Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Waterschap van de Ham en de Rijskampen bhic toegang 7519

Dovnload 252.87 Kb.

Waterschap van de Ham en de Rijskampen bhic toegang 7519Pagina1/3
Datum28.10.2017
Grootte252.87 Kb.

Dovnload 252.87 Kb.
  1   2   3


Waterschap van de Ham en de Rijskampen
BHIC toegang 7519

Een overzicht van de informatie vanuit het waterschapsarchief van deze polder zoals aanwezig op BHIC met 192 archieftitels over de periode 1461-1963 – de toponiemen in de tekst zijn vetgedrukt i.v.m. het veldnamenonderzoek Vught & Cromvoirt.


PS Voor de polderterminologie is steeds gebruik gemaakt van het standaardwerk van A.A.Beekman ‘Het dijk- en waterschapsrecht in Nederland voor 1795’[s-Gravenhage Martinus Nijhoff 1907 – 2 delen]

inventarisnummer 40

Mergentalenboek van 1735 tot en met 1810 – een kopie van inventarisnummer 39 staat in de archieflijst van BHIC vermeld

PS

de postnummers en de bijbehorende eigenaar zijn steeds met rood gemarkeerd……evenals in oude cijnsboeken moeten deze posten van onder naar boven gelezen worden, de onderste van de postnummers is steeds degene die vanuit het vorige polderboek als eerste is overgenomen en na hem komen degenen die er boven geplaatst zijn…..
Copie uyt het polderboek off legger van de polder van den Ham en Rijscampen soo als ieder camp off parceel met haer nommers en de eijgenaers van dien bij den penningemr. van voorn. polder op den legger bekent staan
2 kleine losse briefjes met de volgende teksten:

1e

van april 1814 – van de commissaris generaal aan de burgemeester van Cromvoirt [nb. gescheurd]
2e

Ten name van de Hr. Dirk van Roothuijse woonende te ‘sBosch te verboeken 1/8 in 7 morgen land gent den Sluijskamp zijnde gedeeltelijk vischerij en gedeeltelijk hooijland, gelegen onder Cromvoirt in de polder van de Ham op het polderboek bekent no.1 – 1/8 in 4 morgen land gent de Pottenbakker no.30 – 1/8 in 7 morgen land zijnde de perceelen gent de H.Geest no.3 – 1/8 in 5 morgen land no. 43 – van de kinderen en kindskinderen van wijlen Cristiaan Johannes Koyts


de kinderen en erfgenamen

nr.1 – Juffrouw Maria Elisabeth Timmer weduwe bij transport te ‘sBosch de dato 30 januari 1758

De Heer procureur Wijgers voor de ½ te ‘sBosch

De Heer en Mr. Cornelis Wijgaers, Coenradus Leemans no: ux: [= nomine uxoris] Dirkske Wijgaars en Jan Herme Wijgaars bij onderhandsche deeling te ‘sBosch dato 25 meij 1780 voor de ½

Dhr. Dirk van Roothuijsen te ‘sBosch bij transport alhier dato 19 jann. 1807 van Adriaan de Roij te Vlijmen en de kinderen Cristiaan Johan Krijne te ‘sBosch bij deeling te Vlijmen 1 augustus 1782

Adriaan de Vaan voor ¼ te Vlijmen voor ¼

nr.1 Francis de Leeuw voor ¼ te Vlijmen

in vii mergen

nr.2 – Johannes Baptista van der Schueren woonende te ‘sBosch bij koop en transport aldaar 2 febr. 1798 van doctor Guljé

De Heer en Mr. Cornelis Wijgaerts woonende te ‘sBosch bij koop en transport aldaar17 novembr 1796 voor ¼ part

De Heer Doctor Guljé als in huwelijk hebbende Johanna Coolen te Helmond bij onderhandse deelinge voor een vierde

Jan Willem van Gulier bij coop en transport alhier 6 october 1780

De Heer Doctor Jan Baptist Coolen voor een vierde

De Heer Willem Coolen voor de ½ te ‘sBosch en – [in de marge: modo d’Heer Willem Koolen te ‘sBosch bij vernadering alhier op 5 october 1781 voor ¼ part]


nr.2 - J.A.Felleger [of Telleger] n: u: bij overlijden, erfgenaam van

De Heer Johan Hendrik Faust no: ux: Adriana Schaseberg bij deelinge te ‘sBosch 20 juli 1779

Bernardus Schasebargh voor de ½ te ‘sBosch
De Heer en Mr. Corn: Wijgaars, Coenradus Leemans no: ux: Dirkske Wijgaars en Jan Herme Wijgaars

in 11 mergen

nu de kinderen en erffgenaame bij onderhandse deyling dato 25 meij 1780 voor de ½

nu Juffr. Maria Elisabeth Timmer 1759 weduwe Dhr.en Mr. Cornelis Weijgers voor ½

De Heeren Jacobus Ludovicus Watrin en Philippus Jacobus Koenen opgedragen aan Dirk van Roothuyze bij transpt alhier dato 1 december 1798

Francus de Leeuw te Vlijmen


nr.3 – den H.Geest te ‘sBosch

Dhr. Dirk van Roothuyze te ‘sBosch bij transpt alhier dato 19 jann. 1807 van Adriaan de Roij te Vlijmen en de kinderen Cristiaan Johan Krijne te ‘sBosch bij deelinge te Vlijmen ¼ 1 augustus 1782

ervenisse van Adriaen de Vaan
in vii mergen

Jan Verhellouw te ‘sBosch bij koop en transport aldaar dato 17 november 1796 vide folio 1 verso


nr.4 – De Heer Willem Coolen te ‘sBosch bij coop en transport alhier 5 october 1781

Willem van Gulick ……..

