Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Waterschap van de Ham en de Rijskampen bhic toegang 7519

Dovnload 252.87 Kb.

Waterschap van de Ham en de Rijskampen bhic toegang 7519Pagina2/3
Datum28.10.2017
Grootte252.87 Kb.

Dovnload 252.87 Kb.
1   2   3

den Kerckenham
x mergen
Willem van Gulik bij koop van de erfgenaamen Pr van Vlijmen bij koopen transport te ‘sBosch anno 1773 voor de ½ en

De Heer en Mr. Cornelis Wijgaars te ‘sBosch bij koop en transport alhier 28 juny 1790

Laurens van Tuyl bij delinge alhier 30 july 1785

Peter van Tuyl te Cromvoirt bij koop voor de ½

nr.76 – de Capelle tot Cromvoirt
ii mergen
1760 nu De Heer Jan Schouw te ‘sBosch bij coop

nr.77 – De ses kinderen Joost van Rijswijk in Udenhout voor de ½

Mevrouw Johanna Maria Catharina Hijssels wede de Heer Johan van Hanswijk coop en transport te ‘sBosch dato 28 september 1786 de ½

Dhr. J.Verhellouw bij koop en transpt te ‘sBosch dato 21 augs 1802 van


De Heer Johan Verhellouw stadsarchitect te ‘sBosch 20 november 1782 voor dander ½

Willem Verhellouw bij erfenisse en versterf van

Adriaan Verhellouw bij transpt te ‘sBosch 22 juny ….

nr.77 – Antony Lommers te Haren voor ¼


nu Sr. Adriaan Verhellouw tot ‘sBosch bij transport alhier dato 28 8ber 1765

De wede Jacobus van de Pas

nr.77 – Peeter Gerrit van de Pas tot Haaren voor ¼
de helvt

in v mergen

De Heeren Cornelis, Jan Hermen Wijgaars en Coenradus Leemans no: ux: Dirkske Wijgaars bij koop en transport alhier 28 augs 1784

Vrouwe Luberta Lucretia van Bemmel douarière den Hoogwelgeb: Heer Lothar C.A. Boninghausen Heer van Walbeck en Twisteede ter togte

nr.78 – Mevrouw de wede wijlen de Heer van Walbeck
ii mergen iii hont
De Heer Johan Verhellouw stadsarchitect te ‘sBosch bij coop en transport te ‘sBosch 20 november 1782

De wed. Willem Verhellouw bij erfenis en versterf van

nu Sr. Adriaan Verhellouw tot ‘sBosch bij transpt alhier en dato 19 april 1768

nr.79 – Heer Jan Louis Kattenburg te Bergen op Zoom


iij mergen
folio 13

nu de kinderen en erfgenaame bij onderhandse deijling

Adriana Pistorius wede Willem Verhellouw

Maria Elisabet Timmer wede bij coop en transport dato 12 december 1786

De Heeren Johan Schouw en Cornelis Wijgaars te ‘sBosch bij transport alhier 8e meij 1790

nr.80 – Catharina van Berk te ‘sBosch

Heer Johan Verhellouw stadsarchitect te ‘sBosch bij coop en transport te ‘sBosch 20 november 1782
De Heeren Cornelis, Jan Hermen Wijgaers en Conradus Leemans no: ux: Dirkske Wijgaers bij overlijden van de Heer Wijgaers wede
ii mergen iii hont
nu bij coop en transport Heer Cornelis Wijgaers te ‘sBosch nu bij coop aan de Hr. Rijnier Veldriel dato 21 octob: 1762

nu Juffrouw Maria Hougaars wonende tot Antwerpen bij deijling gepasseert voor den nots Casmajor op den 3 nov. 1759

nr.81 – De Heer Maijoor Gijstel te ‘sBosch
De Heer Jan Verhellouw bij coop en transport te ‘sBosch 20 november 1782
i mergen ii hont
Adriana Pistorius wed. Willem Verhellouw bij coop en transport te ‘sBosch 13 december 1780

nu De weduwe van de Heer Jan Schouw te ‘sBosch

nr.82 - nu De Heer Jan Schouw te ‘sBosch
i mergen ii hont
1760 nu Johan de Vries bij coop

