Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Wedstrijdbepalingen

Dovnload 120.19 Kb.

WedstrijdbepalingenPagina1/2
Datum05.12.2018
Grootte120.19 Kb.

Dovnload 120.19 Kb.
  1   2

Combizeilen 2017 - 2020


Wedstrijdbepalingen

< data > op < locatie >

1.2 Aanvullend voor Optimist C; het Opti-C Reglement (Aanhangsel B).


1.3 Het Combi Promotiereglement.
1.2 3 De volgende RvW regels worden gewijzigd :
1.3.1 In voorkomende gevallen, kan Arbitrage worden aangeboden en zijn de bepalingen van Appendix T van toepassing.Weg halen als dit niet van toepassing is
1.43.2 Appendix P (Jury op het water) kan van toepassing zijn. Weghalen als dit niet van toepassing is

JZIGINGEN IN DE WEDSTRIJDBEPALINGEN

Iedere wijziging in de wedstrijdbepalingen zal bekend gemaakt worden niet later dan 1 uur vóór de start van een wedstrijd op de dag dat deze van kracht wordt. Iedere wijziging in het schema van de wedstrijden die een vervroeging van een starttijd inhoudt zal worden vermeld vóór 18.00 uur op de dag voordat deze van kracht wordt.


4 SEINEN OP DE WAL


eerste start 11:00 uur 5.1 Startgroepen en startvolgorde

5.1-A  Startvolgorde:De startvolgorde en de samenstelling van de startgroepen worden min. 1 uur voor de aanvang van de 1e wedstrijd op het mededelingenbord bekend gemaakt.
5.1-B Het wedstrijdcomité kan de startvolgorde wijzigen om wachttijden als gevolg van een Algemene Terugroep of andere vertragingen te beperken. 


5.1-C Het wedstrijdcomite heeft het recht om klassen gecombineerd te starten als er in een klasse te weinig inschrijvers zijn voor een zelfstandige startgroep. Voor een klasse met te weinig deelnemers hoeven geen prijzen te worden uitgereikt.


5.2 Programmering van de wedstrijden:

5.2.1 Er wordt voor alle klassen naar gestreefd om zoveel mogelijk wedstrijden per dag te varen. Het wedstrijdcomite zal zo snel mogelijk na de finish beginnen met een nieuwe startprocedure.

2.2

5.2.3 klasse van het schema5.2.4 Wanneer meer dan één wedstrijd gehouden zal worden op dezelfde dag, moet het waarschuwingssein voor elke volgende wedstrijd zo snel als praktisch mogelijk is worden gegeven.
5.3 Om boten te waarschuwen dat een nieuwe wedstrijd of een reeks van wedstrijden spoedig zal beginnen zal 1 minuut voor het eerste waarschuwingssein van de eerste klasse die start het uitstelsein (vlag OW ) worden gestreken met 1 lang geluidssein.

5.4 Indien het Comité besluit tot een walpauze zal dit worden bekend gemaakt op het finish- of afkortvaartuig door het tonen van vlag OW boven H


De starttijden van de volgende wedstrijden zullen dan bekend worden gemaakt op het mededelingenbord.


5.5 Op de laatste geprogrammeerde wedstrijddag zal geen waarschuwingssein gegeven worden na 15:00 uur.

Indien echter het waarschuwingssignaal voor de laatste wedstrijd voor of om 14.55 wordt gegeven zal, bij het afbreken van de startprocedure of na het geven van een algehele terugroep, de start van deze laatste wedstrijd worden doorgezet.6 KLASSENVLAGGEN
6.1 De klassenvlaggen zijn: Laser 4.7 O vlag (oscar)
Splash A G vlag (golf)
Splash B J vlag (juliet)
RS Feva K vlag (kilo)
Optimist A D vlag (delta)
Optimist B E vlag (echo)
Optimist C F vlag (foxtrot)
1

gede


informatie-
  1   2

  • Wedstrijdbepalingen
  • JZIGINGEN IN DE WEDSTRIJDBEPALINGEN
  • SEINEN OP DE WAL
  • KLASSENVLAGGEN

  • Dovnload 120.19 Kb.