Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Wedstrijd Rookvrije Klassen Handleiding educatieve box

Dovnload 81.25 Kb.

Wedstrijd Rookvrije Klassen Handleiding educatieve boxDatum14.09.2017
Grootte81.25 Kb.

Dovnload 81.25 Kb.

Wedstrijd Rookvrije Klassen

Handleiding

educatieve box

header img

Beste Wedstrijd Rookvrije Klassers!

Als Logo hechten we zeer veel belang aan de Wedstrijd Rookvrije Klassen. We zijn dan ook uiterst tevreden dat ieder jaar opnieuw hiervoor zoveel klassen op in tekenen.

Om jullie wat extra ondersteuning en stimulans te voorzien bieden wij deze educatieve box aan. We hopen dat deze box inspirerend, motiverend en voldoende ondersteuning mag bieden in jullie acties!

In deze handleiding richten we ons naar 3 aspecten: de praktische werking van Wedstrijd Rookvrije Klassen, Wedstrijd Rookvrije Klassen en het gezondheidsbeleid op school en de verschillende materialen met hun gebruik.

Veel succes!

De medewerkers van Logo Brugge-Oostende

Nood aan verdere informatie? Neem contact op met : Lies Van Loo

Lies.vanloo@logobrugge-oostende.be

header img

Inhoud


 1. Praktische organisatie Wedstrijd Rookvrije Klassen

 2. Wedstrijd rookvrije klassen en het gezondheidsbeleid op school

 3. Materialen educatieve box

  1. Lespakketten

  2. Spelmateriaal

  3. Wetenschappelijke testjes

  4. Audiovisueel materiaal

  5. Informatieve folders

  6. Varia


a)Praktische organisatie Wedstrijd Rookvrije Klassen


Wedstrijd Rookvrije klassen is een project waarbij de klaswerking centraal staat. Doorheen het jaar wordt gestreefd naar 90 % rookvrije leerlingen. Iedere klas kan zich persoonlijk inschrijven.

Inschrijven kan men doen tot 4 oktober via het Logo of via de website www.gezondeschool.be/WRK. Na de inschrijving ontvang je een contractnummer die van belang is bij de verdere registratie. U zal ook persoonlijk de affiche en engagementsverklaring van wedstrijd rookvrije klassen ontvangen op school.


Vanaf 4 oktober tot 25 oktober kan men de eerste registratie van het aantal rookvrije leerlingen doorgeven. Deze registratie gebeurt via de website www.gezondeschool.be/wrk aan de hand van het ontvangen contractnummer.

Doorheen het jaar moet nog 2 maal geregistreerd worden om het aantal rookvrije leerlingen te registreren. Wij bieden u een kalender aan met alle belangrijke acties voor het rookvrije schooljaar.Januari

Nieuwsbrief + registratie
registratie afgesloten op 31 januari

Februari

Gadget voor alle leerlingen uit de deelnemende klassen

April

Nieuwsbrief + registratie

Registratie afgesloten op 25 april

April

Creatieve wedstrijd: gemaakte filmpjes kunnen geupload worden op de website www.gezondeschool.be/wrk
of via het Logo

Mei

Klassen die 90% rookvrij bleven ontvangen een diploma +
winnaars creatieve wedstrijd worden bekendgemaakt


b)Wedstrijd Rookvrije Klassen en het gezondheidsbeleid op school


Vanuit de overheid vraagt men meer en meer de klemtoon te leggen op het gezondheidsbeleid op school. Een gezondheidsbeleid op school klinkt soms zeer vaag en moeilijk om op te stellen. Een school werkt reeds zeer veel uit rond het thema gezondheid en in de veelheid is de structuur soms zoek. Het kaderen van acties in een gezondheidsbeleid kan zorgen voor deze structuur en het effect van acties verhogen.

Werken aan gezondheid volgens het gezondheidsbeleid op school is het spreiden van acties doorheen het schooljaar en verdeeld over verschillende terreinen. ( directie, ouders, schoolpersoneel, leerlingen,…) Ook Wedstrijd Rookvrije Klassen is een project die perfect te kaderen is binnen een gezondheidsbeleid op school.