De Heer Jan Baptist Coolen bij deelinge te ‘sBosch

De Heer Willem Coolen te ‘sBosch


iii mergen iii hont
nu de kinderen en erfgenaame bij onderhandse deyling Juffrouw Maria Elisabeth Timmer bij testament te ‘sBosch weduwe De Heer en mr. Cornelis Weijgers te ‘sBosch

1760 nu de erfgen: van

nr.5 De Heer Paijemants te ‘sBosch
Den secretaris Abraham Hendrik Jannette nu wedr 1795 bij koop en transport alhier 25 meij 1787
iii mergen iii hont

De Heer Jordanus van Hooft bij transport te ‘sBosch dato 23 aug. 1775

Jodocus Lambertus en Theresia van Gemert bij overlijden van haare suster Allegonda

nr. 6 – De Heer Jan van Gemert te ‘sBosch bij versterf


Arnoldus Brante te Vlijmen 2/3 bij transport alhier dato 30 april 1783

Adriaan Meesters te Vlijmen bij erffenis vanzijn vrouwe broeder Cornelis Branten bij versterf

nr. 7 – Arnoldus Branten te Vlijmen bij koop en transport alhier dato 30 april 1783 voor 1/3

De Heer Petrus Pama Vos te Heusden bij koop van Albertus Demmers als in huwelijk hebbende Maria van Schijndel en transport alhier dato 24 meij 1776 voor 1/3


Jan Libertus de Vaan no: ux: Anne Catrien van Cromvoirt te Vlijmen

Elisabeth Arie Cele wede Cornelis van Cromvoirt


iii mergen iii hont
1796 – vide folio 2 no.8 Marten Peijnenburg voor de een helft en

Jan Deckers voor de andere helft in 3 ½ mergen hooijland in den Ham en Rijscampen bij coop en transport van Dhr. Willem Coole te ‘sBosch


De Heer Willem Coolen bij vernadering alhier op 5 october 1781

Willem van Gulick te ‘sBosch bij coop en transport alhier 6 october 1780

De Heer Jan Baptist Coolen bij deelinge te ‘sBosch

nr. 8 – De Heer Willem Coolen te ‘sBosch


1793 - Jan Corstiaanse van Helvoirt te Vlijmen bij deeling 1/3

Jennemaria Pullen wede Gerit van Helvoirt 1/3

Peter Janse Boom no: ux: Adriana van Helvoirt 1/3

Jan Corstiaanse van Helvoirt

de wede Gerrit van Helvoirt
iii mergen iii hont

de weduwe Adriaan van der …….

Pieter Janse Boom te Vlijmen bij ervenisse van Huijbert Ariense Kievits te Vlijmen aangekomen van Hendrik Arise Kivits te Vlijmen bij test: 13 meij 1777 bij coop en transport te ‘sBosch dato 23 augustus 1780

nr.9 - De Heer Jacobus van Nouhuijs te ‘sBosch


Hendrikus Jansse van den Dungen 1/3

Johannes van de Wiel en Dina Schuts wede Corn. Mommers te Vlijmen voor de eene helvt in 7 mergen bij koop en transport 15 maij 1787


vii mergen
De Heer Jordanus van Hooft te ‘sBosch bij transport 23 aug. 1775

Jodocus Lambertus en Theresia van Gemert bij overlijden van haare suster Allegonda

nr. 10 – De Heer Johan van Gemert te ‘sBosch bij versterf

Johanna Corstiaanse van Helvoirt wede van Arien van der Starren te Vlijmen

Anna Gijsberts de Hart

Jan van der Ast no: ux: Gijsberdina Dankloff ………

Jan Corstiaanse van Helvoirt

de weduwe Adriaan van der Starren

ieder voor een vierde bij deeling dus voor ½ voor de andere helvt in 7 mergen en

Pieter Janse Boom te Vlijmen voor de helvt bij ervenisse van Huijbert Arien Kivits te Vlijmen voor de andere helvt

Elisabeth van Bokhoven wede Gijsbert de Hardt en Huijbert Arise Kievits te Vlijmen bij transport alhier 25 maij 1787
vii mergen
De Heer Jordanus van Hooft bij transport te ‘sBosch dato 23 aug. 1775

Jodocus Lambertus en Theresia van Gemert bij overlijden van haare suster Allegonda – Jan den voorn. van Geemert bij versterf

Francis de Kort te Cromvoirt ½ en Adriaan de Beever te Vught ½ bij koop van

nr. 11 [of 15] – De Heer Antonie van Beusekom te ‘sBosch bij publieke verkoping te ‘sBosch en transport alhier dato 15 maij 1787 – [in de marge: bij transport dato 4 april 1797 1797 te ‘sBosch]


vii mergen
los briefje met daarop de tekst:

Willemyna Gubbels huysvrouw van Johs van Broekhoven bij overlijden van haar man testamentair te verboeken een parceel hooyland 14 oct. 1802

Jodocus Lambertus en Theresia van Gemert bij overlijden van haare suster Allegonda

Jordanus van Hooft bij transport dato 23 aug: 1775

nr.12 – de voorn. Jan van Geemert bij versterf

Arnout Eekels en Michiel Noorn te Vlijmen ider ½ bij publieke verkooping en transport 5 meij 1787


De wede Dirk Swaans te Vlijmen ter togte en hare vier kinden ten erfregte bij versterf [1806]

Dirk Swaans te Vlijmen bij versterf ½

1805 – Cornelis Pullen en Adriaan Kock te Vlijmen ider de ½ bij koop en tranpt uts. [= ut supra = zoals boven]

Jodocus Lambertus en Theresia van Gemert bij overlijden van haare suster Allegonda

nr.13 – Jan de voorn. van Geemert bij versterf
iii mergen iii hont
Gerrit van oijen en Lambert Eekels te Vlijmen ieder ½ bij koop en transport uts.

