Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Wat zijn de gevolgen van de toekomstige afschaffing van de hypotheekrente

Dovnload 188.45 Kb.

Wat zijn de gevolgen van de toekomstige afschaffing van de hypotheekrentePagina1/3
Datum05.12.2018
Grootte188.45 Kb.

Dovnload 188.45 Kb.
  1   2   3

Wat zijn de gevolgen van de toekomstige afschaffing van de hypotheekrente

--------------------------------------------------------------------------------------------

De verantwoordelijk politici in Den Haag hebben de laatste jaren diverse maatregelen genomen op het gebied van de eigen woning en de hypotheekrente. Vanaf 1 januari 2001 is de hypotheekrente nog maar 30 jaar fiscaal aftrekbaar bij bewoning voor eigen gebruik. Onder de noemer ‘bijleenregeling‘is de tweede maatregel per 1 januari 2004 ingegaan. De overwaarde bij verkoop van de oude woning is aan banden gelegd en moet verrekend worden bij het kopen van de toekomstige woning. Indien dit niet gebeurd, heeft de eigenaar over dit bedrag geen fiscaal voordeel meer. De bijleenregel gaat verder dan de fiscale rente aftrek van maximaal 30 jaar. Als we box 1 beschouwen, zien we dat daarin de hypotheekrente is opgenomen. De hypotheekrente is altijd al de vreemde eend in de bijt geweest. In het nieuwe boxenstelsel hoort deze in principe thuis in box 3 (box sparen en beleggen)!
In de toekomst zal het kabinet de hypotheekrente nog verder gaan bekijken om meer geld naar hun kas te laten vloeien. Het uitmelken van de aftrekbaarheid van de hypotheek is begonnen. Daarom gaan we eens kijken welke maatregelen er in de toekomst genomen kunnen worden. Tevens zal ik door middel van berekeningen laten zien wat de gevolgen zijn voor de maandelijkse uitgaven voor iemand die een koophuis heeft. Dit bespaart het kabinet en vooral dhr. Zalm weer tijd en extra rekenwerk!
Ten eerste kijken we naar het meest drastische scenario, het volledig afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Hier tegenover staat dat de overdrachtsbelasting van 6% bij aankoop van een woning niet meer betaald hoeft te worden. Ook het eigenwoning forfait dat nu jaarlijks wordt betaald, zal in mijn berekening verdwijnen. Door middel van een uitgebreid voorbeeld zal ik doorberekenen wat dit maandelijks gaat kosten voor iedere belastinggroep als de maatregel een feit zou worden. Voorlopig zijn niet alleen de sigaretten en shag in prijs verhoogd maar ook de belastingtarieven zijn in 2004 weer naar boven aangepast. Deze zijn nl:
Belastingplichtige tot 65 jaar:

beginbedrag tot verschuldigde belasting percentage

0 16.265 33,40%

16.265 29.543 5.432 40,35%

29.543 50.652 10.789 42,00%

50.652 - 19.654 52,00%

Belastingplichtige van 65 jaar of ouder:

beginbedrag tot verschuldigde belasting percentage

0 16.265 15,50%

16.265 29.543 2.521 22,45%

29.543 50.652 5.501 42,00%

50.652 - 14.366 52,00%


Ook de percentages van het eigenwoning forfait zijn in 2004 aangepast. Hieronder een overzicht van de nieuwe percentages:

percentages eigenwoningforfait

---------------------------------------

0 12.500 0%

12.500 25.000 0,30%

25.000 50.000 0,50%

50.000 75.000 0,65%

75.000 0,85%
Allereerst een berekening hoeveel iemand in 2004 betaalt als deze persoon een huis koopt van 200.000 euro. De hypotheekrente is 5%.
Gegevens voor de berekening:

------------------------------------

Koopsom huis 200.000 euro

Overdrachtsbelasting 6% is 12.000 euro

Kosten koper (incl. overdrachtsbelasting) 20.000 euro

Aflossingsvrije hypotheek voor 220.000 euro, hypotheekrente 5%

WOZ-waarde is 200.000 euro

Belastingvoordeel 42%


In 2004 betaalt iemand dan:

Hypotheekrente 5% van 220.000 euro is 11.000 euro (916,66 per maand)

Belastingvoordeel 42% is 4.620 euro (42% van 11.000)