Volgens de preventiepiramide kan je als school kiezen in actie te treden wanneer het probleem zich stelt of niet probleem gericht te werk te gaan. Het is belangrijk deze visie in het achterhoofd te houden en ervoor te zorgen dat energie gespreid wordt over de verschillende niveau’s met een grote klemtoon op de niet probleemgerichte aanpak.preventiepiramide

Starten met het verwerken van acties in een gezondheidsbeleid doe je het best door het werken met een gezondheidsmatrix. Via deze matrix kan je eenvoudig acties structureren. De matrix bestaat uit 4 peilers (educatie, structurele maatregelen, regelgeving en zorg en begeleiding) en 4 niveau’s (individueel niveau, klasniveau, schoolniveau, omgevingsniveau). Wanneer men acties gericht op gezondheid kunnen invullen in ieder kader bestaat er een zekere garantie op effectief werken. Als voorbeeld vullen we enkele acties in kader van het project WRK in.


Individueel niveau

Klasniveau

Schoolniveau

Omgevingsniveau

Educatie

( leerlingen

begeleiding, educatieve programma’s, organisatie curriculum)


 • Leerlingen krijgen folders mee ivm roken

 • Lessen over roken en de gevolgen

 • Creatieve wedstrijd

 • Ouders krijgen folders mee

Structurele maatregelen


 • Op opendeur-dagen worden geen asbakken geplaatst

Afspraken

(school- en arbereidsglement, afspraken, houding)
 • Klas-engagement 90% rookvrij
Zorg en begeleiding

(probleemgerichte aanpak)

 • Aanbod rookstop-begeleiding op school
Voor meer informatie over een gezondheidsbeleid op school kan u terecht bij uw CLB of Logo.

c)Materialen educatieve box


In de box zijn verschillende materialen verzameld waar u actief mee aan de slag kan gaan. Dit loopt van spelen, lessugesties, film, wetenschappelijke proefjes,…Bij alle materialen kan u informatie terugvinden over de inhoud, de werking en tips bij het gebruik.

Naast ontleenbare materialen bestaat de koffer uit materiaal die gratis worden aangeboden. Het gaat om volgende materialen: • Lespakket Game.over@tabak

 • 360° rookvrij

 • Alle folders en stickers

 • Fiche Klasbak: tabakspreventiebeleid

In het geheel van materialen kan u verschillende lessugesties terugvinden. Gelieve nergens in te knippen, maar alle noodzakelijke materialen te kopiëren.

Veel succes!LESPAKKETTEN

Prikkelmap


Wat ?

De prikkelmap biedt mogelijkheden om het thema tabak te verwerken in de algemene vakken zoals Nederlands, handel, lichamelijke opvoeding,…Doelgroep?

Eerste graad secundair onderwijsTips bij gebruik
Het is handig de lesssugesties ruimer te gebruiken dan 1 vak. Spoor ook andere leerkrachten aan om het thema in hun lessen te verwerken. Het ruimer verwerken van het thema kan het effect op het rookgedrag van de leerlingen aanzienlijk verhogen.

Nico&tine


Wat?
Nico&Tine is een pakket gemaakt in 2005 naar aanleiding van het toneelstuk Nico&Tine. Het toneelstuk kan niet meer vertoond worden, maar het lessenpakket is nog steeds bruikbaar. Het lessenpakket gaat veel verder dan informatie voorzien. Naast informatie wordt sterk gewerkt rond sociale vaardigheden en maatschappijvisie. Twee zeer belangrijke elementen bij het werken aan preventie.http://www.west-vlaanderen.be/genieten/cultuur/kunsten/podiumkunsten/dans/publishingimages/dans_aqua.jpg

Voor wie?

Het pakket bestaat uit 2 onderdelen. Het eerste onderdeel is gericht naar de eerste graad, het tweede pakket is gericht naar 2de graadTips bij gebruik

De lespakketten zijn zeer duidelijk en wijzen zichzelf uit.


Het is wel aan te raden verschillende onderdelen van het lespakket te gebruiken om het effect te garanderen.

De verschillende stukken hoeven zich niet snel na elkaar op te volgen. Het werken rond een thema verspreid over een grote periode verhoogt het effect


Niet roken mijn vrijheid


Wat?
Niet Roken mijn vrijheid is een cd-rom van het VIGeZ met activiteiten en een stappenplan voor een tabakspreventiebeleid in secundaire scholen.http://www.vigez.be/uploads/beeldbank/iconen_big/48ae08dee5145fb12624c261d62fce2d.jpg

Voor wie?

