Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Week 1 Corporate Communicatie Concerncommunicatie (P1)

Dovnload 0.52 Mb.

Week 1 Corporate Communicatie Concerncommunicatie (P1)Pagina1/5
Datum13.04.2019
Grootte0.52 Mb.

Dovnload 0.52 Mb.
  1   2   3   4   5

MARKETINGCOMMUNICATIE

WEEK 1


Corporate Communicatie


Concerncommunicatie (P1)Interne Communicatie (H8)

Marketingcommunicatie (H1)


Concerncommunicatie Iets wat je belangrijk vindt (bijv. Fair Trade)

Marketingcommunicatie Nieuwe product

Interne Communicatie Medewerkers onderling
Corporate communicatie: Het beleidsinstrument, dat verantwoordelijk is voor communicatieprocessen die geïnitieerd worden vanuit een organisatie. Hieronder valt Concern-, interne- en marketingcommunicatie.

 • De samenleving: (Grote publiek, Media, Politiek, NGO’s) Doelgroepen en actegroepen volgen bedrijven 24 uur per dag via (sociale) media. Het management kan op elk onverwacht moment ter verantwoording geroepen worden. Public affairs, mediarelaties

 • De markt: (Afnemers, Toeleveranciers, Allianties, Concurrenten) De klant kijk voorbij prijs en kwaliteit hij zoekt naar totaaloplossingen en belevingen marketingcommunicatie

 • De organisatie: (Management, Medewerkers, OR/bonden) Medewerkers worden mondiger en raken ongevoeliger voor de specifieke “managementtaal”. Intern communicatie, arbeidsmarktcommunicatie

 • De financiers: (Aandeelhouders, financiële analisten/media, Banken) deze beschikken over wereldwijde alternatieve investeringsopties en tonen steeds meer aandacht voor normen en waarden binnen organisaties. Financiële communicatie


Consumententrends 2015

De zes belangrijkste: ­ 

 • Flexibel zijn (van bezit naar toegang; van contract naar betalen p/keer) ­ 

 • Best basics ­ 

 • Good & inspiring food, zo onbewerkt mogelijk ­ 

 • De mens staat centraal (persoonlijk contact) ­ 

 • Openheid, vernieuwing en creativiteit ­ 

 • Control­-it-­yourself (bv. apps voor gezondheid)


Marketingcommunicatie? Voordat je doelgroep je producten koopt, wil ze weten waar je product voor staat. Wat maakt jou 

anders dan je concurrenten? Hiervoor moet je als organisatie de behoeften van je doelgroep kennen.  Deze inzichten vormen de 

basis van de marketingmix. Dus ook van de P van promotie: marketingcommunicatie! Een optimale campagne laat de klant zien: "what's in it for them".

Marketingcommunicatie helpt bij het ondersteunen en positioneren van de verkoop van merken, producten en diensten. Is een bijdragen aan behalen van doelstelling. Het is een instrumenten uit de marketingmix.

Bij marketing en marketingcommunicatie wordt van buiten naar binnen gedacht. Je gaat niet uit van de organisatie en de producten, maar vanuit de behoeften van de klant.


Marketingcommunicatie is... Contact maken met consumenten om hun kennis, houding en gedrag te beïnvloeden om te helpen jemarketingdoelen te bereiken
Een communicatieplan verloopt meestal volgens een aantal vaste stappen:

 1. Analyse van de situatie

  • Oorspronkelijke vraagstuk

  • Factoren die relevant zijn voor de ontwikkeling van de communicatiestrategie, zoals inzicht in ede markt, in concurrenten, in publieks- en doelgroepen en in de werking van communicatiemiddelen in kaart gebracht.

 2. Doelgroep kiezen

 3. Doelstelling bepalen

  • SMART

 4. Strategie bepalen (positionering, propositie)

  • Hoe wil je doelstellingen bereiken?

  • Welke PLC zit je.

  • Positionering Wordt bepaald op basis van wat de organisatie wil, wat de concurrentie doet en wat de markt vraagt.(moet aansluiten op identiteit van de organisatie)

Bij positionering maak je een keuze uit deze aspecten op basis waarvan de organisatie zich kan onderscheiden van andere aanbieders op de markt. Met positionering zorg je dus voor een duidelijk profiel.

 1. De inzet van middelen bepalen (creatieve concept)

 2. Uitvoeren

  • Uitvoering van plan voorbereiden. Je maakt een activiteitenplanning. Ook een begroting maken en of je met bureaus wilt samen werken, en zo ja met welke. (reclame- , ontwerp- en mediabureaus)

 3. Evaluatie

Bij de keuze van middelen zijn twee soorten beleidscriteria van belang:Kwantitatief

In hoeverre bereikt het middel de doelgroep, hoe groot is de kans dat een persoon uit de doelgroep met de boodschap wordt geconfronteerd.


Kwalitatief

Wat is de aard van het contact, joe ervaart de ontvanger dit (bijv. persoonlijk contact versus ongevraagd drukwerk.


Publiekgroepen:

 • Interne publieksgroep

  • Directie, management, medewerkers, uitzendkrachten, familieleden etc.

 • Algemene publieksgroep

 • Politieke publieksgroep

  • Overheden op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau, politici, actiegroepen, etc.

 • Financieel-economische publieksgroepen

  • Banken, aandeelhouders, concurrenten, klanten, leveranciers, sponsorsDoelen van marketingcommunicatie 

 • Kennis: bekendheid/kennis creëren bij de doelgroep over organisatie, merk, onderwerp of probleem

 • Houding: attitude beïnvloeden van de doelgroep tegenover de organisatie of het merk, interesse of tevredenheid over de organisatie of het merk

 • Gedrag: de doelgroep aanzetten tot bepaald gedrag t.a.v. de organisatie, het merk of het 

probleem


Waarom marketingcommunicatie?     

Concurrerende omgeving: onderscheiden door sterk merk nodig!     Consumententrends veranderen, communicatie dus ook Consumenten willen weten: what's in it for me? Dit alles lukt alleen maar door goede (= planmatige) communicatie!
Sterk merk

Voor de klant

 • Gemakkelijk bij het kopen (je kent het  Calvé)

 • Psychosociale functie: Je hoort erbij (moderne kleding)


Voor bedrijf

 • Gemakkelijk bij productintroducties

 • Continuïteit, hogere prijs

 • Onderscheid t.o.v. concurrent

  1   2   3   4   5

 • Marketingcommunicatie  Nieuwe product Interne Communicatie  Medewerkers onderling Corporate communicatie
 • Marketingcommunicatie is...
 • Positionering 
 • Met positionering zorg je dus voor een duidelijk profiel.
 • Interne publieksgroep Directie, management, medewerkers, uitzendkrachten, familieleden etc. Algemene publieksgroep
 • Financieel-economische publieksgroepen
 • Waarom marketingcommunicatie
 • Sterk merk Voor de klant Gemakkelijk bij het kopen

 • Dovnload 0.52 Mb.