De Heer Jordanus van Hooft bij transport te ‘sBosch dato 23 aug. 1775

Jodocus Lambertus en Theresia van Gemert bij overlijden van haare suster Allegonda

nr.14 – Jan de voorn. van Geemert bij versterf


Leonardus Hendrikse Mommersteeg te Vlijmen bij deeling ider ½

Hendrik Mommersteegd ½ en Arnout van Giersbergen te Vlijmen de andere helvt bij koop en transport uts.


iii mergen iii hont
De Heer Jodanus van Hooft bij transport te ‘sBosch dato 23 aug. 1775

Jodocus Lambertus en Theresia van Gemert bij overlijden van haare suster Allegonda

nr.15 – Jan de voorn. van Geemert bij versterf
iii mergen iii hont
folio 3
De Heer Gijsbertus Potters te ‘sBosch bij coop en transport te ‘sBosch dato 30 augsutus 1780

nr.16 De Heer Jacobus van Nouhuijs te ‘sBosch


vii mergen
nu Hendrik van Vugt te Vlijmen

nr.17 – De Heer Jan Louis Verster te ‘sBosch


i mergen
De Heer Willem Coolen te ‘sBosch bij vernadering alhier 15 october 1781

Willem van Gulick te ‘sBosch bij coop en transport alhier 6 october 1780

dese en 2 volgende nummers zulle nu moete kome op Jan Coolen

de Heer Jan Baptist Coolen bij deelinge te ‘sBosch

nr.18 – de voorn. Heer Verster
i mergen iiii ½ hont
De Heer Willem Coolen te ‘sBosch bij vernadering alhier 15 october 1781

de voorn. Willem van Gulick bij coop en transport uts.

de voorn. Heer Jan B. Coolen

nr.19 – de voorn. Heer Verster


i mergen iiii ½ hont
folio 3 verso

de voorn. Heer Jan Baptist Coolen

nr.20 – de voorn. Heer Verster
i mergen iiii ½ hont
Johannes Baptista van der Schueren te ‘sBosch bij koop en transpt aldaar26 febr. 1798

De Heer Doctor Guilje als in huwelijk hebbende de Mejuffrouw Johanna Coolen te Helmond

nr.21 – de voorn. Heer Verster
vii mergen
1796 – 17 septr
Adriaan en Adriaantje eenige kinderen en erfgenamen van Gerrit Adriaan van der Voort te Helvoirt bij koop en transport te ‘sBosch 15 aug. 1791

Dominicus Le Josne de Plouijet bij koop en transport te ‘sBosch 10 april 1786

Marie Schaseberge als erfgenaam bij deling te ‘sBosch 20 july 1779

nr.22 – Bernardus Schasebargh voor ¼ te ‘sBosch


de kinderen bij overlijden van hunne moeder

Mejuffrouw Adriana van de Ven wed: Godefridus Hein Pelmans te ‘sBosch bij koop en transport alhier 4 november 1783

Michiel van Geenhuyse bij overlijden van zijn vader

Simon van Geenhuysen ¼ tot ‘sBosch bij transport dato 17 meij 1774

nr.22 - De vier kinderen van de wed: Pel of Prel [dubieus] voor ¼ te ‘sBosch

Hendrikus Pijnenburg pastor te Oirschot en Michiel Pijnenburg te …..voor ¼

Heijliger Hendrikus Pijnenburg pastor te Oirschot

Hendrikus Peijnenburg pastor te St. Oedenrode

Willem Peijnenborg, Jan Tasset no: ux: Maria Peijnenborg en Antonij van Baar no: ux: Maria Petronella Peijnenborg, alle kinderen van Arnoldus Hendrikus Pijnenborg voor d ehelft bij versterf

1788 en Michiel en Arnoldus Pijnenburg ab intestato [= bij versterf, erfopvolging zonder testament] voor de andere ½

De gesamentlijke kindn en erfgenaamen van wijle Michiel Lambert Peijnenburg te Helvoirt voor 1/8 part bij versterf do [= dato] 7 maart 1800

nr.22 – Amber Pijnenburg voor ¼

De zeven kinderen van Gerhardus Jacobs van de Pas

Jacobus van de Pas bij deeling te Oosterwijk

De kinderen van Peeter van de Pas te Haaren voor 1/8

1760 – voor dhr. Appelboom bij coop

nr.22 – Peeter van de Pas voor 1/8 te Haaren
nr.22 – Antonij Lommers voor 1/8 te Haaren
in v mergen
folio 4

….nardus Witloxs als erfgenaam abintestato van de wede Johannis van de Ven te Cromvoirt de helft en Andries Jan Witloks en Cornelia van de Ven egtelieden te Cromvoirt de andere genoemde 3 mergen

nr.23 – Tijs van der Meijde voor 1/3 te Helvoirt
nr.23 – Jan van de Ven voor 2/3 te Cromvoirt
Peeter Hendrik Brok te Cromvoirt bij transpt alhier dato 7 maart 1807 van

Cornelis de Vos en Wilhelmus van Laarhoven no: ux: Francyna de Vos kindn van wijlen de wede Adriaan de Vos te Helvoirt bij koop en transport alhier 21 januari 1786 van de executeur Wouter van de Ven voor de helvt

en Cristina Jacobus van Gemert wed: Mattijs van der Mijde bij coop en transpt 13 feb: 1781

Adriaan van der Mijden te Delft bij renunciatie [= afstand doen van] van togte tot Helvoirt den 22 december 1780 aangekomen

Cristina Jacobus van Gemert wed: Mattijs van der Mijde te Helvoirt ter togte en Adr: van der Mijde ten erfregte, voor de eene helft en Wouter van de Ven te Cromvoirt de andere helft

nr.24 – Tijs van der Meijde te Helvoirt voor de eene helvt in eijgendom en de andere helvt ter togte en Wouter van denVen ten erfregten

de erfgenamen van Wouter van de Ven te Helvoirt bij ervenis ab intestato voor de andere helft
i mergen
J.A.Felleger n: ux: bij overlijden erfgenaam van