De activiteiten op de cd –rom zijn gericht op leerlingen van 12 tot 14 jaar. Het stappenplan voor een tabakspreventiebeleid op school is bestemd voor leerkrachten, directie, de leerling-schoolbegeleider en elkeen die actief begaan is met de problematiek van het tabaksgebruik bij jongeren.Game.over@tabak


vigez09-go@tabak-im1

Wat?
Game.over@tabak is een handleiding voor leraren opgemaakt voor het VIGeZ. De handleiding is een bundel van leuke en afwisselende activiteiten rond roken met werkbladen voor leerlingen.
Alles activiteiten worden gekoppeld aan de eindtermen opdat het eenvoudig te verwerken is binnen de jaarplanning.

Voor wie?

De handleiding is opgemaakt voor leerkrachten uit het 5de en 6de leerjaar van het basisonderwijs.Deze bundel wordt gratis aangeboden door Logo Brugge-Oostende
Ik (r ) ook niet


Wat? http://www.stivoro.nl/upload/foto/jongeren/ik%20(r)ook%20niet/ik%20(r)ook%20niet%20(3).jpg

Ik (r) ook niet is een volledig uitgewerkt lessenpakket van STIVORO.


Om de inhoud van het lessenpakket werd een bijhorende video opgemaakt.
Om de leerkrachten extra te ondersteunen is er een bijhorende docentenhandleiding opgemaakt.

Voor wie?
Het lessenpakket is gericht naar leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar van het basisonderwijs

Tips bij gebruik

Gebruik de lessen gespreid over een langere periode om het effect te verhogen

SPELMATERIAAL
Smoky Goose game
Wat ?

Het “smoky goose game” is een ganzenbordspel over roken. Er zijn 6 soorten vakjes, aan 3 daarvan zijn opdrachten verbonden. Het kan gaan om een kennisvraag, een doevraag of een discussievraag. De andere vakjes zijn (on)geluksvakjes. Het spel kan in 3 of 4 groepen gespeeld worden van 3 tot 6 personen.Voor wie?

Dit spel is specifiek geschikt voor leerlingen uit de 1 ste graad secundair onderwijs.Tips bij gebruik

 • Voorzie voldoende tijd om het spel te spelen, 1 lesuur is daarvoor meestal te kort. Het spel afbreken en later verder spelen kan de sfeer doorbreken en vergt weer veel energie om het vervolg op te starten.

 • Doorloop als leerkracht vooraf de vragen om de moeilijkheidsgraad te bepalen.
Uch Kwartet Spel


Wat?
Uch, is een informatief spel gebaseerd op de werking van het eigenlijke kwartetspel. Het is de bedoeling dat de leerlingen een kwartet verzamelen. Dit kunnen ze doen door quizvragen of doe-opdrachten goed te beantwoorden.uchrookkwartet.jpg

Bij de handleiding staan mogelijkheden uitgewerkt om het kwartetspel in grote groepen te spelen of de leerlingen in beweging te zetten gedurende het spel.Voor wie?

Het Uch kwartet spel is gericht naar het 1ste en 2de graad van het secundair onderwijs.Tips bij gebruik?

 • Overloop alle quiz vragen om de moeilijkheidsgraad van de kaarten te bepalen.

 • Werk met een kleine groep, dit zorgt ervoor dat het eenvoudiger is om een kwartet te vormen en houdt de spanning erin.


3D spel


Wat?

3D is een interactief spel voor klasgroepen


De groep of de begeleider maakt een keuze uit één van de zes thema’s waarrond het spel kan worden gespeeld: welbevinden – ruzie & agressie – middelengebruik – gezondheid – seksualiteit – multimedia.http://www.leefsleutels.be/img/3d.jpg

Zes teams wandelen door een fictieve stad. Tijdens deze tocht kunnen ze punten verdienen door hun mening te verwoorden of van gedachten wisselen bij een korte vraag, een kringgesprek of een teamopdracht die te maken heeft met het gekozen thema. Op die manier staan de jongeren stil bij de leuke en de minder leuke kanten van de verschillende thema’s.