nu de erfgenamen

nr.83 – Bernardus van de Ven te ‘sBosch
iii mergen iii hont
nr.84 – de Pastorij van St. Peeter
ii mergen iii hont
nr.85 – de polder
ii mergen iii hont
nr.86 – de polder
ii mergen iii hont
nr.87 – den H.Geest te ‘sBosch
iii mergen en iii hont
nu de heer Abraham Verster drossaard der heerlijkheid Gestel bij overlijden van

nr.88 – De Heer Jan Louis Verster te ‘sBosch

nu de heer Abraham Verster drossaard der heerlijkheid Gestel bij overlijden

nr.89 – de voorn. Heer


i hont
los briefje met de volgende tekst:

hooijland – het parceel van Hendrien Adr. Molnengraeff te verboeken op Joh. van der Staak onderpand bijdeijling tegens Adr. van der Staak en Elizabeth Francis Baijens [dubieus]


het parceel hooijland van Wilhelmus Pijnenburg te verboeken op Johannes Jan van Haaren bij onderhandse deijling
folio 14

nu de voorn. Heer Abraham Verster

nr.90 – de voorn. Heer
i hont

nude Heer Abraham Verster

nr.91 – de voorn. Heer
nu Nicolaes en Eijmbert Dieden bij koop en transport te Vught dato 3 july 1802

nu de Heer Joh: van Veldriel i mergen bij coop en opdragt te ‘sBosch 1 october 1778


1761 nu de Heer Huijbert van Roermondt te Amsterdam

nu de Heer Petrus Appelboom bij coop

nr.92 – de voorn. Heer
iii mergen

Martinus Willem Vugts bij overlijden van zijne moeder

Lena van Logten wedr Willem Pr Vugts ter togte en desselfs kint Martinus Willem Vugts ten erfregte

nu Willem Peeter Vugts bij deeling te Helvoirt 3 december 1765 van

1759 nu de vier kinderen van Peter Aert Vugts

nr.93 – Peter Aart Vugts te Cromvoirt


iii hont

Jan van Son te ‘sBosch bij koop van

Vrouwe Theodora Catharina Helena van He[c]k weduwe wijlen Heer Johannis Franciscus Christophorus de Beijer

1763 nu de Heer Capt de Beijer bij erffenisse van de onderschrevene Juffr. Maria Catharina van Heck voor ¼ part

nu Elisabet Cornelia Sleegers weduwe van Francis van Heckvoor ¼ part

nr.94 – de erffe Leonardus van Heck te ‘sBosch voor de resteerende helft

1807 bij versterf – wed. Aart Gijsbert Maas bij publieke koop en transpt te Vught 25 juny 1803

De kinderen Vogelvanger en erfenisse van Mejuffrouw Maria Catharina van Heck volgens testament voor den notaris J. de Gier te ‘sBosch de 1e maart 1765 voor 3/8 in vier hont


iiii hont
nu Cornelis de Kort als in huwelijk hebbende Geertruij van Engelen bij erffenis van haar vader Pieter van Engelen

nr.95 – Dieles Ooms te ‘sBosch


i mergen ½ hont
J.A.Fellerger n: ux: bij overlijden – erfgenamen van

De Heer Johan Hendrik Faust no: ux: Vrouwe Adriana Schaseberg bij deelinge te ‘sBosch 20 juli 1779

nr.96 – Bernardus Schasebargh te ‘sBosch
ii mergen
nr.97 – De Heer van Delft bij coop en transport alhier 21 november 1793

Francis Verheijde als in huwelijk hebbende Catharina van Hal voor de helft en Martina van Hal voor de andere helft nu geheel bij mondelinge deling

