Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Wedstrijdreglement 2016 itds-carpit Noctem

Dovnload 28.78 Kb.

Wedstrijdreglement 2016 itds-carpit NoctemDatum03.05.2017
Grootte28.78 Kb.

Dovnload 28.78 Kb.

Wedstrijdreglement 2016

ITDS-Carpit Noctem

A. Algemene Bepalingen


1. ALGEMEEN

De wedstrijd wordt gehouden onder het reglement roeiwedstrijden van de KNRB en FISA, voor zover de kamprechters deze van toepassing achten. De reglementen zijn van kracht met inachtneming van de volgende uitzonderingen en bijzondere bepalingen. De inschrijving staat slechts open voor verenigingsploegen.2. ROEIERS

A. In overeenkomst met het reglement voor roeiwedstrijden, Art. 5.5 dienen de roeiers in het lopende jaar niet deel te hebben genomen aan (inter)nationale wedstrijden, met uitzondering van nummers speciaal uitgeschreven voor regio-, competitie- en clubploegen. Deelname aan de competitiewedstrijd is alleen mogelijk voor ploegen van verenigingen aangesloten bij de KNRB.

B. Uitgeschreven nummers zijn:
- D/H CL 8+
- D/H Cl 4*
- D/H 4+ erv.
- D/H B4+
- D/H C4+ onerv.

-D/H C4+ erv.


- D/H 1×
- D/H 2×

- Mix 2x


C. Roeiers behoren tot de klasse Onervaren tot uiterlijk een jaar nadat zij voor het eerst zijn gestart op regio- of competitiewedstrijden. Roeiers behoren tot de klasse Ervaren zodra:
- zij t.o.v. de wedstrijddatum langer dan een jaar geleden, voor het eerst gestart zijn op regio- of competitiewedstrijden.
- zij deelgenomen hebben aan wedstrijden die niet speciaal voor regio- of competitieploegen zijn uitgeschreven.

D. Een ploeg met één of meer ervaren roeiers dient zich in de klasse Ervaren in te schrijven.

E. Een damesploeg dient met uitzondering van de stuur uit dames te bestaan, een herenploeg dient met uitzondering van de stuur uit heren te bestaan.

F. Houdt een ploeg zich niet aan de hierboven vermelde voorschriften dan kan de kamprechter de ploeg uitsluiten voor de wedstrijd of een tijdstraf opleggen.

G. Velden met 2 of minder inschrijvingen zullen geen doorgang vinden.

3. AFSTANDEN

De wedstrijd begint met een afstand van 2500 meter, gevolgd door 250 meter. Beide afstanden worden vanuit een vliegende start geroeid. Naar aanleiding van het totaalklassement over deze twee afstanden wordt er een kwart finale (voor velden die meer dan 9 inschrijvingen bevatten), een halve finale (indien het veld 5 of meer inschrijvingen bevat) en een finale geroeid over 250 meter. De kwart finale, halve finale en de finale worden vanuit stilstand gestart.

Het totaalklassement (van de 2500 meter en de eerste 250 meter) bepaalt of de ploeg door is naar de volgende finale, waarin ploegen met het laagste puntentotaal doorgaan naar een volgende finale (kwart, halve of direct al naar de finale afhankelijk van het aantal inschrijvingen). De 250 meter weegt in het berekenen van het totaalklassement 10x zwaarder dan de 2500 meter. De 250 meter die wordt afgelegd tijdens de finales wordt volgens het Henley knockout-systeem geroeid.