Tussendoor komen speelse doe-opdrachten aan bod die het geheel luchtig en plezierig maken. De groep die het spel wint, krijgt het voorrecht om uit een aantal geselecteerde kaarten een ‘actie’ voor de hele klas te kiezen. Deze kleine of grote actie – die te maken heeft met het thema van het spel – wordt uitgewerkt in de dagen of weken na het spelen van het spel en heeft tot doel het thema wat verder uit te diepen.

Voor wie?

Dit spel is een spel gericht op leerlingen uit het secundair onderwijs. ( 1ste tot en met 6de middelbaar)
Tips bij gebruik

 • Het is als begeleider belangrijk op voorhand de vragen door te nemen en te selecteren op moeilijkheidsgraad


 • Speel als begeleider een sturende rol in de dynamiek van het spel en kringgesprekken. Wees daarbij zeer neutraal. Er bestaat geen juiste of verkeerde mening


 • Zoek als begeleider mogelijkheden om de groep in goede banen te sturen: werk bv. met praatkaarten, laat verschillende personen aan het woord, …


 • Maak voor jezelf goed uit wanneer een groep een punt verdient om geen discussie teweeg te brengen


WETENSCHAPPELIJKE TESTJES

Co – meter


Wat?http://www.pulmodata.si/slike/pico%20smokerlyzer.jpg

De CO- meter is een blaastest die de hoeveelheid koolmonoxide opspoort. Koolmonoxide is een giftige stof die oa. zorgt voor een gebrekkige conditie. De hoeveelheid koolmonoxide ligt opvallend hoger bij rokers en de confrontatie met dit verschil laat vele rokers schrikken. Het is dus een sterk visueel motiverend instrument.Voor wie?

De co-meter kan door iedereen gebruikt worden.Tips bij gebruik

 • De CO-waarden in het bloed verdwijnen zeer snel uit het bloed. Na 24h kan het aandeel CO in het bloed nihil zijn. Wijs hen hierop of laat de test uitvoeren op een moment dat vele jongeren hebben gerookt. ( bv. het eerste lesuur, na de middagpauze,…)

 • Stel de test juist in volgens doelgroep jongeren of volwassenen. CO verdwijnt bij jongeren veel sneller uit het bloed waardoor er een aanpassing moet gemaakt worden in de meting

De Co- meter is niet in deze box aanwezig, maar kan bij interesse extra ontleend worden. Wij adviseren deze co-meter tijdig aan te vragen.

Smokey Sue


Wat?

Smokey Sue is een demonstratie pop die weergeeft hoeveel teer 1 enkele sigaret afgeeft. Smokey Sue kan effectief een sigaret roken door het luchtpompen via haar buik. Alle rook wordt opgevangen in tubes die nadien kan bestudeerd worden.http://www.enasco.com/prod/images/products/61/vc152947l.jpgVoor wie?

Leerlingen secundair onderwijs

AUDIOVISUEEL MATERIAAL

Quiz: roken een teer onderwerp


Wat?
Roken een teer onderwerp is de laatste nieuwe cd-rom van de stichting tegen kanker. In deze cd-rom kan u een volledige quiz terugvinden, een visuele infosessie van 30 minuten en achtergrondinformatie. Dit alles wordt op een zeer aantrekkelijke manier voorgesteld. chatline jongeren

Voor wie?

Deze cd-rom is geschikt voor leerlingen uit de 1ste tot en met 3de graad van het secundair onderwijsFilm : Thank you for smoking


Wat?

Thank you for smoking is een satirische film over de tabaksindustrie. Het verhaal draait rond Nick Naylor (Aaron Eckhart), de woordvoerder van een tabaksgigant wiens taak het is om sigaretten te verdedigen tegenover al wie ze aanvallen. De film pakt 2 thema’s aan: enerzijds is er natuurlijk het hele rookgegeven, maar anderzijds is er ook het fenomeen van de spin doctor. Zowat elk bedrijf in de VS, en zéker controversiële bedrijven, hebben wel iemand in dienst die bedreven is in het overtuigend spreken. Gladde kerels die bijvoorbeeld in naam van wapenfabrikanten verdedigen wat niet te verdedigen valt, omdat hun geweren gemaakt zijn voor “sportliefhebbers”. http://www.nikohk.com/wp-content/uploads/2007/07/thank_you_for_smoking.jpgVoor wie?

De film is gericht op het secundair onderwijs. Voornamelijk naar de 3de graad. Mits goede nabespreking en ondersteuning kan de film ook vertoond worden in de andere graden.