Andries van Hal bij publicque verkooping en transport op 3 7ber 1781

nr.98 – Aart Cornelis van Beurden te Haaren voor de ½


Corstiaan Hamers te Helvoirt bij koop en transport te Vught dato 7 maart1796

De vier kinderen en twee kindskinderen van

nr.98 – Francis Antony Pijnenburg te Haaren voor de ½
i mergen
folio 15

De Heer Abraham Verster drossaart der heerlijkheid St.Michielsgestel bij overlijden van

nr.99 – De Heer Jan Louis Verster te ‘sBosch
iiii hont
nu de voorn. Heer Verster

nr.100 – de voorn. Heer


i mergen
Andries Jan Koppens te Helvoirt bij schabinale deyling dato 31 maart 1807 tegen de verdere kinderen en erfgenamen van

Adriaan van de Wiel als erfgenaam van de weduwe Rijk van de Ven voor een helvt en dander helft bij transport alhier 11 juny 1777

nr.101 – Rijk van de Ven te Cromvoirt voor de ½ ter togte en de vrienden van bijde zeijden ten erfregte bij testament alhier dato 4 meij 1769
Andries Jan Koppens bij onderhandse koop en transport alhier dato 12 feb. 1807

Francis en Anneke van den Biggelaer bij overlijden van hunne moeder

nr.101 – Eerken Leermakers te Cromvoirt voor de ½
i mergen
de erfgenaamen van wijlen

Barbara van Brunschot wed. van Mattijs Schellekens bij transpt alhier 5 july 1770

nr.102 – Joseph Meyerstegt of Meijersteijt te Vught voor de ½
modo – de drie kinderen van

nr.102 – Gijsbert Pijnenburg te Cromvoirt voor de ½


Cornelia Aart Witlox wed. Johan van Gemert ter togte en haar kind Marie ten erfregte

Johannes van Gemert bij deling alhier dato 9 october 1790

Maria Biesemortels weduwe Peeter van Gemert ter togte en haar vier kinderen en kindskinderen ten erfregte

nr.102- Anna van Weert te Cromvoirt voor ¼


iiii hont
Theodorus Luijckx te ‘sBosch aangekomen bij testament voor den notaris Johan van der Bruggen dato 21 october 1786

Juffrouw Geertruij de Jong in egte verbonden aan

De Heer Willem van Boxmeer

nr.103 - De Heer Jan de Jongh te ‘sBosch


iii hont
nu De Heer Abraham Verster drosaart der heerlijkheid St.M.Gestel bij coop van

Adam Mierdensgasthuys zijnde abusievelijk verboekt op

nu De Heer A.Verhellouw

nr.104 – Adams van Mierdengasthuys te ‘sBosch


Jan Peter Willems in Udenhout ½ bij transport ter secretarije van Vught dato 5 dec. 1785 van
ii mergen
dit op naam van Jan Hermen

Juffr. Maria Elisabet Timmer

wed.De HeerC.Weijgaers de ½ bijtestament

wed.Jacobus vande Pas ¼ te Helvoirt

de erfgenamen van

Cornelis van Laerhoven1/4

nr. 105 - den H.Geest te ‘sBosch

i mergen
Jan Bleijneberg bij koop en transport in’sBosch dato 1 maart 1800van

De erven van mevrouw de wed. van Johan van Hanswijk

nr.106 – Jan Hendrikvan den Brand te Vught voor de ½


Antonia Passier te ‘sBosch bij koop en transport alhier op 17february1794

De erfgenamen van wijlen

Barbara van Brunschot wede en testam: erfg: wijlen

Mattijs Schellekens bij coop en transport alhier voor ¼ en

De wed: Daniel van Hees bij ervenis

nr.106 – Jan Aris van Beek te Vught voor de ½


in i mergen
folio 16

nr.107 – Convent van Cauwater


ii mergen
nr.108 – het selve convent
Antonie Vuchts te Helvoirt bij koop en transport dato 7 april 1790

nr.109- Adams van Mierdengasthuys te ‘sBosch

Willem van Riel no: ux: in Udenhout bij vernadering te Cromvoirt dato 18july 1797van

Wouter Bleijenberg te Helvoirt bij transport 1/3 dato te Cromvoirt 15 juny 1797 van

Martinus Arnout Verhoeve[n] bij deijling regens de kind: en erfgen: dato Oisterwijk 1/3 23 juny 1794

nu JanBurgmans 1/3 en Johannis Adriaan Burgmans inden Udenhout 1/3


iii mergen
De wed. Corn. en AdriaanBurgmans voor 1/3 en Laurens Jacobus Verhoeven te rtogte en sijne kinderen ten erfregte bijdijling te Oisterwijk 23 july 1782

