Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Waterbeheersing in het bekken van de Leie spreker: ir. Willem Van Crombrugge organisatie: Waterwegen en Zeekanaal nv

Dovnload 123.41 Kb.

Waterbeheersing in het bekken van de Leie spreker: ir. Willem Van Crombrugge organisatie: Waterwegen en Zeekanaal nvDatum05.12.2018
Grootte123.41 Kb.

Dovnload 123.41 Kb.
Waterbeheersing in het bekken van de Leie

spreker: ir. Willem Van Crombrugge

organisatie: Waterwegen en Zeekanaal NV

Voor een goed begrip van de waterhuishouding van een rivier is het vooreerst van belang te wijzen op het feit dat het debiet van een rivier zoals de Leie kan variëren van enkele kubieke meters per seconde tot meer dan 200 m³/s. Het is dan ook niet meer dan logisch dat een dergelijke rivier in zijn natuurlijke situatie een veel grotere ruimte inneemt bij hoge dan bij lage debieten, met andere woorden een dergelijke rivier heeft een zogenaamd zomerbed, waarin het water van de rivier zich bevindt bij lage tot matige waterafvoer, en een winterbed, waarin het water van de rivier zich bevindt bij hoge waterafvoer.


De vallei van de Leie heeft altijd een grote aantrekkingskracht uitgeoefend op de mens omdat het een interessante plek was om er allerlei economische activiteiten te ontwikkelen. De mens heeft dan ook de vallei ingepalmd en is ook soms (al te) dicht bij de rivier gaan wonen, zelfs in het winterbed.

Een overstroming van het winterbed werd dan ook als hinderlijk ervaren en allerlei ingrepen werden uitgevoerd om dit zo veel mogelijk te vermijden.


Eén van de meest drastische ingrepen was de aanleg van het Afleidingskanaal van de Leie, dat in de periode 1847-1850 gegraven werd tussen Deinze en Schipdonk en in de periode 1853-1863 tussen Schipdonk en Heist. Hierdoor kon Leiewater sneller rechtstreeks naar zee worden afgevoerd.
Een eeuw later volstond ook dat niet meer. Na de overstromingen van december 1965 en 1966 werden werken uitgevoerd om de Leie een quasi rechtlijnig tracé te geven én een ruimer dwarsprofiel. Hierdoor wordt een groot debiet uit het gebied opwaarts Deinze veel sneller afgevoerd. De hoogste waterpeilen zijn in dat gebied zodoende met 1,5 à 2 meter gedaald. Ook het Afleidingskanaal van de Leie tussen Deinze en Schipdonk werd verruimd.
In Deinze splitst een wasdebiet van de Leie in ongeveer 1/3 via de “Toeristische Leie” en 2/3 via het Afleidingskanaal van de Leie. Langs de “Toeristische Leie” en meer bepaald in de omgeving van het kasteel van Ooidonk is het winterbed van de Leie nog beschikbaar voor de rivier en daardoor onder andere ecologisch zeer waardevol.
Bij de voorbereiding van het project Seine – Schelde is nagegaan of de oude meanders opwaarts Deinze nog een rol zouden kunnen spelen in de waterbeheersing. Uit berekeningen met het mathematische model van het Waterbouwkundig Laboratorium is gebleken dat er een aanzienlijke hoeveelheid water in deze meanders zou kunnen worden geborgen. Alhoewel daardoor de top van een extreme was slechts met enkele centimeters wordt afgetopt, is dit toch een nuttige ingreep, onder andere ook om op die manier de rivier weer in contact te brengen met zijn winterbed en zodoende mee te helpen in de ontwikkeling van de daar thuis horende, typische, natte natuur. Bovendien zou het gespaarde water in latere (drogere) periodes nog oordeelkundig kunnen worden aangewend voor allerlei nuttige doeleinden.

  • Waterbeheersing in het bekken van de Leie spreker: ir. Willem Van Crombrugge organisatie: Waterwegen en Zeekanaal NV

  • Dovnload 123.41 Kb.