Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Wat is Apartheid?

Dovnload 0.62 Mb.

Wat is Apartheid?Pagina1/3
Datum06.12.2018
Grootte0.62 Mb.

Dovnload 0.62 Mb.
  1   2   3

Inhoudsopgave

Inleiding

Voor geschiedenis moeten we een presentatie houden over een onderwerp dat ons erg aanspreekt. We hebben gekozen voor het onderwerp apartheid in Zuid- Afrika, omdat het een onderwerp is wat we allemaal erg interessant vinden en waar we graag meer over willen weten.

Als hoofdvraag hebben wij: ‘Welke ontwikkelingen hebben geleid tot apartheid in Zuid- Afrika?’


Voor ons is het onbegrijpelijk dat iets als de apartheid kon bestaan. Toch is het nog maar 15 jaar geleden dat de apartheid officieel werd afgeschaft. En hoewel het dan misschien officieel is afgeschaft hebben de mensen in Zuid- Afrika nog dagelijks te maken met de gevolgen van de apartheid, zoals de grote economische achterstand & de discriminatie die er nog dagelijks plaats vindt.

In onze presentatie proberen we u een beeld te geven van de voorgeschiedenis van de apartheid en de gevolgen ervan.Wat is Apartheid?

Apartheid was het officiële sociale en politieke systeem van rassenscheiding dat tussen 1948 en 1990 in Zuid-Afrika in werking was. Apartheid werd voor het eerst ingevoerd vanaf 1948 onder premier D.F. Malan, de leider van de Nationale Party.

Onder apartheid werd het mensen van verschillend ras verboden met elkaar te trouwen of seksuele relaties te hebben. Ook werden de publieke gelegenheden voor blank en zwart apart geregeld, zoals het openbaar vervoer. Daarnaast woonden de blanken in een apart gebied, het zogenaamde ‘blanke gebied.’ Hier hadden de zwarte Zuid-Afrikanen de status van gastarbeider en hadden zij slechts stemrecht in zogenaamd onafhankelijke ‘thuislanden,’ meestal de armste gebieden op het platteland.Enkele andere apartheidswetten zijn:

  • De ontuchtwet (1950)- verbod op seksuele relaties met iemand van een ander ras.

  • De wet op bevolkingsregistratie (1950) – het registreren van ras was verplicht.

  • De wet op verbod van gemengde huwelijken (1949).

Dit zijn slechts enkele wetten.
In Zuid- Afrika leidde de apartheid tot verschillende leefgebieden. Er was zowel een gebied waar alleen blank in leefde en er was een gebied waar alleen zwart in leefde. Vanwege de apartheid kreeg Zuid- Afrika met buitenlandse economische sancties te maken. Dit houdt in dat de import en export niet langer werd toegestaan.

De apartheid werd in 1990 formeel opgeheven doordat Nelson Mandela in 1990 na 28 jaar uit de gevangenis werd vrijgelaten en met zijn ANC in 1994 aan de macht kwam.

Zuid Afrika voor de

  1   2   3


Dovnload 0.62 Mb.