Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


We hebben een andere Sunni geleerde nodig om eindelijk duidelijk te maken wie deze Twaalf Opvolgers, Kaliefs

Dovnload 20.19 Kb.

We hebben een andere Sunni geleerde nodig om eindelijk duidelijk te maken wie deze Twaalf Opvolgers, KaliefsDatum06.05.2017
Grootte20.19 Kb.

Dovnload 20.19 Kb.

Verward?

We hebben een andere Sunni geleerde nodig om eindelijk duidelijk te maken wie deze Twaalf Opvolgers, Kaliefs, Amirs en Imams echt zijn:


De bekende geleerde al-Dhahabi zegt in Tadhkirat al-Huffaz, vol. 4, p. 298, en Ibn Hajar al-'Asqalani zegt in al-Durar al-Kaminah, vol. 1, p. 67 dat Sadruddin Ibrahim bin Muhammad bin al-Hamawayh al-Juwayni al-Shafi'i een groot geleerde in Hadith was. Dezelfde Al-Juwayni verhaalt van Abdullah ibn Abbas (r) over de Profeet (s) die zei, "Ik ben de voornaamste onder de Profeten en Ali ibn Abi Talib is de voornaamste onder de opvolgers, en na mij zullen mijn opvolgers er twaalf zijn, de eerste van hen Ali ibn Abi Talib en de laatste van hen Al Mahdi."
Al-Juwayni verhaalt ook van Ibn 'Abbas (r) over de Profeet (s): "Zeker mijn Kaliefs en de ontvangers van mijn legaat en de Bewijzen van Allah voor Zijn schepselen na mij zijn er twaalf. De eerste van hen is mijn broer en de laatste van hem is mijn (klein)zoon." Hem werd gevraagd: "Oh Boodschapper van Allah, wie is jouw broer?" Hij zei, "Ali ibn Abi Talib" Toen vroegen ze, "En wie is jouw zoon?" De Heilige Profeet (s) antwoordde, "Al Mahdi, degene die de aarde zal vullen met rechtvaardigheid en gelijkheid zoals het boordevol zou zijn met onrecht en tiranie. En bij de Ene Die me grootgebracht heeft als een waarschuwer en een brenger van goede tijdingen, zelfs als er een dag overblijft voor het leven in deze wereld, zal de Almachtige Allah deze dag zolang verlengen tot Hij mijn zoon Mahdi stuurt, dan zal Hij zorgen dat Ruhullah 'Isa ibn Maryam (a) afdaalt en achter hem (Mahdi) bidt. En de aarde zal verlicht worden door zijn straling. En zijn macht zal zich uitstrekken naar het oosten en het westen."
Al-Juwayni verhaalt ook dat de Boodschapper van Allah (s) vertelde: "Ik en Ali en Hasan en Husein en negen van de afstammelingen van Husein zijn de zuiveren en degenen die nooit van het rechte pad afwijken."

[Al-Juwayni, Fara'id al-Simtayn, Mu'assassat al-Mahmudi li-Taba'ah, Beirut 1978, p. 160.]


Van alle Islamitische stromingen, alleen de Shi'ah Imamiyyah Ithna 'Ashariyyah (Twaalfder Shi'iten) geloven in deze individuen als de Twaalf rechtmatige opvolgers van de Profeet (s) en verkijgen hun begrip van Islam van hen. Om meer te weten te komen over authentieke Islam, bezoek:

http://al-islam.org/faq/

v1.0

Vertelde Jabir ibn Samura: Ik hoorde de Profeet (s) zeggen:
"Er zullen Twaalf Bevelhebbers zijn." Toen zei hij een zin die ik niet verstond. Mijn vader zei, dat de Profeet eraan toevoegde, "Zij zullen allen van de Quraysh zijn."