Cornelis,Adriaan,francis ende kidneren vanLaurens Verhoeve verwekt bij Maria Steven Burgmans bij overlijdenvan

Steeven Burgmans inden Udenhout bij publicque verkooping en transport te ‘sBosch dato 25 meij1779

nr.110 – het selve gasthuys


iii mergen
Jan van Son te ‘sBosch bij coop van

Vrouwe Theodora Catharina Helena wed:

nu De Heer Capteijn de Beijer bij erffenisse van de ondergeshrevene Juffr: Maria Catharina vanHeck voor ¼

nu Eilsabet Cornelia Olislegers wed. van Francis van Heck voor ¼ part en

nr.111 – de erffe Leonardus van heck te ‘sBosch voor de resteerende helfte

[1807 bij versterf] – wede Aart Gijsbert Maas bij publieke koop en transport te Vught 25juny 1803

De kinderen Vogelvanger bijerfenisse vanmejuffr. Maria Catharina vanHeck volgens testament voor dennotaris de Gier te ‘sBoscg 1 maart1765 voor 3/8 parten indrie mergen
iii mergen
nr.112 – Het Convent van Cauwater
Jan Peter Willems in Udenhout ½ bij transport dato 5 dec.1795 van – dit op naam van Jan Hermen – iii mergen

Juffr. Maria Elisabet Timmer wede Wijgaers bij onderhandse deijling

De Heer procr C.Wijgaers voor de ½

De wed. Jacobus van de Pas voor ¼ te Helvoirt

Cornelis van Laerhoven voor ¼ te Helvoirt

nr.113 – den H.Geest van ‘sBosch


i mergen iii hont
Rogier Reabel bij koop en transport te ‘sBosch dato 15 aug. 1791

Dominicus Le Josne de Plouyet bij koop en transport te ‘sBosch 10 april 1786

Maria Schaseberg als erfgenaam bij deling te ‘sBosch 20 july 1779

nr.114 – Bernardus Schasebargh


i mergen
nr.115 – de selven

iii hont
nr.116 – Antony Jan Vugts te Helvoirt ¼

nr.116 – Aart Jan Vugts te Cromvoirt ¼

nr.116 – Jan Bleijenberg als in huwelijk hebbende Catharina Jan Slegers bij dijling 30 december 1809

nr.116 – Jenneke Vugts weduwe Jan Slegers te Cromvoirt ¼

nr.116 – Adriaan de Bever als in huwelijk hebbende Johanna Vugts ¼

nr.116 – Jan Antony Vugts te Cromvoirt bij dijling alhier 9 augustus 1784
x mergen
folio 17

Jan Bleijenberg bij koop en transport te ‘sBosch 28 july 1802 voor i morgen 1 ½ hont of 1/5 part van

De kinderen bij overlijden van hunne moeder

Adriana van de Ven wede Sr. Godefridus Heijnselman te ‘sBosch

nr.117- Sr. Henselman te ‘sBosch
v mergen
De Heer Johan Verhellouw bij coop en transport te ‘sBosch 20november 1783

De wed. WillemVerhellouw bij erfenis en versterf van

A.Verhellouw bij coop

nr.118- De Heer Jan Louis Verster te ‘sBosch


ii mergen
De wed. Willem Verhellouw bij erfenis en versterf van

A.Verhellouw bij koop van

nr.119 – de voorn. Heer voor 2/3
Antonia Passier te ‘sBosch bij koop en transport alhier 17 feb. 1794

De erfgenaamen van wijlen

Barbara van Brunschot wede

Mattijs Schellekens bij transport alhier 5 july 1770

nr.119 – Joseph Meijersteijt te Vught voor 1/3

De Heer Johan Verhellouw bij coop en transport te ‘sBosch 20 november 1782

De wed. Willem Verhellouw bij erfenis en versterf van

De Heer A.Verhellouw

nr.120 – de Heer Jan Louis Verster te ‘sBosch
i mergen iii hont
Jan van Son bij koop van