Netto per maand te betalen aan hypotheekrente 531,66 (11.000 – 4.620 : 12)

Te betalen eigenwoning forfait is 59,50 euro (200.000 x 0,85% x 42% : 12 maanden)

Totaal netto per maand 591,16 (531,66 + 59,50)


Voor de andere belastinggroepen wordt dit netto bedrag per maand:

33,40% 40,35% 42,00% 52,00%

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Netto Hypotheekrente 610,50 546,79 531,66 440,00

EWF 47,32 57,16 59,50 73,67

--------- --------- --------- ----------

Totaal 657,82 603,95 591,16 513,67
Bij volledige afschaffing van de hypotheekrente vervalt de overdrachtsbelasting en het eigenwoning forfait (hoeft natuurlijk niet maar daar ben ik in mijn berekening vanuit gegaan).

Het hypotheekbedrag wordt dan 208.000 euro (220.000 – 12.000 euro).

Bij 5% hypotheekrente wordt het bedrag 10.400 euro (5% van 208.000 euro).

Bruto per maand zal iemand dan 866,66 euro gaan betalen.

Een klein voordeel is dat de overdrachtsbelasting is vervallen. Over 30 jaar berekend, is dit maandelijks een voordeel van 33,33 euro (12.000 : 360 maanden).

Aangezien het belastingpercentage niet meer van belang is, ligt het nadeel bij de hogere belastinggroepen. Een overzicht hoeveel dit nadeel uitpakt:

33,40% 40,35% 42,00% 52,00%

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Hypotheekrente 866,66 866,66 866,66 866,66

Voordeel overdrachtsbelast. 33,33 33,33 33,33 33,33

Situatie nu 657,82 603,95 591,16 513,67

--------- --------- --------- ---------

Maandelijks nadeel 175,51 229,38 242,17 319,66

Maandelijks nadeel in % 26,68% 37,98% 40,97% 62,23%

Besparing kabinet 30 jaar 63.184 82.577 87.181 115.078
Een andere manier voor deze berekening is (zie tabel 42% belastingvoordeel):

Bruto hypotheekrente 866,66

Netto hypotheekrente 531,66

---------

Subtotaal 335,00

Voordeel Overdrachtsbelast. 33,33 -

Voordeel EWF 59,50 -

---------

Maandelijks nadeel 242,17 (voor 30 jaar is dit weer 87.181 euro)
Het maandelijkse nadeel voor de eigenaar van de koopwoning, is natuurlijk het voordeel voor het kabinet. Het onderste cijfer is het bedrag aan besparing over 30 jaar voor het kabinet. Het toekomstige kabinet kan natuurlijk ook beslissen om de overdrachtsbelasting en eigenwoning forfait gewoon te handhaven, waardoor de netto maandlasten nog hoger worden!
Indien de hypotheekrente niet meer fiscaal aftrekbaar is, zullen de hypotheekverstrekkers maatregelen gaan nemen. Zij hanteren altijd een woonquote welke berekent hoeveel iemand aan hypotheek kan krijgen. Door de hogere maandlasten is het risico voor de hypotheekverstrekkers toegenomen. Dit betekent dat deze de woonquote zullen aanpassen naar beneden, waardoor iemand minder hypotheek kan krijgen op zijn inkomen. Al met al zal het ineens afschaffen van de hypotheekrente aftrek van het kabinet leiden tot een zeer forse daling van de huizenprijzen. Deze daling is niet precies te berekenen, maar zal rond de 40% bedragen!
Indien een daling van 40% werkelijkheid zou worden, hoeveel goedkoper wordt dan een woning als de hypotheekrente niet meer fiscaal aftrekbaar is? In mijn voorbeeld zal de prijs van de koopwoning dalen naar 120.000 euro (was 200.000). De koper hoeft geen overdrachtsbelasting meer te betalen en het eigenwoning forfait is niet meer van toepassing. De overige kosten zoals notaris, afsluitprovisie, NHG en taxatiekosten bedragen gemiddeld 5.000 euro. De totale hypotheek wordt dan 125.000 euro. Bij 5% hypotheekrente worden de maandlasten (bruto = netto) dan 520,83 euro (5% van 125.000: 12 maanden) voor iedere belastinggroep.
Hieronder nog even voor de duidelijkheid de netto bedragen welke nu in 2004 worden betaald door een koper die een huis heeft gekocht van 200.000 euro en een hypotheek heeft genomen van 220.000 euro (hypotheekrente 5%).