4. RUGNUMMERS

De stuurlieden en de boegroeiers moeten de rugnummers van de ploeg steeds goed zichtbaar op de rug dragen. De boegroeier ontvangt een rugnummer, die hij/ zij zo dient te dragen dat zowel voor, gedurende en na de wedstrijden het rugnummer goed zichtbaar is. Starten met een verkeerd rugnummer of zonder rugnummer kan uitsluiting tot gevolg hebben.5. STRAFSECONDEN

A. Voor de start en direct na de finish: Indien voor de start of direct na de finish blijkt dat een ploeg een andere ploeg hindert, in wat voor vorm dan ook, kan de ter plekke aanwezige kamprechter strafseconden (0.50 punt) toekennen. De aanwijzingen van de controlecommissie langs de baan moeten ten alle tijden opgevolgd worden. Ploegen die ten gevolge van gebrek aan voldoende medewerking de gang van zaken dreigen te verstoren, kunnen hiervoor van de kamprechter strafseconden krijgen of in het ergste geval uitgesloten worden. Strafseconden worden alleen toegepast indien dit van invloed is op de klassering voor de benadeelde ploeg (voorbeeld: nr. 5 wordt gehinderd door de nr. 1-4 van het klassement, hierdoor missen zij de halve finale wat een substantieel gevolg is). In elk ander geval krijgen de ploegen een mondelinge berisping.

B. Tijdens de start: Indien het startverschil op de startlijn minder dan 20 seconden en meer dan 40 seconden bedraagt, kan de ter plekke aanwezige kamprechter strafseconden toekennen.

C. Tijdens de race: De opgelopen ploeg is verplicht aan de oplopende ploeg voldoende ruimte te geven om ongehinderd voorbij te varen. Indien er wel gehinderd wordt, kunnen strafseconden worden toegekend. Komen drie of meer ploegen tegelijkertijd in oplopende positie of opgelopen positie dan moeten alle ploegen zo uitsturen dat de snelst varende ploeg zo ongestoord mogelijk door kan varen. Is dit niet het geval dan kunnen strafseconden worden toegekend.6. OPLOPEN EN PASSEREN

Het is toegestaan tijdens de race om zowel aan stuurboord als aan bakboord op te lopen en te passeren. Als oplopend vaartuig wordt in de zin van deze bepalingen beschouwd een boot waarvan de boeg (punt van de giek) gelijk is gekomen met het uiteinde van de achtersteven van het opgelopen vaartuig. De opgelopen positie en de oplopende positie eindigen zodra er weer licht tussen de boten is en beide boten weer vrij van elkaar kunnen manoeuvreren. De opgelopen ploeg is de boot die over een lang traject ingehaald wordt/dreigt te worden door een oplopende ploeg. Er dient tijdig door de oplopende ploeg aangegeven te worden aan welke zijde zij willen passeren. Dit geeft de opgelopen ploeg de tijd een veilige koers te kiezen. Bij meerdere ploegen die een boot tegelijk dreigen in te halen dient dit via 1 zijde te gebeuren. Het opgelopen vaartuig is verplicht aan het oplopende vaartuig voldoende ruimte te geven om ongehinderd voorbij te kunnen varen. Een opgelopen ploeg mag niet zo sturen dat de baan van de oplopende ploeg onnodig wordt verlengd en de oplopende ploeg mag daarentegen niet de opgelopen ploeg in een gevaarlijke positie dwingen (zie ook RvR).7. PROTESTEN, AANVARINGEN EN MATERIAALPECH.

A. Protesten aangaande onregelmatigheden tijdens het varen van de 2500 meter worden door het opsteken van een arm tijdens of vlak na de onregelmatigheid en wederom bij het passeren van de finish door de stuurman kenbaar gemaakt. Protesten worden genoteerd door de kamprechter vanaf de walkant. Een vertegenwoordiger van een ploeg moet zich binnen 20 minuten na afloop van het desbetreffende blok melden bij het secretariaat. Latere protesten worden niet in behandeling genomen. De ploeg aan wiens schuld de onregelmatigheid te wijten is, kan uitgesloten worden voor de resterende afstanden of strafseconden opgelegd krijgen.