Vrouwe Theodora Catarina Helena van Hek

nu de Heer capteijn de Beijer bij erffenis van de ondergeschrevene Maria Catharina van heck voor ¼ part

nu Elisabeth Cornelia Olieslegers wed. van francois van heck voor ¼ part

nr.121 – de erffe van Leonardus van heck te ‘sBosch voor de resteerende helfte

Cornelis Cornelis Witlox bij publieke koop en transport 25 juny van de kinderen Vogelvanger als erfgen: van

Mejuffrouw Maria Catharina van Heck volgens testament voor notaris de Gier 1 maart 1765 voor 3/8 part in eene mergen
i mergen
Adriaan van Boxtel bij koop en transport alhier 6 october 1787 van

de zeven kinderen van Gommert Peeter Jonkers voor 5/36 parten

De wed. de Heer Petrus Appelboom senior bij coop en transport van de Heer Wilh. van Boxmeer voor 2/3 in 5/6 parten

nr.121 – de kinderen Jan Ariens de Jong te ‘sBosch voor 5/6


Laurens Cornelis van Giersbergen te Vught voor 1/6 part en nog voor 1/6 in 5/6 parten

nr.122- de wed. Cornelis van Giersbergen te Vught nu 1/6


iii mergen
1805 – de wed. Nicolaas Dieden

1800 – Nicolaas en Eijmbert Dieden bij koop en transport te Vught dato 3 july 1800 van

Johannes Josephus enMartina Josephina van Veldriel bij versterf

1795 – Heer Rijnier van veldriel te ‘sBosch aldaar 1 sept. 1767

nr.123 – De Heer Willem Coole te ‘sBosch
iiii hont
nude kinderen en ergenaamen bij onderhandse deijling

Juffr. Maria Elisabeth wed. Corn. Wijgaers bijtestament te ‘sBosch

nu Cornelis Wijgaers bij coop

1760 – nu de erfgenamen

nr.124 – Bernardus van de Ven te ‘sBosch
iiii hont
folio 18

Pieter Joost Leermans no: ux: Francijn Joost Joordens, Ermert van der Schoor no: ux: Maria Joordens, Johannis Adriaan van Hees no: ux: Johanna Joost Joordens wonende te Udenhout, kinderen en erfgenamen bij versterf dato 24 november 1790 van wijle voor de ½

Joost Joordens als in huwelijk hebbende Adriaantje Hendrik van Zanten in den Udenhout bij deeling te ‘sBosch voor de notaris van der Bruggen dato 30 augustus 1769

nr.125 – Hendrik van Sanden te Cromvoirt voor de ½

Wouterina Jan van Hal wed. Dirk van Beeck ter togte en hare kinderen ten erfregte nu Dirk van Beek no: ux: Wouterina Jan van Hal bij deeling 30 october 1776

nu Johanna van Dooremalen wed. van Jan van Hal ter togte en haare vier kinderen ten erfregte

1761- nu Jan van Hal bij coop van Jan Peijnenburg

nr.125 – Adriaan van Pijne[n]Burgh te Cromvoirt voor ½

Adriaantje Gerrit van der Voort te Helvoirt bij publieke koop en transpt te Vught 12 july 1807 van de kinderen Dirk van Beek
ii hont
Juffrouw Maria Jannette weduwe de Heer Gerrit Wale bij dijling te ‘sBosch

de ervgenamen

nr.126 – De Heer Jannette te ‘sBosch
iii hont
Cornelis Vugts no: ux: van Antonetta Jan Pijnenburg bij delinge te Helvoirt 7 juny 1790

De vier kinderen van Jan Adriaan Pijnenburg te Helvoirt

nr.127 – Adriaan Pijnenburgh te Cromvoirt
iii hont
1805 – de wed. Nicolaas Dieden

1800 – Nicolaas en Eijmbert Dieden bij koop en transport te Vught dato 3 july 1800 van

