Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Wat is werkdruk?

Dovnload 30.98 Kb.

Wat is werkdruk?Datum17.09.2018
Grootte30.98 Kb.

Dovnload 30.98 Kb.

Werkdruk valt in de Arbowet onder psychosociale arbeidsbelasting. Werkgevers zijn verplicht om een beleid te voeren dat deze psychosociale arbeidsbelasting voorkomt of beperkt. 

Wat is werkdruk?

Werkdruk is wat anders dan het druk hebben op je werk. Zolang je het als werknemer kunt bolwerken, hoeft het niet tot problemen te leiden. Sommige mensen vinden het zelfs prettiger om het druk te hebben dan om zich te vervelen. Op het moment dat de balans tussen de werkbelasting en de belastbaarheid van de werknemer verstoord raakt, spreekt men van werkdruk. Werkdruk treedt dus op als je het werk niet binnen de gestelde tijd af kunt krijgen of niet meer aan de gestelde eisen kunt voldoen. Dit ontstaat bijvoorbeeld door:

 • te weinig tijd voor een opdracht;

 • hogere kwaliteitseisen aan het werk dan is waar te maken;

 • ingewikkeldere taken dan waarvoor men geschoold is of waarvoor apparatuur voor handen is;

 • werk dat niet aansluit bij opleidingsniveau of ervaring; of

 • te zware verantwoordelijkheden.

Ook omstandigheden op het werk kunnen ervoor zorgen het werk niet goed uitgevoerd kan worden waardoor werkdruk ontstaat. Voorbeelden zijn:

 • technische mankementen;

 • conflicten met de leidinggevende;

 • reorganisaties die zorgen voor baanonzekerheid; 

 • onduidelijke taakomschrijving;

 • veeleisende klanten;

 • te weinig pauzes / vakantie. 

Niet altijd is het werk de directe oorzaak. Ook de persoonlijke situatie kan zorgen voor een verhoogde werkdruk:


Werkdruk in kaart brengen:


 • Werkdruk kun je moeilijk meten: het hangt af van de samenstelling van je takenpakket: hoe gevarieerd is het en hoe moeilijk. Verder zijn van belang de tijd waarin je dat moet doen en de regelmogelijkheden die je hebt om je taken uit te voeren. Ook je privé-omstandigheden hebben invloed op de manier waarop je werkdruk ervaart en er mee om kan gaan. Heb je voldoende variatie in je werk en zijn alle factoren goed in balans, dan is er geen sprake van werkdruk.

 • Werkdruk kun je echter wel voelen wanneer je moeite hebt om te voldoen aan de eisen van het werk binnen de daarvoor beschikbaar gestelde tijd. Werkdruk kan dus ontstaan door werk dat te moeilijk is, te gecompliceerd of juist te eentonig, of gewoon teveel.

 • Werkdruk kan voor ieder individu verschillen en anders worden ervaren. Dat betekent dat je een andere mate van werkdruk kunt ervaren dan een collega met dezelfde werkzaamheden.

 • Langdurige, hoge werkdruk kan leiden tot gezondheidsproblemen en draagt bij aan het ontstaan van werkstress.


Werkstress


 • De Arbowet definieert stress als een toestand die als negatief wordt ervaren en die lichamelijke, psychische of sociale gevolgen heeft.

 • Spanning roept in het lichaam een stressreactie op; die reactie zorgt er in eerste instantie vaak voor dat je goede prestaties kunt leveren: je piekt. Als deze spanning echter niet tijdig wordt gevolgd door voldoende rust en ontspanning, dan kan dit ongunstige gevolgen hebben voor de gezondheid.

 • Een hoge werkdruk is een van de oorzaken van werkstress, naast conflicten op het werk en vervelend contact met collega's. Als je bovendien niet aan ontspanning toekomt, heeft dit een extra negatief effect.

 • Wanneer je gedurende langere periode werkstress ervaart, kun je psychisch overbelast raken of andere chronische gezondheidsklachten ontwikkelen, met ziekteverzuim of zelfs arbeidsongeschiktheid als gevolg.

 • Het onderwerp werkdruk en werkstress is in de arbocatalogus Jeugdzorg uitgewerkt voor leidinggevende en medewerker.


Wat zegt de wet tav werkdruk:

 • Het Burgerlijk Wetboek beschermt de werknemer eveneens tegen werkdruk. Volgens artikel 7:658 heeft de werkgever immers een zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving en moet deze maatregelen treffen om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werk schade lijdt. 

 • Als werkgevers niet voldoende aandacht besteden aan het terugdringen van werkdruk kan de Inspectie SZW een boete opleggen. 


Signalen van werkdruk en werkstress bij individuele werknemers

Vroegtijdige signalering van klachten door werkdruk en werkstress is essentieel om gezondheidsproblemen en uitval te voorkomen. Van deze klachten zijn vooraf vaak voorbodes te zien.Signalen van werkdruk

 • als een medewerker zijn werk niet (met voldoende kwaliteit) afrondt binnen de tijd die ervoor staat

 • veel overwerk

 • minder productie, meer fouten, volle agenda, besluiteloosheid, minder motivatie, spanningen enzovoort

Signalen van werkstress

Stresssignalen zijn vaak waarschuwingssignalen die aangeven dat iets in het systeem niet goed functioneert. Stresssignalen uiten zich in verschillende vormen:Lichamelijke signalen

 • Slapeloosheid

 • Hoofdpijn

 • Maagpijn

 • Hartkloppingen

 • Ademhalingsklachten

 • Chronische vermoeidheid

 • Overmatige transpiratie

 • Huilerig

 • Pijn in de borst

 • Gewichtsverandering

 • Menstruatiestoornissen

Psychische signalen

 • Lusteloosheid

 • Niets op kunnen nemen

 • Gevoelloosheid (zonder emotie)

 • Snel en overmatig geëmotioneerd (huilen, boosheid)

 • Prikkelbaarheid/geïrriteerdheid

 • Rusteloosheid

 • Angsten

 • Motivatiegebrek

Gedragsmatige signalen

 • Veel eten

 • Veel alcohol drinken

 • Veel roken

 • Snel praten

 • Niet kunnen ontspannen

 • Jezelf terugtrekken

 • Niet kunnen concentreren

 • Piekeren

Top 10 stressignalen:

 1. Vermindering van de productiviteit

 2. Regelmatig te laat komen

 3. Afspraken en belangrijke informatie vergeten

 4. Meer fouten maken dan gebruikelijk

 5. Snel afgeleid (onrustig, niets afmaken)

 6. Snel geëmotioneerd

 7. Meer roken en koffie drinken

 8. Besluiteloosheid

 9. Zichtbare vermoeidheid ( vermoeide blik, geeuwen, afhangende schouders)

Lichamelijke klachten ( nek, schouder- en armklachten, hoofdpijn, maagklachten) 

Signalen van werkdruk in het team

Op teamniveau zijn negatieve gevolgen van werkdruk bijvoorbeeld te merken doordat • steeds meer overuren worden gemaakt

 • geen vakanties kunnen worden opgenomen

 • de stapel werk lijkt te groeien

 • veel ad hoc klussen moeten worden gedaan waarover wordt gemopperd

 • het werk niet meer af komt of dat niet meer de vereiste kwaliteit wordt geleverd

 • meer fouten worden gemaakt

 • onderlinge spanningen ontstaan / de werksfeer verslechtert

 • Werkdruk in kaart brengen
 • Werkstress

 • Dovnload 30.98 Kb.