Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Wat is Apartheid?

Dovnload 0.62 Mb.

Wat is Apartheid?Pagina3/3
Datum06.12.2018
Grootte0.62 Mb.

Dovnload 0.62 Mb.
1   2   3

In de 19e eeuw was er de paswet die al was ingevoerd door de Engelsen, waarbij de bewegingen van de niet-blanken in Zuid-Afrika werden gecontroleerd. In 1952 werd dit een officiële wet die aangescherpt werd door de Natives Abolition of Passes Act. Deze wet bood de mogelijkheid om zwarte mensen te straffen als ze hun pasje niet bij zich hadden. Hoewel de Nasionalisten beweerden dat het om een versoepeling van de bestaande wet ging, was die nieuwe veel strenger. De niet-blanken moesten namelijk hun pasje altijd bij zich dragen en op verzoek aan de politie tonen.

In 1953 kwam de regering met de wet op het Bantoe-onderwijs. Dit onderwijs werd gegeven op missiescholen, die gesteund werden door de overheid. Het werd ook een onderdeel bij het Departement van Naturellesake dat geleid werd door de gedreven dr. Hendrik Verwoerd. De Wet op het Bantoe-onderwijs was één van de wetten die het meest werd gehaat door de zwarte mensen in de apartheidsregime. De kinderen van deze niet blanken kregen nu gescheiden onderwijs en dat betekende voor hun kinderen hetzelfde als voor hun. Ze hadden dus eigenlijk helemaal geen kans op een baan.

De Kerkelijke scholen daarentegen was het enige onderwijs waarbij de zwarte kinderen tenminste redelijk onderwijs kregen. In 1958 werd de apartheidspolitiek nog verder uitgebreid toen Hendrik Verwoerd president werd. Hij werd ook wel de grondlegger van de ‘Grote Apartheid’ genoemd. Hij werd geboren in Nederland en was 2 toen hij naar Zuid-Afrika vertrok. Als niet-Afrikaner voelde hij een sterke behoefte om zich met de Afrikaners te identificeren en hij werd een fanatiek Afrikaner Nasionalist.

Verwoerd’s beeld van Zuid-Afrika was een land waarin de zwarte bevolking helemaal afgezonderd leefde van anderen. Daarom kwam regering Verwoerd in 1961 met het idee van de thuislanden. De reservaten voor de oorspronkelijke inwoners van zuidelijk Afrika waren in 1913 ontstaan en werd hun leefgebied. Deze reservaten waren 13% van het Zuid-Afrikaanse grondgebied, en zwarte mensen mochten alleen binnen die reservaten grond in bezit hebben. Verwoerd richtte 10 thuislanden op voor 10 verschillende ‘etnische nationaliteiten’. Binnen deze grenzen mochten ze zelf alles beslissen. Dit deden ze alleen maar om de wereld te laten denken dat de zwarte bevolking best wel wat te zeggen hadden. Met veel beloftes die toch nooit zouden komen probeerde Verwoerd de miljoenen zwarten in ‘blank’ Zuid-Afrika zover te krijgen dat zin 1978 allemaal in hun eigen thuisland zouden wonen door hen gelijke rechten en een eigen staat in het vooruitzicht te stellen. Dan zouden de townships aan de rand van de steden, vanzelf verdwijnen dacht hij.Tussen 1960 en 1983 moesten heel veel mensen van de blanke Zuid-Afrikaanse gebieden naar één van de thuislanden of van het ene naar het andere thuisland.

De inwoners van de thuislanden konden niet rond komen. De grond was er arm en er kon weinig eten verbouwd worden. Om het onderhoud van hun gezin te kunnen voorzien gingen de mannen en soms ook de vrouwen in de welvarende blanke gebieden van Zuid-Afrika op zoek naar werk. Als de mannen weg waren moest de ouderen, vrouwen en kinderen heel hard werken om rond te kunnen komen. Er werden soms fabrieken gebouwd waar goederen konden worden gemaakt, maar dit was nooit genoeg om de trek van de zwarte mensen naar de steden te stoppen. In de jaren 1951 waren er anderhalf miljoen mensen op zoek naar werk en in 1980 waren dat er maar liefst 7,5 miljoen. Maar door dat de Tweede wereldoorlog er was kregen de zwarte mensen meer werk. Dit kwam geleidelijk doordat er niets meer vanuit Europa geïmporteerd kon worden en omdat er meer vraag was naar wapens en munitie. Nu kregen de oorspronkelijke Afrikanen de kans om de banen over te nemen van de blanken die moesten vechten in de oorlog. Dit was een heel klein begin van een beter leven voor veel mensen die voor hun families in de thuislanden moesten zorgen.