De Heer Hendrik Faust no: ux: Adriana Schaseberg bij deelinge te ‘sBosch 20 july 1779

nr.25 – Bernardus van Schasebargh te ‘sBosch
iii mergen
De Heer Johan Verhellouw stadsarchitect te ‘sBosch bij koop van de weduwe van en transport te ‘sBosch 20 9 ber 1782

nu Willem Verhellouw bij erfenisse van zijnen broeder

nu H. Verhellouw

nr.26 – Adams van Mierdengasthuijs te ‘sBosch


nu Mevrouw Johanna Maria Catrien Hijssel wed. de Heer Johan van Hanswijk ter togte en haere kinderen ten erfregte bij overlijden van

De Heer Johan van Hanswijk te ‘sBosch

nr.27 – De Heer Jan Louis Verster te ‘sBosch

Mr. Cornelis Wijgaers te ‘sBosch bij koop en transpt te ‘sBosch dato 21 aug. 1802 van d’erve Hanswijk


ii mergen iii hont
De Heer Johan Verhellouw stadsarchitect te ‘sBosch bij koop en transport alhier 27 augsutus 1781

nu de Heer Andreas Ermers te ‘sBosch bij deijlinge te ‘sBosch dato 10e maert 1769

De kinderen van

nr.28 – De Heer Ermers te ‘sBosch


xiiii mergen
De wede Hendrikus van Leuwen en Johannes Slitsels te Deutere ter togte en haare 3 kinderen ten erfregte bij coop en transport te ‘sBosch dato 13 december 1780

nu De weduwe [van] de Heer Johan Schouw te ‘sBosch

nu De Heer Johan Schouw voort geheel bij coop

nr.29 – Bernardus van de Ven voor de ½ te ‘sBosch


in ii mergen ii hont
folio 5

nu De kinderen en erfgenaame bij onderhandse deijling

Juffr: Maria Elisabeth Timmer wede [van]

De Heer en Mr. Corn. Wijgaars, Coenradus Leemans no: ux: Dirkske Wijgaars en Jan Hermen Wijgaars bij onderhandsche deijling te ‘sBosch dato 25 meij 1780

nr.30 – De Heer procureur Wijgers voor de ½ te ‘sBosch bij testament te ‘sBosch
nr.30 – Francis de Leeuw voor ¼ te Vlijmen
Dhr. Dirk van Roothuysen te ‘sBosch bij transpt alhier dato 19 jann. 1807 de ½ in ¼ van

Adriaan de Roij te Vlijmen en de kinderen [van]

Cristiaan Johan Krijnen te ‘sBosch bij deijlinghe te Vlijmen 1 augustus 1782

nr.30 – Adriaan de Vaan voor ¼ te Vlijmen


in iiii mergen
De Heer Jan Verhellouw stadsarchitect te ‘sBosch bij koop aldaar dato 14e october 1793 van

De erfgenaamen van Corn. van Warmond

nu Maria Sopers [dubieus] wede van

nr.30 – De Heer Cornelis van Warmond te ‘sBosch voort geheel


nr.30 – Maria van Vechel te ‘sBosch voor de ½ te ‘sBosch
De Heer Gijsbertus Potters bij transport te ‘sBos[ch] 11 juny 1778

Gijsbertus en Cristiaan Potters, Johan van Meeuwen [dubieus], Godefridus van Lanschot te ‘sBosch bij deijling

De kindn en erfgen: van wijlen

nu Juffr. Maria van Berkel wed: van

nr.31 – De Heer Francis Potters te ‘sBosch
vier mergen
folio 5 verso

Johannes en Catharina van Vugt bij overlijden van haren broeder 1799

Lambert van Vugt te Vlijmen bij coop en transport te ‘sBosch dato 28 september 1786

Mejuffrouw Mechelina Wendelina Deckers wede [van] de

Heer Petrus Appelboom en desselvs erffgenaemen yder de helvt

nr.32 – De Heer Petrus Appelboom voor de ½ te ‘sBosch


nu d’Heer Petrus Appelboom bij opdragt dato 7 meij 1763

nu Theodorus Luykx no: uxore volgens deijling alhier dato 28 april 1763

nr.32 – Adriaan Olislagers voor ¼ te Deuteren
Mejuffrouw Mechelina Wendelina Deckers ede

De Heer Petrus Appelboom en desselvs erffgen.”yder de helvt

1761- nu De Heer Petrus Appelboom bij coop

nr.32 – Jan van den Bichelaer voor ¼ te Cromvoirt


twee mergen uijtgemoerd
in iii mergen en iii hont
De Heer Johan Verhellouw stadsarchitect te ‘sBosch 29 october 1782

Gijsbertus en Cristiaan Potters, Johan van Meeuwen, Godefridus van Lanschot te ‘sBosch bij deiling

De kinderen en ervgen. van wijlen

nu Juffr. Maria van Berkel wed: van

nr.33 – De Heer Francis Potters te ‘sBosch
De Heer Johan Verhellouw stadsarchitect te ‘sBosch bij koop en transport te ‘sBosch dato 11 maart 1788

Cornelis Bonebacher bij coop en transport te ‘sBosch dato 1 meij 1778

C.B. van de Velde weduwe van

1760 – De Heer Johannis Buschman bij coop

nu de erfgenamen

nr.34 – Bernardus van de Ven te ‘sBosch


folio 6

De Heeren en mr. Corn. Wijgaars en Conradus Leemans bij koop en transport alhier dato 31 october 1788

