Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Week 1A rechten broer schrijven Nederland familie lezen rechts opa straten geschiedenis fietsen plichten Week 2A

Dovnload 37.27 Kb.

Week 1A rechten broer schrijven Nederland familie lezen rechts opa straten geschiedenis fietsen plichten Week 2ADatum01.08.2017
Grootte37.27 Kb.

Dovnload 37.27 Kb.

Weekwoorden - Moderne Geschiedenis - Invoerlijst - Alle Niveaus

Week 1A

rechten


broer

schrijven

Nederland

familie


lezen

rechts


opa

straten


geschiedenis

fietsen


plichten
Week 2A

stoelen


grap

genoeg


tafels

vriend


ijzer

verhuizen

wevers

dreun


vervoeren

graan


bekijken
Week 3A

missen


moeten

groter


juni

graven


zitten

stoppen


deze

aanvallen

betalen

burgers


ruzie
Week 4A

soldaat


Hitler

zestien


kamp

dagboek


kast

moed


jood

september

erger

dood


nacht
Week 5A

vrienden


Pim

top


grens

braaf


agent

Europa


moslim

raket


Duitsland

auto


Irak
Week 1B

geschiedenis

Rijn

liter


stemrecht

Maas


wetten

beschermen

Waal

rivieren


rechten

familie


rijke

plichten


meter

rechts
Week 2B

vijftig

belangrijkstambacht

trekschuiten

gemalen

hoefijzerfabrieken

herrie


ongezond

opstand


bevolking

veranderen

verslagen

schuld


kraanwater
Week 3B

loopgraven

horen

schrikkenproblemen

eigendom


onderwijs

gebed


vechten

miljoen


snikken

graven


voorbij

vliegtuigen

tanks

bidden
Week 4BNoordzee

knokploegen

wraak

jood


moed

bevriend


kerkklokken

autobanen

bezetten

onderduikers

vreemd

doodmoe


atoombom

vuilnisbak

bloembollen
Week 5B

ruimtevaart

Engeland

raket


Tweede Wereldoorlog

welvaart


buurlanden

Koude Oorlog

Suriname

popmuziek

huwelijk

scheiding

Japan

zelfstandigaanslagen

Europa
Week 1C

overlijden

huisnummer

achternaam

huwelijken

toverballen

stemrecht

liter

Napoleon


politieke

ministers

waarschuwen

democratie

partijen

gemeenteraad

verkiezingen

files


gewichten

wethouders


Week 2C

beginnen


vervoeren

aftreden


betalen

onthouden

vluchten

bedenken


mopperen

overlijden

geloven

grommen


erven

gebruiken

uitvinden

zaaien


verkopen

verhuizen

zagen
Week 3C

prikkeldraad

overwinnaars

communisten

meningsuiting

wrede


burgeroorlog

gezondheidszorg

spoorweg

afschuwelijk

tractoren

gevangenen

machthebbers

zandzakken

mijnen

tanks


miljoen

problemen

vaderland
Week 4C

oppakken


vergassen

verstoppen

wegjagen

bevrijden

veroveren

weghalen


regeren

bedelen


herdenken

vermoorden

sterven

overlijdendragen

onderduiken

verbieden

overgeven

aanvallen
Week 5C

spanningen

verdediger

Europese Unie

familie

bewijsmateriaalKoude Oorlog

onderwijs

islam

Verenigde Natiesverdachte

moslims


Berlijnse muur

Tweede Wereldoorlog

getuigen

gastarbeiders

Oost-Duitsland

aanklager

Oostblok
Week 1D

Kamerleden

beschermen

staatshoofd

modderpoelen

immers


nauwelijks

dienstplicht

tsaar

journaal


allerlei

democratie

compleet

advies


waarschuwen

minister-president

nederlaag

democratisch

parlement

blijdschap

wetsvoorstel

revolutie


Week 2D

verklaren

juichen

het ergens niet mee eens zijngeloven

opstaan


in paniek zijn

wachten


verhuizen

angstig zijn

struikelen

verbouwen

zich in leven houden

afzetten


berichten

herrie maken

volhouden

kalmeren


ergens van opschrikken

pompen


starten

iets opmerken


Week 3D

direct


wanhoop

nachtmerries

onderzeeboten

finale


wereldkampioenschap

oorlogsstemming

gruwelijker

situatie


wapenfabrieken

machinegeweren

gifgassen

generaals

tenslotte

lichamelijk

geestelijk

miljoenen

rattenbeten

ontstekingen

omstandigheden

vreselijke


Week 4D

bedelen


bevrijden

instellen

meewerken

oppakken


regeren

toestemmen

wegjagen

verstoppen

verplichten

vergassen

vermoorden

verbieden

verbergen

sterven


overlijden

overgeven

onderduiken

lijken


beschieten

aanvallen


Week 5D

VS

nationalistenpoliticus

NAVO


Oostblok

Tweede Wereldoorlog

islam

moslims


extreem

betrouwbaar

oorlogsmisdaden

Adolf Hitler

invasie

grootmachtenkraken

systeem


democratisch

VN

crisiskapitalistisch

NSB
Week 1EF

afschaffing

geniesoldaten

minister-president

wetsvoorstel

triomf

vrijheidsboomdienstplicht

guillotine

ondertussen

feestvreugde

gunstige

ontevreden

Oranjegezinden

positie


meebeslissen

volksvertegenwoordiging

plunderen

voorrecht

provinciebestuur

Provinciale Staten

gemeenteraadsleden

Commissaris van de Koningin

herfstregens

vergiftigen


Week 2EF

verklaren

juichen

van streek zijngeloven

onthouden

in tweeën breken

meetrekken

afwachten

geliefd zijn

bevelen

verbouwenzich ergens op verkijken

afzetten


berichten

een onderzoek starten

volhouden

kalmeren


kans hebben

opslokken

starten

iemand geruststellenopvolgen

betalen


iets aankunnen
Week 3EF

nachtmerries

synoniem

knieën


vijfentwintig

knauw


direct

oorlogsstemming

afgezant

geëxecuteerd

wraakgevoelens

enthousiast

nederlagen

schaarste

muiterij

geallieerden

diplomaten

vernederen

communistisch

vredesverdrag

functionarissen

geïndustrialiseerd

torpedo

lichamelijkplotseling
Week 4EF

afschaffen

bombarderen

kosten


uitschakelen

heroveren

verwoesten

meewerken

verplichten

toestemmen

vergassen

vermoorden

instellen

innemen


verslaan

optrekken

doodschieten

doodvechten

lijken

verbergenbeschieten

iemand te lijf gaan

weten waar je aan toe bent

aan de macht zijn

afslaan
Week 5EF

partijleiders

Zuid-Korea

moslimextremisten

IJzeren Gordijn

NAVO


VN

Adolf Hitler

invasie

sindsdienRode Leger

alarminstallatie

abortus

Japannersislamitisch

accepteren

Holocaust

NSB


Amerikanen

Februaristaking

vernietigingskampen

onoverwinnelijk

Oostblok

kraken


genocide
Dovnload 37.27 Kb.