[Sahih al-Bukhari (Engels), Hadith: 9.329, Kitabul Ahkam;

Sahih al-Bukhari, (Arabisch), 4:165, Kitabul Ahkam]

De Profeet (s) zei:

"De Religie (Islam) zal voortduren tot het Uur (Dag van de Wederopstanding), hebbende Twaalf Kaliefs voor jullie, allen zullen zij van de Quraysh zijn."

[Sahih Muslim, (Engels), Hoofdstuk DCCLIV, v3, p1010, Vertelling #4483; Sahih Muslim (Arabisch), Kitab al-Imaara, 1980 Saudi Arabische Editie, v3, p1453, Vertelling #10]

Wie zijn deze

Twaalf Opvolgers

van de Profeet (s)?Wat de Sunni geleerden zeggen:

Ibn al-'Arabi:

We hebben twaalf Amirs na de Heilige Profeet (s.a.w.s.) geteld. We zagen hen als volgt: Abu Bakr, 'Umar, 'Uthman, Ali, Hasan, Mu'awiyah, Yazid, Mu'awiyah ibn Yazid, Marwan, 'Abd al-Malik ibn Marwan, Yazid bin 'Abd al-Malik, Marwan bin Muhammad bin Marwan, As-Saffah... Daarna waren er zevenentwintig kaliefs van de Bani Abbas.

Als we nu twaalf van hen nemen dan komen we slechts tot Sulayman. Als we de letterlijke betekenis nemen, zijn er slechts vijf van hen, en daaraan voegen we de vier Rechtschapen Kaliefs toe en 'Umar bin 'Abd al-'Aziz...Ik begrijp de betekenis van deze Hadith niet.

[Ibn al-'Arabi, Sharh Sunan Tirmidhi, 9:68-69]Qadi 'Iyad al-Yahsubi:

Het aantal Kaliefs is groter dan dat. Om hun aantal tot twaalf te beperken is niet correct. De Heilige Profeet (s.a.w.s.) zei niet dat er slechts twaalf zullen zijn en dat er geen uitzicht op meer is. Dus is het mogelijk dat er meer kunnen zijn.

[Al-Nawawi, Sharh Sahih Muslim, 12:201-202;

Ibn Hajar al-'Asqalani, Fath al-Bari, 16:339]


Jalal al-Din al-Suyuti:


Er zijn slechts twaalf Kaliefs tot de dag des Oordeels. En ze zullen doorgaan volgens waarheid te handelen, zelfs als ze elkaar niet direct opvolgen.

We zien dat van de twaalf, vier de Rechtschapen Kaliefs zijn, dan Hasan, dan Mu'awiyah, dan Ibn Zubayr, en tenslotte 'Umar bin 'Abd al-'Aziz. Dat zijn er acht. Vier blijven er over. Misschien Mahdi, de Abbasid zou toegevoegd kunnen worden, omdat hij een Abbasid is zoals 'Umar bin 'Abd al-'Aziz een Umayyad was. En Tahir 'Abbasi zal ook toegevoegd worden omdat hij een een rechtvaardig heerser was. Dus zullen er nog twee komen. Eén van hen is Mahdi, omdat hij tot de Ahlul Bayt (a.s.) behoort.

[Al-Suyuti, Tarikh al-Khulafa, Bladzijde 12;

Ibn Hajar al-Haytami, Al-Sawa'iq al-Muhriqa Bladzijde 19]Ibn Hajar al-'Asqalani:

Niemand heeft veel kennis over deze ene hadith van Sahih Bukhari.

Het is niet correct te zeggen dat deze Imams aanwezig zullen zijn tijdens één en hetzelfde tijdperk.

[Ibn Hajar al-'Asqalani, Fath al-Bari 16:338-341]


Ibn al-Jawzi:

De eerste Kalief van de Bani Umayya was Yazid ibn Mu'awiyah en de laatste Marwan Al-Himar. Hun totaal is dertien. 'Uthman, Mu'awiyah en ibn Zubayr zijn niet meegerekend omdat ze tot de Metgezellen van de Heilige Profeet (s) behoorden.