W…….te ‘sBosch bij coop van

Vrouwe Theodora Catarina Helena van Hek weduwe van ijlen de Heer Johannes Franciscus Cristophorus de Beijer te Vught

nr.35 – De Heer Capt de Beijer voor de ½
De Heer Cornelis Wijgaars te ‘sBosch en Coenradus Leemans te Baardwijk voor ¼ bij transport van Antony van Vugt dato 11 juny 1802 tegens M.C.Molhuijsen bij procuratie van

J.A.Felleger no: ux: bij overlijden erfgenaam van

De Heer Johan Hendrik Faust no: ux: Adriana Schaseberg bij deelinge te ‘sBosch 20 july 1779

nr.35 – Bernardus Schasebargh voor ¼ te ‘sBosch


De Heer Cornelis Wijgaars te ‘sBosch bij transpt ter secretarije te Vught 25 aug. 1808 van

Jan van der Ast no: ux: Adriana Dankloff bij afgang van togt te Vught dato 25 aug. 1808

van Dingma de Hart, Mr. Arnoldus Dankloff te Vlijmen ter togte bij overlijden van haar man

nr.35 - Antony Peeter Dankloff voor ¼


in 3 mergen 3 hont
De Heer Jan Verhellouw stadsarchitect te ‘sBosch bij koop en transport aldaar dato 14e october 1793
iii mergen iii hont

De erfgenamenvan

De wede d’Heer Cornelis van Warmond voort geheel

nuDe Heer Cornelis van Warmond en Maria van Vechel te ‘sBosch

nr.36 – De Heer Jan Louis Verster
v mergen
Gijsberdina Janze Biesemortels wede Christn Cox bij versterf 180….

van Cristiaan Cokx no: ux: Gijsberdina Janse Biesemortels

nr.37 – Jan Biesemortel te Deuteren

nu Gijsberdina Janse Biesemortel bij erffenis van haar vader


ii mergen
Mejuffrouw Hendrina Maria Theresia van Kessel te ‘sBosch bij ervenisse van de Heer Maurus van Kessel

nr.38 – Mevrouw van Kessel te ‘sBosch


i mergen iii hont
Hendrina van den Nieuwenuijsen wede

nr.39 – Adriaan Pijnenburg op den Distelberg voor 1/5

Adriana, Johanna en Wilhelmus bij overlijden van hun moeder Ant: Boons voor 1/5

1805 – Willem Boons te Helvoirt [bij versterf]

Dhr. Huijbert Adriaan Heesters bij deijling te Haaren dato 22 juny 1805

De kinderen van Adriaan Huijbert Heesters te Haren

Wilhelmus Jan Adriaanse Pijnenburg bij deling te Helvoirt 7 juny 1790 voor 1/5

De vier kinderen van Jan Adriaan Pijnenburg te Helvoirt voor 1/5

en de agt [zeven, vier] kinderen van Adriaan Pijnenburg bij overlijden van Antonie Pijnenburg en nu bij deelinge te Helvoirt dato [niet ingevuld] 1/5
in iii mergen iii hont
Corn: IJsebrand no: ux: Anneke Mattheus Maes te Helvoirt voor ¾ en Willem van den Hurk no: ux: Hendrina Corn. van Giersbergen te Helvoirt ¼ in 1/8

nr.40 – Toomas Maes voor 1/8 te Cromvoirt


Michiel Peeter van der Sande bij deling alhier 14 april 1789

Jan Adriaan Maas en Michiel Peter van der Sande als in huwelijk hebbende Adriana Adriaan maas

Adriaan Maas bij coop en de kinderen Jan Maes

nr.40 – Jan Maas voor 1/8 te Cromvoirt


Peter Brok woonende te Cromvoirt 1/6 in eijgendom en 5/6 bij transpt Cromvt 23 dec. 1795 van

Cornelis Brok, Peter Francis Brok, Cristaan pijnenburg no: ux: Johanna Brok, Maria Brok en Peternel Teunis Witlox wed: Hendrik Brok

nr.40 – Peeter Brocke voor ¼ te Cromvoirt
nr.40 – Adriaan Aarts van Vugt voor ¼ te Haren – Cromvoirt
Andries Wolfs no: ux: Adriaantje Aarts van Vugt bij versterv van

nr.40 – Jan Aarts,Cornelis Aarts en Ariaentien Aarts van Vugt samen voor ¼ te Haren


in i mergen iii hont
folio 7

Bartel Beeks te Helvoirt bij koop en transport alhier dato 21 jan: 1786 van

De ervgenamen Wouter van de Ven te Helvoirt

Wouter van de Ven bij overlijden van

nr.41 – Adriaan van de Ven voor ¼ te Helvoirt
nr.41 – Deenes van den Boer voor 3/8 Udenhout
Peeter Brok woonende te Cromvoirt 1/6 in eijgendom en 5/6 bij transpt te Cromvoirt 23 dec. 1795 van

Cornelis Brok, Peter Francis Brok,de vijff kinderen Cristiaen Pijnenburg no: ux: Johanna Brok, Maria Brok en Peternel Teunis Witlox wede

nr.41 – Peeter Brocke voor 3/8 te Cromvoirt
in i mergen iii hont
De Heer Jan Verhellouw bij koop en transport te ‘sBosch 20 april 1782 van de Heer Johan Schouw secretaris te Oirschot

nu de wed: de Heer Jan Schouw te ‘sBosch

nu de Heer Jan Schouw te ‘sBosch

nr.42 – De Heer Jan Louis Verster


Dirk van Roothuijsen te ‘sBosch ¼ part bij koop en transport alhier dato 1 december 1792 van Otto Watrin[g]

De Heer en Mr. Corn: Wijgaars, Coenradus Leemans no: ux: Dirkske Wijgaars en Jan Hermen Wijgaars voor de ½


i mergen iii hont
nu de kinderen en erfgenaame bij onderhandsche deijling

Juffr. Maria Elisabeth Timmer wed.