Programma: Ook getest op mensen


Wat?

Ook getest op mensen is een programma van 2009 van de VRT met Marcel Van Tielt. Wekelijks werden verschillende gezondheidsthema’s aangepakt waaronder roken. In deze reportage stoppen 2 stand-up comedians met roken. Na 4 weken stoppen met roken wordt hun conditie, co-waarden, geurvermogen en gewicht getest. De reportage toont op een zeer duidelijke manier wat roken met het lichaam doet en vooral wat stoppen met roken met zich meebrengt.http://www.kempenactueel.be/images/stories/januari2010/r2010_r0000_44912%20small.jpgVoor wie?

Secundair onderwijsTips bij gebruik

De DVD is een duidelijke en attractieve vorm om informatie over de gevolgen van roken te duiden. Aansluitend aan deze reportage is het interessant om testjes uit te proberen. Testjes kan je oa. terugvinden in de prikkelmap.


Schooltelevisie: roken!?


Wat?

Schooltelevisie maakte in samenwerking met Stivoro in 2009 een reportage over het thema roken. Op een jeugdige manier wordt het thema uitgewerkt. Het verslavingsaspect, de moeilijkheidsgraad van rookstop en de effecten op het uiterlijk worden besproken. Allemaal thema’s die jongeren kunnen overtuigen te stoppen met roken of niet met roken te beginnen.http://religie.nieuwslog.nl/data/subdomain/770/article/20090927205942_logo_schooltv_met_teleac.pngVoor wie?

Tweede en derde graad secundair onderwijs

Documentaire: over de longen en over het hart


Wat ?

Over de longen en over het hart is een documentaire van Stivoro. Deze documentaire duurt ongeveer 18 minuten en toont visueel de werking van de longen en het hart. Er wordt telkens een mooi onderscheid gemaakt tussen de werking van gezonde organen en de werking van organen aangetast door de longen en het hart.Voor wie?

Secundair onderwijsTips bij gebruik

Deze documentaire past perfect tijdens de lessen biologie


Reportage: zapperszappers


Wat ?

Zappers is de meest recente video over roken voor jongeren. Deze video is een product van het Trimbos instituut. De video bestaat uit drie korte fragmenten over roken, alcohol en blowen. Aansluitend bij de video zijn er de lesboekjes ‘wat je kunt verwachten over roken’. Ieder filmfragment duurt ongeveer 2 minuten.Voor wie?

Eerste en tweede graad secundair onderwijsTips bij gebruik

Door de korte duur van de fragmenten is het zeker aan te raden aanvullend te werken met het lesboekje


Sensibiliseringsfilmpjes


Wat?

tabak is de laatste jaren een belangrijk thema geworden in de media. Er zijn reeds duizenden sensibiliserende filmpjes gemaakt om het roken tegen te gaan. Wij maken voor jullie een selectie.http://nl-nl.help-eu.com/pages/images/banner-helpers.jpgbutthed_l.jpg

Deze filmpjes kunnen bijvoorbeeld dienen om het thema in de kijker te zetten op schoolniveau .

Online kan je attractieve filmpjes vinden op : www.help-eu.com. Momenteel wordt een hele serie uitgewerkt genaamd ‘de helpers’. Leerlingen kunnen zich hierop abonneren en allerhande gadgets downloaden.


Zap op rookWat?http://www.jessa.be/images/pictures/custom/zap_op_rook-374x650.jpg
Zap op rook is een sensibiliserende video voor jongeren. In deze video wordt informatie voorzien over de persoonlijke en sociale gevolgen van tabaksgebruik en confronteert men de jongeren met de keuze “ rook ik of rook ik niet?
Wat doet tabak in je lichaam? Hoe reageren vrienden als je rookt? Hoe zeg je Neen?
Voor wie?

Leerlingen tussen 12 en 15 jaar.Tips bij gebruik

Deze video bevat de juiste boodschap, maar is in omkadering verouderd.INFORMATIEVE FOLDERS

Alle folders aanwezig in de box worden gratis ter beschikking gesteld. Bijkomende folders kunnen besteld worden via de desbetreffende organisatie of via het Logo.


Roken is niet cool


Wat ?