B. Protesten aangaande onregelmatigheden tijdens het varen van de 250 meter worden door het opsteken van een arm tijdens of vlak na de onregelmatigheid en wederom bij het passeren van de finish door de stuurman kenbaar gemaakt. Direct na de finish dient de protesterende ploeg aan te leggen bij de Berlagebrug-roeivlotten tegenover Nereus, waar vervolgens iemand van de wedstrijdleiding het protest in ontvangst zal nemen. De ploeg blijft dan op het water in afwachting van het besluit van de kamprechters. Indien het protest wordt toegekend kan de protesterende ploeg overvaren. Dit geschiedt voor zover mogelijk direct na aansluiting, maar in ieder geval binnen 20 minuten! Latere protesten kunnen niet resulteren in overvaren van de 250 meter. De ploeg aan wiens schuld de onregelmatigheid te wijten is, kan worden uitgesloten voor een of meer afstanden of strafseconden krijgen opgelegd.

C. Aanvaring dient te allen tijde te worden voorkomen. De ploeg aan wiens onachtzaamheid een aanvaring te wijten is, kan worden uitgesloten.

D. Materiaalpech geeft alleen mogelijkheid tot overvaren indien het wedstrijdverloop en de jury dit toelaat (van je bankje rijden, dol niet goed dichtdraaien is geen materiaalpech). Men moet bij de 2500 meter de wedstrijdbaan in dat geval verlaten en omkeren, zonder hierbij ploegen te hinderen en onder het niet bevaren deel van de Rozenoordbrug te wachten tot het einde van de heat. Overstarten kan slechts plaatsvinden direct in aansluiting op het blok.

E. De beslissing aangaande uitsluiten of overvaren wordt genomen door de kamprechter in overleg met de wedstrijdleiding.

F. Het toekennen van tijden geschiedt door de kamprechter na het horen van het hoofd van de tijdwaarneming. Protesten aangaande de aan een ploeg toegekende tijden dienen uitsluitend schriftelijk bij het secretariaat te worden ingediend.

G. Ieder protest wordt bij het secretariaat gemeld door een coach van de desbetreffende ploeg of een lid van het bestuur van de desbetreffende vereniging.8. BAAN

A. Zowel de voorstart als de start van de 2500 meter wordt aangegeven door piketten/ skippyballen. De start ligt globaal onder de Rozenoordbrug en is aangeven met een bord “START”. De finish van de 2500 meter ligt voor het botenhuis van de A.S.R. Nereus en wordt aangegeven door skippyballen.

B. De voorstart van de 250 meter wordt aangegeven door pikketten en een bord met "VOORSTART" erop. Ook de start van de 250 meter wordt aangegeven door piketten en een bord met "START" erop. De finish van de 250 meter ligt ter hoogte van het botenhuis van de A.S.R. Nereus en wordt met skippyballen aangegeven.

9. AFWIJKING

Van de hierboven beschreven bepalingen moet worden afgeweken, voorzover de eisen van goed zeemanschap en sportiviteit dit in bijzondere omstandigheden vorderen.


B. De wedstrijd


1. AANMELDING

A. Elke ploeg dient zich 2 uur voor starttijd bij het secretariaat te melden.

B. Bij het ophalen van de rugnummers wordt een borg gevraagd van twintig euro in contanten. Betaalkaarten en OV jaarkaarten worden niet geaccepteerd. De rugnummers kunt u ophalen bij het secretariaat tijdens de aanmelding van u ploeg. Restitutie van de borg geschied na inlevering van de onbeschadigde rugnummers en eventueel uitgereikte onbeschadigde verlichting.

C. Indien er sprake is van opzettelijk toegebrachte schade aan verlichting en/of rugnummers behoudt de ITDS-CN organisatie het recht om de borgsom niet of gedeeltelijk te restitueren.

D. Indien ingeschreven ploegen na de sluiting van de inschrijvingen worden teruggetrokken blijft het inschrijfgeld, zonder enige korting verschuldigd.

E. Voor het terugtrekken na loting of het niet verschijnen aan de start anders dan een medische verklaring ten genoegen van de wedstrijdleider, is een boete per ploeg verschuldigd aan de wedstrijdgevende vereniging. Deze boete bedraagt het inschrijfgeld zonder enige korting, met een minimum van 12 euro.