De Heer en mr. Corn. Weijgaerts te ‘sBosch voor 1/8 bij te …..

Jacobus Ludovicus Watring bij erffenis van ….meus de Vaan te Vlijmen voor ¼ en Adriaen de Vaan te Vlijmen ¼


nr.43 – den H.Geest te ‘sBosch

Dirk van Roodhuijsen te ‘sBosch bij transpt alhier dato 14 jannuari 1807 van

Adriaan de Roij te Vlijmen en de kinderen Cristiaan Johan Krijne te ‘sBosch ¼ bij delinge te Vlijmen 1 augustus 1782 bij ervenisse van Adriaen de Vaan
v mergen
de kinderen van wijlen

nu Juffr. Maria van Berkel wed. van

nr.44 – De Heer Francis Potters te ‘sBosch

De Heer Johan Verhellouw stadsarchitect te ‘sBosch bij coop en transport te ‘sBosch dato 29 october 1782


v mergen uijtgemoerd
De Heer Johan Verhellouw stadsarchitect te ‘sBosch bij coop en transport alhier 27 augustus 1781

nu De Heer Andreas Ermers te ‘sBos[ch] bij dijling aldaar dato 10e maart 1769

De kinderen van

nr.45 – De Heer Eermers te ’sBosch


v mergen iii hont
De Heer Johan Verhellouw bij coop en transport te ‘sBosch 29 october 1782

Gijsbertus en Cristiaan Potters, Johan van Meeuwen, Godefridus van Lanschot te ‘sBosch bij deeling

De kinderen en erfgen: van wijlen

Mejuffrouw Maria van Berkel wed: van

nr.46 – De Heer Francis Potters te ‘sBosch
i mergen uijtgemoerd
De Heer Johan Verhellouw te ‘sBosch bij coop en transport te ‘sBos[ch] bij deeling

nu De wed: van

nr.47 – de voorn. Heer Potters
i mergen uijtgemoerd
folio 8

nu Mevrouw Johanna Maria Catharina Hijssels wed: van De Heer Johan van Hanswijk ter togte en haere ses kinderen ten erfregte bij overlijden van

De Heer Johan van Hanswijk te ‘sBosch

Dhr. J. Verhellouw bij koop en transpt te ‘sBosch dato 21 aug. 1802 van de erve van Hanswijk

nr.48 – De Heer Jan Louis Verster te ‘sBosch
iiii mergen

Mevrouwe Johanna Maria Catharina Hijssels wede

de Heer Johan van Hanswijk bij coop en transport te ‘sBosch 22 juny 1778

Gijsbertus en Cristiaan Potters, Johan van Meeuwen, Godefridus van Lanschot te ‘sBosch bij deeling

De kinderen en erfgen: van wijlen

1762 – nu Juffrouw Maria van Berkel wed: de Heer Francois Potters bij coop

nr.49 – De Heer Capt de Beijer te Vught

Mevrouwe Johanna Maria Catharina Hijssels wed. de Heer Joh: van Hanswijk bij transport te ‘sBosch 22 juny 1778

in de marge: Jacobus Schijvens bij coop en transpt te ‘sBosch dato 21 aug. 1802 van d’erve Hanswijk

Gijsbertus en Cristiaan Potters, Johan van Meeuwen, Godefridus van Lanschot te ‘sBosch

De kinderen en erfgenamen bij deeling
ii mergen
1763 – nu Juffrouw Maria van Berkel wed: de Heer Francois Potters bij coop volgens transport gepasseert te ‘sBosch den 3e january 1763

1760 – nu Dhr. Carolus van der Meulen bij erffenis van Jacobus Schijvens bij koop en transpt te ‘sBosch dato 231 aug. 1802

nr.50 – De Heer Johan van der Meulen te ‘sBosch
iii mergen iii hont
nu De kinderen en erfgenaame bij onderhandse deijling

Juffrouw Maria Elisabeth Timmer wede Heer Corn. Wijgaers

nr.51 – De Heer procureur Wijgers voor de ½ te ‘sBosch bij testament

nu De kinderen en erfgenaame bij onderhandse deijling

Juffrouw Maria Elisabet Timmer bij testament te ‘sBosch

1761 – wed: de Heer procureur Weijgers bij coop

nr.51 – De Heer Francis Lomans voor de ½ te ‘sBosch
in ii mergen
folio 9

De Heer Con. Wijgaers bij koop en transport alhier 27 november 1788

De Heer Andreas Ermers bij deling te ‘sBosch voor 5 hond

Mejuffrouw Mechelina Wendelina Deckers wed:

De Heer Petrus Appelboom en desselvs erffgen: yder de helvt

nr.52 – De Heer Petrus Appelboom voor de ½ te ‘sBosch


De Heer Pieter Frans Bernards Wierts te ‘sBosch bij coop en transport te ‘sBosch dato 28 september 1786 voor 5 hond

De Heer Johan Verhellouw te ‘sBosch bij coop en transport te ‘sBosch dato 28 september 1786 voor 5 hond

nu De Heer Petrus Appelboom bij coop volgens transport gepasseert tot ‘sBosch dato 1 aug. 1761 (?)

nr.52 – De kinderen Wouter Mulders voor de ½ te ‘sBosch dato 21 aug. 1802 van de erve

Vrouwe Johanna Maria Catarina Hijssel wede de Heer Johan van hanswijk bij coop en tranport te ‘sBosch dato 22 juny 1778

en Gijsbertus en Chrsitiaan Potters, Johan van Meeuwen en Godefridus van Lanschot kinderen en erfgenamen van

nr.52 - Mejuffrouw de wede de Heer Francis Potters voor een sesde part bij transport 1 juny 1761 voor 3 hond
in iii mergen
nu De kinderen en erfgenaame bij onderhandse deijling