1795 – Johannes Josephus en Martina Josephina van Veldriel bij versterf van de Heer Rijnier van Veldriel te ‘sBosch bij opdrt aldaar

nr.128 – De Heer Willem Coole te ‘sBosch


ii hont
Martinus Jan Adriaanse Pijnenburg bij deling te Helvoirt 7 juny1790

De vier kinderen van Jan Adriaan Pijnenburg te Helvoirt

nr.129 – Adrian Pijnenburgh te Cromvoirt
de wed. Laurens van de Ven te Helvoirt iii hont bij koop en transport te ‘sBosch 31 maart 1790 voor de helft

De wedl Johannes van de Ven te Helvoirt no: ux: bij deelinge alhier dato 4 meij 1769

nr.130 – Dirk en Anna Maria Lommers Verheijde te Cromvoirt
iiii hont
Florens van Wagenberg no: ux: Maria Hoevenaars bij scabinale deeling te Helvoirt 22 november 1782

nr.131 – Jacob Michi[e]l Hoevenaers te Helvoirt voor ¾

voor ¾ en het overige ¼ part bij koop en transpt 3 november 1792
Peeter Oerlemans bij transpt te ‘sBosch 3 november 1769

nu Adriaan Nicolaas Oerlemans bij deeling te Helvoirt dato 8 november 1766

nr.131 – Claas Oerlemans te Helvoirt voor ¼
iiii hont
Gerit van Drunen bij koop en transport te Cromvoirt dato 12 dec. 1798 van de 3 kinderen bij versterf van

Gerrit van Drunen bij coop en transport alhier 18 juny 1781 voor de helft

modo – Martinus Aart Brekelmans bij overlijden van sijn ouders Aert Brekelmans en Elisabeth Verhijde voor de helft

nr.132 – Dirk en Anna Maria Verheijde te Cromvoirt

bij koop en transport te ‘sBosch 31 maart 1790 en

Johannes van de Ven te Helvoirt no: ux: bij deelinge alhier dato 4 meij 1769 de andere helvt in


iii hont
folio 19

Jan Bleijenberg no: ux: Catharina Jan Slegers bij deijling ter secretarije alhier dato 30 dec. 1805

Jenneke Vugts weduwe Jan Slegers te Cromvoirt bij dijlinge alhier dato 9 augustus 1784

nr.133 – Jan Antony Vugts te Cromvoirt


i mergen
Gerardus vugts te Helvoirt bij koop en transport alhier 17 september 1791

Francois van Asten no: ux: Maria vanLiempt

nr.134 – Lambert van Liempt te Cromvoirt
iii hont
J.A.Felleger n: u: bij overlijden erfgenaam van

de Heer Johan Hendrik Faust no: ux:

Adriana Schaseberg bij deelinge te ‘sBosch 20 july 1779

nr.135 – Bernardus Schasebargh te ‘sBosch


ii hont
Peeter Joost Leermans no: ux: Francijn Joost Joordens

Emmert van de Schoor no: ux: Maria Joost Joordens en Johannes Adriaan van Heesch no: ux: Johanna Joost Joordens alle[n] wonende te Udenhout kinderen en erfgenamen bij versterf dato 4 november 1796

Joost Joordens in huwelijk hebbende Adriaantje Hendriks van Zanten in den Udenhout bij deeling te ‘sBosch voor den notaris van Bruggen dato 30 aug. 1769

nr.136 – Hendrikvan Sanden te Cromvoirt voor d ehelft

Johannis, Hendrikus, Maria, Cornelis en Jenneke en de drie kinderen van Woutrina Jan van Hal wed. Dirk van Beek ter togte en haare 7 kinderen ten erfregte

modo – Dirk van Beek no: ux: Woutrina Jan van Hal bij deeling alhier den 23 october 1776

nu Johanna van Dooremalen wede Jan van Hal ter togte en haare vier kinderen ten erfregte