Het verzet

In 1912 is de eerste zwarte politieke partij opgericht, het ‘South African Native National Congress’. In het begin stelde deze partij alleen beperkte eisen voor de rijke zwarte mensen. Pas vanaf 1923 waren ze ook actief voor gelijkberechting van de Zuid Afrikaanse inwoners. Vanaf toen heette de partij ‘African National Congress’, afgekort ANC. Deze politieke partij hielden actie’s zonder geweld.
Aanhang kreeg het ANC pas in 1940 en kwam voor het eerst met haar politieke programma. Hierin pleitte ze voor de afschaffing van de pasjeswetten, algemeen kiesrecht, betere gezondheidszorg en goed onderwijs voor de zwarte bevolking.

In 1943 richtte het ANC de jeugdliga op die met rad icale actieprogramma’s kwamen. Praten en vreedzame actie’s hadden weinig geholpen en zij voelden zich hiertoe genoodzaakt.


Veel mensen werden hierdoor aangetrokken, waaronder ook Nelson Mandela, Olivier Tambo en Walter Sisulu.
Later, in 1949, besloot het ANC zelf ook met hardere actie’s te ondernemen, net als de jeugdliga.

In 1952 riepen ze alle zwarte mensen op om mee te doen aan een massale ongehoorzaamheidcampagne. Bedoeld was dat niemand zich ging houden aan de apartheidsregels, door de ingang van de blanke mensen te gebruiken en de identiteitpasjes weggooiden en niet meer gebruikten. Aan deze actie deden veel mensen mee en 8500 mensen werden gearresteerd. Dit leidde natuurlijk tot vele arrestaties en wat de overheid dus veel geld zou kostten en voor veel ongemakken zorgden. Toen de ANC leiders opgepakt werden, op grond van de wet en de onderdrukking van het communisme, was er gelijk een einde gekomen aan de campagne. Wel was het ANC- leden enorm toegenomen met wel 100.000 mensen.

In 1955 werd de definitieve versie ‘Handvest van de vrijheid’ in Kliptown aangenomen. Dit stond voor het idee voor een non-raciaal, democratisch Zuid-Afrika. Dit vond de regering niet bepaald leuk en heeft hiervoor 156 afgevaardigden van het congres gearresteerd op beschuldiging van landverraad.
Het ANC werkte met zijn blanke tegenhangers samen, het Congress of Democrats, afgekort COD. In 1959 besloot een deel van het ANC zich af te splitsen. Dit omdat zij vonden dat de samenwerking tussen het ANC en het COD niet goed verliep. Dit werd de nieuwe partij, het Panafricanist Congress, afgekort PAC.

In 1960 hielden het ANC en het PAC een geweldloze protesttocht. Dit vond men heel erg bedreigend en de politie opende het vuur naar de demonstranten.


Na het bloedbad in Sharpeville, waar bij 5000 mensen 69 doden en 180 gewonden vielen, had voor veel commotie in de wereld gezorgd en veel Europese regeringen in het openbaar veroordeeld. De voorzitter van het ANC op dat moment, Chief Albert John Lutuli, was bekend om zijn geweldloze verzet. De week daarop werden het PAC en het ANC verboden door de regering. Zij moesten nu wel ondergronds verder.
Nu moesten ook zij wel met geweld verder, na de geweldloze

Belangrijke personenNelson Mandela
Nelson Mandela is advocaat en was president van Zuid-Afrika van 1994 tot 1999.
Hij ontving in 1993 de Nobelprijs voor de Vrede.
Nelson Mandela wordt over de hele wereld gerespecteerd om zijn strijd tegen de apartheid, en was de eerste zwarte president van Zuid-Afrika.
Mandela was van 1991 tot 1997 voorzitter van het Afrikaanse Nationaal Congres (ANC).

Nelson werd geboren in Umtata, als zoon van een plaatselijk stamhoofd.


In 1961 werd hij als één van de ANC-leiders beschuldigd van verraad, maar werd vrijgesproken.
In 1964 is hij veroordeeld omdat hij betrokken zou zijn bij de Rivonia-bende, een bende die moordaanslagen plande en ook uitvoerde tegen blanken in Zuid-Afrika.
Hij kreeg een levenslange gevangenisstraf opgelegd, die hij voornamelijk heeft uitgezeten op Robbeneiland, waar hij symbool werd door de wereldwijde anti-apartheidsbeweging.
Zijn gevangenisnummer 46664 werd jaren later het symbool voor zijn aids-project.