33,40% 40,35% 42,00% 52,00%

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Netto Hypotheekrente 610,50 546,79 531,66 440,00

EWF 47,32 57,16 59,50 73,67

--------- --------- --------- ----------

Totaal 657,82 603,95 591,16 513,67
Bij een daling van 40% van de prijzen zal de woning van 200.000 euro dalen naar 120.000 euro. Benodigde hypotheek van 125.000 euro tegen 5% hypotheekrente is 520,83 per maand. Het voordeel/nadeel voor een koper per belastinggroep is:
33,40% 40,35% 42,00% 52,00%

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Netto Hypotheekrente 610,50 546,79 531,66 440,00

EWF 47,32 57,16 59,50 73,67

--------- --------- --------- ----------

Totaal 657,82 603,95 591,16 513,67

Prijsdaling woning 40% 520,83 520,83 520,83 520,83

--------- --------- --------- ---------

Voordeel koper per maand 136,99 83,12 70,33 - 7,16

Maandelijks voordeel koper in % 20,82% 13,76% 11,90% - 1,39%

Besparing koper 30 jaar 49.316 29.932 25.319 - 2.578
Het break-even point ligt bij een daling van 30% van de huizenprijzen. De woning van 200.000 zal dan dalen naar140.000 euro. Inclusief de kosten koper heeft iemand dan een hypotheek nodig van 145.000 euro. Bij 5% hypotheekrente worden de maandlasten (bruto = netto) dan 604,16 (5% van 145.000 : 12 maanden). Het voordeel/nadeel voor de koper per belastinggroep is:
33,40% 40,35% 42,00% 52,00%

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Netto Hypotheekrente 610,50 546,79 531,66 440,00

EWF 47,32 57,16 59,50 73,67

--------- --------- --------- ----------

Totaal 657,82 603,95 591,16 513,67

Daling woning 30% 604,16 604,16 604,16 604,16

--------- --------- --------- ---------

Voordeel koper per maand 53,66 - 0,21 - 13,00 - 90,49

Maandelijks voordeel koper in % 8,16% - 0,03% - 2,20% - 17,62%

Besparing koper 30 jaar 19.318 - 75,60 - 4.680 - 32.576
Uit bovenstaande berekeningen blijkt dat pas na een daling van meer dan 30% er een voordeel optreedt voor de koper van de woning (op dat moment) als de hypotheekrente niet meer fiscaal aftrekbaar is. De vraag blijft of deze woningen nog te koop worden aangeboden door de eigenaar als de waarde zo extreem is gedaald. Welke huiseigenaren zouden hun woning na deze schrikbarende daling nog te koop kunnen zetten?
Alleen eigenaren die via een spaarpolis, bank/effectenrekening of annuiteiten/lineaire vorm meer dan de waarde daling van de woning hebben gespaard. Bij verkoop van de woning ontstaat er geen restantschuld. Echter veel mensen die de afgelopen jaren een woning hebben gekocht, moeten in hun woning blijven wonen. Bij verkoop zal er bij hun namelijk wel een restantschuld optreden. Het aantal te koop staande woningen zal hierdoor drastisch dalen. Gezien de enorme daling zullen er wel veel meer mensen bereid zijn een woning te kopen, daar deze mensen denken voor een leuke prijs een koopwoning te kunnen kopen. De vraag naar woningen neemt dus toe, terwijl het aanbod zeer beperkt is. Een prijsstijging zal optreden! Kijkende naar de maandlasten valt op dat een koper niet beduidend minder betaalt dan voorheen. De hypotheekverstrekkers hebben de touwtjes in handen hoeveel zij op dat moment aan hypotheek willen en durven te verstrekken aan iemand. De woonquotes zullen daarom worden aangepast.
De conclusie voor starters is dat zij zelfs na zo’n daling nog geen woning kunnen kopen. Hun inkomen is nu al niet voldoende en blijft onvoldoende door de aanpassingen van de hypotheekverstrekkers. Indien er minder woningen te koop staan, zijn er twee andere mogelijkheden om aan meer koopwoningen te komen in Nederland:

Aangezien de eerste optie niet tot meer woningen leidt in geheel Nederland en dus de schaarste van woningen niet doet verminderen, zal ik nu de nieuwbouwwoningen eens onder de loep nemen.