Als we Marwan bin al-Hakam niet meerekenen, vanwege de verdeeldheid over of hij een Metgezel was, of dat hij aan de macht was, hoewel Abdullah ibn Zubayr de steun van de bevolking had. Dan kunnen we tot het getal Twaalf komen. … Toen het Kalifaat uit handen van de Bani Umayya raakte, brak een grote onrust uit. Totdat de Bani Abbas zich vestigden. Zo veranderden de oorspronkelijke omstandigheden totaal.

[Ibn al-Jawzi, Kashf al-Mushkil, als geciteerd in Ibn Hajar al-'Asqalani, Fath al-Bari 16:340 uit Sibt Ibn al-Jawzi]


Al-Nawawi:

Het zou ook kunnen betekenen dat de twaalf Imams zullen bestaan tijdens de periode van de suprematie van Islam. De tijd dat Islam een dominerende religie zal zijn. Deze Kaliefs zullen, tijdens hun regering, de religie verheerlijken.

[Al-Nawawi, Sharh Sahih Muslim ,12:202-203]Al-Bayhaqi:

Dit aantal (twaalf) komt men tegen tot de periode van Walid ibn 'Abd al-Malik. Hierna was er chaos en onrust. Toen kwam de Abbasid dynastie. Dit bericht heeft het aantal Imams vergroot. Als we een aantal van hun kenmerken, die na de onrust kwam, negeren, dan zal hun aantal veel hoger liggen."

[Ibn Kathir, Ta'rikh, 6:249; Al-Suyuti, Tarikh al-Khulafa Bladzijde 11]Ibn Kathir:

Al wie Bayhaqi volgt en het eens is met zijn bewering dat Jama'ah die Kaliefs betekent die met tussenpozen kwamen tot de tijd van Walid ibn Yazid ibn 'Abd al-Malik de overtreder, komt binnen het kader van de overlevering door ons geciteerd die dergelijke mensen bekritiseert en afkeurt.

En als we het Kalifaat accepteren van Ibn Zubayr vóór 'Abd al-Malik, zal het totaal zestien zijn. Terwijl hun totaal twaalf zou moeten zijn vóór 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz. Op deze manier zal Yazid ibn Mu'awiyah meegerekend worden en 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz niet. Echter, het staat vast dat de meerderheid van de 'ulama 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz beschouwt als een eerlijke en rechtvaardige Kalief.[Ibn Kathir, Ta'rikh, 6:249-250]

 • Zeker mijn Kaliefs en de ontvangers van mijn legaat en de Bewijzen van Allah voor Zijn schepselen na mij zijn er twaalf. De eerste van hen is mijn broer en de laatste van hem is mijn (klein)zoon.
 • Ik en Ali en Hasan en Husein en negen van de afstammelingen van Husein zijn de zuiveren en degenen die nooit van het rechte pad afwijken.
 • rechtmatige opvolgers van de Profeet (s) en verkijgen hun begrip van Islam van hen. Om meer te weten te komen over authentieke Islam, bezoek: http://al-islam.org/faq/
 • Wat de Sunni geleerden zeggen
 • Ik begrijp de betekenis van deze Hadith niet.
 • Er zijn slechts twaalf Kaliefs tot de dag des Oordeels.
 • Dus zullen er nog twee komen.
 • Niemand heeft veel kennis over deze ene hadith van Sahih Bukhari.
 • Hun totaal is dertien . Uthman, Muawiyah en ibn Zubayr zijn niet meegerekend omdat ze tot de Metgezellen van de Heilige Profeet (s) behoorden.
 • Dan kunnen we tot het getal Twaalf komen.
 • Deze Kaliefs zullen, tijdens hun regering, de religie verheerlijken.
 • Walid ibn Yazid ibn Abd al-Malik de overtreder

 • Dovnload 20.19 Kb.