Juffr. Maria Elisabet Timmer wed:

De Heer pr[ocureur] Cornelis Wijgaars bij testament
nr.53 - Jacobus van Wolfsbergen te ‘sBosch
ii mergen
De Heer en mr. Cornelis Wijgaers te ‘sBosch en Coenradus Leemans predikant te Baerdwijk bij coop en transport te ‘sBosch dato 28 september 1786

Mejuffrouw Mechelina Wendelina Deckers wede

De Heer Petrus Appelboom en desselvs erffgen. yder de helvt

nr.54 - De Heer Petrus Appelboom voor de ½ te ‘sBosch


nu d’Heer Petrus Appelboom bij coop

nr.54 - Antonij Lommers voor 1/3 te Haaren

nr.54 - De wed. Laurens van der Voort 1/3 te Haaren

nr.54 - Peeter Gerrit van de Pas voor 1/3 te Haaren


in ii mergen

De Heer en Mr. Cornelis Wijgaers te ‘sBos[ch] en Coenradus Leemans predikant te Baardwijk bij coop en transport te ‘sBos[ch] 28 september 1786

Mejuffrouw Mechelina Wendelina Deckers wede

de Heer Petrus Appelboom en desselvs erffgen. yder de helvt

nr.55 - De Heer Petrus Appelboom voor 1/3 te ‘sBosch
nu d’Heer Petrus Appelboom bij coop

nr.55 - Hendrik Bankmans voor 1/3 te Cromvoirt


nu d’Heer Petrus Appelboom bij coop

nr.55 - Cornelis van Overbeek voor 1/3 te Helvoirt


in iii hont
De Heer en mr. Cornelis Wijgaers te ‘sBos[ch] en Coenradus Leemans predikant te Baardwijk bij coop en transport te ‘sBosch 28 september 1786

Mejuffrouw Mechelina Wendelina Deckers wede

de Heer Petrus Appelboom en desselvs erfgen. yder de helvt

nr.56 - De Heer Petrus Appelboom te ‘sBosch


iii hont
folio 10

De Heeren Cornelis Wijgaers te ‘sBosch en Coenradus Leemans predikant te Baardwijk bij coop en transport te ‘sBosch 28 september 1786

Mejuffrouw Mechelina Wendelina Deckers wede de

Heer Petrus Appelboom en desselvs erffgen. yder de helvt

nr.57 – De Heer Petrus Appelboom voor 3/8 te ‘sBosch
nu d’Heer Petrus Appelboom bij coop van

nr.57 – Hendrik Bankmans voor 2/8 te Cromvoirt

nr.57 – Antonij Lommers voor 1/16 te Haaren

nr.57 – Peeter Gerrit van de Pas voor 1/16 te Haaren

nr.57 – De kinderen Laurens Witlox voor 2/8 te Cromvoirt
in i mergen
nu de kinderen en erfgenaame bij onderhandse deijling

Juffr. Maria Elisabet Timmer wede

De Heer Pr Cornelis Weijgaers bij testament te ‘sBosch
nr.58 – Jacobus van Wolfsbergen te ‘sBosch
ii mergen
Andries van der Bruggen te Deuteren bij testament voor den nots Althuijsen te ‘sBosch datpo 16 september 1783

Thomas en Andries van der Bruggen en bij coop en transport alhier van

Wm van der Bruggen en bij coop en transport alhier van B. Markx no: ux: dato 28 september 1782

De kindere en erffgenaemen van

nr.59 – Mattijs van der Bruggen te Deuteren met naame Tomas, Willem, Andries en Catarina
i mergen
nr.60 – De Heer van Drunen
i mergen
nr.61 – het Clooster agter die Tolbrug te ‘sBosch
nr.62 – De Heer van Drunen
i mergen ½ hont

De Heer en mr. Cornelis Wijgaars, de Heere Coenradus Leemans en Jan Hermen Wijgaers bij coop en transport alhier dato 16 januari 1781

De erfgenamen van wijle Maria Barbara van Rijn wed: Petrus Schippers aangekomen van wijlen haaren grootvader Rudolph van Rijn volgens testament te ‘sBosch voor den notaris Pels op den 3 december 1779

nr.63 – De Heer Rudolph van Rijn te Vugt


ii mergen iii hont
De Heer en mr. Cornelis Wijgaers en de Heeren Coenraed Lemans en Jan Hermen Wijgaers bij coop en transport alhier 16 januari 1781

De erfgenamen van wijlen Maria Barbara van Rijn wede van Peter Schippers aangekomen van wijlen haaren grootvader Rudolph van Rijn volgens testament te ‘sBosch

nr.64 – De Heer Rudolph van Reijn voor den notaris Pels dato 3 xber 1779
ii mergen iii hont
Willem van der Bruggen, Andries van der Buggen en Corstiaan Coks bij coop en transport alhier 16 januari 1781

De efgenaamen van wijlen Maria Barbara van Rijn wede van Petrus Schippers aangekomen van wijlen haaren grootvader Rudolph van Rijn volgens testament te ‘sBosch voor den notaris Pels dato 3 xber 1779

nr.65 – De voorn. Heer van Rijn

hier en is 1 mergen en 3 hont uijtgemoert dus rest 2 m; 3 hont


iiii mergen
Willem de Leuwen, de wede Hendrikus vanLeuwen bij coop en transport te ‘sBosch dato 28september 1786 ter togte en haare kinderen ten erfregte

Juffrouw Mechelina Wendelina Deckers wede de Heer Petrus Appelboom en desselvs erfgenaamen yder de helvt te ‘sBosch

nr.66 – De Heer Petrus Appelboom
drie en een halve merge uijtgemoerd

iiii mergen


Willem de Leuwen, de wede Hendrikus de Leuwen bij coop en transport te ‘sBosch dato 28 september 1786 ter togte enhaare 3 kinderen ten erfregte

