt je immuunsysteem zwakker. Een belangrijke reden hiervoor is dat de T-helpercellen CD4-receptoren op hun membraan hebben, waardoor deze cellen een grotere kans op een HIV infectie lopen. Het virus kan zich hierdoor sneller en makkelijker vermeerderen en nog meer T-helpercellen vernietigen. Als HIV het immuunsysteem heeft aangevallen, dan wordt een besmet persoon sneller ziek door ziektes die bij een gezond persoon niet zouden ontstaan en geen schade zouden aanbrengen.Wat is het verloop van het aantal CD4⁺-cellen in de tijd na infectie?

C) in de tijd na de infectie daalt het aantal CD4⁺-cellen. De T-helpercellen worden afgebroken, en JT: hier zitten dit zijn voornamelijk de CD4⁺-cellen op. Bij een gezond persoon zitten er tussen de 500 en 1000 CD4⁺-cellen per µl (micro liter) bloed. We spreken van AIDS als dit aantal is gedaald naar 200 CD4⁺-cellen per µl. Hoe langer je geïnfecteerd bent, hoe sneller het aantal CD4⁺-cellen afneemt.Wat is het verloop van de hoeveelheid HIV in het bloed in de tijd na infectie?

D) in de tijd na de infectie stijgt de hoeveelheid HIV in het bloed. De 'viral load' of virale lading is een maatstaf voor de hoeveelheid hiv in het bloed. Ze wordt uitgedrukt in aantal viruskopijen per ml. Ze is naast het aantal CD4-cellen de belangrijkste parameter in de opvolging van een hiv-infectie. De waarden van de virale lading kunnen bij hiv positieven schommelen van minder dan 50 tot meer dan 1 miljoen viruskopijen per ml. Zeer hoge waarden ziet men vooral in het begin van de infectie, of helemaal op het einde van de infectie. Hoe groter de viral load, hoe sterker de kans op de vernietiging van de CD4-cellen en bijgevolg hoe groter de kans op de ontwikkeling van aids. Bij een hoge viral load is ook het risico op overdracht van hiv groter.Waar houdt HIV zich in het lichaam schuil?

E) HIV houd zich schuil in andere cellen die zich vooral in het bloed bevinden. Maar HIV bevind zich ook in de lymfeklieren (de thuishaven, hier is de hoeveelheid virussen namelijk het grootst) omdat zich daar de strijd tussen HIV en de afweer afspeelt. HIV in de anus of de geslachtsdelen kan er voor zorgen dat het virus seksueel wordt overgedragen. En HIV in de hersenen kan aidsdementie veroorzaken. Ook kan het zich schuilhouden in de moedermelk, het beenmerg en de timus.Damla, Naomi, Nicky en Tewabu

  • Wat gebeurt er met het immuunsysteem als de T-helpercellen geïnfecteerd door HIV
  • Wat is het verloop van het aantal CD4⁺-cellen in de tijd na infectie
  • Wat is het verloop van de hoeveelheid HIV in het bloed in de tijd na infectie
  • Waar houdt HIV zich in het lichaam schuil

  • Dovnload 4.72 Kb.