Om de schaarste in de woningmarkt op te lossen moeten er meer nieuwbouwwoningen worden gebouwd. Al jaren zijn verschillende kabinetten bezig om dit probleem op te lossen. Als we kijken naar het aantal nieuwbouwwoningen in 2003 kunnen we concluderen dat er sprake is van een toename, maar dat het aantal nog steeds veel te laag is. In 2003 kwam de NVM letterlijk met de volgende tekst en cijfers over de nieuwbouwwoningen. Het aantal nieuwbouw koopwoningen dat in 2003 op de markt is aangeboden bedraagt 41.700, een toename van 3.400 woningen ten opzichte van 2002. In het vierde kwartaal van 2003 is het aantal nieuw aangeboden koopwoningen uitgekomen op 11.750, een flinke toename (2.900) ten opzichte van het kwartaal ervoor en ook 1.700 woningen meer dan in dezelfde periode van 2002. Het aantal verkochte en opgeleverde woningen ligt ook flink hoger. Werden er 2.000 nieuwbouw woningen meer verkocht dan het kwartaal ervoor, het aantal opgeleverde nieuwbouw woningen steeg met maar liefst 4.000 woningen ten opzichte van het kwartaal ervoor. De gemiddelde prijs van de in het vierde kwartaal verkochte woningen was 260.100 euro, een toename van 8,1 procent in vergelijking met het vierde kwartaal van 2002. Uit onderstaande tabel blijkt de toename van het aantal nieuwbouwwoningen.


 

2002

2003

2002-IV

2003-I

2003-II

2003-III

2003-IV

Nieuw aanbod

38.333

41.579

10.012

8.873

12.101

8.861

11.744*

Verkocht

32.999

34.917

8.988

8.058

8.270

8.290

10.299*

Opgeleverd

39.361

32.119

11.229

6.341

8.875

6.452

10.451*

Prijs verkochte woningen

€ 246.800

€ 254.000

€ 240.700

€ 245.900

€ 257.600

€ 251.000

€ 260.100*

 • Een deel van de verkochte en opgeleverde woningen wordt later aangemeld. Het aantal woningen in het meest recente kwartaal is een onderschatting van het feitelijke aantal verkochte en opgeleverde woningen. Gegevens uit de Monitor Nieuwe Woningen hebben betrekking op ruim 90% van de door beroepsmatige opdrachtgevers gerealiseerde nieuwe koopwoningen.

Uit bovengenoemde cijfers concludeert men dat het zeer redelijk tot goed gaat met de nieuwbouwwoningen. De prijzen stijgen en daarom ook de vraag of het aanbod direct verkocht wordt! De NVM publiceert geen cijfers van de tijdsduur dat een nieuwbouwwoning daadwerkelijk is verkocht. Zijn de meeste woningen van een nieuwbouwproject bijvoorbeeld al verkocht voor aanvang van de bouw of gebeurt dit tijdens of zelfs nadat de bouw klaar is. De aannemer blijkt vanaf 2003 in ieder geval voorzichtiger te zijn geworden. Dit betekent dat veel woningen bij aanvang van de bouwfase nog niet verkocht zijn. Op www.funda.nl neemt het aantal te koop staande nieuwbouwwoningen waarvan de oplevering nog moet plaatsvinden snel toe. Je hoort steeds meer geluiden dat een aannemer pas groen licht geeft aan de bouwfase wanneer minimaal 2/3 van de woningen is verkocht. Vooral dit laatste blijkt steeds meer problemen op te leveren, waardoor de komende tijd/jaren het aantal nieuwbouwwoningen wel eens een dalende trend zou kunnen laten zien.

Indien in de toekomst de hypotheekrente volledig wordt afgeschaft en er eventueel daardoor een daling van 40% van de huizenprijzen zal optreden, zullen ook de nieuwbouwwoningen niet aan deze prijsdaling kunnen ontkomen. Bij gelijke prijzen zal namelijk een bestaande woning en vooral de huurwoning meer intrek worden. De vraag blijft hoe dan goedkopere nieuwbouwwoningen gebouwd kunnen worden. Zal dit met een goedkoper materiaal moeten gebeuren waardoor slechtere woningen worden afgeleverd? Het enige wat in prijs kan dalen zijn de grondprijzen. Uit diverse rapporten is gebleken dat deze enorm zijn gestegen en als zeer groot probleem wordt gezien voor de toekomst. De schaarste kan hierdoor niet worden opgelost, maar het moet wel betaalbaar blijven voor de mensen in Nederland.