Mejuffrouw Mechelina Wendelina Deckers wede de Heer Petrus Appelbbom bij coop yder de helvt

1761 nu de heer Petrus Appelboom bij coop

nr.67 – Huybert Jacobus van Ruermondt te Amsterdam


anderhalve merge uijtgemoerd

ii mergenfolio 11

De Heer en Mr. Cornelis Wijgaers en Johan Verhellouw stadsarchitect te ‘sBosch bij koop en transport te ‘sBosch 14 october 1791

De ses kinderen [de vijf] van Dielis Moonen met namen Johannes, Adiana, Mary, Adriaan, Johanna Marie en Lambertus

nr.68 – Dielis Moonen voor ¾ te Boxtel


De Heer Johan Verhellouw stadsarchitect te ‘sBosch bij coop en transport alhier 24 meij 1784

nr.68 Hendrik Jan Kuijpers voor ¼ te Heukelom


De Heer Johan Verhellouw stadsarchitect te ‘sBosch bij publicque verkooping en transport te ‘sBosch dato 28 september 1789

Mejuffrouw Mechelina Wendelina Deckers wede de Heer Petrus Appelbbom bij testament te ‘sBosch


in v mergen
De Heer Petrus Appelboom te ‘sBosch bij coop en transport alhier dato23 maart 17861760 nu Cornelis Antony Pijnenburgh bij coop van E. Jannette wed. Alb. Barkemeijer voor 2/3 tot Helvoirt

nr.69 – d’Heer Albertus Berkemeijer voor 2/3 te ‘sBosch

nu Cornelis en adriaantje Jan Bouwens ider de ½ in 1/3 te Helvoirt

nr.69 – Jan Lourens Bouwens 1/3


in ii mergen iii hont
nu de kinderen en erfgenaame bij onderhandse deijlin

Vrouwe Maria ElisabetTimmer wede de Heer Corn. Wijgers bij coop en transport te ‘sBosch 1 october 1778

nr.70 – Huybert Jacobus van Ruermond te Amsterdam
ii mergen iii hont
De Heer JohanVerhellouw stadsarchitect te ‘sBosch bij coop en transport alhier datis 25 febr: en 17 april 1784

De wede Antonie Jan Weerthuijsen bij overlijden van dezelve op Deuteren de ½

nr.71 – de wede Peeter van Weerthuijsen te Dueteren voor de ½

de weduwe

nu Francis van Liempt als in huwelijk hebbende Cornelia Jan van Giersbergen bij deeling

Cornelis Witlox als in huwelijk hebbende Peternel Jan van Giersbergen bij overleide van

nu ,aria Jan van Giersbergen bij deijlinge alhier dato 28 april 1773 voor ¼

nu jan van Giersbergen te Cromvoirt voor 1/8 bijcoop en transport 30 maart 1767 [of 1757?]

nr.71 – de kinderen Aart de Meijers te Helvoirt voor ¼

nu Peter Daniels inden Udenhout voor ¼ bij testament

nr.71 – de vier kinderen Gijsbert Joordens in Udenhout voor ¼
in i mergen ½ hont
De Heer Jan Verhellouw stadsarchitect te ‘sBosch bij koop en transport alhier 17 april 1784

De wede Antonie van Werthuijsen bij overleide van deselven

nr.72 – De wede Peeter van Weerthuys te Deuteren voor de ½
De Heer Johan Verhellouw stadsarchitect te ‘sBosch bij koop en transport 25 february 1784

nu Francis van Liempt als in huwelijk hebbende Cornelia Jan van Giersbergen en Cornelis Witlox als in huwelijk hebbende Peternel Jan van Giersbergen bij overlijden

nu Maria van Giersbergen bij deijlinge alhier dato 28 april 1773

nu Jan Corn. van Giersbergen te Cromvoirt voor 1/8 bij coop en transport als voor en

nr.72 – De vier kinderen Aart de Meijers te Helvoirt voor 1//4

nu Peter Daniels


folio 12

nu De kinderen en erfgenaame bij onderhandse deijling

Juffrou Maria Elisabet Timmer wede

nr.73 – De procureur Wijgers te ‘sBosch bij testament


ii mergen iii hont
De Hren Joh. Verhulst en Joh.Baptist Mahie bij koop en transport alhier dato 31 dec. 1808 van

nu Juffrouw Maria Johanna Vercamp bij publicque verkooping en transport te ‘sBosch 12 febr. 1773

1760 nu de erfgen. van

nr.74 – De Heer Paijmans te ‘sBosch voor 1/3

De Heeren Joh. Verhulst en Joh. Baptista Mahie bij koop en transport als boven van

De gezamenlijke kinderen bij overlijden van hunne moeder

De weduwe Johannes van der Bruggen bij deelinge alhier ter togte

De drie kinderen Mattijs van der Bruggen 1/3 nog

De voorn. wede Joh. van der Bruggen bij transport alhier 24 october 1799 1/3 van

De drie kinderen van Philip van der Mijden verwekt bij Helena van der Bruggen weduwe te Vught

nr.74 – Gommert Jan Jonkers te Helvoirt voor 2/3 1/3
Dhr. J. Vehellouw bij koop en transport te ‘sBosch dato 21 aug. 1802 van d’erve
in iii mergen ½ hont
nu Mevrouw Johanna Maria Catrina Hijssels wede van de Heer Johan van Hanswijk ter togte en haare zes kinderen ten erfregte bij overlijden van de Heer Johan van Hanswijk te ‘sBosch
nr.75 – De Heer Jan Louis Verster te ‘sBosch

  1   2   3

  • Pottenbakker

  • Dovnload 252.87 Kb.