F. Indien de wedstrijden tengevolge van onvoorziene omstandigheden of overmacht niet kunnen plaatsvinden, ook niet op een andere dag, wordt een door het bestuur van de KNRB van geval tot geval vast te stellen percentage van de inschrijfgelden aan de inschrijvende verenigingen gerestitueerd (U.R artikel 21).

2. STUURLIEDEN

A. De stuurliedenvergadering zal voor alle divisies gehouden worden in het krachthonk van de A.S.R Nereus.

B. De stuur/skiffeur is verplicht aanwezig te zijn bij de stuurliedenvergadering voorafgaand aan het blok.

C. Bij afwezigheid van de stuurman/ stuurvrouw/skiffeur bij de stuurliedenvergadering heeft de wedstrijdleiding het recht u de deelname aan de wedstrijd te ontzeggen, of om uw ploeg te diskwalificeren.3. DAGPROGRAMMA 2500 METER

A. Alle deelnemende ploegen dienen zich 15 minuten voor het tijdstip van de eerste start achter de startlijn te bevinden. Oproeien na dit tijdstip is niet toegestaan, op straffe van strafseconden.

B. Bij de 2500 meter starten de ploegen achter elkaar in een vliegende start.

C. Het startverschil tussen de ploegen is 20 seconden. De ploegen worden 100 meter voor de start (de voorstart) opgeleid naar de start.

D. De laagste nummers starten als eerst, de hoogste nummers als laatst.

E. Bij de Utrechtse brug mag men alleen gebruik maken van de 2 meest rechtse bruggaten


F. Bij de Berlagebrug mag men gebruik maken van elk bruggat, behalve het meest rechter bruggat, gezien in wedstrijdrichting. Het meest linker bruggat wordt afgeraden

G. Na de finish van de 2500 meter (voor de A.S.R. Nereus) wordt in rustige haal direct aan stuurboordzijde van de baan doorgevaren richting roeivereniging de Hoop. Ploegen dienen zo snel mogelijk de 250-meterbaan te verlaten.

H. Na de finish zoekt u zo snel mogelijk uw tegenstander voor de sprint op en luistert hierbij goed naar de aanwijzingen van de controlecommissie. Ploegen roeien op tot de keerboei ter hoogte van de Nieuwe Amstelbrug (Ceintuurbaan), alwaar zij rond maken en met hun tegenstander oproeien richting de voorstart van de 250 meter.


250 METER

A. Bij de 250 meter starten de ploegen in paren in een vliegende start.

B. Ploegen met een oneven rugnummer starten in principe in de stuurboordbaan. Ploegen met een even rugnummer starten in principe in de bakboordbaan, gezien in de wedstrijdrichting.

C. In het geval dat een divisie een oneven aantal ploegen telt, vaart de ploeg met het laagste rugnummer van de divisie alleen en als eerste van de divisie in de stuurboordbaan.

D. De wedstrijdleiding behoudt het recht om de startvolgorde van paren (250 meter) en baanindeling naar eigen inzicht te wijzigen.

E. Het startverschil tussen de opeenvolgende paren is 20-30 seconden. Dientengevolge dienen ploegen correct opgelijnd en startklaar te liggen.

F. De rugnummers en eventueel verlichting dienen onbeschadigd ingeleverd te worden bij het secretariaat na de laatst gevaren wedstrijd van een ploeg. Dus ofwel na de 250 meter van het dagprogramma ofwel na de kwart finale, halve finale, dan wel finale van het avondprogramma. Anders ontvangt u de borg niet retour.

4. AVONDPROGRAMMA

A. Van elke divisie zullen de acht hoogst gekwalificeerde ploegen doorgaan naar de kwart finale en van deze acht ploegen zullen vervolgens de vier hoogst gekwalificeerde ploegen doorgaan naar de halve finale. De twee winnende ploegen van de halve finale gaan door naar de finale en wordt daarvoor gekoppeld aan een nieuwe partner (Henley knockout-systeem).

B. Bij divisies met minder dan vijf inschrijvingen varen de twee snelste ploegen van het dagprogramma direct de finale. Bij deze divisies komen de halve finales te vervallen.