Roken is niet cool is een folder van de nationale coalitie tegen tabak. Aan de hand van deze folder willen ze fabeltjes van het roken te niet doen. http://www.logoantwerpennoord.be/selfweb/upload/pictures/webwinkel/rokenisnietcool.jpgVoor wie?

Leerlingen secundair onderwijsBijbestellen?

In stock beschikbaar op het Logo


De waterpijp


Wat?

De vrgt bracht enkele jaren geleden de informatieve folder over de waterpijp uit. De waterpijp wordt een steeds groter wordende trend bij jongeren. Het lijkt iets onschuldigs en ongevaarlijk. De theorie spreekt dit tegen. In deze folder kan u alle informatie terugvinden over de gevaren van de waterpijp.Voor wie?

Leerlingen secundair onderwijsBijbestellen?

info@vrgt.be


Affiche: als de rook uit je school is verdwenen


Wat?

Affiche die aanduid dat de volledige school rookvrij isBijbestellen?
In stock te verkrijgen op het Logo

Kinderen kopiëren


Wat?

Deze folder is specifiek gericht naar ouders. Deze brochure spreekt enkel over het thema roken. In de folder worden verschillende tips op een rijtje gezet bij het aangaan van een gesprek met je kind over het thema roken. De tips zijn opgesplitst in tips voor rokende ouders en tips voor niet-rokende ouders.Bijbestellen?

In stock te verkrijgen op het Logo


Uw kind en roken, drinken en drugs


Wat ?

Deze brochure is specifiek gericht naar ouders van adolescenten. Deze brochure bespreekt tabak, alcohol en drugs. De brochure geeft inzicht in de adolescentie en hun neiging tot experimenteren met drugs. In de brochure kan je als ouder ook tips terugvinden hoe je met deze thematiek nu precies moet omgaan. Deze brochure is een aanrader.Bijbestellen?

www.trimbos.nlVARIA
Tabaksbeleid op school: 360° rookvrij


Wat?

360° rookvrij is een handleiding naar aanleiding van het project ’ Rookvrije school’ van het VIGeZ. Binnen het project Rookvrije school werden verschillende scholen begeleidt in de opzet van een tabaksbeleid. Vanuit de praktijkervaringen en de theorie werd een handleiding opgemaakt om stapsgewijs een beleid op te zetten en alle problemen aan te pakken.Voor wie?

Voor directie, zorgcoördinatoren, verantwoordelijke gezondheidsbeleid, CLB medewerkers,…Deze bundel wordt gratis aangeboden door het VIGeZ en is te verkrijgen op het Logo.
Actiegids : Klasbakstewards


Wat?

Naar aanleiding van het project Klasbak werd een actiegids opgezet voor een leerlingenraad of groepje enthousiastelingen die werk willen maken van tabakspreventie op school. Deze actiegids biedt verschillende inspirerende ideeën om met het thema aan de slag te gaan.


Nuttige links
 • www.logowvl.be • www.meesterlijkgezond.be


 • www.vigez.be


 • Www.klasbak.be


 • www.tabakstop.be


 • www.stivoro.nl


 • www.vrgt.be


 • www.help-eu.com


header img

Wedstrijd Rookvrije Klassen is een project van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie in samenwerking met de Vlaamse Logo’s.


De handleiding van de educatieve box wordt aangeboden door Logo Leieland

Logo Brugge-Oostendes:\documenten\nieuwe mappenstructuur\communicatie en huisstijl\huisstijl\westvlaamse iconen\brugge oostende.jpg

Ruddershove 4

8000 Brugge

T: 050 32 72 95

M: info@logobrugge-oostende.behttp://www.handbal.be/img/vlaamse%20gemeenschap.jpghttp://www.mmk.be/afbeeldingen/image/logo_vigez.jpg


 • Niet roken mijn vrijheid
 • Game.over@tabak
 • 3D spel
 • Co – meter
 • Smokey Sue
 • Quiz: roken een teer onderwerp
 • Film : Thank you for smoking
 • Programma: Ook getest op mensen
 • Schooltelevisie: roken!
 • Documentaire: over de longen en over het hart
 • Sensibiliseringsfilmpjes
 • Zap op rook
 • Affiche: als de rook uit je school is verdwenen
 • Uw kind en roken, drinken en drugs
 • Tabaksbeleid op school: 360° rookvrij
 • Actiegids : Klasbakstewards

 • Dovnload 81.25 Kb.