Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Waterretentiedak met waterberginskratten Algemeen

Dovnload 11.08 Kb.

Waterretentiedak met waterberginskratten AlgemeenDatum13.11.2017
Grootte11.08 Kb.

Dovnload 11.08 Kb.

Waterretentiedak met waterberginskratten

Algemeen

De uitvoerder is gebonden aan volgende voorschriften en normen:

• Technische voorlichting groendaken WTCB,

• De FLL richtlijnen,

• De fabrikanten voorschriften van de dakbedekkingen,

• De fabrikanten voorschriften van het groendaksysteem,

De voorbereidende werken bevatten een visuele controle + test op waterdichtheid van de waterdichting, met inbegrip van de opstanden, regenwaterafvoeren, regenwatertoevoer van eventuele hogere gelegen delen,…

De drainage element zijn bruikbaar als verloren bekisting of mechanisch scheiding tussen de groen voorzieningen en de waterdichting. Het is dus mogelijk alle soorten opbouwen zoals verharding, scheidingsmuren zonder structurele functie bovenop deze laag te realiseren, zonder doorboring van de dakbedekking en zonder de vrije evacuatie van het regenwater te verhinderen. De drainagecapaciteit is conform de norm DIN 4095.

De uitvoerder bezorgt ook alle technische fiches, stalen en tekeningen, alsook een volledig drainage berekening waar uit blijkt dat de dimensionering van de aangebrachte drainage voorzieningen voldoen aan een 5 jarige regenbui. In het geval van hoogbouw, bij losliggende waterdichting of kritische blootstelling aan hoge windlasten dient eveneens een windlastberekening te worden voorgelegd.

Het te plaatsen systeem dient een drielaagssysteem te zijn, opbouw hieronder verder besproken.


De fabrikant van het systeem voorziet in een 10 jarige verzekerde garantie op de totaliteit van het geplaatste daktuinsysteem (Functioneren van het systeem, drainage, substraat, werking van de vegetatielaag,…)

Na de oplevering van de werken zal de uitvoerder een verzekeringscertificaat, die de 10 jarige garantie bevestigd bezorgen, uitgereikt door de fabrikant van het daktuinsysteem.

Daktuinsysteem zoals hieronder beschreven, toe te passen op een wortelwerende dakbedekking type bitume of kunststof:


  1. Beschermende en vochthoudende laag

Absorberend en mechanisch beschermend doek.

Vervaardigd uit gerecycleerde synthetische stof, Polypropyleen bestand tegen een hoge statische drukbelasting. Beschikt over een opslagcapaciteit van water (ong. 6 l/m2) en voedingsstoffen, compatibel met bitumen, rotbestendig, dikte: 6 mm, gewicht: ong. 900 g/m2. Geo-sterkteklasse GRK 4. Toe te passen als mechanische bescherming volgens DIN 18195. Te verwerken met een overlap van 10 cm bovenop de wortelwerende dakbedekking.


Bijvoorbeeld RMS 900 Optigreen of gelijkwaardig,…
Doorvoerelement met verstelbare of regelbare afvoer. Te plaatsen in de bestaande waterafvoeren op het dak (geen onderdruksysteem) Opzetten van permanente waterspiegel tot 60 liter/m2 op 0 graden daken of regenwater afvoer beperkingen regelbaar tussen 1 tot maximum 10 liter/s x ha


  1. Drainage, filter en wateropslag

Wateropslag door middel van waterretentieboxen in combinatie met een regelbare waterafvoer onder extensieve of intensieve dakbegroeiing.

Waterbufferende box van polypropleen met speciale stempels als drukverdeling. Boxen aan elkaar bevestigd door middel van verbindingspennen zowel aan de korte als lange zijde Afmeting van de boxen samengesteld 1420 x 2130 mm. Bevat capilaire cylinders ten behoeve van het opwaartse watertransport van de waterreservoirs naar de substraatlaag. Toe te passen met het regelbare drosselsysteem van Optigreen.

Nominale dikte 85 mm, gewicht 5,6 kg/m2

Maximum druksterkte 825 kN/m2 (conform DIN EN ISO 25619-2) Waterbufferend vermogen: tot 80 liter/m2 op een 0 graden dak - poriënvolume 95 Vol%

Bijvoorbeeld Optigreen WRB 85i of gelijkwaardig
Filter

Absorberend en mechanisch beschermend doek met hoge capillariteit.

Vervaardigd uit PES, sterk hydrofiel, bestand tegen een hoge statische drukbelasting. Beschikt over een opslagcapaciteit van water (ong. 4 l/m2) en voedingsstoffen, compatibel met bitumen, rotbestendig, dikte: 3,6 mm, gewicht: ong. 500 g/m2. Geo-sterkteklasse GRK 4. Toe te passen als filter boven optigroen WRB waterretentie opbouw. Te verwerken met een overlap van 15 cm
Bijvoorbeeld Optigreen RMS 500 K of gelijkwaardig,…
Controleschacht

In ABS gerecycleerde kunststof, geplaatst op de FKD drainageplaten, UV bestendig en ongevoelig voor humuszuren, Hoogte 11 cm, in stappen van 10 cm te verhogen. Belastbaar tot 150 kg, compatibel met Optigreen triangel afwateringsprofielen.


Bijvoorbeeld Optigreen combi inspectiekoker en ophoogelement of gelijkwaardig


  1. Substraat en vegetatielaag

Extensief plantensubstraat (Substraathoogte ≥ 8 cm tot en met ≤ 25 cm)

Samengesteld op basis van minerale fracties, verrijkt met groencompost, zonder sporen van onkruid of andere zaden, eigenschappen en samenstelling volgens FLL-Richtlijnen, vliegvuurbestendig, vorstbestendig en vormvast, Inklink ca. 20%. Max watercapaciteit >35 Vol%. pH waarde 6.0 – 8.5

Gewicht waterverzadigd: 1 450 kg/m3. Droog 750 kg/m3.
Bijvoorbeeld Optigreen substraat type E of gelijkwaardig
Vegetatie

Assortiment van diverse sedums en kruiden, (Sedum album Coral Carpet, Sedum Hispanicum, Sedum Lydium,  Sedum Reflexum, Sedum sexangulare, Sedum spurium, ea…)

Aangebracht door middel van stekjes of/en zaden, uit te zaaien en in te harken.

of: Voorgekweekte sedummatten op drager. 2m2 per mat.


Na het inzaaien van de sedums het substraat en het groendaksysteem verzadigen met water. Dit meermaals herhalen bij grote droogte
Minerale stroken

Langs opgaand gevelwerk, dakranden en dak onderbrekingen zoals koepels of schoorstenen.Uitgevoerd met kiezelgranulaat > 15 mm of dakgrind. Breedte strook 50cm minimaal.


  1. Verplicht onderhoud gedurende de eerste 2 jaar

Volgens de periode van plaatsing, dienen er minstens 2 a 3 onderhoudsbeurten te worden uitgevoerd gedurende het eerste 2 jaar na plaatsing, Eventueel bijplanten of vervangen van planten, bemesten

  • Beschermende en vochthoudende laag
  • Drainage, filter en wateropslag
  • Controleschacht
  • Substraat en vegetatielaag
  • Minerale stroken

  • Dovnload 11.08 Kb.