C. Bij de divisies met meer dan 9 inschrijvingen wordt een kwart finale geroeid.

D. Na de twee afstanden van het dagprogramma wordt een puntentotaal vastgesteld dat als volgt kan worden berekend:
- De tijd van de 250 meter wordt gewogen en opgeteld bij de tijd van de 2500 meter.
- De ploeg met het minste puntentotaal staat bovenaan in het klassement.

E. De kwart finales, halve finales en finales bestaan uit 250 meter en zullen in de avond geroeid worden.

F. De ploegen die zich geplaatst hebben voor de kwartfinales, halve finales en daarna eventueel voor de finale behouden hun rugnummers.

G. De startvolgorde van de kwart finale en de halve finale wordt bepaald door de plaats in het klassement van het ochtendblok. De snelste en de langzaamste ploeg, die zich gekwalificeerd hebben voor de kwart finale en de halve finale worden aan elkaar gekoppeld en vormen een paar. (De op een na snelste tegen de een-na-langzaamste, enzovoorts).

H. De 250 meter van het avondprogramma wordt vanuit stilstand m.b.v. een startvlot in paren gestart.

I. De startprocedure bestaat uit de volgende commando’s: ‘Gereed’, het afroepen van de verenigingsnamen van de te starten ploegen, ‘opgelet’, ‘af’.

J. De winnaar van de heat wordt direct na de finish bekend gemaakt door de wedstrijdleiding door middel van het noemen van de ploeg- en/of verenigingsnaam.

K. De winnaars van de kwart finales maken na de finish rond, varen daarna aan stuurboordzijde terug in de richting van de Nieuwe Amstelbrug (Ceintuurbaan), alwaar ze na de keerboei ronden en klaar gaan liggen voor de halve finale.

L. De verliezers varen na de 250 meter halve finale meteen terug naar hun vereniging.

M. De deelnemers aan de finale in de dames categorieën melden zich aan het vlot van Roeicentrum Berlage, alwaar zij hun verlichting aangebracht krijgen. Bij Roeicentrum Berlage (recht tegenover de A.S.R. Nereus) is er de mogelijkheid de boot uit het water te halen en op schagen te plaatsen. De Dames finalisten wordt aangeraden de tijd tussen de halve finale en finale door te brengen op Nereus. Op het materiaal wordt gelet. Deelnemers aan de finale in de mannen categorieën melden zich bij De Hoop alwaar zij hun verlichting aangebracht krijgen. Alle Nereus-ploegen leggen aan op Nereus waar zij hun verlichting aangebracht krijgen. Ploegen die de finale starten wordt aangeraden om warme kleding mee te nemen, aangezien zij geen tijd hebben tussen de halve finale en de finale deze bij hun ligplaats op te halen.

N. Ploegen die deelnemen aan de finale zijn verplicht door de wedstrijdleiding verstrekte verlichting te voeren. Niet naleven van deze bepalingen zal resulteren in uitsluiting.

O. Boetes, uitgedeeld door de waterpolitie aan een deelnemende ploeg voor het varen zonder (correcte) verlichting, kunnen nooit en te nimmer op de wedstrijdleiding of de A.S.R. Nereus verhaald worden.

P. Ploegen dienen 15 minuten voor de start van de finale aanwezig te zijn in het startgebied.

Q. De winnaar van het laatst overgebleven paar van een divisie is de winnaar.R. Ploegen die na de finale terug moeten naar RIC, Willem III, Skøll en of Poseidon wachten na hun finale aan de zuidzijde van de Berlagebrug (de A.S.R. Nereus ligt gelegen aan de noordzijde van de Berlage brug). Na afloop van het finaleblok roeien zij onder begeleiding van een motorboot van de wedstrijdleiding terug naar hun ligplaats. Boten die bij Nereus, de Amstel of de Hoop te water zijn gegaan, maken na de Berlagebrug rond, en dienen te wachten naast het wedstrijdveld. Zij horen alle instructies op te volgen van de controlecommissie.  • B. De wedstrijd

  • Dovnload 28.78 Kb.