1761 – nu Jan van Hal bij coop van Jan Peijnenburg

nr.136 – Adriaen Pijnenburg te Cromvoirt

Adriaantje Gerrit van der Voort te Helvoirt bij publieke koop en transpt te Vught 12 mei 1807 van de kinderen van Dirk van Beek


i hont
Martinus Dirk Boons te Drunen bij versterf 1801 van Dirk Steeven Boons bij versterf

nr.137 – Steeven Boons te Helvoirt


i hont
nr.138 – Adriaan van de Ven te Helvoirt
i hont
Peeter Oerlemans bij transpt te ‘sBosch 3 november 1769

nu Adriaen Nicolaas Oerlemans bij deeling te Helvoirt dato 8 november 1766

nr.139 – Jan Peeter Berkelmans te Helvoirt voor ¼
de wed. Johannes Wagemakers no: ux: Maria Jan Bouwens bij deelinge in den Udenhout

De vyff kinderen van Jan Willem Bouwens in den Udenhout

nr.139 – Jan Willem Bouwens te Helvoirt voor ¼
Wouter Bleijenberg te Helvoirt bij publicque koop te ‘sBosch 3 juny en transport ter secretarije te Vught en Cromvoirt den 30 juny 1797 van

De negen kinderen en erfgenaamen bij successie van

Jan van de Kleijberg te Helvoirt bij successie van

nr.139 – Gijsbert van den Kleijbergh te Helvoirt voor ¼


Maria Jan Peijnenburg wed. adr. van Laarhoven te Helvoirt bij erffenis van wijlen

nr.139 – Hendrik Jansen van Berkel te Haaren voor 1/16


iii mergen
folio 20

Gerardus Vugts te Helvoirt bij koop en transport alhier dato 17 september 1791

nu Francois van Asten no: ux: Maria van Liempt

nr.140 – Lambert van Liempt te Cromvoirt


iii hont
Theodorus Gast bij deeling te ‘sBosch

Theodorus Gast de ½ en Wouterus Gast ¼ en Jan Gast ¼

nr.141 – De vier kinderen van Arnoldus Gast
Jan Dieden te Cromvoirt en Wouter Bleijenberg te Helvoirt bij koop en transport te ‘sBosch 3 february 1794

De kynderen van Johannes van Leeuwaarden te ‘sBosch bij coop en transport alhier dato 11 aug. 1780

nr.142 – de Heer Francis Baale te ‘sBosch
iii hont
nr.143 – de selven
iii hont
de kinderen en erfgenamen van de Heer Gerard Smits bij overlijden van sijne moeder de weduwe van

nr.144 – de Heer Hendrik Smits te ‘sBosch


i mergen

folio 20 verso

Adriana Johanna Wilhelmus Anth. Jan Vugts bij versterf van haar moeder Anth. Boons

nr.145 – Willem Steven Boons te Helvoirt bij ervenisse van [1805] Adriaan Pijnenburgh te Cromvoirt
iiii hont
Lena van Logten weduwe van Willem Vugts te togte en deszelfs kint Martinus Willem Vugts ten erfregte

nu Willem Peeter Vugts bij deeling te Helvoirt 3 december 1765

nr.146 – Peeter Vugts te Helvoirt voor ¼
Francis Vughts te Cromvoirt bij publicque verkoop te ‘sBosch den 30e juny 1797

De negen kinderen en erfgenamen bij successie van

Jan van de Kleijberg te Helvoirt bij successie

nr.146 – Gijsbert van de Kleijbergh te Helvoirt ¼


Florens van Wagenberg te Helvoirt bij koop en transport alhier dato 2 september 1786

nu van Jacob Heesters bij transport alhier den 25 maart 1775

Jacob Heesters als in huwelijk hebbende Anthonetta Danckloff by deylinge te Helvoirt dato 6 october 1752

De kinderen

nr.146 – Jacob Danckloff te Helvoirt voor ¼
Maria van Heukelom bij afstand van togt van haar vader

Peter van Heukelom ter togte te Helvoirt bij overlijden van

De weduwe Cornelis vanGiersbergen te Helvoirt bij transport alhier dato 6 april 1780

Peeter Oerlemans bij transport te ‘sBosch de 3e november 1769

nu Adriaan Nicolaas Oerlemans bij deeling te Helvoirt den 8e november 1766

nr.146 – De drie kinderen Claas Oerlemans te Helvoirt ¼


in ii mergen iii hont
1   2   3


Dovnload 252.87 Kb.