Op 20 december 2002 trok de NVB al aan de bel en schreef in een brandbrief aan minister Kamp van VROM het volgende:
"Projectontwikkelaars en bouwbedrijven zullen steeds meer nieuwbouwprojecten terugtrekken. Dat is het gevolg van de hoge grondprijzen die gemeenten vragen en de fors gestegen bouwkosten door een aangescherpt overheidsbeleid. Het wordt onder deze omstandigheden steeds lastiger om verantwoord nieuwe projecten in de markt te zetten. Gelijktijdig stagneert het proces van doorstroming en raken daardoor ook starters op de woningmarkt gedupeerd. NVB vreest dat de bouwproductie van woningen, die sinds 1999 toch al in het slop zit tengevolge van overmatige bureaucratie, de komende jaren verder af zal nemen tot hooguit 50.000 nieuwe huur- en koopwoningen. Nog niet lang geleden ging het ministerie nog uit van een gewenst aantal van 100.000 woningen per jaar. Sinds 1997 zijn de totale kosten die met een nieuw modaal koophuis zijn gemoeid met 100.000 euro gestegen, waarvan liefst 60% voor rekening kwam van de grondprijzen die gemeenten vragen.
Ook Eigen Huis deed in 2002 al een duit in het zakje en was bezig om vele mensen wakker te schudden in Nederland. Niet alleen door middel van een opsomming wat er nu daadwerkelijk aan de hand is, maar zij gaven ook aanbevelingen om het tij te keren. Koper nieuwbouwhuis is de dupe van de torenhoge grondprijzen was de strekking van hun artikel. In dit artikel werden de volgende punten beschreven.

Gemeenten incasseren buitensporige winsten en voeren mistig beleid. De kavelprijzen voor dure koopwoningen hebben de afgelopen tien jaar een onrustbarende ontwikkeling doorgemaakt. De kavelprijzen voor dure eengezinswoningen hebben absoluut gezien de grootste stijging gekend van bijna 30.000 euro (ex btw) in 1990 tot 55.000 euro in 2000. In de jaren 1995 tot 2001 is sprake van excessieve stijgingen van de kavelprijzen van dure woningen. In meer recente jaren is er zelfs een ware prijsexplosie. De gemiddelde kavelprijs is doorgeschoten naar 68.000 euro in 2002.

Huizenkopers hebben steeds meer moeten betalen voor de woning en de grond, zonder dat zij daar iets wezenlijks voor terugkregen. Vooral gemeenten hebben door het berekenen van hoge grondprijzen sterk bijgedragen aan de snelle stijging van de huizenprijzen. Met name kopers van duurdere koopwoningen hebben diep in de buidel moeten tasten om de lage koopprijzen en huren in de sociale woningbouw in stand te kunnen houden. Zij betaalden in hun grondprijs een forse heffing om de grondprijzen van goedkope woningbouw kunstmatig te kunnen verlagen tot wel 50% onder de kostprijs. Kopers in het duurdere segment hebben daarvoor echter geen grotere woningen of kavels gekregen. Alleen de inrichting van de woonomgeving blijkt slechts licht te zijn verbeterd.

Gemiddelde kavelprijzen eengezinswoningen excl. btw. (prijspeil 2000)


Jaar 1990 2000 Stijging (euro)
Goedkope woningen 9.500 14.000 + 4.500
Middeldure woningen 11.500 22.500 + 11.000
Dure woningen 30.000 55.000 + 25.000

De grondprijzen zijn het sterkst gestegen in de Randstad. Grondprijzen voor nieuwbouwwoningen zijn vaak gekoppeld aan de prijsontwikkeling van bestaande woningen. Die zijn de afgelopen jaren explosief gestegen. Met name in de Randstad en het verstedelijkte gebied in Brabant, Overijssel en Gelderland. Daar is bovendien het aanbod van nieuwbouwwoningen onvoldoende afgestemd op de vraag. Gemeenten hebben veelal het onderste uit de kan gehaald door de hoogst mogelijke verkoopprijs voor de grond te berekenen. Daardoor is steeds de maximale schaarstepremie geïncasseerd. De Vereniging Eigen Huis is van mening dat het juist de taak van de gemeente is om ervoor te zorgen dat er betaalbare en kwalitatief goede woningen op de markt komen, die voldoen aan de vraag van de toekomstige eigenaren.