Winnie Mandela
Winnie Mandela is een bekend Zuid-Afrikaanse activiste en ex-vrouw van de voormalige president/dissident Nelson Mandela.
Nelson en Winnie trouwden met elkaar in 1958.
Toen Nelson in 1962 werd opgepakt, zette Winnie de strijd tegen de apartheid buiten de gevangenismuren voort, waardoor ze bij de zwarte bevolking van Zuid-Afrika erg populair werd.
Ze werd voorzitter van de vrouwenorganisatie van het ANC, en zat ook in het ondergrondse partijbestuur.
Zij voedde haar dochters op terwijl haar man gevangen zat op Robbeneiland, en strijde samen met Albertina Thetiwa Sisulu voor vrijheid.
Winnie werd wereldwijd in veel landen geroemd vanwege haar inzet tegen de apartheid.
Het imago van Winnie liep in 1991 een behoorlijke deuk op toen ze door de rechtbank schuldig werd bevonden voor haar aandeel in de ontvoering van de 14-jarige Stompie Seipei.
Onder andere door dit gingen Nelson en Winnie in april 1992 uit elkaar.
In april 2003 werd Winnie veroordeeld tot 5 jaar celstraf wegens fraude & diefstal.

James Barry Munnik Hertzog
James Barry Munnik Hertzog werd op 3 april 1866 geboren in Wellington.
Aan het Victoria College van de Universiteit van Stellenbosch studeerde hij rechten, later studeerde hij aan de universiteit van Amsterdam.
Van 1892 had hij een advocatenbureau, dit heeft hij 3 jaar gedaan tot 1895 daarna werd hij rechter.

Hertzog stapte hij de Suid-Afrikaanse Partij van Botha en richtte in juli 1914 de Nasionale Partij op.


Enkele punten waar de NP naar streef:

  • Afrikanercultuur behouden.

  • Macht van de Engelse elite te breken.

  • Zelfstandigheid van het Afrikaner volk.

  • Scheiding van blanken en zwarten.

  • Geen kiesrecht voor zwarte Afrikanen en kleurlingen.

In 1924 werd Hertzog premier, in zijn laatste jaren als premier was hij voornamelijk bezig met het uitbreiden van de rassenwetten.

Hierdoor werd het landbezit van zwarte Afrikanen nog verder beperkt, stemrecht afgeschaft en het “thuisland” van de Naturellen werd uitgebreid.

Louis Botha
Louis Botha was de eerste minister-president van de Unie van Zuid-Afrika.
Hij werd gezien als de belangrijkste vertegenwoordiger tijdens de vredesonderhandelingen.
In 1907 kreeg hij de opdracht een regering te vormen, hij beloofde de welvaart van zijn land te bevorderen zonder te discrimineren naar ras.

Daniël François Malen
Daniel François Malan was minister president van de Unie van Zuid-Afrika.
Hij studeerde aan de Universiteit van Utrecht en behaalde zijn diploma in 1905.
Hij sloot zich in 1914 aan bij de Nasionale Partij, deze partij was tegen samenwerking met de Britten en streefde naar apartheid.
Hij richtte de Gesuiwerde Nasionale Partij op, deze streefde naar het breken met het Verenigd Koninkrijk.

Malan vond dat zwarte Zuid-Afrikanen onderontwikkeld waren en moesten dat ook blijven. Ze moesten in speciale reservaten gaan wonen, omdat het contact tussen de zwarte en de blanken zo min mogelijk moest zijn.Hendrik Verwoerd
Hendrik Verwoerd was een Zuid-Afrikaans staatsman en hij was premier van Zuid-Afrika.
In 1950 werd hij minister van Naturellen zaken voor de Nasionale Partij.
Hij geloofde erg in de apartheid. Toen hij in 1958 premier werd, mochten de kleurlingen niet meer stemmen en ging hij gebruik maken van het beleid van de thuislanden.
In 1961 lukte het om van Zuid-Afrika een republiek te maken.
Het lukte hem het stemrecht voor de blanken van 21 jaar naar 18 jaar te krijgen.
In september 1966 werd hij Hendrik Verwoerd doodgestoken.

Conclusie

Veel Europeanen kwamen in de zeventiende eeuw naar de Zuid Afrikaanse gebieden. Deze gebieden kwamen vanaf de negentiende eeuw steeds meer onder invloed van de Britten. Door ‘de Grote Trek’ ontstonden er veel burgeroorlogen. Mede door de vondst van diamanten ging het steeds slechter tussen de Britten en de ‘Boeren.’ Dit had tot gevolg twee ‘boeren oorlogen’.

Deze werden gewonnen door de Britten

Nawoord

Voor ons alle vier geldt dat we met veel plezier aan het werkstuk hebben gewerkt. Hoewel het een belangrijk stuk geschiedenis is, wisten we er alle vier weinig vanaf en hebben door dit werkstuk veel over het onderwerp geleerd.Het samenwerken verliep af en toe best moeizaam omdat de communicatie over wie wat ging doen soms stroef liep. Dan had de één al iets gemaakt, wat de ander oorspronkelijk zou doen. De volgende keer moeten er dus betere afspraken worden gemaakt.

Het informatie zoeken ging heel goed. Er was veel informatie te vinden over het onderwerp. Het is dus uiteindelijk allemaal goed gekomen!


1   2   3


Dovnload 0.62 Mb.