Uit onderzoek van Rigo Research en Advies in opdracht van de Vereniging Eigen Huis blijkt dat gemeenten enorme winsten hebben gemaakt op de verkoop van grond. Het gemeentelijke grondprijsbeleid is echter in een dichte mist gehuld. Onderzoek onder een aantal gemeenten laat zien dat die gemeenten opbrengsten uit verkoop van bouwgrond gebruikt hebben om de ambtelijke inefficiency en tekorten bij andere bouwplannen te dekken. Daarnaast gebruikten veel gemeenten de winsten van het grondbedrijf om hun algemene reserves te spekken. Winsten werden ook gebruikt om tekorten op bouwplannen buiten de eigen gemeente te dekken. Opvallend voorbeeld is de bijdrage van 68 miljoen euro die de gemeente Almere uit zijn grondverkopen moet betalen aan Amsterdam, om de tekorten van het grootschalige bouwproject IJburg te dekken. Onderzocht zijn ondermeer de grondexploitatie in Tilburg, Rotterdam, Amsterdam en Woerden, de grondexploitatie op Vinexlocaties en de regionale verevening ROA-Alme. De Vereniging Eigen Huis doet aanbevelingen om te zorgen voor meer transparantie in het grondbeleid en de situatie op de woningmarkt structureel te verbeteren.

De belangrijkste zijn: • Er moet een einde komen aan het systeem dat de grondeigenaar automatisch de bouwclaim kan uitoefenen en de daarmee gepaard gaande winsten kan incasseren (bouwclaimmodel)

 • De concurrentie tussen projectontwikkelaars en bouwondernemingen op de bouwplaats moet worden bevorderd, zodat gemeenten kunnen selecteren op prijs en kwaliteit

 • Het gemeentelijke grond beleid moet inzichtelijk worden voor raadsleden en burgers door invoering van uniforme regelgeving

 • Er moet een einde worden gemaakt aan het afwentelen van de kosten van ambtelijke inefficiency

 • Winsten die gemaakt worden op de verkoop van grond moeten primair ten goede komen van kwaliteitsverbetering van woningen en woonomgeving

 • Realisatie van een evenwichtige markt voor koopwoningen door veel meer ruimte te scheppen voor woningbouw, De grondprijsverhouding tussen koop en sociale huur meer in balans te brengen, Omzetten van leegstaande kantoorgebouwen in koopappartementen.

Het zal wel een utopie blijven als ik bovenstaande aanbevelingen leest. Het is goed bedoeld, maar het is duidelijk dat teveel partijen belang hebben in een mistige markt waarbij zij gemakkelijker kunnen opereren. Het blijft vreemd waarom in Nederland niet alles eens eerlijk en open op de tafel wordt gedeponeerd, zodat de particulier weet waaraan hij begint. Deze blijkt weer eens de dupe te zijn van de witte boorden mensen die een paar plaatsjes hoger zitten. Het was even zoeken maar laten we eens kijken naar de gronduitgifteprijzen van de woningbouw voor het jaar 2004. De prijzen zijn vastgesteld inclusief 19% omzetbelasting.

Grondprijzen 2004

Vaststelling gronduitgifteprijzen bedrijventerreinen en stroken grond op bedrijventerreinen voor het jaar 2004

De prijzen zijn vastgesteld per vierkante meter, exclusief 19% omzetbelasting.

Weststad III: 2004 (2003)


 • Zichtlocatie A59 € 128,-- € 125,--

 • Zichtlocatie Weststadweg € 113,-- € 110,--

 • Grootschalige kavel Mechanisatieweg € 94,-- € 92,--

 • Kleinschalige kavels Technologieweg € 105,-- € 102,--

 • Dubbel ontsloten Innovatiepark/Technologieweg € 113,-- € 110,--

Everdenberg:

 • Grootschalig middenterrein € 90,-- € 88,--

 • Kleinschalig tot 2.500 m² € 103,-- € 100,--

Stroken grond:

Voor stroken grond geldt eenzelfde grondprijs als voor de betreffende bedrijfslocatie.


  1   2   3


Dovnload 188.45 Kb.